کد کالا نام کالا عنوان لاتین نام تامین کننده
978001 كرم موبر نرمال 100 م.ل (ویت ) 1ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978002 كرم موبر پوستهای خشك 100 م.ل (ویت ) 1ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978003 كرم موبر پوستهای حساس 100 م.ل (ویت ) 1ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978004 نوار موم سرد معمولی (ویت ) 20ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978005 نوار موم سرد پوستهای خشك (ویت ) 20 ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978006 نوار موم سرد پوستهای حساس (ویت ) 20 ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978007 نوار موم صورت (ویت ) 20 ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978008 نوار زیر بغل پوستهای حساس (ویت ) 16ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978009 دستگاه سوهان پای الكترونیكی(پدی شول) - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978010 غلطك برای پوستهای معمولی جهت استفاده در دستگاه (پدی شول) - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978011 غلطك برای پوستهای نرم و آسیب دیده جهت استفاده در دستگاه (پدی شول) - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978012 غلطك برای پوستهای بسیار آسیب دیده جهت استفاده در دستگاه (پدی شول) - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978013 دستگاه سوهان پای الكترونیكی(پدی شول) با لیبل 25% تخفیف - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978014 قرص جوشان زینك+ویتامینC+ویتامینNEXX)E) تعداد 20ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978015 قرص جوشان ویتامینC+آهن (NEXX)تعدد 20 ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978016 قرص جوشان منیزیم (NEXX) تعداد 20 ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978017 كرم موبر پوستهای خشك 100 م.ل (1+1)(ویت ) 1ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978019 كرم موبر پوستهای حساس 100 م.ل (1+1)(ویت ) 1ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978018 كرم موبر نرمال 100 م.ل (1+1) (ویت ) 1ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978020 نوار موم سرد پوستهای حساس (1+1)(ویت ) 20 ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978021 نوار موم سرد معمولی (1+1)(ویت ) 20ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978022 نوار موم سرد پوستهای خشك (1+1)(ویت ) 20 ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978023 نوار موم صورت (1+1)(ویت ) 20 ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978024 نوار زیر بغل پوستهای حساس (1+1)(ویت ) 16ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978025 كپسول پلت ویتامین ث (ویواتیون) 60ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978026 كپسول پلت ب-كمپلكس (ویواتیون) 60ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978027 كپسول پلت زینك پلاس (ویواتیون) 60ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978028 قرص گلوكزامین + ام اس ام 150 ع (Schiff) -فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978029 سافت ژل سوپر كلسیم + منیزیم 90 ع (Schiff) -فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978030 کرم نرم کننده پوست پا-شول !! فاریاب دارو
978031 کرم ترميم کننده ترک هاي پاشنه پا-شول !! فاریاب دارو
978032 کرم ترميم کننده پا مناسب پوست هاي خشک-شول !! فاریاب دارو
978033 دستگاه تریمر 1ع (veet) -فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978034 قرص كلسیم - منیزیم - زینك 90 ع (Schiff) - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978035 قرص ملاتونین پلاس 120 ع (Schiff) - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978036 سافت ژل امگا 3 -100 ع (Schiff) - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
صفحه: 1 / 1