کد کالا نام کالا عنوان لاتین نام تامین کننده
911001 قرص ول من ( وایتابیوتیك ) 30ع - آرمان فارمد دارو WELLMAN MULTIVITAMIN MINERAL <VITABIOTICS> TAB آرمان فارمد دارو
911002 شربت آكواماین ( وایتابیوتیك ) 250 میلی لیتر 1ع - آرمان فارمد دارو AQUAMARINE <VITABIOTICS> 250ML SYRUP آرمان فارمد دارو
911003 كپسول ول وومن ( وایتابیوتیك ) 30ع - آرمان فارمد دارو WELLWOMAN MULTIVITAMIN MINERAL <VITABIOTICS> CAP آرمان فارمد دارو
911004 قرص جویدنی ول كید ( وایتابیوتیك ) 30ع - آرمان فارمد دارو WELLKID MULTIVITAMIN MINERAL <VITABIOTICS> TAB آرمان فارمد دارو
911005 كپسول آكوامارین ( وایتابیوتیك ) 60ع - آرمان فارمد دارو AQUAMARINE <VITABIOTICS> SOFT GEL CAP آرمان فارمد دارو
911006 كپسول ویژونیس ( وایتابیوتیك ) 30ع - آرمان فارمد دارو VISIONACE <THOMPSON & COPPER> CAP آرمان فارمد دارو
911007 پودر Pure Whey Vanilla 5 Lb (پرولب )1 ع - آرمان فارمد دارو WHEY PURE <PROLAB> POWDER آرمان فارمد دارو
911009 پودر N Large 2 Strawberry 3.8 Lb (پرولب) 1 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
911010 پودر N Large 2 Strawberry 10 Lb (پرولب) 1 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
911011 پودر N Large 2 Chocolate 3.8 Lab (پرولب) 1 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
911012 پودر N Large 2 Chocolate 10 Lb (پرولب) 1 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
911013 قرص آمینو 2000 (پرولب) 325 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
911014 قرص آمینو 2000 (پرولب) 150 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
911019 كپسول ژلاتینی امگا3 (لانواویتا) 60 ع - آرمان فارمد ! آرمان فارمد دارو
911015 قرص كلسیم سیترات + د (لانواویتا)100ع - آرمان فارمد دارو LA NOVA VITA CALCIUM CITRATE WITH D®TAB 100 آرمان فارمد دارو
911020 ICE POWER Plus Cold Gel 100 ml ICE POWER PLUS® 100ML GEL آرمان فارمد دارو
911021 ICE POWER Plus Cold Gel 200ml ICE POWER PLUS® 200ML GEL آرمان فارمد دارو
911022 ICE POWER Cold Gel 75ml ICE POWER® 75ML COLD GEL آرمان فارمد دارو
911023 ICE POWER Cold Gel 150ml ICE POWER® 150ML COLD GEL آرمان فارمد دارو
911024 ICE POWER Cold Gel 400ml ICE POWER® 400ML COLD GEL آرمان فارمد دارو
911025 ICE POWER Instant Cold Compress !! آرمان فارمد دارو
911026 ICE POWER Hot Gel 75ml ICE POWER® 75ML HOT WARM GEL آرمان فارمد دارو
911027 ICE POWER HOT/COLD Pack ICE POWER HOT/COLD Pack آرمان فارمد دارو
911016 كپسول كوآنزیم كیوتن (لانواویتا) 30 ع - آرمان فارمد دارو CO ENZYME Q10 <LA NOVA VITA> 60MG CAP آرمان فارمد دارو
911017 كپسول ژلاتینی گلوكزامین كندروتین سولفات(لانواویتا) 60 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
911018 كپسول گلوكزامین كندروتین ام اس ام ( لانواویتا ) 60ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911028 قرص لیوریل ( وایتابیوتیك ) 60ع - آرمان فارمد دارو LIVERIL <VITABIOTIC> TAB آرمان فارمد دارو
911029 شربت ول كید ( وایتابیوتیك) 150 میلی لیتر 1 ع - آرمان فارمد دارو WELLKID BABY<VITABIOTICS> SYRUP آرمان فارمد دارو
911030 كپسول كاردیوایس ( وایتابیوتیك ) 30ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
911031 قرص لیوریل ( وایتابیوتیك ) 30ع - آرمان فارمد دارو LIVERIL <VITABIOTIC> TAB آرمان فارمد دارو
911032 قرص كلسیم كربنات + د (لانواویتا) 600میلیگرم 100 ع - آرمان فارمد دارو LA NOVA VITA CALCIUM CARBONATE & VITAMIN D® TAB 100 آرمان فارمد دارو
911033 كاندوم مخصوص بانوان -(Femexx) 3 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911055 كاندوم تاخیری (Ls Bx3 endurance)( آنسل) 3 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911056 كاندوم تاخیری (Ls Bx12 endurance) (آنسل) 12 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911057 كاندوم طعم دار (Ls Bx12 flavours)(آنسل) 12 ع -آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911058 كاندوم طعم دار (Ls Bx3 flavours) 3 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911059 كاندوم آجدار، نوك و شكلدار (Ls Bx12 intensity) 12 ع (آنسل)-آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911060 كاندوم آجدار، نوك و شكلدار (Ls Bx3 intensity) (آنسل) 3 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911061 كاندوم دارای شیارهای حلقوی (Ls Bx3 ribbed) 3 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911062 كاندوم دارای شیارهای حلقوی (Ls Bx12 ribbed)12 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911063 كاندوم دارای ماده كشنده اسپرم (Ls Bx3 ultra safe)3 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911064 كاندوم دارای ماده كشنده اسپرم (Ls Bx12 ultra safe) 12 ع(آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911065 كاندوم بسیار نازك 3 (Ls Bx3 ultra thin) 3 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911066 كاندوم بسیار نازك (Ls Bx12 ultra thin) 12 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911067 كاندوم حلقوی و سر پستانكی (Ls Bx3 xtra pleas ribbed)3 ع ( آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911068 كاندوم حلقوی و سر پستانكی (Ls Bx12 xtra pleas ribbed) 12 ع(آنسل) -آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911069 كاندوم دارای شكل متناسب برای پوشیدن راحت (Ls Bx3 original) 3 ع(آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911070 كاندوم دارای شكل متناسب برای پوشیدن راحت (Ls Bx12 original) 12 ع(آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911071 كاندوم با ژل روان كننده اضافی (Ls Bx3 lube)3 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911072 كاندوم مجموعه متنوع از سایر انواع (Ls Bx12 variety)12 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911073 كاندوم با انتهای پستانك شكل برای پوشیدن ساده تر (Ls Bx3 play)3 ع(آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911092 قطره ول بیبی 30 م.ل (وایتابیوتیك) 1 ع - آرمان فارمد دارو WELLKID BABY(VITABIOTICS) SYRUP آرمان فارمد دارو
911034 قرص گلوكزامین 1500 م.گ + كندروئیتین 1200 م.گ (ناترول) 60 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
911035 كپسول كوكیوتن ( ناترول) 50 م.گ 60 ع - آرمان فارمد دارو CO ENZYME Q10 <NATROL> 50MG CAP آرمان فارمد دارو
911089 خوشبو كننده دهان با طعم نعنا تازه سانوتكت ایمپكت 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911078 شربت سیمبوكل ایمیون فورت (فارما كر) 120 م.ل 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911079 شربت سیمبوكل كودكان ( فارما كر) 120 م.ل 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911080 شربت سیمبوكل اورجینال ( فارما كر) 120 م.ل 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911081 ژل تزریقی سینوویال فورت ( آی بی اس ای) 1/6% 32 م.گ/2م.ل 1 ع - آرمان فارمد دارو SYNOVIAL®FORTE 1.6% 2ML PREFILLED SYRINGE آرمان فارمد دارو
911083 كپسول امگا3 روغن ماهی ( لیزی) 500 م.گ 100 ع - آرمان فارمد دارو OMEGA 3 FISH OIL آرمان فارمد دارو
911084 كپسول شارك لیورایل (SLO)( لیزی)500 م.گ 60 ع -آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911085 كپسول امگا3 + ویتامین د (30ع) و قرص كلسیم كربنات (60ع)(كلسیم دوئت) ( لیزی) 90 ع -آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911086 كپسول مولتی ویتامین مینرال(32ع) + امگا 3 (32ع)(هلث دوئت) 64 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911087 كپسول امگا3 فورت (لیزی) 1000 م.گ 64 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911090 قرص خوشبو کننده دهان با طعم نعناع خنک 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911091 قرص خوشبوکننده دهان با طعم هلو 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911082 كپسول میگراساپورت 60 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911088 پرل ویسكودرم (آی بی اس ای) 30 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911093 ICE POWER SPORT SPRAY 125 ML ICEPOWER® 125ML SPRAY آرمان فارمد دارو
911094 قرص هیر فولیك من (وایتابیوتیك) 60 ع - آرمان فارمد دارو HAIRFOLLIC MAN® TAB 60 آرمان فارمد دارو
911095 قرص هیر فولیك وومن ( وایتابیوتیك) 60 ع - آرمان فارمد دارو HAIRFOLLIC WOMAN® TAB 60 آرمان فارمد دارو
911096 قرص ول من كانسپشن ( وایتابیوتیك) 30 ع - آرمان فارمد دارو WELLMAN CONCEPTION® TAB 30 آرمان فارمد دارو
911097 ژل تزریقی ویسكودرم 0.8% (ای بی اس ای) 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911098 ژل تزریقی ویسكودرم 1.6% ( آی بی اس ای) 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911099 ژل تزریقی ویسكودرم 2% ( آی بی اس ای) 1 ع -آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911104 ویال IVF-C(ال جی)(یخچالی)5000واحد 3ع - آرمان فارمد دارو IVF-C® 5000IU VIAL آرمان فارمد دارو
911105 ویالIVF - M (ال جی)(یخچالی) 1ع -آرمان فارمد دارو IVF-M® 75IU VIAL آرمان فارمد دارو
911100 ICE POWER COLD GEL 75ML ROLL ICE POWER® 75ML COLD GEL آرمان فارمد دارو
911109 قرص ول من اسپرت (وایتابیوتیكس) 30 ع - آرمان فارمد دارو WELLMAN® TAB آرمان فارمد دارو
911106 ویال هورمون رشد (یوتروپین) (یخچالی) 4 واحد(ال جی)1ع -آرمان فارمد دارو EUTROPIN® 4IU VIAL آرمان فارمد دارو
911112 كپسول ژلاتيني كيوتن 50 م.گ QH Plus(فلورا) 60ع - آرمان فارمد !! آرمان فارمد دارو
911107 قرص جمی فلوكساسین 320 م.گ (فكتیو) (ال جی) 5 ع - آرمان فارمد !! آرمان فارمد دارو
911114 سافت ژل دیلی ساپلیمنت(ویتكس فارما) 30ع - آرمان فارمد !! آرمان فارمد دارو
911115 قرص آیرون پلاس(ویتكس فارما) 30ع - آرمان فارمد !! آرمان فارمد دارو
911113 قرص اوستریا(كوالیفار) 30ع - آرمان فارمد !! آرمان فارمد دارو
911116 قرص ول وومن بالای 70 سال ( وایتابیوتیك ) 30ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911124 قرص كافئین (پرولب) 200 میلی گرم 100ع - آرمان فارمد !! آرمان فارمد دارو
911122 قرص پروستات اكسل (ناترول) 60ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911118 قرص ویتامین 2000 D3 (ناترول) 90 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911117 قرص بیوتین (ناترول) 1000 میلی گرم 90ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911119 كپسول كرب اینترپست (ناترول) 60ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911121 قرص ایسی تایم رلیز (ناترول) 135ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911123 كپسول آرتری ساپورت ( پیور ساینس) 60 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911125 خوشبو كننده دهان با طعم انبه سانوتكت ایمپكت 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911126 خوشبو كننده دهان با طعم عسل طالبی سانوتكت ایمپكت 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911127 خوشبو كننده دهان با طعم توت فرنگی سانوتكت ایمپكت 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911132 قرص اكتیو منو (كوایزر) 30 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911135 قرص ویتامین D 800 (كوایزر) 45 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911134 قرص سیلیشز ارث پلاس (كوایزر) 30 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911136 سافت ژل مگا تریو (كوایزر) 60 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911133 سافت ژل مگا برین (كوایزر) 60 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911131 سافت ژل ویتامین B + Q10 (كوایزر) 30 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911137 قرص ول وومن بالای 50 سال ( وایتابیوتیك ) 30ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911138 قرص ول من پروستات ( وایتابیوتیك ) 60 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
صفحه: 1 / 1