کد کالا نام کالا عنوان لاتین نام تامین کننده
990001 پوشینه چسبی اسلیپ 6 قطره سایز متوسط 30ع - پلاس - دانا تجارت آریا !! دانا تجارت آریا (تنا)
990002 پوشینه چسبی اسلیپ 6 قطره سایز بزرگ 30ع - پلاس - دانا تجارت آریا !! دانا تجارت آریا (تنا)
990003 پوشینه چسبی اسلیپ 7 قطره سایز كوچك 30ع - سوپر - دانا تجارت آریا !! دانا تجارت آریا (تنا)
990004 پوشینه چسبی اسلیپ 7 قطره سایز متوسط 28ع - سوپر - دانا تجارت آریا !! دانا تجارت آریا (تنا)
990005 پوشینه چسبی اسلیپ 7 قطره سایز بزرگ 28ع - سوپر - دانا تجارت آریا !! دانا تجارت آریا (تنا)
990006 پوشینه شورتی - پنتس - 5.5قطره سایز متوسط 10ع - نرمال - دانا تجارت آریا !! دانا تجارت آریا (تنا)
990007 پوشینه شورتی - پنتس - 5.5قطره سایز بزرگ 10ع - نرمال - دانا تجارت آریا !! دانا تجارت آریا (تنا)
990008 زیرانداز بد - سایز 90*60 پلاس (آبی) 30ع - دانا تجارت آریا !! دانا تجارت آریا (تنا)
صفحه: 1 / 1