کد کالا نام کالا عنوان لاتین نام تامین کننده
965001 ویال آلبومین انسانی(یخچالی)20%50م.ل1ع - پالایش و پژوهش خون ALBIOMIN 20%,50 ml پالایش و پژوهش خون
965002 ویال IVIG(یخچالی)5گرم/100م.ل 1ع - پالایش و پژوهش خون INTRATECT® 5G 100ML VIAL پالایش و پژوهش خون
965003 ویال IVIG(یخچالی)50 میلی CSL ع 1 - پالایش و پژوهش خون !! پالایش و پژوهش خون
صفحه: 1 / 1