رفتن به محتوای اصلی
x

دوره آموزش مهارت های مصاحبه استخدامی

دوره آموزش مهارت های مصاحبه استخدامی
این دوره در قالب شانزده ساعت آموزش حضوری با شرکت تیم منابع انسانی و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در آذرماه امسال برگزار گردید. استاد دوره جناب اقای مهندس مهدی میرهادی بودند و شرکت کنندگان در پایان دوره موفق به اخذ گواهینامه گردیدند.
در این کارگاه ضمن آموزش استراتژی های جذب، معیارهای کلیدی استخدام، روش های مختلف مصاحبه، گلوگاه های جذب و استخدام، فرایند جامع پذیری، خطاهای مصاحبه استخدامی و مذاکره حقوق ، بهینه سازی فرایند جذب و استخدام شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 

آموزش