رفتن به محتوای اصلی
x

اولین جلسه دوره آموزش آنلاین

اولین جلسه دوره آموزش آنلاین
با توجه به شیوع ویروس کرونا در برخی از نقاط کشور و لزوم رعایت موارد بهداشتی و ایمنی از جمله خودداری از رفت و آمد غیر ضروری در محیط های عمومی و تجمعات، 
با توجه به شرايط خاص حاكم بر جامعه و بمنظور حفظ سلامتي كاركنان بعنوان سرمايه هاي ارزشمند  سازماني و از طرفي لزوم بروز رساني اطلاعات و مهارت هاي شغلي كاركنان و استانداردسازی فرایندها، براي نخستين بار دوره هاي آموزش دستورالعمل ها بصورت مجازي و آنلاين در شرکت پوراپخش، برگزار گرديد. در این دوره رییس سیستم ها و روش های شرکت فرآیند کلی و آیتم های کلیدی دستورالعمل ریکال را به کارشناسان برنامه ریزی شعب به صورت آنلاین آموزش دادند.
آموزش همکاران