کد کالا نام کالا عنوان لاتین نام تامین کننده
906001 اسپری سروفلو 125 م.ل 1 ع - كوشان فارمد !! کوشان فارمد
906002 اسپری سروفلو 250 م.ل 1 ع - كوشان فارمد !! کوشان فارمد
906003 کپسول استنشاقي تيوتروپيوم برومايد (کي پي تيوا) 15 ع -کوشان فارمد !! کوشان فارمد
906004 قرص رزوواستاتين 10 م.گ (روزکسل) 30 ع -کوشان فارمد !! کوشان فارمد
906005 قرص رزوواستاتين 20 م.گ (روزکسل) 30 ع -کوشان فارمد !! کوشان فارمد
906006 قرص اس امپرازول 20م.گ (اسوفلوکس) 28 ع -کوشان فارمد !! کوشان فارمد
906007 دستگاه روولایزر 1 ع - كوشان فارمد !! کوشان فارمد
906008 قرص بونارژن +D ع 4- كوشان فارمد !! کوشان فارمد
906009 اسپري فلوتيکازون (فلوميست )1ع - کوشان فارمد !! کوشان فارمد
صفحه: 1 / 1