کد کالا نام کالا عنوان لاتین نام تامین کننده
917002 صابون تری كلوكربان 1درصد100گرمی 1ع - گیلارانكو TRICHLOCARBAN 1% 100G SOAP گيلارانکو
917003 صابون گوگرد10درصد 100گرمی 1ع - گیلارانكو SULFUR 10% 100G SOAP گيلارانکو
917004 صابون بچه درمین 100 گرمی 1ع - گیلارانكو DERMIN® 100G SOAP گيلارانکو
917005 شامپو لیندان1درصد60میلی لیتر 1ع- گیلارانكو LINDANE (GAMMA BENZENE HEXACHLORIDE) 1% SHAMPOO گيلارانکو
917007 شامپو پرمترین1درصد 60میلی لیتر 1ع - گیلارانكو PERMETHRIN 1% 60ML SHAMPOO گيلارانکو
917008 شامپو سلنیوم سولفاید (سلكو) 1درصد140 م.ل 1ع-گیلارانكو SELENIUM SULFIDE 1% SHAMPOO گيلارانکو
917009 شامپو كل تار(درمین) 1درصد 150میلی لیتر 1ع- گیلارانكو COAL TAR 1% 150ML SHAMPOO گيلارانکو
917010 شامپو سلنیوم سولفاید (سلكو) 2/5درصد 150 م.ل 1ع- گیلارانكو SELENIUM SULFIDE 2.5% SHAMPOO گيلارانکو
917012 شامپو پوویدون آیوداین 7/5درصد 140 میلی لیتر - گیلارانكو POVIDONE IODINE 7.5% 140ML SHAMPOO گيلارانکو
917006 لوسیون لیندان 1درصد60میلی لیتر 1ع - گیلارانكو LINDANE (GAMMA BENZENE HEXACHLORIDE) 1% LOTION گيلارانکو
917013 صابون روغن بادام درمین - گیلارانكو DERMIN® 100G SOAP گيلارانکو
917015 ژل ضدعفونی كننده دست درمین بدون نیاز به آب 60 میلی لیتر 1ع -گیلارانكو DERMIN® 60G GEL گيلارانکو
917016 شامپو روغن درخت چای درمین 150 میلی لیتر1ع -گیلارانكو !! گيلارانکو
917017 صابون كل تار 1% 100 گرمی1ع - گیلارانكو !! گيلارانکو
917020 اسپری دافع حشرات البسه درمین 60 میلی لیتری 1 عددی - گیلارانكو !! گيلارانکو
917021 شامپو كل تار(درمین) 1درصد 150میلیگرم تیوپی 1ع- گیلارانكو DERMIN® 1% SHAMPOO گيلارانکو
917001 صابون كل تار 2درصد100 گرمی 1ع - گیلارانكو COAL TAR 2% SOAP گيلارانکو
917011 كرم پرمترین 5درصد 30 گرم - گیلارانكو PERMETRIN 5% TOP CREAM گيلارانکو
917018 شامپو پرمترین 1% همراه با شانه دندانه ریز یك عددی - گیلارانكو PERMETHRIN 1% 60ML SHAMPOO گيلارانکو
917019 شامپو لیندان 1% همراه با شانه دندانه ریز یك عددی - گیلارانكو LINDANE (GAMMA BENZENE HEXACHLORIDE) 1% SHAMPOO گيلارانکو
917022 شامپو سلنیوم سولفاید(سلكو) 1درصد تیوپی 140 میلی لیتر 1ع- گیلارانكو !! گيلارانکو
917023 ژل برطرف كننده ترك پا درمین (حاوی گلیسرین و اوره) 60 گرمی 1ع - گیلارانكو DERMIN® 60G GEL گيلارانکو
917024 پماد موضعی كلوبتازول 0.05 درصد 15 گرمی 1ع - گیلارانكو CLOBETASOL-GILARANCO® 0.05% 15G OINT گيلارانکو
917025 شامپو سلنیوم سولفاید 2.5% 140 م.ل تیوپی 1ع - گیلارانكو SELCO® 2.5% 140ML SHAMPOO گيلارانکو
917026 كرم موضعی كلوبتازول 0/05 درصد 15 گرمی 1ع - گیلارانكو CLOBETASOL-GILARANCO® 0.05% 15G CREAM گيلارانکو
917027 اسپری دافع حشرات البسه درمین 250 م.ل 1 ع - گیلارانكو !! گيلارانکو
917028 پماد موضعی موپیروسین 2% 15 گرمی 1ع - گیلارانكو MUPIROCIN-GILARANCO® 2% 15GR OINT گيلارانکو
917029 اسپری دافع حشرات البسه درمین 450 میلی لیتری 1 ع - گیلارانكو !! گيلارانکو
917030 شامپو پرمترین 1% همراه با شانه دندانه ریز حاوی 2بطری 60میلی لیتر دو عددی - گیلارانكو PERMETHRIN 1% 60ML SHAMPOO گيلارانکو
917031 پماد موضعی بتامتازون 1% 15 گرمی 1ع - گیلارانكو BETAMETHASONE-GILARANCO® 0.1% 15G OINT گيلارانکو
917032 كرم نیكسامل 1% (كرم پرمترین 1%) همراه با شانه دندانه ریز 1ع - گیلارانكو !! گيلارانکو
صفحه: 1 / 1