کد کالا نام کالا عنوان لاتین نام تامین کننده
963001 قرص آتنولول 50 میلی گرم 100ع - داروپخش ATENOLOL (DP) 50MG TAB داروپخش
963002 قرص آمی تریپتیلین 25 میلی گرم 100ع - داروپخش AMITRIPTYLINE 25MG TAB داروپخش
963003 آمپول آمینوفیلین 250 میلی گرم 10 میلی لیتر 5ع - داروپخش AMINOPHYLLINE (DP) 250MG/10ML AMP داروپخش
963004 قرص ارگوتامین سی 100ع - داروپخش ERGOTAMINE C (DAROUPAKHSH) 1/100MG TAB داروپخش
963005 شربت اكسپكتورانت كدئین 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش EXPECTORANT CODEINE (DP) 60ML SYRUP داروپخش
963006 شیاف ایندومتاسین 50 میلی گرم 5ع - داروپخش INDOMETHACIN (DAROUPAKHSH) 50MG SUPP داروپخش
963007 كپسول ایندومتاسین 25 میلی گرم 100ع - داروپخش INDOMETHACIN 25MG CAP داروپخش
963008 شیاف ایندومتاسین 100 میلی گرم 5ع - داروپخش INDOMETHACIN (DP) 100MG SUPP داروپخش
963009 قطره چشمی بتامتازون 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش BETAMETHASONE 0.1% 5ML OPH DROP داروپخش
963010 پماد بتامتازون 15 گرم 1ع - داروپخش BETAMETHASONE (DP) 0.1% 15G OINT داروپخش
963011 قطره چشمی تیمولول 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش TIMOLOL (DAROU PAKHSH) 0.5% 5ML OPH DROP داروپخش
963012 آمپول بتامتازون ال آ 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش BETAMETHASONE LA 1ML AMP داروپخش
963013 شربت پیراستام 120 میلی لیتر 1ع - داروپخش PIRACETAM 0.333G/ML SYRUP داروپخش
963014 قرص پرفنازین 2 میلی گرم 100ع - داروپخش PERPHENAZINE 2MG TAB داروپخش
963015 قرص پرفنازین 4 میلی گرم 100ع - داروپخش PERPHENAZINE 4MG TAB داروپخش
963016 قرص پرفنازین 8 میلی گرم 100ع - داروپخش PERPHENAZINE 8MG TAB داروپخش
963017 قرص پیراستام 800 میلی گرم 50ع - داروپخش PIRACETAM 800MG TAB داروپخش
963018 شربت پیروینیوم 50 میلی لیتر 1ع - داروپخش PYRVINIUM PAMOATE 50MG/5ML SUSP داروپخش
963019 قطره چشمی جنتامایسین 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش GENTAMICIN 3MG/ML OPH DROP داروپخش
963020 شربت تئوفیلین جی 120 میلی لیتر 1ع - داروپخش THEOPHYLLINE G (DP) 120ML SYRUP داروپخش
963021 آمپول بتامتازون 1 میلی لیتر 100ع - داروپخش BETAMETHASONE 4MG/1ML AMP داروپخش
963022 آمپول دیكلوفناك ( دیكلن ) 75 میلی گرم 3 میلی لیتر 5ع - داروپخش DICLOFENAC SODIUM 75MG/3ML AMP داروپخش
963023 آمپول دگزامتازون 2 میلی لیتر 100ع - داروپخش DEXAMETHASONE 8MG/2ML AMP داروپخش
963024 قطره چشمی دگزامتازون 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش DEXAMETHASONE 0.1% OPH DROP داروپخش
963025 قرص سالبوتامول 100ع - داروپخش SALBUTAMOL SULFATE 2MG TAB داروپخش
963026 شربت سالبوتامول 120 میلی لیتر 1ع - داروپخش SALBUTAMOL SULFATE 2MG/5ML 120ML SYRUP داروپخش
963027 قرص سيپروهپتادين (سيپراکتين) 4 م.گ CYPROHEPTADINE HCL 4MG TAB داروپخش
963028 قرص فروس سولفات ( فریرون ) 100ع - داروپخش FERROUS SULFATE EQ TO 50MG FE++ TAB داروپخش
963029 کرم فنی توئین سدیم 1% 30 گرم 1ع - داروپخش PHENYTOIN SODIUM 1% 30G CREAM داروپخش
963030 قطره چشمی كرومولین سدیم 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش CROMOLYN SODIUM 2% 5ML OPH DROP داروپخش
963031 قرص کلرفنیرامین 4 میلی گرم 100ع - داروپخش CHLORPHENIRAMINE MALEATE 4MG TAB داروپخش
963032 آمپول كلرفنیرامین 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش CHLORPHENIRAMINE MALEATE 10MG/1ML AMP داروپخش
963033 آمپول تری كورتال 2 میلی لیتر 5ع - داروپخش HYDROCORTAL® 100MG AMP داروپخش
963034 پماد كلوبتازول 15 گرم 1ع - داروپخش CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G OINT داروپخش
963035 كرم كلوبتازول 15 گرم 1ع - داروپخش CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G CREAM داروپخش
963036 آمپول متوكاربامول 10 میلی لیتر 5ع - داروپخش METHOCARBAMOL 1000MG/10ML AMP داروپخش
963037 قرص متوكاربامول 100ع - داروپخش METHOCARBAMOL (DP) 500MG TAB داروپخش
963038 پماد متیل سالیسیلات 30 گرم 1ع - داروپخش METHYL SALICYLATE 30% 30G OINT داروپخش
963039 شربت سرماخوردگي کودکان 60 ميلي ليتر 1ع OTC- داروپخش PEDIATRIC GRIPPE (DP) 60ML SYRUP داروپخش
963040 آمپول ویتامین د 3 300.000 واحد 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) 300,000U AMP داروپخش
963041 پماد ویتامین آ د 30 گرم 1ع - داروپخش VITAMIN A+D (DAROUPAKHSH) 30G OINT داروپخش
963042 آمپول ویتامین ب 12 1000 میكرو گرم 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش VITAMIN B12 1000MCG/1ML AMP داروپخش
963043 قرص ویتامین ث 250 میلی گرم 100ع - داروپخش VITAMIN C (ASCORBIC ACID) 250MG TAB داروپخش
963044 قرص هیدروكسی زین 10 میلی گرم 100ع - داروپخش HYDROXYZINE (DP) 10MG TAB داروپخش
963045 قرص هیدروكسی زین 25 میلی گرم 100ع - داروپخش HYDROXYZINE (DP) 25MG TAB داروپخش
963046 شربت هیدروكسی زین 120 میلی لیتر 1ع - داروپخش HYDROXYZINE HCL 10MG/5ML SYRUP داروپخش
963047 آمپول مگلومین 60% 20 میلی لیتر 5ع - داروپخش MEGLUMINE COMPOUND 60% 20ML AMP داروپخش
963048 آمپول مگلومین 76% 20 میلی لیتر 5ع - داروپخش MEGLUMINE COMPOUND 76% 20ML AMP داروپخش
963049 قرص نورتریپتیلین 10 میلی گرم 100ع - داروپخش NORTRIPTYLINE (DAROU PAKHSH) 10MG TAB داروپخش
963050 قرص نورتریپتیلین 25 میلی گرم 100ع - داروپخش NORTRIPTYLINE (DAROU PAKHSH) 25MG TAB داروپخش
963051 قرص لوزارتان ( لوزاتن 25) میلی گرم 100ع - داروپخش LOZATEN® 25 TAB داروپخش
963052 قرص لوزارتان ( لوزاتن ) 50 میلی گرم 100ع - داروپخش LOZATEN® 50MG TAB داروپخش
963053 پماد هیدروکورتیزون 1% 15 گرم 1ع - داروپخش HYDROCORTISONE (DP) 1% 15G OINT داروپخش
963054 الگزیر برم هگزین 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش BROMHEXINE (DP) 4MG/5ML 60ML ELIXIR داروپخش
963055 لوسیون کلوبتازول 0.05% 25 میلی لیتر 1ع - داروپخش CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% LOTION داروپخش
963056 قطره چشمی تتراکائین هیدروکلراید 0.5% 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش TETRACAINE HCL 0.5% 5ML OPH DROP داروپخش
963057 آمپول متوكلوپرامید 10 میلی گرم 2 میلی لیتر 10ع - داروپخش METOCLOPRAMIDE (DAROUPAKHSH) 10MG/2ML AMP داروپخش
963058 آمپول رانیتیدین 50 میلی گرم 2 میلی لیتر 10ع - داروپخش RANITIDINE 50MG/2ML AMP داروپخش
963059 آمپول ویتامین ب 1 ب6 ب 12(یخچالی) 10ع - داروپخش VITAMIN B1/B6/B12 AMP داروپخش
963060 پودر ا آر اس 20/57 گرم 1ع - داروپخش ORS (DAROUPAKHSH) SACHET داروپخش
963061 پماد زینك اكساید 25% 1ع - داروپخش ZINC OXIDE (DAROUPAKHSH) 25% 30G OINT داروپخش
963062 آمپول تریامسینولون 1 میلی لیتر 5ع - داروپخش TRIAMCINOLONE (D.P) 40MG/1ML AMP داروپخش
963063 آمپول آتروپین 0.5% 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش ATROPINE SULFATE (DP) 0.5MG/1ML AMP داروپخش
963064 آمپول ب كمپلكس 2 میلی لیتر 100ع - داروپخش VITAMIN B COMPLEX (DAROU PAKHSH) 2ML AMP داروپخش
963065 آمپول اپی نفرین 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش EPINEPHRINE (DP) 1MG/1ML AMP داروپخش
963066 آمپول كوریونیك گنادوتروفینHCG(یخچالی)5000 واحد5ع -داروپخش CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) (D.P) 5000U VIAL داروپخش
963067 آمپول ویتامین ب 6 100 میلی گرم 2 میلی لیتر 10ع - داروپخش VITAMIN B6 (D.P) 100MG/2ML AMP داروپخش
963068 آمپول پانكرونیوم بروماید(یخچالی) 2 م.ل 10ع - داروپخش PANCURONIUM BROMIDE (DP) 4MG/2ML AMP داروپخش
963069 آمپول ویتامین ث (یخچالی) 5 میلی لیتر 10ع - داروپخش VITAMIN C (DP) 500MG/5ML AMP داروپخش
963070 قطره چشمی نفازولین هیدروکلرراید 0.1% 1ع - داروپخش NAPHAZOLINE (DP) 0.1% 10ML OPH DROP داروپخش
963071 كپسول مولتی ویتامین مینرال 100ع - داروپخش MULTIVITAMIN & MINERAL- CAP 10*10 داروپخش
963072 كپسول مولتی ویتامین تراپوتیك 100ع - داروپخش MULTIVITAMIN THERAPEUTIC (DP) CAP داروپخش
963073 شربت دیفن هیدرامین كامپاند 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش DIPHENHYDRAMINE COMPOUND (DP) 60ML SYRUP داروپخش
963074 شربت لوراتادین 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش LORATADINE (DAROUPAKHSH) 1MG/ML 60ML SYRUP داروپخش
963077 لوسیون بتامتازون 20 میلی لیتر 1ع - داروپخش BETAMETHASONE 0.1% LOTION داروپخش
963078 كرم بتامتازون 15 گرم 1ع - داروپخش BETAMETHASONE (DP) 0.1% 15G CREAM داروپخش
963079 ژل دیكلوفناك ( دیكلن ) 60 گرم 1ع - داروپخش DICLEN® 60G GEL داروپخش
963080 ژل پیروكسیكام 60 گرم 1ع - داروپخش PIROXICAM (DP) 0.5% GEL داروپخش
963081 شیاف دیكلوفناك سدیم 50 میلی گرم 5ع - داروپخش DICLOFENAC (DP) 50MG SUPP داروپخش
963082 قرص توپیرامات 50 میلی گرم 30ع - داروپخش TOPIRAMATE (DAROUPAKHSH) 50MG TAB داروپخش
963083 قرص توپیرامات 100 میلی گرم 30ع - داروپخش TOPIRAMATE (DAROUPAKSH) 100MG TAB داروپخش
963084 قرص دیلتیازم 60 میلی گرم 100ع - داروپخش DILTIAZEM HCL 60MG TAB داروپخش
963085 قرص والسارتان 40 میلی گرم 100ع - داروپخش VALSARTAN (DP) 40MG TAB داروپخش
963086 قرص والسارتان 80 میلی گرم 100ع - داروپخش VALSARTAN (DP) 80MG TAB داروپخش
963087 قرص گریزوفولوین 125 میلی گرم 100ع - داروپخش GRISEOFULVIN 125MG TAB داروپخش
963088 قرص هیدروكلرتیازید 100ع - داروپخش HYDROCHLOROTHIAZIDE 50MG TAB داروپخش
963090 قرص لوزارتان /هیدروکلروتیازید ( لوزاتن اچ ) 100ع - داروپخش LOZATEN-H® 12.5/50MG TAB داروپخش
963092 قرص ویتامین ب 6 40 میلی گرم 100ع - داروپخش VITAMIN B6 - 40 MG TAB 10*10 داروپخش
963093 قرص سرماخوردگی بزرگسالان 100ع - داروپخش ADULT COLD (DAROUPAKHSH) TAB داروپخش
963094 قرص کوتریموکسازول 400/80 میلی گرم 100ع - داروپخش CO TRIMOXAZOLE (D.P) 400/80 MG TAB داروپخش
963095 قرص ب كمپلكس 100ع - داروپخش VITAMIN B COMPLEX TAB داروپخش
963096 قرص آمی تریپتیلین 10 میلی گرم 100ع - داروپخش AMITRIPTYLINE (D.P) 10MG TAB داروپخش
963097 قرص متیل دوپا 250 میلی گرم 100ع - داروپخش METHYLDOPA (DAROU PAKHSH) 250MG TAB داروپخش
963098 قرص آتنولول 100 میلی گرم 100ع - داروپخش ATENOLOL (DP) 100MG TAB داروپخش
963099 قرص تئوفیلین ای آر 200 میلی گرم 100ع - داروپخش THEOPHYLLINE (DP) 200MG ER TAB داروپخش
963100 قرص استامینوفن كدئین 300/10 میلی گرم 100ع - داروپخش ACETAMINOPHEN CODEINE (DP) (300+10)MG TAB داروپخش
963101 آمپول آمیكاسین 500 میلی گرم 2 میلی لیتر 10ع - داروپخش AMIKACIN (DP) 500MG/2ML AMP داروپخش
963075 قرص مایکوفنولات ( سایتوسپت ) 500 میلی گرم 50ع - داروپخش CYTOCEPT® 500MG TAB داروپخش
963076 قرص آمی تریپتیلین ( تریپلین ) 100 میلی گرم 100ع - داروپخش TRIPLINE® 100MG TAB داروپخش
963089 آمپول هپارین 5000 واحد 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش HEPARIN (DAROUPAKHSH) 5000U/1ML AMP داروپخش
963091 آمپول كوریونیك گنادوتروفینHCG(یخچالی)1500واحد 5ع - داروپخش CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) 1500 U VIAL داروپخش
963102 آمپول منوتروپین (HMG) (یخچالی)75واحد 5ع - داروپخش MENOTROPINS (DAROUPAKHSH) AMP داروپخش
963103 آمپول آیوپك 240 میلی گرم 20 میلی لیتر 5ع - داروپخش IOPAQUE® 240MG I/ML 20ML VIAL داروپخش
963104 آمپول انوکساپارین سدیم 60 میلی گرم 0.6 میلی لیتر 5ع - داروپخش ENOXAPARIN SODIUM (D.P) 100MG/ML (6000U) 0.6ML AMP داروپخش
963105 ویال انسولینNPH(دی پی سولین ان)(یخچالی)10 م.ل1ع -داروپخش DIPISULIN-N® 1000IU/10ML VIAL داروپخش
963106 کپسول امپرازول 20 میلی گرم 14ع - داروپخش OMEPRAZOLE (D.P) 20MG CAP داروپخش
963107 كپسول سافت ژل ویتامین ای ( ای ویتال ) 400 میلی گرم 100ع - داروپخش !! داروپخش
963108 کپسول گاباپنتین 400 میلی گرم 100ع - داروپخش GABAPENTIN (DP) 400MG CAP داروپخش
963109 قرص موکسی فلوکساسین 400 میلی گرم 10ع - داروپخش MOXIFLOXACIN (DAROUPAKHSH) 400MG TAB داروپخش
963110 قرص رانیتیدین 150 میلی گرم 100ع - داروپخش RANITIDINE (RAMOPHARMIN) 150MG TAB داروپخش
963111 قرص آسیکلوویر 200 میلی گرم 30ع - داروپخش ACICLOVIR (DP) 200MG TAB داروپخش
963112 قرص ویتامین ب 1 100 میلی گرم 100ع - داروپخش VITAMIN B1 (DP) 100MG TAB داروپخش
963113 قرص آ اس آ كدئینه 100ع - داروپخش ASA CODEINE (DAROUPAKHSH) TAB داروپخش
963114 قرص سیپرو فلوکساسین 500 میلی گرم 20ع - داروپخش CIPROFLOXACIN (DP) 500MG TAB داروپخش
963115 قرص كلسیم د 50ع - داروپخش CALCIUM-D TAB داروپخش
963116 قرص سیتالوپرام 20 میلی گرم 20ع - داروپخش CITALOPRAM (DP) 20MG FC TAB داروپخش
963117 كپسول ونلافاكسین اس آر 75 میلی گرم 30ع - داروپخش VENLAFAXINE (D.P) 75MG SUSTAINED RELEASE CAP داروپخش
963118 ویال انسولین ساده(دی پی سولین آر)(یخچالی)10 م.ل1ع -داروپخش DIPISULIN-R® 1000IU/10ML VIAL داروپخش
963119 ویال انسولین مخلوط(دی پی سولین70/30)(یخچالی)10م.ل1ع-داروپخش DIPISULIN® 70/30 VIAL داروپخش
963120 آمپول گرانیسترون 3 میلی گرم 3 میلی لیتر 5ع - داروپخش GRANISETRON (D.P) 3MG/3ML AMP داروپخش
963121 آمپول لیدوكائین 2% 5 میلی لیتر 5ع - داروپخش LIDOCAINE (D.P) 2% 5ML AMP داروپخش
963122 آمپول میدازولام 5 میلی گرم 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش MIDAZOLAM (DP) 5MG/1ML AMP داروپخش
963123 آمپول میدازولام 15 میلی گرم 3 میلی لیتر 5ع - داروپخش MIDAZOLAM (DP) 15MG/3ML AMP داروپخش
963124 آمپول هپارین 10000 واحد 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش HEPARIN (DAROUPAKHSH) 10000U/1ML AMP داروپخش
963125 قرص کارودیلول 12.5 میلی گرم 30ع - داروپخش CARVEDILOL (DP) 12.5MG TAB داروپخش
963126 قرص فنوباربیتال 60 میلی گرم 100ع - داروپخش PHENOBARBITAL 60MG TAB داروپخش
963127 قرص فنوباربیتال 100 میلی گرم 100ع - داروپخش PHENOBARBITAL 100MG TAB داروپخش
963128 قرص ترازودون هیدروكلراید 50 میلی گرم 100ع - داروپخش TRAZODONE (DAROUPAKHSH) 50MG TAB داروپخش
963129 قرص تیزانیدین 4 میلی گرم 100ع - داروپخش TIZANIDINE (D.P) 4MG TAB داروپخش
963130 قرص آسیکلوویر 400 میلی گرم 30ع - داروپخش ACICLOVIR (DP) 400MG TAB داروپخش
963131 قرص کاپتوپریل 25 میلی گرم 100ع - داروپخش CAPTOPRIL 25MG TAB داروپخش
963132 قرص کاپتوپریل 50 میلی گرم 100ع - داروپخش CAPTOPRIL 50MG TAB داروپخش
963133 قرص كارودیلول 6.25 میلی گرم 30ع - داروپخش CARVEDILOL (DP) 6.25MG TAB داروپخش
963134 قرص گالانتامین 8 میلی گرم 100ع - داروپخش GALANTAMINE (DP) 8MG TAB داروپخش
963135 كپسول استامینوفن كافئین ایبوپروفن ( دی پی فن ) 30ع - داروپخش DIPIFEN® CAP داروپخش
963136 كپسول دوكسیپن (داكسپین) 10 میلی گرم 100ع - داروپخش DOXIPEN® 10MG CAP داروپخش
963137 كپسول دوكسپین (داكسپین)25 میلی گرم 100ع - داروپخش DOXIPEN® 25MG CAP داروپخش
963138 كپسول ارسودوكسی كولیك اسید 250 میلی گرم 50ع - داروپخش URSODEOXYCHOLIC ACID (D.P) 250MG CAP داروپخش
963139 كپسول كوكیوتن 30 میلی گرم 30ع - داروپخش !! داروپخش
963140 شیاف دیكلوفناك سدیم 100 میلی گرم 5ع - داروپخش DICLOFENAC (DP) 100MG SUPP داروپخش
963141 شربت ستیریزین 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش CETIRIZINE (DP) 5MG/5ML 60ML SYRUP داروپخش
963142 شربت دیفن هیدرامین 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش DIPHENHYDRAMINE (DP) 60ML SYRUP داروپخش
963143 شربت مولتی ویتامین 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش MULTIVITAMIN SYRUP داروپخش
963144 کرم فلوئوسینولون 1ع - داروپخش FLUOCINOLONE (D.P) 0.025% 15G CREAM داروپخش
963145 کرم کتوکونازول 2% 30 گرم 1ع - داروپخش KETOCONAZOLE (DP) 2% 30G CREAM داروپخش
963146 پماد موپیروسین 15 گرم 1ع - داروپخش MUPIROCIN (D.P) 2% 15GR OINT داروپخش
963147 پماد میرتوپلكس 5 گرم 1ع - داروپخش MYRTOPLEX® 10% 5GR OINT داروپخش
963148 لوسیون ترتینوئین 0.05% 15 میلی لیتر 1ع - داروپخش TRETINOIN 0.05% GEL داروپخش
963149 لوسیون تولنفتات 1% 10میلی لیتر 1ع - داروپخش TOLNAFTATE 1% TOP SOLUTION داروپخش
963150 لوسیون كتوكونازول 2% 20 میلی لیتر 1ع - داروپخش KETOCONAZOLE (D.P) 2% LOTION داروپخش
963151 قطره خوراكی استامینوفن 100 میلی گرم 15 میلی لیتر 1ع - داروپخش ACETAMINOPHEN (DAROUPAKHSH) 100MG/ML DROP داروپخش
963152 قطره چشمی بریمونیدین تارتارات 0.2% 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش BRIMONIDINE (DP) 0.2% OPH DROP داروپخش
963153 قطره چشمی دورزولامید 2% 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش DORZOLAMIDE (DP) 2% OPH DROP داروپخش
963154 قطره چشمی کتوتیفن 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش KETOTIFEN (D.P) 0.025% 5ML OPHT DROP داروپخش
963155 قطره چشمی لاتانو پروست(یخچالی)50 میكرو/2.5م.ل1ع -داروپخش LATANOPROST (DP) 50MCG/ML OPH DROP داروپخش
963156 قطره بینی نفازولین هیدروکلراید 0.05% 10 میلی لیتر 1ع - داروپخش NAPHAZOLINE (DP) 0.05% 10ML NASAL DROP داروپخش
963157 ژل آداپالن 0.1% 30 گرم 1ع - داروپخش ADAPALENE (DP) 0.1% 30G GEL داروپخش
963158 کپسول دوکسیپن 10 میلی گرم 60ع - داروپخش DOXIPEN® 10MG CAP داروپخش
963159 قطره خوراكی فروس سولفات ( فریرون ) 1ع - داروپخش FERIRON® ORAL DROP داروپخش
963160 شیاف استامینوفن كودكان 125 میلی گرم 5ع - داروپخش ACETAMINOPHEN 125MG PED SUPP داروپخش
963161 آمپول اپی نفرین 0.01% 10 میلی لیتر 5ع - داروپخش EPINEPHRINE (DP) 0.01% 10ML AMP داروپخش
963162 شربت تنتوراپیوم 1% 250 میلی لیتر 1ع - داروپخش OPIUM (DAROUPAKHSH) 10MG/ML 250ML ORAL TINCTURE داروپخش
963163 شربت متادون 25 میلی گرم 250 میلی لیتر 1ع - داروپخش METHADONE (DAROUPAKHSH) 25MG/5ML 250ML SYRUP داروپخش
963164 ژل مترونیدازول 0.75% 30 گرم 1ع - داروپخش METRONIDAZOLE (D.P) 0.75% 30G TOP GEL داروپخش
963165 قرص آ اس آ 325 میلی گرم 100ع - داروپخش ASA (DP) 325MG TAB داروپخش
963166 قرص آ اس آ 100 میلی گرم 100ع - داروپخش ASA 100MG CHEWABLE TAB داروپخش
963167 آمپول آتراكوریوم(یخچالی)25م.گ 2.5م.ل 5ع - داروپخش ATRACURIUM (DAROU PAKHSH) 25MG/2.5ML AMP داروپخش
963168 آمپول آتراكوریوم(یخچالی)50م.گ 5م.ل 5ع - داروپخش ATRACURIUM (DAROU PAKHSH) 50MG/5ML AMP داروپخش
963169 آمپول كوریونیك گنادوتروفینHCG(یخچالی)500 واحد 5ع - داروپخش CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) (D.P) 500U VIAL داروپخش
963170 آمپول كلیندامایسین 150 میلی گرم 10ع - داروپخش CLINDAMYCIN (DP) 300MG/2ML AMP داروپخش
963171 آمپول ترامادول 50 میلی گرم 1 میلی لیتر 5ع - داروپخش TRAMADOL (DP) 50MG/1ML AMP داروپخش
963172 آمپول ترامادول 50 میلی گرم 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش TRAMADOL (DP) 50MG/1ML AMP داروپخش
963173 قرص ویتامین ب 1 300 میلی گرم 100ع - داروپخش VITAMIN B1 (DP) 300MG TAB داروپخش
963174 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 100ع - داروپخش ATORVASTATIN (DP) 20MG TAB داروپخش
963175 قرص آتورواستاتین 40 میلی گرم 100ع - داروپخش ATORVASTATIN (DP) 40MG TAB داروپخش
963176 قرص مبورین 135 میلی گرم 100ع - داروپخش MEBEVERINE (DAROUPAKHSH) 135MG TAB داروپخش
963177 قرص تادالافیل 10 میلی گرم 4ع - داروپخش TADALAFIL (D.P) 10MG TAB داروپخش
963178 قرص تادالافیل 10 میلی گرم 20ع - داروپخش TADALAFIL (D.P) 10MG TAB داروپخش
963179 قرص تادالافیل 20 میلی گرم 4ع - داروپخش TADALAFIL (D.P) 20MG TAB داروپخش
963180 قرص تادالافیل 20 میلی گرم 20ع - داروپخش TADALAFIL (D.P) 20MG TAB داروپخش
963181 قرص پیوگلیتازون 15 میلی گرم 30ع - داروپخش PIOGLITAZONE (DP) 15MG TAB داروپخش
963182 قرص پیوگلیتازون 30 میلی گرم 30ع - داروپخش PIOGLITAZONE (DP) 30MG TAB داروپخش
963183 قرص آملودیپین ( آموپین ) 5 میلی گرم 30ع - داروپخش AMLODIPINE (DP) 5MG TAB داروپخش
963184 قرص سیپروفلوکساسین 250 میلی گرم 30ع - داروپخش CIPROFLOXACIN (DP) 250MG TAB داروپخش
963185 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 30ع - داروپخش ATORVASTATIN (DP) 20MG TAB داروپخش
963186 قرص آتورواستاتین 40 میلی گرم 30ع - داروپخش ATORVASTATIN (DP) 40MG TAB داروپخش
963187 قرص کلوپیدگرول ( دی پیکس ) 75میلی گرم 30ع - داروپخش DIPIX® 75MG TAB داروپخش
963188 قرص آملودیپین آتورواستاتین 5میلی گرم 20 میلی گرم 30ع - داروپخش AMLODIPINE/ATORVASTATIN (DP) 5/20MG TAB داروپخش
963189 سرم دكستروز 5% نیم لیتری 1ع - داروپخش DEXTROSE 5% (DP) 0.5L INF P-BOTTLE داروپخش
963190 سرم دکستروز 5% یک لیتری 1ع - داروپخش DEXTROSE 5% (DP) 1L INF P-BOTTLE داروپخش
963191 سرم سدیم کلراید 0.9% شستشو نیم لیتری 1ع - داروپخش SODIUM CHLORIDE 0.9% IRRIG 0.5L P-BOTT داروپخش
963192 سرم سدیم کلراید 0.9% شستشو یک لیتری 1ع - داروپخش SODIUM CHLORIDE 0.9% IRRIG 1L P-BOTT داروپخش
963193 سرم دکستروز 5% سدیم کلراید 0.9% نیم لیتری 1ع - داروپخش DEXTROSE NACL 5% 0.9% 0.5L INF P-BOTTLE داروپخش
963194 سرم دکستروز 5% سدیم کلراید 0.9% یک لیتری 1ع - داروپخش DEXTROSE NACL 5% 0.9% (DP) 1L INF P-BOTTLE داروپخش
963195 سرم دکستروز 3.33% سدیم کلراید 0.3% نیم لیتری 1ع - داروپخش DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 0.5L INF P-BOTTLE داروپخش
963196 سرم دکستروز 3.33% سدیم کلراید 0.3% یک لیتری 1ع - داروپخش DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% (DP) 1L INF P-BOT داروپخش
963197 سرم رینگر نیم لیتری 1ع - داروپخش RINGERS (DP) 0.5L INF P-BOTTLE داروپخش
963198 سرم رینگر یک لیتری 1ع - داروپخش RINGERS 1L INF P-BOTTLE داروپخش
963199 سرم سدیم کلراید 0.9% تزریقی نیم لیتری 1ع - داروپخش SODIUM CHLORIDE 0.9% 0.5L INF P-BOTTLE داروپخش
963200 سرم سدیم کلراید 0.9% تزریقی یک لیتری 1ع - داروپخش SODIUM CHLORIDE 0.9% (DP) 1L INF P-BOTTLE داروپخش
963201 سرم سدیم کلراید 0.45% تزریقی نیم لیتری 1ع - داروپخش SODIUM CHLORIDE (DAROU PAKSH) 0.45% 500ML INF داروپخش
963202 سرم سدیم کلراید 0.45% تزریقی یک لیتری 1ع - داروپخش SODIUM CHLORIDE (DAROU PAKSH) 0.45% 1L INF داروپخش
963203 پماد فلوئوسینولون 1ع - داروپخش FLUOCINOLONE (DP) 0.025% 15G OINT داروپخش
963204 آمپول آیوپك 240 میلی گرم 10 میلی لیتر 5ع - داروپخش IOPAQUE® 240MG I/ML 10ML AMP داروپخش
963205 آمپول آیوپک 300 میلی گرم 10 میلی لیتر 5ع - داروپخش IOPAQUE® 300MG I/ML 10ML AMP داروپخش
963206 آمپول آیوپک 300 میلی گرم 20 میلی لیتر 5ع - داروپخش IOPAQUE® 300MG I/ML 20ML AMP داروپخش
963207 ویال آیوپک 300 میلی گرم 20 میلی لیتر 24ع - داروپخش IOPAQUE® 300MG I/ML 20ML VIAL داروپخش
963208 ویال آیوپك 240 میلی گرم 20 میلی لیتر 24ع - داروپخش IOPAQUE® 240MG I/ML 20ML VIAL داروپخش
963209 ویال ایوپامیدول 300 میلی گرم 20 میلی لیتر 24ع - داروپخش IOPAMIDOL (D.P) 300MG I/ML 20ML VIAL داروپخش
963210 ویال آیودیكسانول 270 میلی گرم 20 میلی لیتر 24ع - داروپخش IODIXANOL (DAROUPAKHSH) 270MG I/ML 20ML VIAL داروپخش
963211 ویال آیودیكسانول 320 میلی گرم 50 میلی لیتر 10ع - داروپخش IODIXANOL (DAROUPAKHSH) 320MG I/ML 50ML VIAL داروپخش
963212 ویال آیودیكسانول 320 میلی گرم 20 میلی لیتر 24ع - داروپخش IODIXANOL (DAROUPAKHSH) 320MG I/ML 20ML VIAL داروپخش
963213 ویال آیوپك 240 میلی گرم 50 میلی لیتر 10ع - داروپخش IOPAQUE® 240MG I/ML 50ML VIAL داروپخش
963214 ویال آیوپك 300 میلی گرم 50 میلی لیتر 10ع - داروپخش IOPAQUE® 300MG I/ML 50ML VIAL داروپخش
963215 ویال ایوپامیدول 370 میلی گرم 50 میلی لیتر 10ع - داروپخش IOPAMIDOL (D.P) 370MG I/ML 50ML VIAL داروپخش
963216 ویال ایوپامیدول 300 میلی گرم 50 میلی لیتر 10ع - داروپخش IOPAMIDOL (D.P) 300MG I/ML 50ML VIAL داروپخش
963217 كپسول اس امپرازول 40 میلی گرم 30ع - داروپخش ESOMEPRAZOLE (DAROUPAKHSH) 40MG CAP داروپخش
963218 كپسول دولوكستین 30 میلی گرم 30ع - داروپخش DULOXETINE (DAROUPAKHSH) 30MG CAP داروپخش
963219 كپسول سلكوكسیب 100 میلی گرم 60ع - داروپخش CELEXIB® 100MG CAP داروپخش
963220 كپسول اسپینال زد 300ع - داروپخش SPINAL-Z® CAP داروپخش
963221 كپسول ترامادول 50 میلی گرم 30ع - داروپخش TRAMADOL (DP) 50MG CAP داروپخش
963222 کپسول ریواستیگمین 3 میلی گرم 100ع - داروپخش RIVASTIGMINE (DP) 3MG CAP داروپخش
963223 کپسول تامسولوسین 100ع - داروپخش TAMSULOSIN (D.P) 0.4MG CAP داروپخش
963224 شربت اكسپكتورانت 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش EXPECTORANT-PAKDAROU® 60ML SYRUP داروپخش
963225 ژل ترتینوئین 0.025% 15 گرم 1ع - داروپخش TRETINOIN (DAROUPAKHSH) 0.025% TOP GEL داروپخش
963226 پماد مکوئینول 1ع - داروپخش MEQUINOL-T (DAROUPAKHSH) 2/0.01% 60ML SOL داروپخش
963227 پماد کلسی پوتریول 50گرم 1ع - داروپخش CALCIPOTRIOL (DAROUPAKHSH) 50MCG/G 30 G OINT داروپخش
963228 پودر باریوم سولفات ( بارکس) 135 گرم 1ع - داروپخش BARIUM SULFATE 135G SACHET داروپخش
963229 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 100ع - داروپخش AMLODIPINE (DP) 5MG TAB داروپخش
963230 قرص رپاگلیناید 1 میلی گرم 30ع - داروپخش REPAGLINIDE (DP) 1MG TAB داروپخش
963231 قرص ممانتین هیدروکلراید 10 میلی گرم 10ع - داروپخش MEMANTINE (DP) 10MG TAB داروپخش
963232 قرص سوماتریپتان 100 میلی گرم 10ع - داروپخش SUMATRIPTAN (DP) 50MG FC TAB داروپخش
963233 قرص ایزونیازید 100 میلی گرم 100ع - داروپخش ISONIAZID (DP) 100MG TAB داروپخش
963234 قرص ایزونیازید 300 میلی گرم 100ع - داروپخش ISONIAZID (DP) 300MG TAB داروپخش
963235 قرص دیفنوكسیلات 2.5 میلی گرم 100ع - داروپخش DIPHENOXYLATE (D.P) 2.5MG TAB داروپخش
963236 قرص ریزدرونیت 35 میلی گرم 10ع - داروپخش RISEDRONATE (DAROU PAKHSH) 35MG TAB داروپخش
963237 قرص ویتامین ایی 100 میلی گرم 100ع - داروپخش !! داروپخش
963238 قرص ایبوپروفن 400 میلی گرم 100ع - داروپخش IBUPROFEN (DP) 400MG TAB داروپخش
963239 قرص تئوفیلین ای-آر 100 میلی گرم 100ع - داروپخش THEOPHYLLINE (DP) 100MG SR TAB داروپخش
963240 قرص فكسوفنادین 120 میلی گرم 30ع - داروپخش FEXOFENADINE (DAROUPAKHSH) 120MG TAB داروپخش
963241 محلول كلیندامایسین 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش CLINDAMYCIN (DP) 1% 60ML SOL داروپخش
963242 قرص رپاگلیناید 0.5 میلی گرم 30ع - داروپخش REPAGLINIDE (DP) 0.5MG TAB داروپخش
963243 قرص رپاگلیناید 2 میلی گرم 30ع - داروپخش REPAGLINIDE (DP) 2MG TAB داروپخش
963244 قرص توپیرامات 25 میلی گرم 30ع - داروپخش TOPIRAMATE (DAROUPAKHSH) 25MG TAB داروپخش
963245 قرص مونته لوكاست 5 میلی گرم 30ع - داروپخش MONTELUKAST (DP) 5MG CHEWABLE TAB داروپخش
963246 قرص گلوكزامین كندراتین 500/400میلی گرم 100ع - داروپخش !! داروپخش
963247 قرص آتورواستاتین 10 میلی گرم 100ع - داروپخش ATORVASTATIN (DP) 10MG TAB داروپخش
963248 قرص او فلوكساسین 300 میلی گرم 30ع - داروپخش OFLOXACIN (DP) 300MG FC TAB داروپخش
963249 قرص او فلوكساسین 200 میلی گرم 30ع - داروپخش OFLOXACIN (DP) 200MG FC TAB داروپخش
963250 قرص ستیریزین 10 میلی گرم 100ع - داروپخش CETIRIZINE (DP) 10MG TAB داروپخش
963251 كارتریج پرزوكائین ائی 50ع - داروپخش PERSOCAINE E® 2% CARTRIGE داروپخش
963252 كارتریج دنتانست 3% - 1.8 میلی لیتر 50ع - داروپخش DENTANEST® 1.8ML CARTRIDGE داروپخش
963253 آمپول جنتامایسین 80 میلی گرم 2 میلی لیتر 100ع - داروپخش GENTAMICIN (DP) 80MG/2ML AMP داروپخش
963254 آمپول آمیكاسین 100 میلی گرم 2 میلی لیتر 10ع - داروپخش AMIKACIN (DP) 100MG/2ML AMP داروپخش
963255 آمپول ویتامین ب 6 300 میلی گرم 3 میلی لیتر 10ع - داروپخش VITAMIN B6 (DP) 300MG/3ML AMP داروپخش
963256 كپسول سلكوكسیب ( سلكسیب ) 200 میلی گرم 60ع - داروپخش CELEXIB® 200MG CAP داروپخش
963257 قطره خوراكی متوكلوپرامید 15 میلی لیتر 1ع - داروپخش METOCLOPRAMIDE (DP) 4MG/ML 15ML ORAL DROP داروپخش
963258 قرص كلسیم د فورت 100ع - داروپخش CALCIUM-D.FORT (DP) 500MG TAB داروپخش
963259 قرص گلوكزامین سولفات 500 میلی گرم 60ع - داروپخش !! داروپخش
963260 قرص آسپارتام 100ع - داروپخش !! داروپخش
963261 كپسول لووكارنیتین كوآنزیم كیوتن 100ع - داروپخش !! داروپخش
963262 قرص لوواستاتین 20 میلی گرم 20ع - داروپخش LOVASTATIN (DP) 20MG TAB داروپخش
963263 ویال آیودیكسانول 270 میلی گرم 50 میلی لیتر 10ع- داروپخش IODIXANOL (DAROUPAKHSH) 270MG I/ML 50ML VIAL داروپخش
963264 ویال گادوپنتات دی میگلومین 20میلی لیتر 24ع - داروپخش GADOPENTETATE DIMEGLUMINE (D.P) 469MG/ML 20ML VIAL داروپخش
963265 آمپول گرانیسترون 1 میلی گرم 1 میلی لیتر 5ع - داروپخش GRANISETRON (D.P) 1MG/ML 1ML AMP داروپخش
963267 آمپول متیل پردنیزولون استات 40 میلی گرم 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش METHYLPREDNISOLONE ACETATE (D.P) 40MG/1ML AMP داروپخش
963266 قرص دی والپروئكس سدیم 500 میلی گرم 90ع - داروپخش DIVALPROEX (D.P) 500MG TAB داروپخش
963268 آمپول ویتامین ب 12 100 میلی گرم 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش VITAMIN B12 (DP) 100MCG/1ML AMP داروپخش
963269 آمپول هیدروكورتیزون ( هیدروكورتال ) 100 میلی گرم 5ع -داروپخش HYDROCORTAL® 100MG AMP داروپخش
963272 آمپول هیدروكورتیزون (هیدروكورتال)100 میلی گرم 2 میلی لیتر 10ع - داروپخش HYDROCORTAL® 100MG AMP داروپخش
963273 آمپول جنتامایسین 20 میلی گرم 2 میلی لیتر 100ع - داروپخش GENTAMICIN (DP) 20MG/2ML AMP داروپخش
963274 آمپول جنتامایسین 40 میلی گرم 1 میلی لیتر 100ع - داروپخش GEMYCIN® 40MG AMP داروپخش
963276 آمپول پرفنازین 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش PERPHENAZINE (DAROUPAKHSH) 5MG/1ML AMP داروپخش
963277 آمپول آب مقطر تزریقی 5 میلی لیتر 50ع - داروپخش WATER FOR INJECTION (DP) 5ML P-AMP داروپخش
963278 ویال آیوپامیدول 370 میلی گرم 20 میلی لیتر 24ع - داروپخش IOPAMIDOL (D.P) 370MG I/ML 20ML VIAL داروپخش
963279 قطره چشمی اولوپاتادین 0.1% 1ع - داروپخش OLOPATADINE (DAROUPAKHSH) 0.1% 5ML OPH DROP داروپخش
963280 كپسول ونلافاكسین 150 میلی گرم 30ع - داروپخش VENLAFAXINE (D.P) 150MG SUSTAINED RELEASE CAP داروپخش
963281 سافت ژل لیپكس 50ع - داروپخش !! داروپخش
963282 كپسول ژلاتینی ویتامین ث ( سی پرل ) 300میلی گرم 100ع - داروپخش !! داروپخش
963283 كپسول ژلاتینی ویتامین ث ( سی پرل ) 1000میلی گرم 30ع - داروپخش !! داروپخش
963284 كپسول ژلاتینی ویتامین ای ( ای ویتال ) 200واحد 100ع - داروپخش !! داروپخش
963285 قرص آرتریفلكس سی 30ع - داروپخش !! داروپخش
963287 كپسول گاباپنتین 100 میلی گرم 100ع - داروپخش GABAPENTIN (DP) 100MG CAP داروپخش
963288 كپسول گاباپنتین 300 میلی گرم 100ع - داروپخش GABAPENTIN (DP) 300MG CAP داروپخش
963289 كپسول ریواستیگمین 1.5 میلی گرم 100ع - داروپخش RIVASTIGMINE (DP) 1.5MG CAP داروپخش
963290 ژل ترتینوئین 0.05 15 گرم 1ع - داروپخش TRETINOIN 0.05% GEL داروپخش
963292 شیاف استامینوفن بزرگسالان 5ع - داروپخش ACETAMINOPHEN 325MG SUPP داروپخش
963293 قرص آ ث آ 100ع - داروپخش ACA (DAROUPAKHSH) TAB داروپخش
963294 قرص ونلافاكسین 37.5 میلی گرم 60ع - داروپخش VENLAFAXINE (DAROUPAKHSH) 37.5MG TAB داروپخش
963295 قرص ونلافاكسین 75 میلی گرم 60ع - داروپخش VENLAFAXINE (DAROUPAKHSH) 75MG TAB داروپخش
963296 قرص ریزاتریپتان 10 میلی گرم 15ع - داروپخش RIZATRIPTAN (DP) 10MG TAB داروپخش
963297 قرص ممانتین هیدروكلراید 5 میلی گرم 10ع - داروپخش MEMANTINE (DP) 5MG TAB داروپخش
963299 قرص ریتودرین هیدروكلراید 10 میلی گرم 100ع - داروپخش RITODRINE-DAROUPAKHSH® 10MG TAB داروپخش
963302 قرص لوزارتان/هیدروکلروتیازید ( لوزاتن اچ ) 30ع - داروپخش LOZATEN-H® 12.5/50MG TAB داروپخش
963303 قرص لوراتادین 10 میلی گرم 100ع - داروپخش LORATADINE 10MG TAB داروپخش
963304 قرص اكسكاربازپین 300 میلی گرم 100ع - داروپخش OXCARBAZEPINE (DAROUPAKHSH) 300MG TAB داروپخش
963305 قرص كلوزاپین 25 میلی گرم 100ع - داروپخش CLOZAPINE (DP) 25MG TAB داروپخش
963306 قرص كلوزاپین 100 میلی گرم 100ع - داروپخش CLOZAPINE (DP) 100MG TAB داروپخش
963307 قرص ازتیمایب 10 میلی گرم 30ع - داروپخش EZETIMIBE (DP) 10MG TAB داروپخش
963308 قرص سیتالوپرام 40 میلی گرم 20ع - داروپخش CITALOPRAM (DP) 40MG FC TAB داروپخش
963309 پودر ا آر اس 27.9 گرم 1ع - داروپخش ORS (DAROUPAKHSH) SACHET داروپخش
963310 قرص سرماخوردگی كودكان ( چیلدرن كلد ) 100ع - داروپخش CHILDREN COLD (DAROUPAKHSH) TAB داروپخش
963311 آمپول ویتامین ب 1 ب 6 ب 12 5ع - داروپخش VITAMIN B1/B6/B12 (D.P) AMP داروپخش
963312 قرص گالانتامین 4 میلی گرم 60ع - داروپخش GALANTAMINE (DP) 4MG TAB داروپخش
963313 قرص گالانتامین 12 میلی گرم 60ع - داروپخش GALANTAMINE (DP) 12MG TAB داروپخش
963300 قرص ملاتونین 60ع - داروپخش !! داروپخش
963270 آمپول دیكلوفناك ( دیكلن ) 3 میلی لیتر 10ع - داروپخش DICLEN® 75MG/3ML AMP داروپخش
963271 آمپول انوكساپارین سدیم 10000 5ع - داروپخش ENOXAPARIN SODIUM (D.P) 100MG/ML (10000U) 1ML AMP داروپخش
963301 قطره آ +د+روی+آهن 1ع - داروپخش VITAMIN A+D (DAROUPAKHSH) 30G OINT داروپخش
963291 آمپول تریامسینولون 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش TRIAMCINOLONE (D.P) 40MG/1ML AMP داروپخش
963275 آمپول میدازولام 15 میلی گرم 10ع - داروپخش MIDAZOLAM (DP) 15MG/3ML AMP داروپخش
963286 قرص پیوگلیتازون 30 میلی گرم 100ع - داروپخش PIOGLITAZONE (DP) 30MG TAB داروپخش
963298 آمپول آیرون سوكروز 20 میلی گرم میلی لیتر 5 میلی لیتر 10ع - داروپخش IRON SUCROSE (DAROUPAKHSH) 20MG FE++/ML 5ML AMP داروپخش
963314 آمپول گرانیسترون 3 میلی لیتر 10ع - داروپخش GRANISETRON (D.P) 3MG/3ML AMP داروپخش
963315 آمپول دگزامتازون 2 میلی لیتر 10ع - داروپخش DEXAMETHASONE 8MG/2ML AMP داروپخش
963316 كپسول مولتی ویتامین دوران یائسگی 100ع - داروپخش !! داروپخش
963317 سوسپانسیون باریم سولفات 240 گرم / 240 میلی لیتر - داروپخش BAREX® 240G/240ML SUSP داروپخش
963318 كپسول داكسپین 25 میلی گرم 60ع - داروپخش DOXIPEN® 25MG CAP داروپخش
963319 آمپول لیدوكائین 2 درصد 5 میلی لیتر 10ع - داروپخش LIDOCAINE (D.P) 2% 5ML AMP داروپخش
963320 قرص ونلافاكسین 37.5 م.گ 100ع - داروپخش VENLAFAXINE (DAROUPAKHSH) 37.5MG TAB داروپخش
963321 قرص ونلافاكسین 75 م.گ 100ع - داروپخش VENLAFAXINE (DAROUPAKHSH) 75MG TAB داروپخش
963322 قرص سولفاسالازین 500 م.گ 100ع - داروپخش SULFASALAZINE (DAROU PAKHSH) 500MG TAB داروپخش
963323 قرص اكس كاربازپین 150 م.گ 100ع - داروپخش OXCARBAZEPINE (DAROUPAKHSH) 150MG TAB داروپخش
963324 پماد ویتامین آ د 30 گرم 1ع (OTC) - داروپخش !! داروپخش
963325 شربت اكسپكتورانت 60 میلی لیتر 1ع (OTC)- داروپخش !! داروپخش
963326 قرص سرماخوردگی بزرگسالان 100ع (OTC)- داروپخش !! داروپخش
963327 پودر ا آر اس 20/57 گرم 1ع (OTC)- داروپخش !! داروپخش
963328 الگزیر برم هگزین 60 میلی لیتر 1ع (OTC)- داروپخش !! داروپخش
963329 شربت دیفن هیدرامین 60 میلی لیتر 1ع (OTC)- داروپخش !! داروپخش
963330 پماد متیل سالیسیلات 30 گرم 1ع (OTC)- داروپخش !! داروپخش
963331 كپسول استامینوفن كافئین ایبوپروفن ( دی پی فن ) 30ع (OTC)- داروپخش !! داروپخش
963332 پماد زینك اكساید 25% 1ع (OTC)- داروپخش !! داروپخش
963333 قطره خوراكی استامینوفن 100 میلی گرم 15 میلی لیتر 1ع (OTC)- داروپخش !! داروپخش
963334 شیاف استامینوفن كودكان 125 میلی گرم 5ع (OTC)- داروپخش !! داروپخش
963335 ویال مگلومین كامپاند 76% 10ع - داروپخش !! داروپخش
صفحه: 1 / 1