رفتن به محتوای اصلی
x

عقد قرارداد همکاري با شرکت داروسازي کاسپين تامين

عقد قرارداد همکاري با شرکت داروسازي کاسپين تامين


با عنايت به تصميم هيئت مديره شرکت در خصوص توسعه سبد محصولات با محصولات شرکت هاي برتر توليد کننده خارج از گروه ، مذاکره با شرکت هاي سرمايه گذاري دارويي تامين دارو (زيرمجموعه هلدينگ تامين اجتماعي) در دست اقدام قرار گرفت و نهايتا به منظور استفاده از محصولات خاص داروخانه اي ، بيمارستاني و کالاهاي استراتژيک شرکت داروسازي کاسپين، قرارداد همکاري با اين شرکت منعقد گرديد.