رفتن به محتوای اصلی
x

شکوفایی پوراطب در صنعت تولید دارو 

شکوفایی پوراطب در صنعت تولید دارو 

اولین محصول خانواده رزاویت تولید شد، در سالی که گذشــت برای تولید محصول، تلاشی مستمر در همه واحدها من جملــه کمیته انتخــاب محصول ،D&R ، بازرگانی، تبلیغات و مارکتینگ و فروش و... کلید خورد و ثمره آن با همت و تلاش همــکاران بخش تولید در ساخت مکمل صد درصد ایرانی "آل آرژنین" مسجل و شکوفا شد. این محصول ایرانی با دریافت کلیه مجوز های سازمان غذا و دارو و قابل رقابت با محصولات مشابه وارداتی، در روز دارو تولید و هم اکنون در انتظار ورود به چرخه توزیع می باشــد. امید است با درخشش محصولات خانواده بزرگ رزاویت در صنعت داروســازی کشور و رســیدن به افتخار تولید ملی گامی بزرگ در جهت شــکوفایی رتبه گروه دارویی پوراطب در صنعت دارو برداریم