رفتن به محتوای اصلی
x

همایش انبارداران

همایش انبارداران 
با توجه به شرایط کرونا و لزوم برگزاری سمینارهای سازمانی طبق روال سالهای گذشته و همچنین در جهت ادامه روند آموزشی و انگیزشی پرسنل، برگزاری آنلاین این سمینارها در دستور کار واحد آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت پوراپخش قرار گرفته است.
از این رو وبینار انبارداران به عنوان اولین رویداد این حوزه مورخ 20 آذر ماه 99 برگزار گردید.
در این وبینار که با حضور تیم زنجیره تامین و لجستیک و نیز پرسنل زحمت کش انبار برگزار شد، عملکرد این حوزه توسط مدیران واحدهای مربوطه ارائه و نیز چشم انداز و برنامه های مجموعه پوراپخش توسط مدیران ارشد سازمان تشریح شد و در پایان از زحمات بی شائبه پرسنل مربوطه قدردانی گردید.