کد کالا نام کالا عنوان لاتین نام تامین کننده
910704 قرص كلسیم سیترات د ( استیون آرایكس بون ) ( نیچرزپلاس ) 60ع - پوراطب ! پوراطب
910705 قرص جویدنی Say Yes to Dairy ( نیچرز پلاس ) 50 ع - پوراطب ! پوراطب
911009 پودر N Large 2 Strawberry 3.8 Lb (پرولب) 1 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
911010 پودر N Large 2 Strawberry 10 Lb (پرولب) 1 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
911011 پودر N Large 2 Chocolate 3.8 Lab (پرولب) 1 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
911012 پودر N Large 2 Chocolate 10 Lb (پرولب) 1 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
911013 قرص آمینو 2000 (پرولب) 325 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
911014 قرص آمینو 2000 (پرولب) 150 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
918023 پودر وی پروتئین (شكلاتی) ( وبرنچرالز) 1000گرم 1 ع - كاروان طب آسیا-كاطا ! کارآوران طب آسيا-کاطا
918024 پودر وی پروتئین (وانیلی) (وبرنچرالز) 1000گرم 1 ع - كاروان طب آسیا-كاطا ! کارآوران طب آسيا-کاطا
911019 كپسول ژلاتینی امگا3 (لانواویتا) 60 ع - آرمان فارمد ! آرمان فارمد دارو
911017 كپسول ژلاتینی گلوكزامین كندروتین سولفات(لانواویتا) 60 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
918027 كپسول سركه سیب (وبرنچرالز) 240 ع -كاروان طب آسیا-كاطا ! کارآوران طب آسيا-کاطا
911030 كپسول كاردیوایس ( وایتابیوتیك ) 30ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
911034 قرص گلوكزامین 1500 م.گ + كندروئیتین 1200 م.گ (ناترول) 60 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
910700 ویال كلسیم فولینات ( تترافولین ) ( ایستی ) 100 میلی گرم 1ع - پوراطب ! پوراطب
912040 آمپول آنفلوانزا 1 ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
912070 قرص لابتالول (تراندیت ) 100 میلیگرم 30 ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
916002 صابون گوگرد با رنگ و اسانس 10 درصد 75 گرم 1ع - ساپونین !! ساپونين ايران
916005 پن بی باكتر 100 گرم 1ع - ساپونین !! ساپونين ايران
916006 صابون وازلینه 100 گرم 1ع - ساپونین !! ساپونين ايران
916007 پن اسكراب 100 گرم 1ع - ساپونین !! ساپونين ايران
912072 كپسول هیدروكسی اوره 500میلیگرم100 ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
911025 ICE POWER Instant Cold Compress !! آرمان فارمد دارو
911018 كپسول گلوكزامین كندروتین ام اس ام ( لانواویتا ) 60ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
920027 كرم ترك پا مس 45 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920028 وازلین ویتامینه تیوبی مس 40 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920029 كرم پای كودك مس (كالاندولا) 35 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920030 كرم پای كودك مس (كالاندولا) 45 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920031 پماد شقاق و ترك سینه مس 40 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920033 شامپو ضد ریزش مو هربال 150 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
912075 ویال گنادورولین 0.1 میلی گرمی 1 ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
910016 پانسمان سوختگی ( برنشیلد ) 10*10 سانتیمتر 1ع - پوراطب !! پوراطب
910017 پانسمان سوختگی ( برنشیلد ) 20*20 سانتیمتر 1ع - پوراطب !! پوراطب
910018 اسپری سوختگی ( برنشیلد ) 125 میلی لیتر 1ع - پوراطب !! پوراطب
910019 ژل سوختگی ( برنشیلد ) 50 میلی لیتر 1ع - پوراطب !! پوراطب
916017 ژل ضد عفونی كننده دست 1ع - ساپونین !! ساپونين ايران
910000 پاكت دارویی !! پوراطب
912079 قطره نیستاتین( بلتافارم ) 1 ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
912080 قرص آنتی سیانوزید 60 ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
920039 كرم نرم كننده اوسرین اوره 5 درصد 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920040 كرم ویتامینه آ + ای 45 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
917016 شامپو روغن درخت چای درمین 150 میلی لیتر1ع -گیلارانكو !! گيلارانکو
911033 كاندوم مخصوص بانوان -(Femexx) 3 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
931001 اپلیكاتور واژینال كرم و ژل ( وی جی)6ع - كیش مدیفارم !! کيش مديفارم
931002 اپلیكاتور وی تی 6ع - كیش مدیفارم !! کيش مديفارم
910832 MEDIFOAM S - X - 20*20 - 0.5 - biopol !! پوراطب
910835 چسب نواری whizzer whitening strips - سیلفار !! پوراطب
910836 قالب ژلاتینی clever white - سیلفار !! پوراطب
942057 قرص جوشان ویتامین ث لیمویی (ویتاكیم) 500 میلی گرم 10ع - حكیم !! حکيم
942058 قرص جوشان ویتامین ث آلبالویی (ویتاكیم) 500 میلی گرم 10ع - حكیم !! حکيم
911055 كاندوم تاخیری (Ls Bx3 endurance)( آنسل) 3 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911056 كاندوم تاخیری (Ls Bx12 endurance) (آنسل) 12 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911057 كاندوم طعم دار (Ls Bx12 flavours)(آنسل) 12 ع -آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911058 كاندوم طعم دار (Ls Bx3 flavours) 3 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911059 كاندوم آجدار، نوك و شكلدار (Ls Bx12 intensity) 12 ع (آنسل)-آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911060 كاندوم آجدار، نوك و شكلدار (Ls Bx3 intensity) (آنسل) 3 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911061 كاندوم دارای شیارهای حلقوی (Ls Bx3 ribbed) 3 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911062 كاندوم دارای شیارهای حلقوی (Ls Bx12 ribbed)12 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911063 كاندوم دارای ماده كشنده اسپرم (Ls Bx3 ultra safe)3 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911064 كاندوم دارای ماده كشنده اسپرم (Ls Bx12 ultra safe) 12 ع(آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911065 كاندوم بسیار نازك 3 (Ls Bx3 ultra thin) 3 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911066 كاندوم بسیار نازك (Ls Bx12 ultra thin) 12 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911067 كاندوم حلقوی و سر پستانكی (Ls Bx3 xtra pleas ribbed)3 ع ( آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911068 كاندوم حلقوی و سر پستانكی (Ls Bx12 xtra pleas ribbed) 12 ع(آنسل) -آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911069 كاندوم دارای شكل متناسب برای پوشیدن راحت (Ls Bx3 original) 3 ع(آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911070 كاندوم دارای شكل متناسب برای پوشیدن راحت (Ls Bx12 original) 12 ع(آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911071 كاندوم با ژل روان كننده اضافی (Ls Bx3 lube)3 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911072 كاندوم مجموعه متنوع از سایر انواع (Ls Bx12 variety)12 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911073 كاندوم با انتهای پستانك شكل برای پوشیدن ساده تر (Ls Bx3 play)3 ع(آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
912110 قرص سدیم فلوراید (زیمافلور) 0.25 م.گ 400 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912131 قرص بوپروپیون هیدروكلراید (زیبان) 150 م.گ 60 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912112 قرص لوپرامید 2 م.گ 20 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
944085 قطره خوراكی ویتامین آ+د اطفال 15 میلی لیتر 1ع - تولیدارو !! توليدارو
912135 قرص هیدرالازین (هیدراپرس) 25 م.گ 30 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912136 قرص هیدرالازین (هیدراپرس)50 م.گ 30 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912102 قرص ایزوسورباید مونو نیترات ایكس ال 60 م.گ 28 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
917017 صابون كل تار 1% 100 گرمی1ع - گیلارانكو !! گيلارانکو
910837 قالب reme sense - سیلفار !! پوراطب
910838 رول استیك reme scar 5.4 ml - سیلفار !! پوراطب
910839 رول استیك reme scar 10 ml - سیلفار !! پوراطب
911089 خوشبو كننده دهان با طعم نعنا تازه سانوتكت ایمپكت 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
945088 دهانشویه گیاهی هایزست 1ع - پورسینا !! داروسازي پورسينا
945089 محلول اینهالر اكالیپتوس 60 سی سی 1ع - پورسینا !! داروسازي پورسينا
917020 اسپری دافع حشرات البسه درمین 60 میلی لیتری 1 عددی - گیلارانكو !! گيلارانکو
920060 وازلین ویتامینه مس 40 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
912142 قرص پیموزاید (اوراپ فورت) 4 م.گ 60 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
920061 كرم شقاق و ترك سینه مس 45 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
942056 قرص جوشان ویتامین ث پرتقالی (ویتاكیم) 500 میلی گرم 10ع - حكیم !! حکيم
929123 كپسول پروبایوتیك ( فوربیوكپ ) 24ع - تهران دارو !! تهران دارو
910917 Prosept Elbow wall Dispenser 500 ml !! پوراطب
910918 Prosept Automatic Dispenser 800 ml !! پوراطب
910919 Prosept Elbow wall Dispenser 1000 ml !! پوراطب
955001 شامپو مراقبت از مو ضد ریزش آنتی شوت 150 م.ل - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955002 شامپو ضد شوره خفیف كلیمبازول 50 - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955003 شامپو روزانه دهیدراته و موخوره سیلیسیوم ارگانیك - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955004 شامپو موهای خیلی چرب سافت كلی ( آرژیل دوس) - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955005 شامپو كراتین موی نازك و شكننده 150 م.ل - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955006 شامپو سدر (موهای چرب معمولی) - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955007 شامپو رزماری موهای نرمال - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955008 شامپو ضد خارش پوست و كف سر حساس آلوئه ورا - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955009 صابون آنتی باكتریال - نوباكتر !! بوته سبز مهر آئين
955010 پنبه دیسك - ماوالا !! بوته سبز مهر آئين
955011 ریمل حجم دهنده و بلند كننده مشكی - ماوالا !! بوته سبز مهر آئين
941016 قرص كلسیم - د 500 م.گ 50ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
910840 dosing pump for 5 lit !! پوراطب
912114 شیاف استامینوفن (پاراستامول) 125 م.گ 6 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
917022 شامپو سلنیوم سولفاید(سلكو) 1درصد تیوپی 140 میلی لیتر 1ع- گیلارانكو !! گيلارانکو
912147 قرص باكلوفن 10 م.گ 84 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912148 قرص گلی كلازید 80 م.گ 28 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912153 كپسول آتوموكستین هیدركلراید ( استراترا ) 10 م.گ 28 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912154 كپسول آتوموكستین هیدركلراید ( استراترا ) 18 م.گ 28 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912155 كپسول آتوموكستین هیدركلراید ( استراترا ) 25 م.گ 28 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912156 كپسول آتوموكستین هیدركلراید ( استراترا ) 40 م.گ 28 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912146 قرص وراپامیل هیدروكلراید ( ایزوپتین ) 40 م.گ 30 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912145 كپسول گالانتامین ( رمنیل ) 8 م.گ 28ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
950037 كپسول ژلاتینی ویتامین ای (ای ویژل) 100 میلی گرم 100ع - دانا !! دانا
950044 كپسول ژلاتینی امگا3+ویتامین A,E (كاردیو ركس) 50ع - دانا !! دانا
950045 كپسول ژلاتینی روغن كبد ماهی (كادویژل) 100 میلی گرم 100ع - دانا !! دانا
950046 كپسول ژلاتینی روغن كبد ماهی (كادویژل) 300 میلی گرم 90ع - دانا !! دانا
950047 كپسول ژلاتینی روغن كبد ماهی (كادویژل) 1000 میلی گرم 50ع - دانا !! دانا
950048 كپسول ژلاتینی امگا 3 (امگا ركس) 50ع - دانا !! دانا
923094 قرص مبورین 135 م.گ 30 ع - روز دارو !! روز دارو
942103 قرص جوشان مولتی ویتامین 20ع - حكیم !! حکيم
942104 قرص جوشان ویتامین ث پرتقالی (ویتاكیم) 500 میلی گرم 20ع- حكیم !! حکيم
911078 شربت سیمبوكل ایمیون فورت (فارما كر) 120 م.ل 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911079 شربت سیمبوكل كودكان ( فارما كر) 120 م.ل 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911080 شربت سیمبوكل اورجینال ( فارما كر) 120 م.ل 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
912522 شیاف ایندومتاسین (آلویژن)100 م.گ 20ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
948004 قرص فولیك اسید 1 میلی گرم 100ع - ایران دارو !! ايران دارو
948024 قرص ب كمپلكس 100ع - ایران دارو !! ايران دارو
942107 قرص جوشان مولتی ویتامین اطفال 20ع - حكیم !! حکيم
948050 كپسول ویتامین پلاس مینرال 100ع - ایران دارو !! ايران دارو
948051 كپسول هماتینیك 100ع - ایران دارو !! ايران دارو
948076 شربت ب كمپلكس 60 میلی لیتر 1ع - ایران دارو !! ايران دارو
950016 ویـــال سفوتاكسیم 1 گرم 1ع - دانا !! دانا
948097 پودر وی ام پروتئین با طعم موز 10ع - ایران دارو !! ايران دارو
948098 پودر وی ام پروتئین با طعم شكلات 10ع - ایران دارو !! ايران دارو
951041 قرص كلسیم D3 بلیستر 60ع - جالینوس !! جالينوس
951042 قرص كلسیم D3 قوطی 100ع - جالینوس !! جالينوس
951043 قرص كلسیم كربنات بلیستر500 میلی گرم 50ع - جالینوس !! جالينوس
951044 قرص كلسیم كربنات قوطی 500 میلی گرم 100ع - جالینوس !! جالينوس
951053 قرص ویتامین ب6- 40 میلی گرم 100ع - جالینوس !! جالينوس
951061 كپسول فروس سولفات /فولیك اسید (فرولیك) 30ع - جالینوس !! جالينوس
951066 قرص كلسیم /منیزیم /زینك +ویتامین د 30ع - جالینوس !! جالينوس
951067 كپسول بیوتین 300 میلی گرم 100ع - جالینوس !! جالينوس
951069 قرص ویتامین د3- 1000 میلی گرم 100ع - جالینوس !! جالينوس
951070 قرص ال آرژنین 500 میلی گرم 100ع - جالینوس !! جالينوس
910849 MEDIFOAM AD - 10*10-0.2 - biopol !! پوراطب
910850 MEDIFOAM AD - 10*20-0.2 - biopol !! پوراطب
910851 MEDIFOAM AD - 20*20-0.2 - biopol !! پوراطب
910854 MEDIFOAM H - 10*10-0.3 - biopol !! پوراطب
910853 MEDIFOAM S - 10*20-0.5 - biopol !! پوراطب
910855 MEDICARE 4*20-0.15 - biopol !! پوراطب
910856 MEDICARE 12*15-0.15 - biopol !! پوراطب
910857 HEALODERM 10*10-0.1 - biopol !! پوراطب
910720 كپسول مولتی ویتامین مینرال ( ویتالی تون ) ( آلپكس فارما ) 30ع - پوراطب !! پوراطب
910721 كپسول مولتی ویتامین مینرال ( ویتالی تون ) ( آلپكس فارما ) 100ع - پوراطب !! پوراطب
951072 قرص كلسیم سیترات + ویتامین د 50ع- جالینوس !! جالينوس
911084 كپسول شارك لیورایل (SLO)( لیزی)500 م.گ 60 ع -آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911085 كپسول امگا3 + ویتامین د (30ع) و قرص كلسیم كربنات (60ع)(كلسیم دوئت) ( لیزی) 90 ع -آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911086 كپسول مولتی ویتامین مینرال(32ع) + امگا 3 (32ع)(هلث دوئت) 64 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911087 كپسول امگا3 فورت (لیزی) 1000 م.گ 64 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
912160 شیاف استامینوفن(پاراستامول) (Aliud) 125م.گ 10 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912161 شیاف استامینوفن (پارستامول)(CT) 125م.گ10 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912162 شیاف استامینوفن (پارستامول)(ratiopharm)125 م.گ10 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
911090 قرص خوشبو کننده دهان با طعم نعناع خنک 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911091 قرص خوشبوکننده دهان با طعم هلو 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
947001 الكل 96% یك لیتری 1ع - صنایع شیمیایی اتانول غدیر !! صنايع شيميايي اتانول غدير
947002 الكل 70% یك لیتری 1ع - صنایع شیمیایی اتانول غدیر !! صنايع شيميايي اتانول غدير
947003 الكل 70% گالن 5 لیتری 1ع - صنایع شیمیایی اتانول غدیر !! صنايع شيميايي اتانول غدير
947004 الكل 99.5% یك لیتری 1ع - صنایع شیمیایی اتانول غدیر !! صنايع شيميايي اتانول غدير
948042 قرص ملوكسیكام 7/5 میلی گرم 30ع - ایران دارو !! ايران دارو
949029 ویال آب مقطر 5 میلی لیتر 50ع - فرآورده های تزریقی !! فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
910020 كپسول كرن بری ( سنتری ) 60ع - پوراطب !! پوراطب
910021 كپسول ژلاتینی آكای بری ( سنتری ) 60ع - پوراطب !! پوراطب
910022 قرص جویدنی پاپایا آنزیم ( سنتری ) 100ع - پوراطب !! پوراطب
910023 قرص كلسیم سیترات د ( سنتری ) 75ع - پوراطب !! پوراطب
955012 محلول استحكام بخش ناخن (ساینتی فیك) - ماوالا !! بوته سبز مهر آئين
955013 محلول جلوگیری از خوردن و جویدن ناخن (ماوالا استاپ) - ماوالا !! بوته سبز مهر آئين
955014 دئودورانت رول لوتوس فرشور وژتال - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955015 ایوروشه بهداشتی بدن ژردن دوموند دئودورانت رول ضد تعریق گل پنبه !! بوته سبز مهر آئين
955016 ایوروشه بهداشتی بدن ژردن دوموند دئودورانت رول ضد تعریق اسطوخودوس !! بوته سبز مهر آئين
955017 كرم مرطوب كننده صورت ریچ24 ساعته هیدرا وژتال - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955018 ژل پاك كننده و شاداب كننده صورت هیدرا وژتال - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955019 ژل پاك كننده و لایه بردار ملایم پیور سیستم (مخصوص پوست چرب) 125 م.ل - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955020 ایوروشه بهداشتی بدن مراقبت از زیبایی دست و ناخن كرم تغذیه كننده دست !! بوته سبز مهر آئين
955021 كرم زیبایی دست و ناخن1*2 مراقبت از زیبایی - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955022 ایوروشه بهداشتی بدن مراقبت از زیبایی دست و ناخن كرم مرطوب كننده دست با تاثیر پایدار !! بوته سبز مهر آئين
955023 ایوروشه بهداشتی مو سوان وژتال آنتی پلیكور شامپو ضد شوره !! بوته سبز مهر آئين
955024 شامپو ضد ریزش مو آنتی شوت سوان وژتال 200 م.ل - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955025 ایوروشه بهداشتی مو سوان وژتال كاپیلر شامپو هاماملیس300ml !! بوته سبز مهر آئين
955026 كرم دست 5% اوره 75 م.ل(تیوپی) - اوسرین !! بوته سبز مهر آئين
955027 اوسرین درمانی اوره ژل پاك كننده 5% !! بوته سبز مهر آئين
955028 كرم ضدآفتاب SPF 50(تیوپی) 50 م.ل - اوسرین !! بوته سبز مهر آئين
911082 كپسول میگراساپورت 60 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911088 پرل ویسكودرم (آی بی اس ای) 30 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
910603 قرص مكیدنی اكالیپتوس بدون شكر با طعم لیمو ( نات سور ) 12ع - پوراطب !! پوراطب
910605 قرص مكیدنی اكالیپتوس بدون شكر با طعم پرتقال ( نات سور ) 12ع - پوراطب !! پوراطب
910602 قرص مكیدنی اكالیپتوس بدون شكر با طعم آلبالو ( نات سور ) 12ع - پوراطب !! پوراطب
910606 قرص مكیدنی اكالیپتوس بدون شكر با طعم منتول ( نات سور ) 12ع - پوراطب !! پوراطب
910604 قرص مكیدنی اكالیپتوس بدون شكر با طعم نعنا ( نات سور ) 12ع - پوراطب !! پوراطب
951073 قرص منیزیم اكساید 250 میلی گرم 100ع - جالینوس !! جالينوس
956001 چسب ضدجوش Benq-Miacare day -طب ایده آل !! طب ایده آل
946068 قرص والپروات سدیم (دی والپروئكس) 200 م.گ 10ع - پارس دارو !! پارس دارو
957006 شربت ویتامكس 120 میلی لیتر 1ع - رازك !! رازک
957028 شربت زوفا 1ع - رازك !! رازک
957029 شربت زوفا عسلی 1ع - رازك !! رازک
951075 كپسول زینك پلاس 5 میلی گرم 30ع - جالینوس !! جالينوس
939015 كپسول فروس گلایسین سولفات ( پل ایرون جی ) 30ع - تسنیم !! تسنيم
956002 چسب ضد حساسیت دولایه 1.25*9 Benq-Anscare - طب ایده آل !! طب ایده آل
956003 چسب ضد حساسیت دولایه 2.5*9 Benq-Anscare - طب ایده آل !! طب ایده آل
956004 چسب ضد حساسیت رنگ پوست 9*1.25 Benq-Anscare - طب ایده آل !! طب ایده آل
916019 قرص ویتامین ب1 300 میلی گرم 100ع - ساپونین !! ساپونين ايران
958001 سرنگ دو تكه 2سی سی 1ع - پارس سرنگ !! پارس سرنگ
958002 سرنگ سه تكه 2.5سی سی 1ع - پارس سرنگ !! پارس سرنگ
958003 سرنگ دو تكه 5سی سی 1ع - پارس سرنگ !! پارس سرنگ
958004 سرنگ سه تكه 5سی سی 1ع - پارس سرنگ !! پارس سرنگ
958005 سرنگ دو تكه 10سی سی1 ع - پارس سرنگ !! پارس سرنگ
946070 پماد بتامتازون 0/1 درصد 30 گرمی 1ع - پارس دارو !! پارس دارو
956005 چسب ضدجوش 3 عددی Benq Miacare day - طب ایده آل !! طب ایده آل
956006 آنژیوكت صورتی (MediPluse (Pluseflon - طب ایده آل !! طب ایده آل
956007 آنژیوكت آبی (MediPluse (Pluseflon - طب ایده آل !! طب ایده آل
956008 آنژیوكت سبز (MediPluse (Pluseflon - طب ایده آل !! طب ایده آل
912164 شیاف استامینوفن (پارستامول) (stada) 125م .گ 10ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
912165 شیاف استامینوفن (پارستامول) (brrlin chemie)125 م. گ 10ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
960022 قرص اسیدفولیك 1 م.گ 100ع - شفا !! شفا
960023 قرص كلسیم دی 500 م.گ 100ع - شفا !! شفا
960030 شامپو پیریتیون زینك 2 درصد 140 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960031 لاک پاک کن با استون 100 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960032 لاک پاک کن بدون استون 100 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960033 محلول دهانشویه آنتی سپتیک 250 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960034 محلول دهانشویه آنتی سپتیک 100 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960035 محلول دهانشویه آنتی پلاک 250 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960036 محلول دهانشویه آنتی پلاک 100 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960037 محلول دهانشویه اطفال 250 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960038 محلول دهانشویه اطفال 100 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960039 محلول دهانشویه آنتی تارتار 250 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960040 محلول دهانشویه آنتی تارتار 100 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960041 محلول دهانشویه آنتی سپتیک بدون الکل 250 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960042 محلول دهانشویه آنتی سپتیک بدون الکل 100 م.ل 1ع - شفا !! شفا
961001 اسپری تاخیری با رایحه موز 1ع - دلتا دارو !! دلتا دارو
961002 ژل تاخیری Longtime - دلتا دارو !! دلتا دارو
962001 قرص روكشدار فروس سولفات (آهن)100ع - ماد !! ماد
962002 قرص فرس سولفات(آهن) + اسید فولیك 100ع - ماد !! ماد
962003 قرص فروس سولفات (آهن )+ویتامین ث 60ع - ماد !! ماد
962004 قرص ویتایرون(آهن+اسیدفولیك+ویتامین C,B12) 60ع - ماد !! ماد
962005 قرص زینكوفر(آهن+روی+ویتامینC) 30ع - ماد !! ماد
962006 قرص اسید فولیك 1 م.گ 100ع - ماد !! ماد
962007 قطره فروس سولفات (آهن )خوراكی با طعم توت فرنگی 15م.ل 1ع - ماد !! ماد
961006 اسپری تاخیری با رایحه نارگیل 1ع - دلتا دارو !! دلتا دارو
961007 اسپری تاخیری با رایحه نسکافه 1ع - دلتا دارو !! دلتا دارو
961008 اسپری تاخیری با رایحه طالبی1ع - دلتا دارو !! دلتا دارو
961009 اسپری تاخیری با رایحه رز1ع - دلتا دارو !! دلتا دارو
961010 اسپری تاخیری با رایحه تافی1ع - دلتا دارو !! دلتا دارو
961011 اسپری تاخیری با رایحه وانیل1ع - دلتا دارو !! دلتا دارو
961012 اسپری تاخیری با رایحه هندوانه1ع - دلتا دارو !! دلتا دارو
915044 قرص ویتامین ث ( مداویت ث ) 250 میلی گرم 100ع - مداوا !! مداوا
950094 كپسول نرم ژلاتینی امگا 9-6-3 50ع - دانا !! دانا
942122 قرص فروس سولفات ( فروشل) 50 میلی گرم 30ع - حكیم !! حکيم
957109 شربت لاکسیتا 120 سی سی 1ع - رازک !! رازک
957111 كپسول زینك + ث 300 میلی گرم 30ع - رازك !! رازک
941051 قرص فولیك اسید(FERRO-IRON) - فارماشیمی !! فارما شيمي
958006 آنژیوكت صورتی 20 جی 1ع - پارس سرنگ !! پارس سرنگ
957112 كپسول پلی كوزانول 20 میلی گرم 30ع - رازك !! رازک
958007 آنژیوكت آبی 2 2 جی 1ع - پارس سرنگ !! پارس سرنگ
958008 آنژیوكت سبز 2 جی 1ع - پارس سرنگ !! پارس سرنگ
958009 آنژیوكت زرد 2 جی 1ع - پارس سرنگ !! پارس سرنگ
956009 سرنگ سرپیچ دار 2 سی سی Lifen - طب ایده آل !! طب ایده آل
956010 سرنگ سرپیچ دار 5 سی سی Lifen - طب ایده آل !! طب ایده آل
956011 سرنگ انسولین سرسوزن سرخود تك عددی Lifen - طب ایده آل !! طب ایده آل
956012 سرنگ سر سوزن جدا تك عددی Lifen - طب ایده آل !! طب ایده آل
956013 سرنگ انسولین سرسوزن جدا 10 عددی Lifen - طب ایده آل !! طب ایده آل
912166 آمپول اندانسترون 4م.گ/2م.ل 10 ع - سپاكودارو !! سپاکو دارو
912168 آمپول ریفالدین 600م.گ/10م.ل 1 ع- سپاکودارو !! سپاکو دارو
910200 پودر کاکائو 1ع - پوراطب !! پوراطب
910220 شیر خشك سیمیلاك گین 1ع - پوراطب !! پوراطب
910221 شیرخشك سیمیلاك گین پلاس 1ع - پوراطب !! پوراطب
956014 ماسك سه لایه كشی Nokast - طب ایده آل !! طب ایده آل
910898 دیسپنسر چشمی - پوراطب !! پوراطب
910899 دیسپنسر اهرمی - پوراطب !! پوراطب
910900 كارتریج مد پروسپت 1 لیتری - پوراطب !! پوراطب
910901 كارتریج ژل پروسپت 1 لیتری - پوراطب !! پوراطب
910929 ژل سوختگی 75 م.ل - بورنشیلد !! پوراطب
910923 پانسمان سوختگی 45*20 سانتی متری - بورنشیلد !! پوراطب
910927 پانسمان سوختگی 40*60 سانتی متری - بورنشیلد !! پوراطب
910933 پانسمان سوختگی 50*1 سانتی متری - بورنشیلد !! پوراطب
910934 پانسمان سوختگی 50*2.5 سانتی متری - بورنشیلد !! پوراطب
963107 كپسول سافت ژل ویتامین ای ( ای ویتال ) 400 میلی گرم 100ع - داروپخش !! داروپخش
955029 ایوروشه عطریات دئودورانت رول آن بادام كالیفرنیا 50 م.ل زنانه !! بوته سبز مهر آئين
955030 ایوروشه بهداشتی مو نوتری ریپیر شامپو ترمیم كننده مو 300 م.ل !! بوته سبز مهر آئين
963139 كپسول كوكیوتن 30 میلی گرم 30ع - داروپخش !! داروپخش
966001 آمپول سدیم بیكربنات كوهلر 8.4 درصد 1 ع - گسترش بازرگانی داروپخش !! گسترش بازرگانی داروپخش
966002 قرص مكمل اس ایكس 100 ع - گسترش بازرگانی داروپخش !! گسترش بازرگانی داروپخش
966004 ویال گروتروپین معمولی(هورمون رشد)(یخچالی)4واحدی1ع-گسترش بازرگانی داروپخش !! گسترش بازرگانی داروپخش
966005 آب مقطر گروتروپین معمولی 1 ع - گسترش بازرگانی داروپخش !! گسترش بازرگانی داروپخش
924149 قرص كلسیم سیترات+ویتامین د (كلسیت دی) 50ع - امین !! امين
924150 قرص لیدی ویتن (پرناتال) 50ع - امین !! امين
924153 قرص بنفوتیامین 50 میلی گرم 100ع - امین !! امين
924154 قرص بنفوتیامین 80 میلی گرم 100ع - امین !! امين
924155 قرص بنفوتیامین 100 میلی گرم 100ع - امین !! امين
966006 ویال گروتروپین آكوا(هورمون رشد)(یخچالی)4واحدی1ع -گسترش بازرگانی داروپخش !! گسترش بازرگانی داروپخش
929149 كپسول امگا 9.6.3 ( تداژل ) 1200 میلی گرم 50ع - تهران دارو !! تهران دارو
950097 شارب بگ کلرور سدیم 100 میلی گرم 1ع - دانا !! دانا
950098 شارب بگ كلرور سدیم 250 میلی گرم 1ع - دانا !! دانا
964043 كرم اوره (اوركس)10% 1 ع - ابوریحان !! ابوریحان
963237 قرص ویتامین ایی 100 میلی گرم 100ع - داروپخش !! داروپخش
969003 پوار بینی Rhinophar - پارس كورش طب !! پارس کورش طب
957114 كپسول نرم كلسیم / ویتامین د 30ع - رازك !! رازک
957115 كپسول نرم مخمر آبجو 60ع - رازك !! رازک
910935 برن وست 6-14 ماه - برونشیلد !! پوراطب
910936 برن وست 24-36 ماه - برونشیلد !! پوراطب
910937 برن وست 4-5 سال - برونشیلد !! پوراطب
963246 قرص گلوكزامین كندراتین 500/400میلی گرم 100ع - داروپخش !! داروپخش
960045 قرص كلسیم دی 500 م.گ 50ع - شفا !! شفا
963259 قرص گلوكزامین سولفات 500 میلی گرم 60ع - داروپخش !! داروپخش
963260 قرص آسپارتام 100ع - داروپخش !! داروپخش
963261 كپسول لووكارنیتین كوآنزیم كیوتن 100ع - داروپخش !! داروپخش
966009 كپسول ژلاتینی شارك 100 ع - گسترش بازرگانی داروپخش !! گسترش بازرگانی داروپخش
966010 كپسول ژلاتینی كید اسیست 60 ع - گسترش بازرگانی داروپخش !! گسترش بازرگانی داروپخش
966012 كپسول ژلاتینی ان آر جی 60 ع - گسترش بازرگانی داروپخش !! گسترش بازرگانی داروپخش
966014 كپسول ژلاتینی سینیور چویس 100 ع- گسترش بازرگانی داروپخش !! گسترش بازرگانی داروپخش
966015 قرص كلسی بالانس 120 ع - گسترش بازرگانی داروپخش !! گسترش بازرگانی داروپخش
966017 قرص ب كمپلكس 60 ع - گسترش بازرگانی داروپخش !! گسترش بازرگانی داروپخش
966019 كپسول ژلاتینی سون اوشن گارلیك ویت فیش اویل 100 ع - گسترش بازرگانی داروپخش !! گسترش بازرگانی داروپخش
966020 كپسول ژلاتینی امگا3 د 3 - 100 ع - گسترش بازرگانی داروپخش !! گسترش بازرگانی داروپخش
961013 اسپري سرد ( پاوردلتازکس ) 400 ميلي ليتر 1ع- دلتا دارو !! دلتا دارو
946076 قرص استامینوفن 500 م.گ 100ع - پارس دارو !! پارس دارو
918028 قرص زینك( وبر نچرالز) 25 م.گ 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
963281 سافت ژل لیپكس 50ع - داروپخش !! داروپخش
963282 كپسول ژلاتینی ویتامین ث ( سی پرل ) 300میلی گرم 100ع - داروپخش !! داروپخش
963283 كپسول ژلاتینی ویتامین ث ( سی پرل ) 1000میلی گرم 30ع - داروپخش !! داروپخش
963284 كپسول ژلاتینی ویتامین ای ( ای ویتال ) 200واحد 100ع - داروپخش !! داروپخش
963285 قرص آرتریفلكس سی 30ع - داروپخش !! داروپخش
910938 قرص شیرین كننده كم كالری گیاهی استویا ( ویدر سویت ) 60ع - پوراطب !! پوراطب
910939 ساشه شیرین كننده كم كالری گیاهی استویا 1.5 گرمی ( ویدر سویت ) 40ع - پوراطب !! پوراطب
910940 پودر شیرین كننده كم كالری گیاهی استویا 150 گرمی ( ویدر سویت ) 1ع - پوراطب !! پوراطب
964112 كرم اوره(اوركس) 20 %30 گرم 1 ع - ابوریحان !! ابوریحان
964113 كرم اوره(اوركس) 5% 30 گرم 1 ع - ابوریحان !! ابوریحان
918032 قرص تریپل جوینت ( وبرنچرالز) 50 ع - كاروان طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
918031 كپسول گلوكزامین/كندروتین ( وبرنچرالز) 500/400 میلی گرم 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
911097 ژل تزریقی ویسكودرم 0.8% (ای بی اس ای) 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911098 ژل تزریقی ویسكودرم 1.6% ( آی بی اس ای) 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911099 ژل تزریقی ویسكودرم 2% ( آی بی اس ای) 1 ع -آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
950100 كپسول نرم ژلاتینی CLA (كونژوگیتد لینولئیك اسید) 1 گرمی 50ع - دانا !! دانا
915048 قرص اتیدرونات 200 میلی گرم 100ع - مداوا !! مداوا
971002 قرص فولیك اسید 1 میلی گرم 100ع - رها !! رها
971034 قرص كربنات كلسیم ویتامین د ( كلسی پروز د ) 100ع - رها !! رها
971074 اسپری بینی نوزالین ( روغن كنجد ) 15 میلی لیتر 1ع - رها !! رها
971041 قرص سنتوم 120ع - رها !! رها
971042 قرص كلسیم منیزیم زینك (كلسی فان) 90ع - رها !! رها
971059 كرم واژینال كلوتریمازول 2% 50 گرم (با 7 اپلیكاتور) 1ع - رها !! رها
971033 قرص كربنات كلسیم ویتامین د ( كلسی پروز د ) 90ع - رها !! رها
964127 قرص ال كارنیتین (برنولیپ) 330 م.گ 30 ع - ابوریحان !! ابوریحان
910941 قرص خوش بوكننده دهان با طعم نعناع فلفلی ( كامپس ) 50ع- پوراطب !! پوراطب
910942 قرص خوش بوكننده دهان با طعم نعناع ( كامپس ) 50ع - پوراطب !! پوراطب
910943 قرص خوش بوكننده دهان با طعم بادرنجبویه ( كامپس ) 50ع - پوراطب !! پوراطب
910944 قرص خوش بوكننده دهان با طعم انگور فرنگی سیاه ( كامپس ) 50ع - پوراطب !! پوراطب
917027 اسپری دافع حشرات البسه درمین 250 م.ل 1 ع - گیلارانكو !! گيلارانکو
963300 قرص ملاتونین 60ع - داروپخش !! داروپخش
950104 كپسول نرم سیتریزین كلراید 10 میلی گرم 90ع - دانا !! دانا
971107 قرص فولیك اسید 1 میلی گرم 200ع - رها !! رها
971108 پماد سوختگی الئا 1ع - رها !! رها
918034 كپسول ویتامین E (وبرنچرالز) 60 ع -كاروان طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
918035 كپسول فلكسید اویل ( وبر نچرالز)1000 م.گ 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
918036 قرص زیر زبانی ویتامین ب 12 ( وبر نچرالز)1000 میكروگرم 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
966025 قرص پریگناتال 30 ع - گسترش بازرگانی داروپخش !! گسترش بازرگانی داروپخش
944126 قطره خوراكی مولتی ویتامین اطفال 15 میلی لیتر 1ع - تولیدارو !! توليدارو
972010 ویال انسولینNPH(رونولین ان)(یخچالی)10م.ل/100واحدی1ع-روناك دارو !! روناک دارو
972011 ویال انسولین ساده(رونولین آر)(یخچالی)10م.ل/100واحدی1ع-روناك دارو !! روناک دارو
972012 كارتریج انسولین گلارژین(روناژین)(یخچالی)300م.گ/م.ل3ع-روناك دارو !! روناک دارو
972013 كارتریج انسولین گلارژین(روناژین)(یخچالی)300م.گ/م.ل5ع-روناك دارو !! روناک دارو
971109 شربت كلسیم، منیزیم، روی، ویتامین د (كلسی فان) 1ع - رها !! رها
942132 كپسول استنشاقی فورموترول (فرماگال) 12 میكروگرم 60ع - حکیم !! حکيم
942135 شربت مولتی ویتامین (مولتی كیم) 120 میلی لیتر 1ع - حكیم !! حکيم
960053 قرص استامینوفن كدئین 20-300 م.گ 100ع - شفا !! شفا
969008 ژل لوبریكانت بیوگلاید توت فرنگی 1ع - پارس كورش طب !! پارس کورش طب
957126 كپسول پیاسیدن 300 میلی گرم 15ع - رازك !! رازک
917029 اسپری دافع حشرات البسه درمین 450 میلی لیتری 1 ع - گیلارانكو !! گيلارانکو
977132 قطره ویتامین آ+د 1ع - كیمیدارو !! کیمیدارو
977158 فراورده اچ پك 56ع - كیمیدارو !! کیمیدارو
975004 قطره ویتامین د3 (قطره كید 3 فورت) 12000IU/ml - بنیان سلامت كسری !! بنیان سلامت کسری
963316 كپسول مولتی ویتامین دوران یائسگی 100ع - داروپخش !! داروپخش
951082 قرص سیستین ب6 ال-آرژنین/زینك - جالینوس !! جالينوس
924169 قرص روكشدار فروس سولفات(آمی فر-اس) 100ع - امین !! امين
924170 قرص روكشدار فروس سولفات + فولیك اسید(آمی فر پلاس) 100ع - امین !! امين
957128 قرص سیستین ب6 60ع - رازك !! رازک
912545 آمپول ویتامین K1 (كناكیون) 10 میلی گرم/میلی لیتر 5 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
929161 قرص دایمیتیكون 40 میلی گرم 30ع - تهران دارو !! تهران دارو
964166 محلول پوویدون آیوداین 10 درصد 60میلی لیتر 1ع - ابوریحان !! ابوریحان
964167 محلول پوویدون آیوداین 10 درصد 250 میلی لیتر 1ع - ابوریحان !! ابوریحان
964168 محلول پوویدون آیوداین 10 درصد 1000 میلی لیتر 1ع - ابوریحان !! ابوریحان
964169 محلول پوویدون آیوداین 10 درصد 3800 میلی لیتر 1ع - ابوریحان !! ابوریحان
942139 قرص جویدنی ویتامین ث لیمویی250 میلی گرم 30ع - حكیم !! حکيم
942140 قرص جویدنی ویتامین ث آلبالویی 250 میلی گرم 30ع - حكیم !! حکيم
978001 كرم موبر نرمال 100 م.ل (ویت ) 1ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978002 كرم موبر پوستهای خشك 100 م.ل (ویت ) 1ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978003 كرم موبر پوستهای حساس 100 م.ل (ویت ) 1ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978004 نوار موم سرد معمولی (ویت ) 20ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978005 نوار موم سرد پوستهای خشك (ویت ) 20 ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978006 نوار موم سرد پوستهای حساس (ویت ) 20 ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978007 نوار موم صورت (ویت ) 20 ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978008 نوار زیر بغل پوستهای حساس (ویت ) 16ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
911112 كپسول ژلاتيني كيوتن 50 م.گ QH Plus(فلورا) 60ع - آرمان فارمد !! آرمان فارمد دارو
950110 كپسول ژلاتینی كلسیم د3 50ع - دانا !! دانا
979001 كپسول زینك پلاس (ویتالیا) 60ع - سپنتا طبیبان توانبخش !! سپنتا طبیبان توانبخش
979002 قرص ایزن پلاس (آهن+اسیدفولیك+ویتامین های گروه ب+ث)(ویتالیا) 60ع - سپنتا طبیبان توانبخش !! سپنتا طبیبان توانبخش
979003 كپسول زینك پلاس + ویتامین ث 60ع - سپنتا طبیبان توانبخش !! سپنتا طبیبان توانبخش
912546 اینهالر ایپراتروپیوم ( آترونت ) 250/2 م.ل 20 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
911107 قرص جمی فلوكساسین 320 م.گ (فكتیو) (ال جی) 5 ع - آرمان فارمد !! آرمان فارمد دارو
942141 قرص آلپرازولام (آلپروكیم) 0.5 میلی گرم 100ع - حكیم !! حکيم
942142 قرص آلپرازولام (آلپروكیم) 1 میلی گرم 100ع - حكیم !! حکيم
939026 كپسول ژلاتینی لیکوئید کلسیم 1000م گ + ویتامین د3 600 واحد-تسنیم) !! تسنيم
910979 قرص پریناتال+دی اچ ای (سنتری) 60 ع - پوراطب !! پوراطب
910976 كپسول كلسیم 600 م.گ (Liquid) (سنتری) 60 ع - پوراطب !! پوراطب
978009 دستگاه سوهان پای الكترونیكی(پدی شول) - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978010 غلطك برای پوستهای معمولی جهت استفاده در دستگاه (پدی شول) - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978011 غلطك برای پوستهای نرم و آسیب دیده جهت استفاده در دستگاه (پدی شول) - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978012 غلطك برای پوستهای بسیار آسیب دیده جهت استفاده در دستگاه (پدی شول) - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
960071 كپسول فلوكستین 20 م.گ 100ع - شفا !! شفا
980003 قرص كلسیكر 30 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
929169 كپسول(سافت ژل) روغن دانه كدو360م گ.50عددی-تهران دارو !! تهران دارو
980011 قطره آدزیر 30 م.ل 1 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
980014 قرص پرگویت 30 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
980018 قرص مگویت 250 م.گ - 30 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
980022 قرص ملاتونین 30 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
980023 قرص فولویت 30 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
980020 كپسول ژلاتینی امگاویت3-6-9 90 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
912186 آمپول 5 عددی Methotrexat 10mg/1mg ,50 mg - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
978013 دستگاه سوهان پای الكترونیكی(پدی شول) با لیبل 25% تخفیف - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
912191 آمپول 100 عددی Phenylephrine HCL ,10mg/ml (بیمارستانی) - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912189 كپسول 60 عددی Prdaxa/Dabigatran ,150mg - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912188 قرص 30 عددی Tarceva/Erlotinib ,100 mg - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912187 250mcg/25 - Seretide/Salmetrol+Fluticasone Inhaler - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
911114 سافت ژل دیلی ساپلیمنت(ویتكس فارما) 30ع - آرمان فارمد !! آرمان فارمد دارو
911115 قرص آیرون پلاس(ویتكس فارما) 30ع - آرمان فارمد !! آرمان فارمد دارو
948110 كرم لیدوكائین پی 1ع - ایران دارو !! ايران دارو
921044 قرص ماریلان 70م.گ 60 ع - ایران داروك !! ايران داروک
921045 قرص ماریلان 140 م.گ 60 ع - ایران داروك !! ايران داروک
921046 شربت فیتوپان 140 سی سی 1 ع - ایران داروك !! ايران داروک
921047 پسیلیوم موزی 7 ع - ایران داروك !! ايران داروک
921048 پسیلیوم پرتقالی7 ع - ایران داروك !! ايران داروک
921049 پسیلیوم توت فرنگی7 ع - ایران داروك !! ايران داروک
921050 كرم هیلكاتریس 30 گرمی 1 ع - ایران داروك !! ايران داروک
929171 قرص دیكلوفناك سدیم ( دیكوتارد ) 100 میلی گرم 30ع - تهران دارو !! تهران دارو
954068 كپسول دلوكستین 20 م.گ 30ع - آریا !! داروسازي آريا
954069 كپسول دلوكستین 30 م.گ 30ع - آریا !! داروسازي آريا
954070 كپسول دلوكستین 60 م.گ 30ع - آریا !! داروسازي آريا
924175 قرص كلماستین 30ع - امین !! امين
960076 قرص آلندرونیت سدیم (آسیماكس) 70 م.گ 8ع - شفا !! شفا
971119 شربت سرماخوردگی كودكان ستادین دی 200سی سی-(استامینوفن -دیفن هیدرامین-فنیل افرین) !! رها
971120 شربت سرماخوردگی كودكان ستادین جی 200سی سی-(استامینوفن -گایافنزین -فنیل افرین)-رها !! رها
971121 شربت سرماخوردگي كودكان ستادين دي سي 200سي سي-(استامينوفن -كلرفنيرامين مالئات-دكسترومتورفان-فنيل اف !! رها
941001 سوسپانسیون خوراكی استامینوفن (ساسفن) 120 م.ل 1ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941024 قرص تادالافیل 20 م.گ 4ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941002 شربت تئوفیلین 120 سی سی 1ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941003 شربت پیپرازین سیترات 60 سی سی 1ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941004 شربت استامینوفن 60 م.ل 1ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941005 شربت دیفن هیدرامین كامپاند 60 م.ل 1ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941006 شربت لوراتادین 60 م.ل 1ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941007 سوسپانسیون ایبوپروفن 1ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941008 قرص تئوفیلین 200 م.گ 100ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941021 قرص سیلدنافیل 50 م.گ 4ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941025 قرص تادالافیل 10 م.گ 4ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941026 قرص آسپرین (آ.اس.آ 80) 80 م.گ 30ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941027 قرص گلوكزآمین سولفات 500 م.گ 50ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941028 قرص گلوكزآمین سولفات 750 م.گ 50ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941029 قرص استیل سیستئین 200 م.گ 100ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941030 قرص ازیتیمایب 10 م.گ 30ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941031 كپسول تئوفیلین (پلت) 100ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941032 كپسول كوآنزیم كیوتن 50ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941037 پودر كلسترامین 4 گرمی 10ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941038 شیاف بیزاكودیل 5 م.گ 5ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941039 شیاف بیزاكودیل 10 م.گ 5ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941042 شیاف استامینوفن 325 م.گ 5ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941043 شیاف دیكلوفناك 50 م.گ 5ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941045 كرم واژینال كلوتریمازول 2% 20 گرمی 1ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941049 شیاف ناپروكسن 500 م.گ 5ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941050 قرص سرماخوردگی بزرگسالان (ادالت فلو) 30ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941034 كپسول آهن+اسید فولیك (آیروفول) 30ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
924176 قرص اندانسترون 4 م.گ 100ع - امین !! امين
931121 قرص بی پریدین 2م گ -100ع-كیش مدیفارم !! کيش مديفارم
939031 قرص رزوواستاتین(مینكور) 10م گ -30ع-تسنیم !! تسنيم
939032 قرص رزوواستاتین(مینكور) 20م گ -30ع-تسنیم !! تسنيم
939033 قرص سولفیناسین سوكسینات(فناسیمین)5م گ -30ع-تسنیم !! تسنيم
939034 قرص سولفیناسین سوكسینات(فناسیمین)10م گ -30ع-تسنیم !! تسنيم
976053 قرص متفورمین (متفورسام)500م گ -30ع-سامی ساز !! سامی ساز
980024 سافت ژل امگا ویت د 3 برای بزرگسالان 36 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
980025 سافت ژل امگا ویت د 3 برای كودكان 36 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
980026 قرص دیابشور 30 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
980027 قرص ایمیوسنس 30 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
980028 سافت ژل مولتی ویتامین برای مردان بالای 50 سال (MULTIVION FOR MEN)ع 30 - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
980029 سافت ژل مولتی ویتامین برای مردان (MULTIVION FOR MEN) ع 30 - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
980030 سافت ژل مولتی ویتامین برای زنان(MULTIVION FOR WOMEN) ع 30- دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
980031 قرص پرگویت پلاس 30 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
980032 سافت ژل دیترول برای كودكان 36 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
929172 قرص رانیتیدین ( رانیتیكس ) 150 میلی گرم 30ع - تهران دارو !! تهران دارو
964171 قرص اسپیرونولاكتون 100 میلی گرم100 ع - ابوریحان !! ابوریحان
945105 الگزیر دیفن هیدرامین 1ع دوبعدی - پورسینا !! داروسازي پورسينا
945106 شربت دكسترومتورفان 1ع دوبعدی - پورسینا !! داروسازي پورسينا
973003 سرنگ آماده به تزریق سینووكس (اینترفرون بتا 1 A) (یخچالی)30 م.ك.گ 4 ع - سیناژن !! سیناژن
973004 سرنگ آماده به تزریق رسیژن (اینترفرون بتا 1 A) (یخچالی)44 م.ك.گ/0.5 م.ل 12 ع - سیناژن !! سیناژن
976054 قرص مبورین(كلوفین)135م گ -30ع-سامی ساز !! سامی ساز
973005 اتو اینجكتور رسیژن (اینترفرون بتا 1 A) (یخچالی)44 م.ك.گ/0.5 م.ل 12 ع - سیناژن !! سیناژن
973006 ویال ردیتوكس (ریتوكسی ماب) (یخچالی)500 م.گ /50 م.ل 1 ع - سیناژن !! سیناژن
973007 ویال ردیتوكس (ریتوكسی ماب) (یخچالی)100 م.گ /10 م.ل 1 ع - سیناژن !! سیناژن
973008 اتو اینجكتور پگاژن (پگ فیلگراستیم) (یخچالی)6 م.گ/0.6 م.ل 1ع - سیناژن !! سیناژن
973009 ویال سینوپار (تری پاراتاید) (یخچالی)250 م.ك.گ/3 م.ل 1ع - سیناژن !! سیناژن
973010 سرنگ آماده به تزریق سینومر (گلاتیرامر) (یخچالی)40م.گ/ م.ل 12ع - سیناژن !! سیناژن
973011 اتو اینجكتور سینومر (گلاتیرامر) (یخچالی)40م.گ/ م.ل 12 ع - سیناژن !! سیناژن
964172 قرص سیتاگلیپتین 25 میلی گرم 30 ع - ابوریحان !! ابوریحان
964173 قرص سیتاگلیپتین 50 میلی گرم 30 ع - ابوریحان !! ابوریحان
964174 كپسول اپرند 80/80/125 میلی گرم 3 ع - ابوریحان !! ابوریحان
911113 قرص اوستریا(كوالیفار) 30ع - آرمان فارمد !! آرمان فارمد دارو
924177 شربت زینك گلوكونات(زینك كید) 200 م.ل 1ع - امین !! امين
924178 شربت دیفن هیدرامین كمپاند 60 م.ل (دو بعدی) 1ع - امین !! امين
924179 شربت دیفن هیدرامین 60 م.ل (دو بعدی)1ع - امین !! امين
924180 قرص سوپراكلد دی (دو بعدی) 30ع - امین !! امين
924181 شربت بیبی كلد (استامینوفن+دیفن هیدرامین+فتیل افرین) 60 م.ل (دو بعدی) 1ع - امین !! امين
978014 قرص جوشان زینك+ویتامینC+ویتامینNEXX)E) تعداد 20ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978015 قرص جوشان ویتامینC+آهن (NEXX)تعدد 20 ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978016 قرص جوشان منیزیم (NEXX) تعداد 20 ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
957129 ژل وایژل 60 گرمی 1ع - رازك !! رازک
957130 پماد هربال برن 3% 30 گرمی - رازك !! رازک
957131 گپسول كوركومین 30ع - رازك !! رازک
975005 قطره كولیف بی اس كی 30 میلی گرم 1ع - بنیان سلامت كسری !! بنیان سلامت کسری
975006 ویال خوراكی ال كارنیتین 1 گرمی 10ع - بنیان سلامت كسری !! بنیان سلامت کسری
975007 ویال خوراكی ال كارنیتین 2 گرمی 10ع - بنیان سلامت كسری !! بنیان سلامت کسری
982001 قرص سیلدنافیل 100 م.گ (اركتو) 4 ع - فرنوش دارو طب !! فرنوش دارو طب
911116 قرص ول وومن بالای 70 سال ( وایتابیوتیك ) 30ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
983001 قرص ایزومكس 30 ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
983002 قرص ایمونیس 30 ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
983003 قرص اولترالیكوپن 30 ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
937001 قرص جوشان استيل سيستئين 600 م.گ 10ع - آوه سينا !! آوه سينا
983004 قرص پرفكتیل 30 ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
983005 قرص جوینتیس 30 ع -ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
937004 قرص آسیكلوویر 800 م.گ 32ع - آوه سینا !! آوه سينا
937005 قرص آلندرونیت 70 م.گ 8ع - آوه سینا !! آوه سينا
937006 قرص آملودیپین آتورواستاتین 20/5 م.گ 60ع - آوه سینا !! آوه سينا
937007 قرص سرماخوردگی بزرگسالان (آوی گریپ) 80ع - آوه سینا !! آوه سينا
937008 قرص دیكلوفناك پتاسیم (آویفناك) 50 م.گ 60ع - آوه سینا !! آوه سينا
937009 قرص ستیریزین 10 م.گ 60ع - آوه سینا !! آوه سينا
983006 قرص پرگنكر 30 ع -ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
983007 قرص منوپیس 30 ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
983008 شربت میم اورنج 1 ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
983009 شربت كیدیكر 1 ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
937010 قرص رزوواستاتین 10 م.گ 60ع - آوه سینا !! آوه سينا
983010 شربت آسماویت 200 م.ل 1 ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
983011 کپسول مولتی ویتامین+امگا اچ تیری 30عددی-ویتابیوتکس !! ویتابیوتکس
937011 قرص رزوواستاتین 20 م.گ 60ع - آوه سینا !! آوه سينا
937012 قرص رزوواستاتین 40 م.گ 30ع - آوه سینا !! آوه سينا
937013 قرص فلوكونازول 100 م.گ 10ع - آوه سینا !! آوه سينا
937014 قرص فلوكونازول 150 م.گ 4ع - آوه سینا !! آوه سينا
937015 قرص فلوكونازول 200 م.گ 4ع - آوه سینا !! آوه سينا
983012 قطره میم 1 ع -ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
983013 قطره كولیكد 1 ع -ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
983014 قطره D3 ع 1 - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
983015 شربت ایمونیس 1 ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
983016 قطره فروگلوبین 1 ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
983017 قرص دیابتون 30 ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
983018 قرص استوكر 30 ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
937016 قرص گلوكزامین 500 م.گ 50ع - آوه سینا !! آوه سينا
937017 قرص گلوكزامین 750 م.گ 50ع - آوه سینا !! آوه سينا
937018 قرص پنتوپرازول 20 م.گ 30ع - آوه سینا !! آوه سينا
937019 قرص پنتوپرازول 40 م.گ 30ع - آوه سینا !! آوه سينا
937020 قرص ویتامین ث جویدنی 250 م.گ 100ع - آوه سینا !! آوه سينا
937021 قرص ویتامین ث جوشان 500 م.گ 10ع - آوه سینا !! آوه سينا
937022 قرص والسارتان 80 م.گ 60ع - آوه سینا !! آوه سينا
937023 قرص والسارتان 160 م.گ 60ع - آوه سینا !! آوه سينا
937024 قرص متوپرولول سوكسینات 47.5 م.گ 60ع - آوه سینا !! آوه سينا
937025 قرص متوپرولول سوكسینات 95 م.گ 50ع - آوه سینا !! آوه سينا
983019 قرص پرگنكر كانسپشن 30 ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
983020 قرص نئوروزان 30 ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
983021 قرص ویتامین د3 ع 96 - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
983022 قطره D31000 ع 1 -ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
983023 قرص پرفكتیل پلانتینوم 60 ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
984001 شربت فروگلوبین 1 ع - ویتا آریا !! ویتا آریا
984002 شربت استوكر 1 ع - ویتا آریا !! ویتا آریا
937026 قرص آهن+اسید فولیك 100ع - آوه سینا !! آوه سينا
937027 قرص ال كارنتین 250 م.گ 100ع - آوه سینا !! آوه سينا
937028 قرص مونته لوكاست 10 م.گ 60ع - آوه سینا !! آوه سينا
937029 قرص دفریپرون 500 م.گ 80ع - آوه سینا !! آوه سينا
937030 قرص دفراسیروكس 125 م.گ 28ع - آوه سینا !! آوه سينا
937031 قرص دفراسیروكس 250 م.گ 28ع - آوه سینا !! آوه سينا
937032 قرص دفراسیروكس 500 م.گ 28ع - آوه سینا !! آوه سينا
937033 كپسول سلكوكسیب 100 م.گ 30ع - آوه سینا !! آوه سينا
937034 كپسول سلكوكسیب 200 م.گ 30ع - آوه سینا !! آوه سينا
937035 قرص اس امپرازول 20 م.گ 30ع - آوه سینا !! آوه سينا
937036 كپسول اس امپرازول 20 م.گ 25ع - آوه سینا !! آوه سينا
937037 قرص اس امپرازول 40 م.گ 30ع - آوه سینا !! آوه سينا
937038 كپسول اس امپرازول 40 م.گ 20ع - آوه سینا !! آوه سينا
937039 قرص اس سیتالوپرام 10 م.گ 60ع - آوه سینا !! آوه سينا
937040 كپسول دلوكستین 20 م.گ 30ع - آوه سینا !! آوه سينا
937041 كپسول دلوكستین 30 م.گ 30ع - آوه سینا !! آوه سينا
937042 كپسول دلوكستین 60 م.گ 40ع - آوه سینا !! آوه سينا
937043 كپسول دیكلوفناك سدیم 100 م.گ 90ع - آوه سینا !! آوه سينا
937044 قرص سرماخوردگی بزرگسالان (آوی گریپ) 20ع OTC- آوه سینا !! آوه سينا
924182 قرص جمی فلوكساسین (برونفكت) 320 م.گ 5ع - امین !! امين
924183 قرص لووفلوكساسین (لووفكت) 500 م.گ 5ع - امین !! امين
980033 قرص ملاتونین(ساپورت نوتریشن) 30 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
961016 اسپری تاخیری با رایحه لیمو1ع - دلتا دارو !! دلتا دارو
983024 كپسول فروگلوبین 30 ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
971122 پماد ویتامین آ د ( پ.آ.د ) 30 گرم 1ع دوبعدی - رها !! رها
980034 قرص كلسی ویت 90 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
939035 كپسول مزالازین (مزاتین) 500 میلی گرم 30ع - تسنیم !! تسنيم
987001 ساشه كیدی لاكت (یخچالی) 15ع - زیست تخمیر !! زیست تخمیر
987002 ساشه كیدی لاكت زینك (یخچالی) 15ع - زیست تخمیر !! زیست تخمیر
987003 قرص ویتا لاكت 30ع - زیست تخمیر !! زیست تخمیر
987004 قطره بی بی كر (یخچالی) 1ع - زیست تخمیر !! زیست تخمیر
987005 قطره پدی لاكت (یخچالی) 1ع - زیست تخمیر !! زیست تخمیر
987006 كپسول دیلیست 30ع - زیست تخمیر !! زیست تخمیر
987007 كپسول فمی لاكت (یخچالی) 30ع - زیست تخمیر !! زیست تخمیر
987008 كپسول لاكتوفم (یخچالی) 30ع - زیست تخمیر !! زیست تخمیر
987009 كپسول لاكتوواژ (یخچالی) 14ع - زیست تخمیر !! زیست تخمیر
973012 پن سینوپار (تری پاراتاید) (یخچالی)250 م.ك.گ/2.4 م.ل 1ع - سیناژن !! سیناژن
973013 سرنگ آماده به تزریق پگاژن (پگ فیلگراستیم) (یخچالی)6 م.گ/0.6 م.ل 1ع - سیناژن !! سیناژن
973014 كپسول سینوتك (دی متیل فومارات) 120 م.گ 14ع - سیناژن !! سیناژن
973015 كپسول سینوتك (دی متیل فومارات) 240 م.گ 30 ع - سیناژن !! سیناژن
973016 اتو اینجكتور سینورا (آدالیمومب) (یخچالی)40 م.گ/0.8 م.ل 2ع - سیناژن !! سیناژن
973017 سرنگ آماده به تزریق كیدی پگ (پگ فیلگراستیم) (یخچالی)300 م.ك.گ/0.3 م.ل 1ع - سیناژن !! سیناژن
973018 سرنگ آماده به تزریق سیناپویتین (اریتروپویتین) (یخچالی)2000 واحدی 6ع - سیناژن !! سیناژن
973019 سرنگ آماده به تزریق سیناپویتین (اریتروپویتین) (یخچالی)4000 واحدی 6ع - سیناژن !! سیناژن
973020 سرنگ آماده به تزریق سیناپویتین (اریتروپویتین) (یخچالی)10000 واحدی 1ع - سیناژن !! سیناژن
988001 سرنگ آماده به تزریق آلتبرل (اتانرسپت)(یخچالی)25م.گ/0.5م.ل 4 ع - آریوژن !! آریوژن
988002 سرنگ آماده به تزریق آلتبرل (اتانرسپت)(یخچالی)50م.گ 4ع - آریوژن !! آریوژن
988004 ویال زیتاكس(ریتوكسی ماب)(یخچالی)100م.گ/10 م.ل 2 ع - آریوژن !! آریوژن
988005 ویال زیتاكس(ریتوكسی ماب)(یخچالی)500م.گ/50 م.ل 1 ع - آریوژن !! آریوژن
988006 ویال آریوتراست(تراستوزوماب)(یخچالی)150م.گ 1 ع - آریوژن !! آریوژن
988007 ویال آریوتراست(تراستوزوماب)(یخچالی)440م.گ 1 ع - آریوژن !! آریوژن
920075 ژل موضعی كلیندامایسین 1% 15 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920076 پماد سوختگی 30 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920077 كرم موضعی نیتروفورازون 0.2% 30 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920078 قرص رابپرازول 20 م گ 28ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920079 قرص مزالازین 500 م گ 30ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920080 شیاف آنتی هموروئید 10ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920081 شیاف واژینال مترونیدازول 500 م گ همراه با اپلیكاتور 10ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920082 شیاف واژینال كلوتریمازول (كلوژین) 100 همراه با اپلیكاتور 7ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920083 شیاف واژینال كلیندامایسین 100 م گ همراه با اپلیكاتور 3ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920084 شیاف مزالازین 500 م گ 10ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
975008 قرص گارسینیا كامبوجیا بی اس كی 90ع - بنیان سلامت كسری !! بنیان سلامت کسری
987010 كپسول لاكتوكر (یخچالی) 500 م گ 30ع - زیست تخمیر !! زیست تخمیر
987011 كپسول ژری لاكت (یخچالی) 30ع - زیست تخمیر !! زیست تخمیر
998001 ویال الوكسال(اگزالی پلاتین)100م.گ 1 ع - نانوالوند !! نانو فناوران داروئی الوند
998002 ویال الوكسال(اگزالی پلاتین)50م.گ 1 ع - نانوالوند !! نانو فناوران داروئی الوند
998003 ویال الوتر(دوستاكسل) (یخچالی)20 م.گ 1 ع - نانوالوند !! نانو فناوران داروئی الوند
998004 ویال الوتر(دوستاكسل) (یخچالی)80 م.گ 1 ع - نانوالوند !! نانو فناوران داروئی الوند
998005 ویال الوتر(دوستاكسل) (یخچالی)160 م.گ 1 ع - نانوالوند !! نانو فناوران داروئی الوند
998006 ویال الوپكس(پكلی تاكسل) 300 م.گ/50 م.ل 1 ع - نانوالوند !! نانو فناوران داروئی الوند
998007 ویال الوپكس(پكلی تاكسل) 150 م.گ/25 م.ل 1 ع - نانوالوند !! نانو فناوران داروئی الوند
998010 ویال كلاستوز(زولدرونیك اسید) 5 م.گ/100 م.ل 1 ع - نانوالوند !! نانو فناوران داروئی الوند
998009 ویال الوپكس(پكلی تاكسل) 30 م.گ/5 م.ل 1 ع - نانوالوند !! نانو فناوران داروئی الوند
998012 ویال زوبیس(زولدرونیك اسید مونوهیدرات) 4 م.گ/5 م.ل 1 ع - نانوالوند !! نانو فناوران داروئی الوند
998011 ویال الوكید(بورتزومیب) 3.5 م.گ 1 ع - نانوالوند !! نانو فناوران داروئی الوند
998013 ویال الوپم(پمتركسد) 100م.گ 1ع - نانوالوند !! نانو فناوران داروئی الوند
998014 ویال الوپم(پمتركسد) 500م.گ 1ع - نانوالوند !! نانو فناوران داروئی الوند
998015 ویال لودریبین(كلادریبین) 10م.گ/10م.ل 1ع - نانوالوند !! نانو فناوران داروئی الوند
998008 ویال الوپكس(پكلی تاكسل) 100 م.گ/16.7 م.ل 1 ع - نانوالوند !! نانو فناوران داروئی الوند
999001 قرص دالفیرا(فامپیریدین)10م.گ 60 ع - نانو حیات !! نانو حیات دارو
999002 كپسول نورو تك(Neurotec) بلیستر 60 ع - نانو حیات !! نانو حیات دارو
999003 كپسول نانودیNanoD(كپسول ویتامین د3-1000) 60 ع - نانو حیات !! نانو حیات دارو
999004 قرص میلو اید(مولتی ویتامین مینرال+ال كارنیتین+سلنیوم+كوآنزیم كیو) 60 ع - نانو حیات !! نانو حیات دارو
985001 قرص آ.ث.آ 100ع - البرز !! البرز دارو
985002 قرص نیتروگیلیسیرین (نیتروكاردین) 2/6 م گ 50ع - البرز !! البرز دارو
985003 قرص نیتروگیلیسیرین (نیتروكاردین)6/4 م گ 50ع - البرز !! البرز دارو
985004 قرص دیكلوفناك سدیم (آلفن ایكس ال) 100 م گ 30ع - البرز !! البرز دارو
985005 قرص پیراستام 800 م گ 40ع - البرز !! البرز دارو
985006 قرص متوپرولول (متورال)50 م گ 30ع - البرز !! البرز دارو
985007 قرص آملودیپین (آملوپرس) 100ع - البرز !! البرز دارو
985008 قرص آلندرونیت سدیم (استئوفوس) 70 م گ 4ع - البرز !! البرز دارو
985009 آمپول رانیتیدین 10ع - البرز !! البرز دارو
985010 سوسپانسیون آلومینیوم ام جی (آدی ژل) 240 م ل 1ع - البرز !! البرز دارو
985011 سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس (آدی ژل اس) 240 م ل 1ع - البرز !! البرز دارو
985012 سوسپانسیون كوتریموكسازول 100 م ل 1ع - البرز !! البرز دارو
985013 سوسپانسیون منیزیم هیدروكساید (لاكسی ژل) 240 م ل 1ع - البرز !! البرز دارو
985014 سوسپانسیون ایبوپروفن 120 م ل 1ع - البرز !! البرز دارو
985015 سوسپانسیون مترونیدازول 120 م ل 1ع - البرز !! البرز دارو
985016 شربت دكسترومتورفان پی 60 م ل 1ع - البرز !! البرز دارو
985017 شربت پدی كلد(سرماخوردگی كودكان) 60 م ل 1ع - البرز !! البرز دارو
985018 شربت اكسپكتورانت 60 م ل 1ع - البرز !! البرز دارو
985019 شربت زینك سولفات 120 م ل 1ع - البرز !! البرز دارو
985020 شربت لاكتولوز 240 م ل 1ع - البرز !! البرز دارو
985021 شربت اندانسترون 4 م گ / 5 م ل 1ع - البرز !! البرز دارو
939036 كپسول دیكلوفناك ( ولتادك ) 100 میلی گرم پیوسته رهش 30ع - تسنیم !! تسنيم
999005 قرص فولیكوژن (مولتی ویتامین ضد ریزش و تقویت كننده مو) 60 ع - نانو حیات !! نانو حیات دارو
984003 قرص ایزومكس 30 ع - ویتاآریا !! ویتا آریا
918037 سافت ژل PGX (وبرنچرالز) سوپر فیبر لاغری ع 60 - كاروان طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
920085 شیاف دیكلوفناك سدیم 50 میلی گرم 10ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920086 شیاف دیكلوفناك سدیم 100 میلی گرم 10ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920087 شیاف استامینوفن 125 میلی گرم 10 ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
998016 ست سرم الوپكس 1 ع - نانو الوند !! نانو فناوران داروئی الوند
992004 ویال تریپتورلین(دیفرلین)11.25 م.گ 1 ع - داریان سلامت !! داریان سلامت
992003 ویال تریپتورلین(دیفرلین)3.75 م.گ 1 ع - داریان سلامت !! داریان سلامت
992001 ویال بوتولونیوم توكسین(دیسپورت)300 واحد (یخچالی)1 ع - داریان سلامت !! داریان سلامت
992002 ویال بوتولونیوم توكسین(دیسپورت)500 واحد (یخچالی) 1 ع - داریان سلامت !! داریان سلامت
950112 كپسول ژلاتینی ایبوپروفن (ژلوفن) 400 میلی گرم 20ع - دانا !! دانا
993001 ساشه كیدی لاكت (یخچالی) 15ع - یكتا دژ تابان !! یکتا دژ تابان
993002 ساشه كیدی لاكت زینك (یخچالی) 15ع - یكتا دژ تابان !! یکتا دژ تابان
993003 قرص ویتا لاكت (یخچالی) 30ع - یكتا دژ تابان !! یکتا دژ تابان
993004 قطره بی بی كر (یخچالی) 1ع - یكتا دژ تابان !! یکتا دژ تابان
993005 قطره پدی لاكت (یخچالی) 1ع - یكتا دژ تابان !! یکتا دژ تابان
993006 كپسول دیلیست (یخچالی) 30ع - یكتا دژتابان !! یکتا دژ تابان
993007 كپسول فمی لاكت (یخچالی) 30ع - یكتا دژ تابان !! یکتا دژ تابان
993008 كپسول لاكتوفم (یخچالی) 30ع - یكتا دژ تابان !! یکتا دژ تابان
993009 كپسول لاكتوواژ (یخچالی) 14ع - یكتا دژ تابان !! یکتا دژ تابان
993010 كپسول لاكتوكر (یخچالی) 500 م گ 30ع - یكتا دژ تابان !! یکتا دژ تابان
993011 كپسول ژری لاكت (یخچالی) 30ع - یكتا دژ تابان !! یکتا دژ تابان
910983 دهانشویه كنترل و درمان بیماری های لثه(جینجی لسر) 200 م.ل - پوراطب !! پوراطب
910984 خمیردندان كنترل و درمان بیماری های لثه(جینجی لسر) 75 م.ل - پوراطب !! پوراطب
910985 دهانشویه ضد عفونی كننده كلرهگزدین(پریوگزیدین) 200 م.ل - پوراطب !! پوراطب
910986 خمیر دندان ضد عفونی كننده كلرهگزدین(پریوگزیدین) 75 م.ل - پوراطب !! پوراطب
910987 دهانشویه كنترل حساسیت دندانی(سنسی لسر) 200 م.ل - پوراطب !! پوراطب
910988 خمیردندان كنترل حساسیت دندانی(سنسی لسر) 75 م.ل - پوراطب !! پوراطب
946079 داپوكستین (داكسوپیل) 30 م .گ 6ع - پارس دارو !! پارس دارو
965003 ویال IVIG(یخچالی)50 میلی CSL ع 1 - پالایش و پژوهش خون !! پالایش و پژوهش خون
986001 آتورواستاتین 10 م.گ 30ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986002 آتورواستاتین 20 م.گ 30ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986003 آتورواستاتین 40 م.گ 30ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986004 قرص آلپرازولام 0.5 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986005 قرص روكشدار خط دار ممانتین ( آلزانتین ) 10 م.گ 30ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986006 قرص روكشدار خط دار ممانتین ( آلزانتین ) 5 م.گ 50ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986007 قرص ایمی پرامین 10 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986008 قرص ایمی پرامین 25 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986009 قطره بیلی ناستر 15 م.ل 1ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986010 گپسول پرگابالین 100م.گ 60ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986011 گپسول پرگابالین 50 م.گ 60ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986012 ژل پیروكسیكام 0.5 درصد 60 گرمی 1ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986013 دراژه تری فلوپرازین 1 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986014 قرص دیازپام 10م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986015 قرص دیكلوفناك 25 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986016 قرص دیكلوفناك 50 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986017 ژل موضعی دیلتیازم ( دیلتیژل ) - 2 درصد 30 گرمی (یخچالی) 1ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986018 دراژه ریسپریدون 4 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986019 دراژه رزوواستاتین ( روسوتین ) 20 م.گ 30ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986020 كرم سرتاكونازول 2 درصد 15 گرمی 1ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986021 كپسول لنسوپرازول ( سواسید ) 15 م.گ 30ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986022 گپسول لنسوپرازول ( سواسید ) 30 م.گ 30ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986023 سیناكلست 30 م.گ 30ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986024 قرص سولیفناسین ( سولیفكس ) 5 م.گ 50ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986025 قرص كاربامازپین 200 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986026 كرم كالامین 8 درصد 30گرمی 1ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986027 دراژه كلردیازپوكساید 5 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986028 قرص كلونازپام 1 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986029 دراژه كلیدینیوم سی 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986030 قرص كوتریموكسازول 400/80 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986031 كپسول گاباپنتین ( گاباكس ) 300 م.گ 50ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986032 كپسول گاباپنتین ( گاباكس ) 100 م.گ 60ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986033 قرص لاموتریژین ( لاموژین ) 25 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986034 قرص لاموتریژین ( لاموژین ) 50 م.گ 30ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986035 قرص اس سیتالوپرام ( لگزاتال ) 10 م.گ 30ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986036 پماد متیل سالیسیلات 30 گرمی 1ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986037 دراژه مونته لوكاست ( ملوكاست ) 10 م.گ 60ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986038 دراژه مونته لوكاست ( ملوكاست ) 5 م.گ 50ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986039 كپسول استامینوفن / كافئین / ایبوپروفن ( نیوفن ) 200/40/325 م.گ 20ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986040 پماد ویتامین آ+د 30 گرمی 1ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986041 دراژه الانزاپین 5 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986042 قرص كلسیم دی 50ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986043 قرص كلونازپام 2 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
994001 ویال تزریقی تیكوپلاتین (تیكومیكس) 200 م.گ 1ع - رستاژن !! رستاژن
994002 ویال تزریقی تیكوپلانین (تیكومیكس) 400 م.گ 1ع - رستاژن !! رستاژن
920088 محلول دهانشويه مس 250 م.ل 1ع - ايران ناژو !! ايران ناژو
957132 قرص آنی هیستامین دكونژستانت 30ع - رازك !! رازک
957133 قرص آلپرازولام 0.5 م.گ 100ع - رازك !! رازک
957134 كپسول هماتینیك 60ع - رازك !! رازک
995001 كاندوم كلاسیك ساده 12ع - رد لایت !! آریان کیمیا آسیا
995002 كاندوم خاردار تنگ كننده با اسانس انار 12ع - رد لایت !! آریان کیمیا آسیا
995003 كاندوم تاخیری خنك كننده با اسانس نعناع 12ع - رد لایت !! آریان کیمیا آسیا
995004 كاندوم تاخیری خاردار با اسانس توت فرنگی 12ع - رد لایت !! آریان کیمیا آسیا
995005 كاندوم تاخیری خاردار با اسانس موز و عسل 12ع - رد لایت !! آریان کیمیا آسیا
995006 كاندوم كلاسیك ساده 3ع - رد لایت !! آریان کیمیا آسیا
995007 كاندوم خاردار تنگ كننده با اسانس انار 3ع - رد لایت !! آریان کیمیا آسیا
995008 كاندوم تاخیری خنك كننده با اسانس نعناع 3ع - رد لایت !! آریان کیمیا آسیا
995009 كاندوم تاخیری خاردار با اسانس توت فرنگی 3ع - رد لایت !! آریان کیمیا آسیا
995010 كاندوم تاخیری خاردار با اسانس موز و عسل 3ع - رد لایت !! آریان کیمیا آسیا
910982 قرص جویدنی ویتامین D3(نیچرمید) 1000م.گ با طعم انگور 100 ع !! پوراطب
972014 آمپول آماده به تزریق انوكساپارین سدیم (رولكسان)4000م ل 2ع !! روناک دارو
972015 آمپول آماده به تزریق انوكساپارین سدیم (رولكسان)6000م ل 2ع !! روناک دارو
964175 قرص رزوواستاتین 10 م.گ 30 ع !! ابوریحان
964176 قرص رزوواستاتین 20 م.گ 30 ع !! ابوریحان
985022 آمپول آماده به تزریق انوكساپارین سدیم (انوكسان)4000م ل 2ع !! البرز دارو
985023 آمپول آماده به تزریق انوكساپارین سدیم (انوكسان)6000م ل 2ع !! البرز دارو
985024 آمپول پرومتازین 50 م.گ / 2 م.ل 10ع !! البرز دارو
985025 شربت تئوفیلین جی (تئوكال جی) 120 م.ل 1ع !! البرز دارو
989001 غذای كودك فرنی برنج (ماجان) 1 ع !! سولیکو - کاله
989002 غذای كودك حریره بادام (ماجان) 1 ع !! سولیکو - کاله
989003 غذای كودك چند غله با خرما (ماجان) 1 ع !! سولیکو - کاله
954071 كپسول اس امپرازول (اس و-كپ) 20 م.گ 14ع - آریا !! داروسازي آريا
954072 كپسول اس امپرازول (اس و-كپ) 40 م.گ 14ع - آریا !! داروسازي آريا
999006 كپسول نورو تك(Neurotec) قوطی 60 ع - نانو حیات !! نانو حیات دارو
964177 آمپول اتومیدیت 20 م.گ/10 م.ل 5 ع !! ابوریحان
964178 آمپول لابتانول 5 م.گ/20 م.ل 5 ع !! ابوریحان
944153 شیاف استامینوفن 125 م.گ 10ع !! توليدارو
944154 شیاف استامینوفن 325 م.گ 10ع !! توليدارو
944155 قرص لووفلوكساسین 500م.گ 5ع !! توليدارو
924184 قرص هیدروكلروتیازید(دیورزید) 50 م.گ 30ع - امین !! امين
924185 كپسول جم فیبروزیل (جمی پید) 300 م.گ 30ع - امین !! امين
924186 قرص آملودیپین (نوروین) 5 م.گ 30ع - امین !! امين
925089 شربت دیفن هیدرامین كمپاند 60 م.ل OTC !! راموفارمين
996001 كپسول امنیك(تامسولوسین) 0.4 م.گ 30 ع !! بهستان تولید
982002 قرص سلكوكسیب (كوبیكس) 100 م.گ 30 ع !! فرنوش دارو طب
924187 قرص اندانسترون (اندامین) 4 م.گ 30ع - امین !! امين
924188 شربت دكسترومتورفان 60 سی سی 1ع - امین !! امين
924189 شربت ب كمپلكس + زینك (پنتا ویتن پلاس زینك) 200 سی سی 1ع - امین !! امين
931122 كپسول ریواستیگمین 1.5 م.گ 30ع !! کيش مديفارم
983025 شامپو ول من 1ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
983026 بادی واش ول من 1ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
983027 كرم دور چشم ول من 1ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
983028 محلول فیس واش ول من 1ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
983029 فیس اسكراب ول من 1ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
983030 كرم ضد چروك ول من 1ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
983031 سرم پرفكنیل 1ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
983032 كرم پرگناكر 1ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
920089 كرم واژینال كلیندامایسین 2% كلوتریمازول 2% (كلیندازول) با 7 اپلیكاتور 1ع !! ايران ناژو
985026 شربت زینكوویت بی 120 م.ل 1ع !! البرز دارو
932131 قرص روكشدار دایجستیو ( اونانزیم ) 100میلی گرم 30ع !! تهران شيمي
986044 قرص ریسپریدون 1 م.گ 100ع !! سبحان دارو
986045 قرص ریسپریدون 2 م.گ 100ع !! سبحان دارو
986046 قرص لاموتریژین (لاموژین) 100 م.گ 50ع !! سبحان دارو
986047 قرص دایمتیكون 40 م.گ 100ع !! سبحان دارو
939037 كپسول ژلاتینی پروژسترون(لوتوژل) 100 م.گ 10ع - تسنیم !! تسنيم
939038 كپسول ژلاتینی پروژسترون(لوتوژل) 200 م.گ 10ع - تسنیم !! تسنيم
997001 كپسول اورسوداكسی كولیك اسید(اورسوفلور) 300 م.گ 20ع - اهران تجارت !! اهران تجارت
986048 كپسول اورسوداكسی كولیك اسید (اورسوبیل) 250 م.گ 50ع - سبحان !! سبحان دارو
960077 كپسول استامینوفن،كافئین،ایبوپروفن(شفافن)(باركد دوبعدی) 30ع - شفا !! شفا
960078 قرص سرماخوردگی بزرگسالان قوی (گریپین 3)(باركد دو بعدی) 30ع - شفا !! شفا
986049 قرص كوئتیاپین (سروتیاپین) 100م.گ 50ع - سبحان !! سبحان دارو
960079 قرص آسپرین 80 م.گ (باركد دو بعدی) 100ع - شفا !! شفا
954073 قرص استامینوفن 500 م.گ(باركد دو بعدی) 100ع - آریا !! داروسازي آريا
954074 قرص استامینوفن 325 م.گ(باركد دو بعدی) 100ع - آریا !! داروسازي آريا
973021 پن سينال اف (فوليتروپين آلفا) 900 واحدي 1ع (يخچالي)- سيناژن !! سیناژن
973022 پن سينال اف (فوليتروپين آلفا) 450 واحدي 1ع(يخچالي)- سيناژن !! سیناژن
973023 پن سيناتروپين(سوماتروپين) 5 م.گ در 1.5 م.ل 1ع(يخچالی) - سيناژن !! سیناژن
973024 پن سیناتروپین(سوماتروپین) 10 م.گ در 1.5 م.ل 1ع - سیناژن !! سیناژن
986050 پماد بتامتازون 1% 1ع - سبحان !! سبحان دارو
986051 كرم كالامین 8% 1ع - سبحان !! سبحان دارو
986052 ژل دیكلوفناك 1% 1ع - سبحان !! سبحان دارو
986053 قطره هالوپریدول 15 م.ل 1ع - سبحان !! سبحان دارو
998017 ویال كابوتكس (كابازیتاكسل) 60 م.گ 1ع - نانو الوند !! نانو فناوران داروئی الوند
924190 قرص سولیفناسین ( سولفنامین ) 5 م گ - امین !! امين
924191 قرص سولیفناسین ( سولفنامین ) 10 م گ - امین !! امين
986054 قرص اكس كاربامازپین (اكس كارپین) 300 م.گ 50ع - سبحان !! سبحان دارو
986055 كرم كروتامیتون 30گ 1ع - سبحان !! سبحان دارو
986056 كرم سیلور سولفادیازین 50گ 1ع - سبحان !! سبحان دارو
948111 قرص رزوواستاتین 5 م گ 30 ع - ایران دارو !! ايران دارو
948112 قرص رزوواستاتین 10 م گ 30 ع - ایران دارو !! ايران دارو
948113 قرص رزوواستاتین 20 م گ 30 ع - ایران دارو !! ايران دارو
948114 قرص رزوواستاتین 40 م گ 30 ع - ایران دارو !! ايران دارو
948115 قرص فوروزماید 40 م گ 100 ع - ایران دارو !! ايران دارو
948116 قرص سیتاگلیپتین 25 میلی گرم 30 ع - ایران دارو !! ايران دارو
948117 قرص سیتاگلیپتین 50 میلی گرم 30 ع - ایران دارو !! ايران دارو
944156 شربت تئوفیلین جی 120 میلی لیتر 1 ع ( دو بعدی ) - تولیددارو !! توليدارو
944157 شربت كتوتیفن فومارات 120 م ل 1ع ( دو بعدی ) - تولیددارو !! توليدارو
975009 كپسول ویتامین د 3 - 4000 واحد(سان د3) 30 ع-بنیان سلامت کسری !! بنیان سلامت کسری
950113 كپسول ژلاتینی استامینوفن ( استاژل ) 500 میلی گرم 20ع - دانا !! دانا
986057 قرص سرترالین 50 م.گ 30ع - سبحان !! سبحان دارو
986058 قرص سرترالین 100 م.گ 50ع - سبحان !! سبحان دارو
986059 قرص كاربامازپین 200 م.گ 100ع - سبحان !! سبحان دارو
986061 قرص سیتالوپرام 20 م.گ 30ع - سبحان !! سبحان دارو
986062 قرص والسارتان 80 م.گ 100ع - سبحان !! سبحان دارو
986060 قرص تریامترن اچ 100ع - سبحان !! سبحان دارو
962010 قطره ویتامین آ+د(با طعم توت فرنگی) -1ع-ماد !! ماد
971123 قرص بیوتین 100ع- mcg 5000 -رها !! رها
971124 قرص روكشدار متوپرولول سوكسینات 47/5-100 ع-رها !! رها
971125 قرص بیوتین 100ع- mg 5 -رها !! رها
971126 قرص ال آرژنین50 ع-1000mg-رها !! رها
971127 قرص ال لیزین 60 ع-500 mg !! رها
971128 قرص ویتامین ب 12 ،(2500mcg(OTD-ع250-رها !! رها
951096 كپسول ویتامین ث 250 میلی گرم-30ع-جالینوس !! جالينوس
950114 كپسول ژلاتینی استامینوفن ( استاژل ) 325 میلی گرم 20ع - دانا !! دانا
950115 كپسول ژلاتینی سرماخوردگی بزرگسالان (كلد ژل ) 20ع - دانا !! دانا
942144 قرص تایلوكیم اكسترا65/500 میلی گرم(استامینوفن500/كافِِیین65)-30 ع-حكیم(OTC) !! حکيم
942145 كپسول تایلوكیم(استامینوفن325/ایبوپروفن200/كافِیین30)-30 ع-حكیم-(OTC) !! حکيم
942146 شربت الگزیر دیفن هیدرامین-1 ش 60 میلی لیتری-حكیم-(OTC) !! حکيم
942147 قطره استامینوفن-1 ش 15 میلی لیتری-حكیم-(OTC) !! حکيم
942148 قطره استامینوفن(توت فرنگی)-1 ش 15 میلی لیتری-حكیم-(OTC) !! حکيم
942149 قرص لوپرامید 2 م.گ-30 ع-حكیم-(OTC) !! حکيم
980035 آمپول جوینت لوب 1 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
980036 سافت ژل Cod Liver OIL ع 30-دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
916022 قرص ویتامین ب1 -300 م.گ 30ع - ساپونین !! ساپونين ايران
996002 قرص سرترالین هگزال 100 م.گ 20 ع-بهستان تولید !! بهستان تولید
996003 قرص سرترالین هگزال 50 م.گ 20 ع -بهستان تولید !! بهستان تولید
932132 قرص استامینوفن كدِِئین 20/300 ع 100-تهران شیمی !! تهران شيمي
996004 قرص سولی فناسین 10 م.گ(وزیكر) 30ع - بهستان تولید !! بهستان تولید
978017 كرم موبر پوستهای خشك 100 م.ل (1+1)(ویت ) 1ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978019 كرم موبر پوستهای حساس 100 م.ل (1+1)(ویت ) 1ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978018 كرم موبر نرمال 100 م.ل (1+1) (ویت ) 1ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978020 نوار موم سرد پوستهای حساس (1+1)(ویت ) 20 ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978021 نوار موم سرد معمولی (1+1)(ویت ) 20ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978022 نوار موم سرد پوستهای خشك (1+1)(ویت ) 20 ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978023 نوار موم صورت (1+1)(ویت ) 20 ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978024 نوار زیر بغل پوستهای حساس (1+1)(ویت ) 16ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
985027 قرص مترونیدازول 250 م.گ 100ع - البرز !! البرز دارو
985028 شربت دكسترومتورفان 60 م.ل 1ع - البرز !! البرز دارو
985029 شربت رانیتیدین 200 م.ل 1ع - البرز !! البرز دارو
985030 شربت سالبوتامول 120 م.ل 1ع - البرز !! البرز دارو
985031 آمپول كتورولاك30 م.گ 10ع (بیمارستانی) - البرز !! البرز دارو
955031 خمیردندان بامبو سالت (Whan Eun Cho) - ال جی - 160gr !! بوته سبز مهر آئين
955032 خمیردندان بامبو سالت (Tiger Herb) ال جی - 130gr !! بوته سبز مهر آئين
955033 خمیردندان خوشبو كننده دهان پریو - ال جی - 140gr !! بوته سبز مهر آئين
955034 خمیردندان مراقبت از پوسیدگی و جرم دندان پریو - ال جی - 140gr !! بوته سبز مهر آئين
955035 خمیردندان گیاهی پریو - ال جی - 130gr !! بوته سبز مهر آئين
955036 مسواك كامپكت پریو (Soft) - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955037 مسواك كامپكت پریو (Medium) - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955038 مسواك اَدونس پریو (Soft) - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955039 مسواك اَدونس پریو (Medium) - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955040 شامپو مرطوب كننده الاستین مخصوص موهای خشك و وز 200ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955041 شامپو مرطوب كننده الاستین مخصوص موهای خشك و وز 400ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955042 نرم كننده الاستین مخصوص موهای خشك و وز 200ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955043 نرم كننده الاستین مخصوص موهای خشك و وز 400ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955044 شامپو ترمیم كننده الاستین مخصوص موهای آسیب دیده 200ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955045 شامپو ترمیم كننده الاستین مخصوص موهای آسیب دیده 400ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955046 نرم كننده الاستین مخصوص موهای آسیب دیده 200ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955047 نرم كننده الاستین مخصوص موهای آسیب دیده 400ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955048 شامپو حجم دهنده الاستین مخصوص موهای ضعیف و كم حجم 200ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955049 شامپو حجم دهنده الاستین مخصوص موهای ضعیف و كم حجم 400ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955050 نرم كننده الاستین مخصوص موهای كم حجم و بی حالت 200ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955051 نرم كننده الاستین مخصوص موهای كم حجم و بی حالت 400ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955052 شامپو ضد شوره كیور ایر 1 (مناسب شوره های ملایم) 550ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955053 شامپو ضد شوره موهای خشك كیور ایر 2 (مناسب شوره های متوسط) 550ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955054 شامپو ضد شوره موهای چرب كیور ایر 3 (مناسب شوره های زیاد) 550ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955055 نرم كننده با خاصیت ضد شوره 550ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955056 ژل موی حالت دهنده الاستین 400ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
942150 كپسول فروس گلایسین سولفات 100 میلی.گرم 30 ع-حكیم !! حکيم
942151 قرص كلسیم +د 3 250/300 میلی گرم ع IU) 30 ) -حكیم !! حکيم
942152 كپسول هموكیم،زینك(فروس سولفات +اسید فولیك+ زینك سولفات) 30 ع-حكیم !! حکيم
939039 قرص تامسولوسين ( پروترال اپاس ) 0.4 ميلي گرم 30ع - تسنيم !! تسنيم
939040 قرص سولیفناسین سوكسینات ( تاسیكر )5 م گ 30 ع - تسنیم !! تسنيم
939041 قرص سولیفناسین سوكسینات ( تاسیكر )10 م گ 30 ع - تسنیم !! تسنيم
990001 پوشینه چسبی اسلیپ 6 قطره سایز متوسط 30ع - پلاس - دانا تجارت آریا !! دانا تجارت آریا (تنا)
990002 پوشینه چسبی اسلیپ 6 قطره سایز بزرگ 30ع - پلاس - دانا تجارت آریا !! دانا تجارت آریا (تنا)
990003 پوشینه چسبی اسلیپ 7 قطره سایز كوچك 30ع - سوپر - دانا تجارت آریا !! دانا تجارت آریا (تنا)
990004 پوشینه چسبی اسلیپ 7 قطره سایز متوسط 28ع - سوپر - دانا تجارت آریا !! دانا تجارت آریا (تنا)
990005 پوشینه چسبی اسلیپ 7 قطره سایز بزرگ 28ع - سوپر - دانا تجارت آریا !! دانا تجارت آریا (تنا)
990006 پوشینه شورتی - پنتس - 5.5قطره سایز متوسط 10ع - نرمال - دانا تجارت آریا !! دانا تجارت آریا (تنا)
990007 پوشینه شورتی - پنتس - 5.5قطره سایز بزرگ 10ع - نرمال - دانا تجارت آریا !! دانا تجارت آریا (تنا)
990008 زیرانداز بد - سایز 90*60 پلاس (آبی) 30ع - دانا تجارت آریا !! دانا تجارت آریا (تنا)
945107 سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس 240 میلی لیتر دوبعدی 1 ع - پورسینا !! داروسازي پورسينا
998018 ویال كسپوفونجین استات (لتوكان) 50 میلی گرم 1 ع-نانو الوند !! نانو فناوران داروئی الوند
998019 ویال كسپوفونجین استات (لتوكان) 70 میلی گرم 1 ع-نانو الوند !! نانو فناوران داروئی الوند
978025 كپسول پلت ویتامین ث (ویواتیون) 60ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978026 كپسول پلت ب-كمپلكس (ویواتیون) 60ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978027 كپسول پلت زینك پلاس (ویواتیون) 60ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
942153 قرص جوشان مولتی كیم(مولتی ویتامین) 10ع - حكیم !! حکيم
996006 قرص سیتالوپرام 40 میلی گرم 20 ع- بهستان تولید !! بهستان تولید
996005 قرص سیتالوپرام 20 میلی گرم 20 ع -بهستان تولید !! بهستان تولید
986063 قرص سیتاگلیپتین (ژانوپتین) 50 م.گ 50ع - سبحان !! سبحان دارو
986064 قرص سیتاگلیپتین (ژانوپتین) 100 م.گ 30ع - سبحان !! سبحان دارو
942154 قرص ایبوكیم 200 م.گ (ایبوپروفن) (OTC) ع30 -حكیم !! حکيم
980037 قرص لووركل 60 ع - دارودرمان سپهر !! دارو درمان سپهر
980038 كرم آرسكلوكس 1ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
978028 قرص گلوكزامین + ام اس ام 150 ع (Schiff) -فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978029 سافت ژل سوپر كلسیم + منیزیم 90 ع (Schiff) -فاریاب دارو !! فاریاب دارو
971129 كپسول رهافن(استامینوفن/ایبوپروفن/كافِیین) 50 ع OTC- رها !! رها
971130 قرص لوراتادین 10 ع 100 OTC -رها !! رها
971131 اسپری بینی دكوسالین(سدیم كلراید0.65% 20 م.ل (OTC) ع1 -رها !! رها
996007 قرص دیكلوفناك 75 میلی گرم 20 ع -بهستان تولید !! بهستان تولید
945108 شربت دكسترومتورفان پی 1ع دوبعدی - پورسینا !! داروسازي پورسينا
985032 كپسول فرس سولفات + اسید فولیك (ففول) 30ع - البرز !! البرز دارو
928041 ویـــال ایمیپنم / سیلاستاتین250/250 میلی گرم 10ع - آفاشیمی !! آفاشيمي
928042 ویـــال ایمیپنم / سیلاستاتین500/500 میلی گرم 10ع - آفاشیمی !! آفاشيمي
928043 ویال مروپنم 500 م.گ 10ع - آفاشیمی !! آفاشيمي
928044 ویال مروپنم 1000 م.گ 10ع - آفاشیمی !! آفاشيمي
946080 قرص خوراكی مترونیدازول 500 میلی گرم 100 ع - پارس دارو !! پارس دارو
980039 قرص ال كارنیتین(ساپورت نوتریشن) 30 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
980040 قرص ویتامین C م.گ 500(به همراه رز هیپز) (ساپورت نوتریشن) 100 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
980041 كپسول آلفا لیپوئیك اسید (ساپورت نوتریشن) 60 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
980042 كپسول 5 HTP (هیدروكسی تریپتوفان)(ساپورت نوتریشن) 60 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
980043 سافت ژل اولترا سویا لسیتین (ساپورت نوتریشن) 60 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
980044 قرص اولترا كرومیوم پیكولینات(ساپورت نوتریشن) 60 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
980045 سافت ژل اسپكتروم لوتئین(ساپورت نوتریشن) 60 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
980046 كپسول آهن + ویتامین C + ب12+فولیك (ساپورت نوتریشن) 60ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
980047 قرص پریناتال (ساپورت نوتریشن) 30 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
997002 قرص آلبندازول(بندكس) 400 م.گ ع100 -اهران تجارت !! اهران تجارت
980048 قرص گلوكزامین كندرتین ام اس ام(ساپورت نوتریشن) 80 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
980049 كپسول رز بری كتونز (ساپورت نوتریشن) 60ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
980050 سافت ژل رویال ژلی(ساپورت نوتریشن) 75 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
980051 سافت ژل ایوینینگ پرایم رز(ساپورت نوتریشن) 30 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
918038 كپسول سركه سیب (وبرنچرالز) 60ع -كاروان طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
948118 پماد آنتی هموروئید 15 گر می 1 ع - ایران دارو !! ايران دارو
988008 ویال اریوسون(فاكتور 7)1.2 م.گ (یخچالی) 1 ع- آریوژن !! آریوژن
986065 قرص وارنكس 1 م.گ 30ع - سبحان !! سبحان دارو
998020 كپسول دانلوین(فینگولیمود(هیدروكلراید)) 0.5 میلی گرم 30 ع - نانوالوند !! نانو فناوران داروئی الوند
954075 كپسول آریافن(استامینوفن 325/ایبوپروفن 200/كافیین 40) 20 ع - آریا !! داروسازي آريا
911124 قرص كافئین (پرولب) 200 میلی گرم 100ع - آرمان فارمد !! آرمان فارمد دارو
911122 قرص پروستات اكسل (ناترول) 60ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911118 قرص ویتامین 2000 D3 (ناترول) 90 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911117 قرص بیوتین (ناترول) 1000 میلی گرم 90ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911119 كپسول كرب اینترپست (ناترول) 60ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911121 قرص ایسی تایم رلیز (ناترول) 135ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
963324 پماد ویتامین آ د 30 گرم 1ع (OTC) - داروپخش !! داروپخش
991001 اسپری دهانی موكوزامین 1 ع - آرنا حیات دانش !! آرنا حیات دانش
991002 قرص ریواروكسابان(آكسابین) 10 م.گ 30 ع - آرنا حیات دانش !! آرنا حیات دانش
991003 قرص ریواروكسابان(آكسابین) 20 م.گ 30 ع - آرنا حیات دانش !! آرنا حیات دانش
991004 قرص ریواروكسابان(آكسابین)15 م.گ 30 ع - آرنا حیات دانش !! آرنا حیات دانش
919127 كپسول زالپلون (بایوپلون) 5م.گ 30ع - باختربیوشیمی !! باختر بيوشيمي
919128 كپسول زالپلون (بایوپلون) 10م.گ 30ع - باختربیوشیمی !! باختر بيوشيمي
919129 قرص والزارتان / هیدروكلرتیازید (بایووالزاكس - اچ) 80/12.5 30ع - باختربیوشیمی !! باختر بيوشيمي
919130 قرص والزارتان / هیدروكلرتیازید (بایووالزاكس - اچ) 160/12.5 30ع - باختربیوشیمی !! باختر بيوشيمي
919131 قرص والزارتان / هیدروكلرتیازید (بایووالزاكس - اچ) 160/25 30ع - باختربیوشیمی !! باختر بيوشيمي
944158 قرص آ.ث.آ (آكسار) (دو بعدی )100ع - تولیدارو !! توليدارو
923109 قرص سرماخوردگی (كلدپلكس) 30ع OTC - روزدارو !! روز دارو
923110 كپسول كافی پین 30ع OTC - روزدارو !! روز دارو
923111 قرص استامینوفن(روزافن) 500 میلی گرم 60ع OTC - روزدارو !! روز دارو
971133 قرص راكوئیت 25(كوئتیاپین) 30 ع - رها !! رها
971134 قرص راكوئیت100(كوئتیاپین) 30 ع - رها !! رها
971135 كرم سرتول 2 درصد (سرتاكونازول) 30 گرمی 1 ع - رها !! رها
971136 شربت دكسترومتورفان (OTC) ع1 - رها !! رها
902001 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 30 ع - مهردارو !! مهر دارو
902002 قرص آزاتیوپرین 50 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902003 قرص آلوپورینول 100 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902004 قرص آلومینیوم ام جی200/200 ع100 - مهردارو !! مهر دارو
902005 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 30ع- مهردارو !! مهر دارو
902006 قرص آنتوسیانوزاید آ 100 میلی گرم 20 ع - مهردارو !! مهر دارو
902007 قرص استازولامید 250 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902008 قرص استامینوفن كدئین 300/20 ع 100 - مهردارو !! مهر دارو
902010 قرص پابا- كا 500 میلی گرم 100 ع- مهردارو !! مهر دارو
902011 قرص پروپرانولول 10 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902012 قرص پروپرانولول 40 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902013 قرص سلكوكسیب 100 میلی گرم 60 ع - مهردارو !! مهر دارو
902014 قرص سولفاسالازین 500 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902015 قرص فلوتامید 250 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902016 قرص فوروزماید 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902017 قرص فولیك اسید 1 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902018 قرص فولیك اسید 5 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902019 قرص فیناستراید 1 میلی گرم 30 ع - مهردارو !! مهر دارو
902020 قرص فیناستراید 5 میلی گرم 30 ع - مهردارو !! مهر دارو
902021 قرص كلردیازپوكساید 5 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902022 قرص كلرفنیرآمین 4 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902023 قرص كلسیم پانتوتنات 100 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902024 قرص مبندازول 100 میلی گرم 100ع - مهردارو !! مهر دارو
902025 قرص مزالازین 500 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902026 قرص نیتروفورانتوئین 100 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902027 قرص ویتامین ث 250 میلی گرم - 100ع - مهردارو !! مهر دارو
902028 قرص هیوسین ان بوتیل بروماید 10 میلی گرم 20 ع - مهردارو !! مهر دارو
902029 قرص نوروپنتین 100 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902030 قرص نوروپنتین 300 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902031 قرص نوروپنتین 400 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902032 قرص استیمدیت 10 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
901001 اسپری بینی كلداماریس فلو 20 م.ل 1 ع - تچرا دارو !! تچرا دارو
920090 پماد چشمی جنتامایسین 0.3% 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920091 لوسیون كلوبتازول 0.05% 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
910367 آمپول دوبین 12.5م.گ در م.ل 20م.ل 1ع (كلاریس) - پوراطب !! پوراطب
932133 شربت دمیترون 60 م گ - تهران شیمی !! تهران شيمي
932134 شربت تی سی پان 120 م گ - تهران شیمی !! تهران شيمي
932135 قرص ویتامین ب1 ( تیامكس ) 300 میلی گرم 30ع - تهران شیمی !! تهران شيمي
998021 كپسول لنوما 10 م.گ(لنالیدوماید) 21 ع - نانو الوند !! نانو فناوران داروئی الوند
998022 كپسول لنوما 25 م.گ(لنالیدوماید) 21 ع - نانو الوند !! نانو فناوران داروئی الوند
964179 كرم واژینال استروژن كونژوكه ( استرومارین ) 0/625 م گ - ابوریحان !! ابوریحان
957135 قرص سیتاگلیپتین 50 م.گ 100 ع - رازك !! رازک
957136 قرص سیتاگلیپتین 50 م.گ 30 ع - رازك !! رازک
957137 قرص سیتاگلیپتین 25 م.گ 100 ع - رازك !! رازک
957138 قرص سیتاگلیپتین 25 م.گ 30 ع - رازك !! رازک
942155 قرص جویدنی ویتامین ث 250 م.گ پرتقالی 30 ع - حكیم !! حکيم
942156 قرص جویدنی ویتامین ث 250 م.گ آلبالویی 30 ع - حكیم !! حکيم
942157 قرص جویدنی ویتامین ث 250 م.گ لیمویی 30 ع - حكیم !! حکيم
942158 قرص ویتامین 3د 2000 م.گ 100 ع - حكیم !! حکيم
944159 ژل واژینال پویدون آیوداین (تولیدین) 10درصد 80 گرمی 1ع OTC - تولیدارو !! توليدارو
944160 محلول پویدون آیوداین (تولیدین)10درصد 60 سی سی 1ع OTC - تولیدارو !! توليدارو
944161 محلول پویدون آیوداین (تولیدین) 10درصد 250 سی سی 1ع OTC- تولیدارو !! توليدارو
944162 دراژه بيزاكوديل 5 ميلي گرم 100ع OTC - توليدارو !! توليدارو
944163 قرص آسپیرین (تداسا) 100 میلی گرم 100ع OTC - تولیدارو !! توليدارو
992005 ویال تریپتورلین(دیفرلین)0.1 م.گ 7 ع - داریان سلامت !! داریان سلامت
957139 قرص هیوسین 10 م.گ 20 ع - رازك !! رازک
957140 قرص تالنتال 30 ع - رازك !! رازک
957141 قرص ایبوپروفن لایزین 400 م.گ 100 ع - رازك !! رازک
957142 قرص ایبوپروفن لایزین 400 م.گ 30 ع - رازك !! رازک
996008 قرص سیتریزین هگزال 10 م.گ 20 ع - بهستان تولید !! بهستان تولید
986066 قرص ابیلیزول 10 م.گ 30 ع -سبحان دارو !! سبحان دارو
986067 قرص نورترپتیلین 10 م.گ 100 ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986068 قرص والسارتان 160 م.گ 100 ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
929173 قرص دیمن هیدرینات ( تراولین ) 30ع OTC - تهران دارو !! تهران دارو
929174 قرص سرماخوردگی بزرگسالان (قرص گریفن ) 30ع OTC - تهران دارو !! تهران دارو
985033 قرص فلووكسامین50 م.گ 30ع - البرز !! البرز دارو
985034 قرص كارویدال 6/25 م.گ 30ع - البرز !! البرز دارو
985035 قرص متوپرولول سوكسینات47/5 م.گ 30ع - البرز !! البرز دارو
985036 قرص متوپرولول سوكسینات23/75 م.گ 30ع - البرز !! البرز دارو
985037 قرص گلی بن كلامید (میلكس) 5 م.گ 100ع - البرز !! البرز دارو
985038 كپسول اورسودوكسی كولیك اسید 300 م.گ 50ع - البرز !! البرز دارو
985039 كپسول مبورین200 م.گ 30ع - البرز !! البرز دارو
985040 آمپول بتامتازون ال آ 100ع - البرز !! البرز دارو
985041 آمپول اندانسترون 4م.گ 2م.ل 10ع - البرز !! البرز دارو
985042 آمپول متیل پردنیزولون 10ع - البرز !! البرز دارو
950116 كپسول ژلاتینی دكسترومتورفان (ژلوكاف) 30ع - دانا !! دانا
901002 اسپری بینی كلداماریس پروفیلاكتیك 20 م.ل 1 ع - تچرا دارو !! تچرا دارو
937045 قرص آسیكلوویر 400 م.گ 20ع - آوه سینا !! آوه سينا
941053 قرص لوزارتان(لوزارفام) 50 م.گ 30ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941052 قرص لوزارتان (لوزارفام) 25 م.گ 30ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
932136 قرص تترابنازین ( آكورا ) 25 م گ 50 ع - تهران شیمی !! تهران شيمي
932137 قرص ریلوماكس 28 ع - تهران شیمی !! تهران شيمي
910362 كپسول ژلاتینی امگا-3 وجترین ( نیچرمید ) 60 ع - پوراطب !! پوراطب
910363 قرص تریپل فلكس استرنگث ( نیچرمید ) 60 ع - پوراطب !! پوراطب
945109 قرص لوامیزول 50 م.گ 100 ع - پورسینا !! داروسازي پورسينا
996009 قرص متفورمین هگزال 500 م.گ 120 ع - بهستان تولید !! بهستان تولید
944164 پماد سوختگی كادبرن 30 گرمی 1ع OTC- تولیدارو !! توليدارو
997003 اسپری بینی بكلیت آكوانیز mcg50 ع1 - اهران تجارت !! اهران تجارت
924192 قرص جویدنی دایمتیكون 40 م.گ 30ع OTC - امین !! امين
942159 قرص ریلوزول 50 م.گ 60 ع - حكیم !! حکيم
942160 قرص جمی فلوكساسین 320 م.گ 5 ع- حكیم !! حکيم
903001 آمپول منوگان 75 واحد 10ع -كی بی سی !! کی بی سی
918039 پودر ال گلوتامین (وبر نچرالز) 226 گرم - كارآوران طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
918040 كپسول بیوتین 5000 میكروگرم (وبر نچرالز) 60 ع - كارآوران طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
975010 كپسول آوسوی بی اس كی (لیكپ) 20 ع - بنیان سلامت كسری !! بنیان سلامت کسری
944165 قرص كلسیرادون ( كلسیم - د ) 50 ع (OTC) - تولیدارو !! توليدارو
951097 قرص استامینوفن كدئین 300/20 میلی (بلیستر) - 100 ع - جالینوس !! جالينوس
964180 ویال آیودیكسانول 270 م.گ/ 50 م.ل ( ویزیگراف ) - 1ع !! ابوریحان
964181 آمپول هیدروكسی پروژسترون كاپروات(فمولایف) 500 م.گ 10 ع !! ابوریحان
986069 قرص پریمیدون 250م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
999007 قرص بیوتن 100 م.گ (پروجیو) 90 ع - نانو حیات !! نانو حیات دارو
944166 قرص جینسینگ تیدی 30 ع - تولیدارو !! توليدارو
977164 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 100ع - كیمیدارو !! کیمیدارو
946081 كرم واژینال كلوتریمازول 1% 50 گرم(با اپلیكاتور) 1ع (OTC)- پارس دارو !! پارس دارو
946082 كرم واژينال كلوتريمازول (كانازول) 20 گرمي 2 % 1ع (OTC)- پارس دارو !! پارس دارو
904001 اسپری استنشاقی فلوتیكورت پلاس 250 1 ع - كیمیا آرا هرم !! کیمیا آرا هرم
904002 اسپری استنشاقی فلوتیكورت پلاس 125 1 ع - كیمیا آرا هرم !! کیمیا آرا هرم
904003 كپسول دانوژن 100 م.گ 50 ع - كیمیا ارا هرم !! کیمیا آرا هرم
904004 كپسول دانوژن 200 م.گ 100 ع - كیمیا ارا هرم !! کیمیا آرا هرم
904006 قرص مكمل اشتوتزن 20ع - كیمیا آراهرم !! کیمیا آرا هرم
904007 قرص مكمل اشتوتزن 40ع - كیمیا آراهرم !! کیمیا آرا هرم
904008 كپسول استنشاقی كرومال 20 م.گ 100 ع -كیمیا آراهرم !! کیمیا آرا هرم
963325 شربت اكسپكتورانت 60 میلی لیتر 1ع (OTC)- داروپخش !! داروپخش
963326 قرص سرماخوردگی بزرگسالان 100ع (OTC)- داروپخش !! داروپخش
963327 پودر ا آر اس 20/57 گرم 1ع (OTC)- داروپخش !! داروپخش
963328 الگزیر برم هگزین 60 میلی لیتر 1ع (OTC)- داروپخش !! داروپخش
963329 شربت دیفن هیدرامین 60 میلی لیتر 1ع (OTC)- داروپخش !! داروپخش
963330 پماد متیل سالیسیلات 30 گرم 1ع (OTC)- داروپخش !! داروپخش
963331 كپسول استامینوفن كافئین ایبوپروفن ( دی پی فن ) 30ع (OTC)- داروپخش !! داروپخش
963332 پماد زینك اكساید 25% 1ع (OTC)- داروپخش !! داروپخش
971139 كرم واژینال كلوتریمازول 2% 50 گرم 1ع (OTC)- رها !! رها
971138 كرم واژینال كلوتریمازول 1% 50 گرم 1ع (OTC)- رها !! رها
902033 قرص ایزوكسوپرین 10 م.گ 100 ع -مهردارو !! مهر دارو
923112 قرص ویتامین ب 1 300 م.گ 30ع - روزدارو !! روز دارو
918041 سافت ژل كلسیم د 400/600 م.گ (وبر نچرالز) 60 ع - كارآوران طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
904005 دستگاه اسمهالر 1ع -كیمیا ارا هرم !! کیمیا آرا هرم
942161 قرص ملاتونین 3 م.گ 30ع - حكیم !! حکيم
942162 كپسول لانسوپرازول 15م.گ 30ع -حكیم !! حکيم
942163 الگزیردیفن هیدرامین 60م.ل 1ع(otc)-حكیم !! حکيم
942164 قرص ریزاتریپتان 10م.گ 4ع-حكیم !! حکيم
986070 قرص سیتاگلیپتین( ژانوپتین) 25 م.گ 50 ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986071 كپسول استامینوفن / كافئین / ایبوپروفن ( نیوفن ) 200/40/325 م.گ 50ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986072 قرص كارودیلول 12.5(سوكاردیل) 30ع -سبحان دارو !! سبحان دارو
954076 قرص رانیتیدین آری تك 150 ع30 -آریا !! داروسازي آريا
942165 كپسول پرگابالین 50 م.گ 30ع - حكیم !! حکيم
905001 محلول ال كلین سافت 350م.ل با جالنزی 1ع - خانه نگاه چشم !! خانه نگاه چشم
905002 محلول ال كلین سافت 250م.ل با جالنزی 1ع -خانه نگاه چشم !! خانه نگاه چشم
905003 محلول ال كلین سافت 100م.ل با جالنزی 1ع -خانه نگاه چشم !! خانه نگاه چشم
905004 محلول ال كلین سافت 150 م.ل با جالنزی 1ع - خانه نگاه چشم !! خانه نگاه چشم
905005 محلول اوركلین هارد 350 م.ل با هیدروژن پروكساید 3% و جالنزی استوانه ای و 45 عدد قرص 1ع - خانه نگاه چ !! خانه نگاه چشم
905006 قطره اشك مصنوعی 15 م.ل با سدیم هیلورانت 1ع - خانه نگاه چشم !! خانه نگاه چشم
905007 قطره اشك مصنوعی یونی دوز با سدیم هیلورانت 20 ع- خانه نگاه چشم !! خانه نگاه چشم
942166 كپسول لانسوپرازول 30م.گ 30ع - حكیم !! حکيم
957143 قرص آلندرونیك اسید/كوله كلسیفرول 70م.گ 140 میكروگرم 4ع - رازك !! رازک
957144 كپسول امپرازول 20م.گ 14ع -رازك !! رازک
920092 لوسیون كالامین 8% 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
948119 ژل لیدوكائین هیدروكلراید 2% 15گرمی 1ع - ایران دارو !! ايران دارو
948120 كپسول ترانگزامیك اسید 250 م.گ 100ع - ایران دارو !! ايران دارو
948122 قرص هیدروكسی كلروكین سولفات 200 م.گ 100ع - ایران دارو !! ايران دارو
964182 كپسول فینگولیمود 0.5 م.گ 30ع - ابوریحان !! ابوریحان
964183 قرص متیل تستوسترون 25 م.گ 100ع - ابوریحان !! ابوریحان
964184 قرص اندانسترون (اندانیل) 4 م.گ 30 ع - ابوریحان !! ابوریحان
964185 ویال آیودیكسانول 270 م.گ / 50 م.ل (ویزیگراف) 1 ع - ابوریحان !! ابوریحان
911123 كپسول آرتری ساپورت ( پیور ساینس) 60 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
977165 قرص سیتریزین 10 م.گ 100 ع - كیمیدارو !! کیمیدارو
911125 خوشبو كننده دهان با طعم انبه سانوتكت ایمپكت 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911126 خوشبو كننده دهان با طعم عسل طالبی سانوتكت ایمپكت 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
918042 سافت ژل ایونینگ پرایم رز اویل 1000 م.گ (وبر نچرالز) 60 ع - كارآوران طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
918043 سافت ژل ویتامین د 3 (وبر نچرالز) 60 ع - كارآوران طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
918044 كپسول آلفا لیپوئیك اسید 400 م. گ (وبر نچرالز) 60 ع - كارآوران طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
911127 خوشبو كننده دهان با طعم توت فرنگی سانوتكت ایمپكت 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
971140 قرص هیوسین 10م.گ 20ع - رها !! رها
971141 قرص رهامون(سرماخوردگي شب) OTC30ع-رها !! رها
971142 قرص سرماخوردگي رها كلد روز 30ع (OTC)- رها !! رها
971143 قرص ایبوپروفن 400 (OTC) ع30 - رها !! رها
971144 قرص ایبوپروفن 400 (OTC) ع100 -رها !! رها
971145 شربت لاكتولوز 240م.ل 1ع - رها !! رها
971146 قطره چشمی آیاوت (اشك مصنوعی) (OTC) ع1 - رها !! رها
955057 شامپو هاماملیس 300ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955058 ژل شستشوی بدن گریپ فروت 200ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955059 شامپو موهای رنگ شده سوان وژتال 300ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955060 شامپو بدن دانه قهوه برزیلی ژردن دوموند 200ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955061 شامپو مخصوص موهای چرب سوان وژتال 300ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955062 شامپو درخشان كننده اكولیبل 300ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955063 شامپو احیا كننده سوان وژتال 200ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955064 شامپو سوپر سافت هاماملیس 300ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955065 شامپو بدن انار دوموند 200ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955066 شامپو بدن لوتوس ژردن دوموند 200ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955067 شامپو مخصوص موهای بلوند 200ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955068 شامپو بدن با رایحه بادام و شكوفه پرتقال400ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955069 شامپو بدن با رایحه زیتون لیمو 400ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955070 شامپو بدن با رایحه انبه و گشنیز 400ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955071 شامپو بدن با رایحه لیمو 400ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955072 شامپو بدن با رایحه نعناع تمشك 400ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955073 شامپو 3*1 براق كننده موها سوان وژتال كاپیلر 300ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955074 شامپو مناسب درمان شوره سر 300ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955075 شامپو بدن با عصاره وانیل پلزیر ناتور(شاورژل) 400ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955076 شامپو كرمی نرم كننده و درخشان كننده مو سوان وژتال 200ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
978030 کرم نرم کننده پوست پا-شول !! فاریاب دارو
978031 کرم ترميم کننده ترک هاي پاشنه پا-شول !! فاریاب دارو
978032 کرم ترميم کننده پا مناسب پوست هاي خشک-شول !! فاریاب دارو
978033 دستگاه تریمر 1ع (veet) -فاریاب دارو !! فاریاب دارو
971147 قرص متفورمین (رهامت) 1000م.گ 30ع - رها !! رها
950117 كپسول نرم ژلاتینی استامینوفن كافئین ایبوپروفن (ژلوفن كمپاند )325+40+200میلی گرم 20ع - دانا !! دانا
945110 قرص آنتی هیستامین 100ع(OTC) - پورسینا !! داروسازي پورسينا
945111 قرص دكسترو متورفان 30ع (OTC) - پورسینا !! داروسازي پورسينا
901003 اسپری بینی كلداماریس بی بی 20م.ل 1ع -تچرا دارو !! تچرا دارو
976055 قرص پیوگلیتازون (پیتوز) 15 میلی گرم 30ع - سامی ساز !! سامی ساز
976056 قرص پیوگلیتازون (پیتوز) 30 میلی گرم 30ع - سامی ساز !! سامی ساز
976057 قرص پیوگلیتازون (پیتوز) 45 میلی گرم 30ع - سامی ساز !! سامی ساز
920093 ژل واژینال مترونیدازول (متروژیل) 0.75% 70گرمی (10اپلیكاتور) 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
942167 قرص لووفلوكساسین 500م.گ 5ع- حكیم !! حکيم
954077 قرص استامینوفن آریا 325 30ع -آریا !! داروسازي آريا
964186 قرص دگزامتازون 0.4 میلی گرم100 ع - ابوریحان !! ابوریحان
964187 قرص مزالازین 500 میلی گرمی (مزالون) 60 ع - ابوریحان !! ابوریحان
964188 آمپول اكسی توسین ( یخچالی ) 10 واحدی 1 م ل 100 ع - ابوریحان !! ابوریحان
971148 قرص آتنولول 100 م.گ 30 ع- رها !! رها
971149 قرص دیكلوفناك سدیم 50 میلی گرم(ولدیك) 30ع - رها !! رها
989004 غذای كودك گندم (ماجان) 1 ع - كاله !! سولیکو - کاله
989005 غذای كودك گندم عسل (ماجان) 1 ع - كاله !! سولیکو - کاله
911132 قرص اكتیو منو (كوایزر) 30 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911135 قرص ویتامین D 800 (كوایزر) 45 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911134 قرص سیلیشز ارث پلاس (كوایزر) 30 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911136 سافت ژل مگا تریو (كوایزر) 60 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911133 سافت ژل مگا برین (كوایزر) 60 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911131 سافت ژل ویتامین B + Q10 (كوایزر) 30 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911137 قرص ول وومن بالای 50 سال ( وایتابیوتیك ) 30ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911138 قرص ول من پروستات ( وایتابیوتیك ) 60 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
957145 كپسول پرگابالین 75م.گ 30ع - رازك !! رازک
957146 كپسول پرگابالین 75م.گ 100ع - رازك !! رازک
957147 كپسول آهسته رهش دلوكستین 30م.گ 30ع - رازك !! رازک
957148 قرص پروپرانول 10 م.گ 30ع -رازك !! رازک
957149 قرص پروپرانول 10 م.گ 100ع - رازك !! رازک
925090 شربت رانیتیدین 120میلی 1 ع - راموفارمین !! راموفارمين
989006 شیر ارگانیك 200 م.ل (ماجان) 1 ع - كاله !! سولیکو - کاله
920094 پماد ویتامین آ+د 30 گرم 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
957150 كپسول دابیگاتران 150 م.گ 30ع - رازك !! رازک
957151 كپسول دابیگاتران 75م.گ 30ع - رازك !! رازک
986073 قرص هالوپریدول 0.5 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
942168 سوسپانسیون استامینوفن 120م.ل 1ع otc - حكیم !! حکيم
986074 قرص دایمكت 40م.گ 60ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
955077 رژ لب گرند 73- كالر ناتور 3 - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955078 رژ لب گرند 42 - كالر ناتور 3 - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955079 رژ لب گرند 43 - كالر ناتور 3 - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955080 مداد لب 31 كالر ناتور - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955081 مداد لب 32 كالر ناتور - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955082 مداد لب 21 كالر ناتور - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955083 ریمل حجم دهنده مشكی 01 كالرناتور - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955084 كرم پودر كاسه ای بژ 200 كالر ناتور - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955085 كرم پودر كاسه ای بژ 300 كالر ناتور - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955086 كرم پودر فلوئید پمپی بژ 100 كالر ناتور - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955087 افتر شیور مخصوص پوست حساس آقایان !! بوته سبز مهر آئين
955088 پنكیك بژمات كالر ناتور - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955089 شیر پاك كن هیدرا فرشور - گینو !! بوته سبز مهر آئين
955090 كرم ریچ فرمته شب - گینو !! بوته سبز مهر آئين
955091 كرم ضد چروك رنگی یوت تایم شماره 3 - گینو !! بوته سبز مهر آئين
955092 كرم دور چشم آی فرش 15 م.ل - گینو !! بوته سبز مهر آئين
955093 كانسیلر پوشاننده لك های صورت كاور تاچ - گینو !! بوته سبز مهر آئين
955094 لاك پیكوك گرین - ماوالا !! بوته سبز مهر آئين
955095 لاك نایت كلاب - ماوالا !! بوته سبز مهر آئين
955096 لاك پارتی تایم - ماوالا !! بوته سبز مهر آئين
955097 لاك رد كریستال - ماوالا !! بوته سبز مهر آئين
955098 لاك بلك چری - ماوالا !! بوته سبز مهر آئين
955099 لاك دارك براون - ماوالا !! بوته سبز مهر آئين
955100 شامپو كراتین (موی نازك و شكننده) - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955101 شامپو ضد شوره پیروكتون اولامین - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955102 شامپو آنتی شوت مراقبت از مو - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955103 كرم صورت 5% اوره - اوسرین !! بوته سبز مهر آئين
955104 كرم ضد چروك شب درمودنسی فایر - اوسرین !! بوته سبز مهر آئين
955105 كرم ضد آفتاب 50 SPF+ - اوسرین !! بوته سبز مهر آئين
955106 كرم ضد آفتاب رنگی با SPF50 + - اوسرین !! بوته سبز مهر آئين
955107 كرم شب روشن كننده ایون برایتر مناسب پوستهای خشك - اوسرین !! بوته سبز مهر آئين
955108 كرم دور چشم ولیوم فیلر - اوسرین !! بوته سبز مهر آئين
955109 اسپری ضد آفتاب ترانسپرنت 50 SPF - اوسرین !! بوته سبز مهر آئين
955110 شامپو ضد ریزش مو پیكسل 150 م.ل - لسر !! بوته سبز مهر آئين
931123 قرص سیتاگلیپتین فسفات 25 م.گ 28ع - كیش مدیفارم !! کيش مديفارم
931124 سيتانورم (سيتاگليپتين) فسفات 50 م.گ 28 ع - كيش مديفارم !! کيش مديفارم
931125 قرص سیتاگلیپتین فسفات 100 م.گ 28 ع - كیش مدیفارم !! کيش مديفارم
931126 قرص سیتاپلاس 50+500 م.گ 28 ع - كیش مدیفارم !! کيش مديفارم
918045 ساشه PGX (وبرنچرالز) 2.5 گ مكمل لاغری 30 ع - كاروان طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
910370 ساشه شیرین كننده كم كالری گیاهی استویا 1.5 گرمی ( ویدر سویت ) 100ع - پوراطب !! پوراطب
910371 ساشه شیرین كننده كم كالری گیاهی استویا 1.5 گرمی ( ویدر سویت )1000 ع - پوراطب !! پوراطب
910372 قرص شیرین كننده كم كالری گیاهی استویا ( ویدر سویت ) 300ع - پوراطب !! پوراطب
906001 اسپری سروفلو 125 م.ل 1 ع - كوشان فارمد !! کوشان فارمد
906002 اسپری سروفلو 250 م.ل 1 ع - كوشان فارمد !! کوشان فارمد
906003 کپسول استنشاقي تيوتروپيوم برومايد (کي پي تيوا) 15 ع -کوشان فارمد !! کوشان فارمد
906004 قرص رزوواستاتين 10 م.گ (روزکسل) 30 ع -کوشان فارمد !! کوشان فارمد
906005 قرص رزوواستاتين 20 م.گ (روزکسل) 30 ع -کوشان فارمد !! کوشان فارمد
906006 قرص اس امپرازول 20م.گ (اسوفلوکس) 28 ع -کوشان فارمد !! کوشان فارمد
906007 دستگاه روولایزر 1 ع - كوشان فارمد !! کوشان فارمد
906008 قرص بونارژن +D ع 4- كوشان فارمد !! کوشان فارمد
901004 اسپري دهاني كلداماريس تروت 20م.ل 1ع -تچرا دارو !! تچرا دارو
962012 قرص ویتامین ب1 300 م.گ 30ع - ماد !! ماد
962011 قطره آهن(infer drop) ع1- ماد !! ماد
951098 قرص فكسوفنادین 120 م.گ 30 ع - جالینوس !! جالينوس
951099 قرص فكسوفنادین 180م.گ 30ع - جالینوس !! جالينوس
957152 شربت دیفن هیدرامین كامپاند 1ع 60 م.ل- رازك !! رازک
946083 كرم واژینال كلیندامایسین/كلوتریمازول (دالاواگ سی) 2% 1ع - پارس دارو !! پارس دارو
986075 قرص ایمی پرامین 50 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986076 قرص دیلتیازم 60 م.گ 100 ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
920095 پماد چشمی هیدروكورتیزون 1درصد 3 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920096 شیاف بیزاكودیل 10 میلی گرم 10ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920097 شیاف بیزاكودیل 5 میلی گرم 10ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920098 پماد تریامسینولون ان ان 15گ 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
963333 قطره خوراكی استامینوفن 100 میلی گرم 15 میلی لیتر 1ع (OTC)- داروپخش !! داروپخش
963334 شیاف استامینوفن كودكان 125 میلی گرم 5ع (OTC)- داروپخش !! داروپخش
971150 قرص دیلتیازم 60 میلی گرم 30ع - رها !! رها
971151 قرص آتنولول 50 میلی گرم 30ع - رها !! رها
998023 كپسول زادیوا 120 م.گ 14 ع- نانوالوند !! نانو فناوران داروئی الوند
998024 كپسول زادیوا 240 م.گ 56 ع- نانوالوند !! نانو فناوران داروئی الوند
982003 قرص فینپشیا 1م.گ(فیناستراید) 100 ع - فرنوش دارو طب !! فرنوش دارو طب
991005 قرص روكشدار سیتاگلیپتین 50 م.گ (دیاپتین 50 ) 30ع - آرناحیات دانش !! آرنا حیات دانش
942169 قرص ویتامین ب 1 ( ویتاكیم) 300 میلی گرم 30ع OTC- حكیم !! حکيم
944167 كرم واژینال مایكونازول 2درصد 45 گرمی 1ع - تولیدارو !! توليدارو
951100 قرص مونته لوكاست 10 م.گ 30 ع - جالینوس !! جالينوس
951101 قرص مموری پاور 250 میلی ( سیتی كولین ) 30 ع - جالینوس !! جالينوس
951102 قرص مموری پاور 500 م.گ ( سیتی كولین ) 28 ع - جالینوس !! جالينوس
951103 كپسول ویتامین ث 500 م.گ 30 ع - جالینوس !! جالينوس
986077 كپسول پرگابالین 150 م.گ 60ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
980052 قرص مگویت 500 م.گ - 30 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
986080 دراژه فلووكسامین مالئات 50 م.گ 30ع -سبحان دارو !! سبحان دارو
986079 دراژه فلووكسامین مالئات 100 م.گ 15ع -سبحان دارو !! سبحان دارو
986081 كپسول فنوفیبرات200 م.گ 50ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986082 قرص كلوزاپین25 م.گ 100 ع- سبحان دارو !! سبحان دارو
986083 قرص هالوپریدول 5 م.گ 100 ع- سبحان دارو !! سبحان دارو
986084 كرم هیدروكینون 4% 1ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
923113 كپسول امپرازول (رزاپرازول) 20م.گ 14ع - روزدارو !! روز دارو
931127 قرص رزوواستاتین كلسیم ( لیپومیس ) 5 م.گ 30ع - كیش مدیفارم !! کيش مديفارم
931128 قرص رزوواستاتین كلسیم ( لیپومیس ) 10 م.گ 30ع - كیش مدیفارم !! کيش مديفارم
931129 قرص رزوواستاتین كلسیم ( لیپومیس ) 20 م.گ 30ع - كیش مدیفارم !! کيش مديفارم
948123 پماد زینك اكساید 25درصد 30 گرمی 1ع - ایران دارو !! ايران دارو
985043 قرص پانكراتین 100ع - البرز !! البرز دارو
948124 كرم دكسپانتنول 5% 30 گرمی 1ع - ایران دارو !! ايران دارو
948125 پودر وی ام پروتئین با طعم قهوه 10 ع - ایران دارو !! ايران دارو
998025 قرص زتابین (كپسیتابین) 500 م.گ 60 ع- نانو الوند !! نانو فناوران داروئی الوند
923114 قرص سرماخوردگی بزرگسالان 30ع (OTC) - روزدارو !! روز دارو
924193 كپسول ارسوداكسی كولیك اسید (اورسوگارد) 300 م.گ 30ع - امین !! امين
923115 قرص بتاهیستین 100ع - روزدارو !! روز دارو
975011 قرص گرین سایز 90 ع - بنیان سلامت كسری !! بنیان سلامت کسری
955111 خمیر دندان بامبو سالت ضد پوسیدگی20 گ (ال جی) - اشانتیون !! بوته سبز مهر آئين
951104 قرص ویتامین ب1-100 م.گ 30ع - جالینوس !! جالينوس
951105 قرص ویتامین ب1-300 م.گ 30ع - جالینوس !! جالينوس
908001 اسپری فلوتیكازون/سالمترول (سروتاید) 125 میكروگرم - شفا طب البرز !! شفا طب البرز
908002 اسپری فلوتیكازون/سالمترول (سروتاید) 250 میكروگرم - شفا طب البرز !! شفا طب البرز
906009 اسپري فلوتيکازون (فلوميست )1ع - کوشان فارمد !! کوشان فارمد
955112 شامپو ضد ریزش و تقویت كننده مو 400 م.ل - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955113 نرم كننده ضد ریزش و تقویت كننده مو 400 م.ل - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955114 شامپو ترمیم كننده و درخشان كننده موهای رنگ شده 400 م.ل - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
944168 شربت ال كارنتین+ویتامین ب5وب6 120م.گ 1ع - تولیدارو !! توليدارو
955115 نرم كننده ترمیم كننده و درخشان كننده موهای رنگ شده400 م.ل - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955116 شامپو كراتینه و تغذیه كننده موهای آسیب دیده 400 م.ل - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955117 نرم كننده كراتینه و تغذیه موهای آسیب دیده 400 م.ل - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955118 شامپو رطوبت رسان عمقی 24 ساعته موهای نرمال و خشك 400 م.ل - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955120 شامپو بازسازی كننده قوی 24 ساعته موهای آسیب دیده 400 م.ل - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955121 نرم كننده بازسازی كننده قوی 24 ساعته موهای آسیب دیده 400 م.ل - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955122 شامپو حجم دهنده قوی 24 ساعته موهای نازك 400 م.ل - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955123 نرم كننده حجم دهنده قوی 24 ساعته موهای نازك 400 م.ل - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955119 نرم كننده رطوبت رسان عمقی 24 ساعته موهای نرمال و خشك 400 م.ل - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
944169 قرص گرین تیدی 30 ع - تولیدارو !! توليدارو
986085 دراژه سیتالوپرام 40 م.گ 30 ع- سبحان دارو !! سبحان دارو
998026 ویال نئوفر 24 م.گ/1.2 م.ل 1ع - نانوالوند !! نانو فناوران داروئی الوند
955124 ادو پرفیوم زنانه اویدانس 100 ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955125 ادو پرفیوم زنانه اویدانس 50 ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955126 ادو توالت مردانه حاوی اسانس سرو كوهی ناتور 75 ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955127 ادو توالت حاوی اسانس چای سبز 100 ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955128 پاك كننده پوست چرب 200 م.ل (CL) - نویدرم !! بوته سبز مهر آئين
955129 پاك كننده چشم اكسپرس - گینو !! بوته سبز مهر آئين
955130 پاك كننده چشم اكسپرس كالر ناتور - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955131 كرم آبرسان قوی مناسب پوست خشك كابین - سوتیس !! بوته سبز مهر آئين
955132 كرم ضد چروك شب حاوی ویتامین سی نوكتوئل - سوتیس !! بوته سبز مهر آئين
955133 كرم ضد چروك مناسب انواع پوست گرید 4 كابین - سوتیس !! بوته سبز مهر آئين
955134 كرم دور چشم پوست حساس سرن اكتیو - نویدرم !! بوته سبز مهر آئين
955135 كرم دور چشم چند كاره (ضد تیرگی - چروك و پف دور چشم) - سوتیس !! بوته سبز مهر آئين
955136 كرم شب جوان كننده مناسب پوستهای دارای لك وایت بوتانیكال 50 م.ل - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955137 كرم شب روشن كننده ایون برایتر مناسب پوستهای خشك - اوسرین !! بوته سبز مهر آئين
955138 كرم شب شاداب كننده و مرطوب كننده پوست صورت الكسیر 7.9 - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955139 كرم شب صورت مناسب پوستهای دارای لك وایت بوتانیكال - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
917032 كرم نیكسامل 1% (كرم پرمترین 1%) همراه با شانه دندانه ریز 1ع - گیلارانكو !! گيلارانکو
942170 قطره آدكیم(ویتامین آ+د) 1 ع - حكیم !! حکيم
942171 قرص ویتامین د3 IU 1000 ع100 - حكیم !! حکيم
942172 قرص كلسی كیم پلاس (كلسیم+د3+زینك+منیزیم) 30ع - حكیم !! حکيم
942173 كپسول فروكیم 100 م.گ (فروس گلایسین سولفات ) 30ع - حكیم !! حکيم
918046 كپسول آسیفر (آهن 60 م.گ ، فولیك اسید 800 م.ك.گ) 60 ع - كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
918047 قرص ال آرژنین 1000 م.گ 60 ع - كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
920099 شیاف ایندومتاسین 50 م.گ 10ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920100 شیاف ایندومتاسین 100 م.گ 10ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
976058 قرص ملوكسیكام (ملوكسیب) 7.5 م.گ 30ع - سامی ساز !! سامی ساز
976059 قرص ملوكسیكام (ملوكسیب) 15 م.گ 30ع - سامی ساز !! سامی ساز
948126 ساشه لاگزاپگ 1 10ع - ایران دارو !! ايران دارو
948127 ساشه لاگزاپگ 2 4ع - ایران دارو !! ايران دارو
948128 ژل سیلدناژل 15 گرمی 1ع - ایران دارو !! ايران دارو
903002 پن فولیتروپین( گونال اف) 900 واحد 1 ع - كی بی سی !! کی بی سی
955140 كرم پودر فلوئید پمپی بژ 200 كالرناتور - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955141 ریمل حجم دهنده 360 مشكی كالرناتور - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
957153 كپسول فربیسین 30 ع - رازك !! رازک
977166 قرص وریكونازول 200 م.گ 14ع - كیمیدارو !! کیمیدارو
932138 ویال پروپوفول 50 1ع - تهران شیمی !! تهران شيمي
939042 كپسول پروبی دایجستیس 30 ع - تسنیم !! تسنيم
950118 كپسول ژلاتینی ایبوپروفن (ژلوفن) 200 میلی گرم 20ع - دانا !! دانا
957154 قرص آنتي هيستامين دکونژستانت 100 ع OTC - رازك !! رازک
916023 قرص ایبوپروفن 400 میلی گرم 30ع - ساپونین !! ساپونين ايران
929176 قرص استامینوفن ( استامین) 325 م.گ 30ع - تهران دارو !! تهران دارو
929177 قرص استامینوفن ( استامین) 500م.گ 30ع - تهران دارو !! تهران دارو
957155 كپسول فلوكستین 20 م.گ 30 ع - رازك !! رازک
957156 قرص ویتامین ب 1 300 م.گ 30 ع - رازك !! رازک
978034 قرص كلسیم - منیزیم - زینك 90 ع (Schiff) - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978035 قرص ملاتونین پلاس 120 ع (Schiff) - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978036 سافت ژل امگا 3 -100 ع (Schiff) - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
942174 قرص لوتیراستام 250 م.گ 30 ع - حكیم !! حکيم
942175 قرص لوتیراستام 500 م.گ 30 ع - حكیم !! حکيم
945112 قرص آنتی هیستامین 100ع OTC - پورسینا !! داروسازي پورسينا
948129 قرص فاموتیدین 20 م.گ 30 ع - ایران دارو !! ايران دارو
948130 قرص فاموتیدین 40 م.گ 30ع - ایران دارو !! ايران دارو
946084 قرص سیتاگلیپتین (سیتابت) 25 م.گ 30ع -پارس دارو !! پارس دارو
946085 قرص سیتاگلیپتین (سیتابت) 50 م.گ 30ع -پارس دارو !! پارس دارو
946086 قرص سیتاگلیپتین (سیتابت) 100 م.گ 30ع -پارس دارو !! پارس دارو
909001 كپسول ژلاتین ایبوپروفن( ژلافان ) 400 م.گ 50 ع - مایسا !! مایسا
909002 كپسول ژلاتین ایبوپروفن( ژلافان ) 200 م.گ 32 ع - مایسا !! مایسا
973025 سرنگ آماده به تزریق كیدی مب 20 م.گ در 0.4 م.ل 1ع - سیناژن !! سیناژن
924194 شربت استامینوفن 60م.ل 1ع OTC - امین !! امين
801001 ژل كانتراكتیوبكس 20 گرمی 1 ع -خسرو مدیساطب !! خسرو مدیسا طب
801002 ژل كانتراكتیوبكس 50 گرمی 1 ع -خسرو مدیساطب !! خسرو مدیسا طب
914018 سوسپانسیون كوآموكسی كلاو (كلاویسیلین) 643م.گ 75م.ل - كوثر !! کوثر
914019 قرص داپوكستین 30م.گ 6ع - كوثر !! کوثر
914020 قرص پنتوپرازول 20م.گ 30ع - كوثر !! کوثر
914021 قرص پنتوپرازول 40م.گ 30ع - كوثر !! کوثر
963335 ویال مگلومین كامپاند 76% 10ع - داروپخش !! داروپخش
800001 پماد آنتی هموروئید 15گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800002 پماد باكتروماد 15گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800003 پماد بتامتازون 15گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800004 پماد تریامسینولون 15گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800005 پماد تریامسینولون ان ان 15گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800006 پماد فلوئوسینولون 15گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800007 پماد كلوبتازول 15گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800008 پماد لیدوكائین اچ 15 گ 1 ع- عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800009 پماد هیدروكورتیزون 15 گ 1ع- عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800010 كرم بتامتازون 15 گ 1ع-عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800011 كرم تریامسینولون 15 گ 1 ع- عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800012 كرم فلوئوسینولون 15 گ 1 ع -عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800013 كرم كلوبتازول 15 گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800014 كرم كلوتریمازول جلدی 1% 15 گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800015 كرم هیدروكورتیزون 15 گ 1ع- عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800016 كرم كالامین 30 گ 1ع -عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800017 كرم كلوتریمازول واژینال 1% 50 گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800018 كرم تریپل سولفا واژینال 78 گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800019 كرم سیلورسولفادیازین 50گ 1 ع- عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800020 كرم سیلورسولفادیازین 500 گ 1 ع- عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800021 الگزیر برم هگزین 60 سی سی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800022 الگزیر دی سیكلومین 60 سی سی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800023 الگزیر دیفن هیدرامین 60 سی سی 1ع- عماد !! عماد درمان پارس
800024 شربت دیفن هیدرامین كامپاند 60 سی سی 1ع-عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800025 شربت اكسپكتورانت 60 سی سی 1 ع-عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800026 شربت اكسپكتورانت كدئین 60 سی سی 1 ع-عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800027 شربت پرومتازین 60 سی سی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800028 شربت دكسترومتورفان پی 60 سی سی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800029 شربت سودوافدرین 60 سی سی 1ع -عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800030 شربت گایافنزین 60 سی سی 1ع -عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800031 شربت سالبوتامول 120 سی سی 1ع- عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800032 شربت كتوتیفن 120 سی سی 1ع -عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800033 شربت هیدروكسی زین 120 سی سی 1 ع- عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800034 محلول خوراكی تئوفیلین جی120 سی سی 1ع -عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800035 شربت لاكتولوز 240 سی سی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800036 سوسپانسیون نیستاتین 12 سی سی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800037 سوسپانسیون استامینوفن 120 سی سی 1 ع- عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800038 سوسپانسیون ایبوپروفن 120 سی سی 1ع -عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800039 سوسپانسیون مترونیدازول 120 سی سی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800040 قطره متوكلوپرامید 15 سی سی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800041 شیاف آنتی هموروئید - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800043 شیاف استامینوفن 325 م.گ 10 ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800044 شیاف ایندومتاسین 50 م.گ 10ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800045 شیاف ایندومتاسین 100 م.گ 10ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800046 شیاف دیكلوفناك 50 م.گ 10ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800047 شیاف دیكلوفناك 100 م.گ 10ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800049 شیاف مزالازین 500 م.گ 5ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800050 شیاف ناپروكسن 500 م.گ 5ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800051 اماكول (رابینگ الكل) موضعی 120 سی سی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800053 اسرین 400 درصد 2كیلویی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800055 محلول همودیالیز استات نوع دو 5لیتری 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800056 محلول همودیالیز اسیدی غلیظ نوع دو 5 لیتری 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
932140 كپسول ترینوپین 20ع - تهران شیمی !! تهران شيمي
998027 ست سروم الوتر 1ع - نانوالوند !! نانو فناوران داروئی الوند
957157 قرص مدافینیل 100 م.گ 30ع - رازك !! رازک
957158 قرص مدافینیل 100 م.گ 100ع - رازك !! رازک
957159 قرص مدافینیل 200 م.گ 30ع - رازك !! رازک
957160 قرص مدافینیل 200 م.گ 100ع - رازك !! رازک
957161 قرص فبوكسوستات 80 م.گ 30ع - رازك !! رازک
957162 قرص فبوكسوستات 40 م.گ 30ع - رازك !! رازک
957163 قرص فلووكسامین 100م.گ 30ع - رازك !! رازک
957164 قرص فلووكسامین 100 م.گ 100ع - رازك !! رازک
997004 قرص لیو 52 دی اس 90 ع - اهران تجارت !! اهران تجارت
997005 قرص سیستون 60 ع - اهران تجارت !! اهران تجارت
997006 ويال سروتت(يخچالي) - اهران تجارت !! اهران تجارت
950119 كپسول ژلاتینی ویتامین D3 (دی ویژل) 1000 100ع - دانا !! دانا
950120 كپسول ژلاتینی ویتامین D3 (دی ویژل) 1000 60ع - دانا !! دانا
946087 داپوكستین (داكسوپیل) 60 م .گ 3ع - پارس دارو !! پارس دارو
946088 داپوكستین (داكسوپیل) 60 م .گ 6ع - پارس دارو !! پارس دارو
939043 قرص لووفلوكساسین (لینوكین) 500 م.گ 7ع - تسنیم !! تسنيم
939044 قرص لاكتوفلورافم 7ع - تسنیم !! تسنيم
802001 شامپو شستشوی چشم آرگوسول 140 م.ل 1ع - كالا كیمیای رازی !! کیمیا کالای رازی
802002 شامپو شستشوی چشم آرگوسول 60 م.ل 1ع - كالا كیمیای رازی !! کیمیا کالای رازی
802003 آی پد آرگوسول 14ع - كالا كیمیای رازی !! کیمیا کالای رازی
986086 پماد كورتیسوب 1 درصد 15 گرمی 1 ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986087 پماد كلوبیتان 0.05 درصد 15 گرمی 1 ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986088 پماد تتراتاپیك 3 درصد 15 گرمی 1 ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
942176 قرص ایبوبروفن (ایبوكیم) 400 م.گ 30ع OTC - حكیم !! حکيم
803001 پكیج اسوالین(محلول و ساشه) آلنافارم - شفاتاب دارو !! شفاتاب دارو
802004 شامپو سولفودرم (ضد قارچ) 1ع - كالا كیمیای رازی !! کیمیا کالای رازی
802005 شامپو باكتوسید TCC - كالا كیمیای رازی !! کیمیا کالای رازی
802006 شامپو سلنیوم سولفاید 1% 1ع - كالا كیمیای رازی !! کیمیا کالای رازی
802007 شامپو كلیمبازول 1ع - كالا كیمیای رازی !! کیمیا کالای رازی
802008 كرم موضعی سولفودرم 1ع - كالا كیمیای رازی !! کیمیا کالای رازی
964189 قرص میزوپروستول(میزوتك) 100 میكروگرم 30 ع - ابوریحان !! ابوریحان
964190 كپسول پرگابالین (ژینكس) 75 م.گ 30 ع - ابوریحان !! ابوریحان
946089 كرم كلوتریمازول واژینال 2%(كانازول) 50 گ 1ع (OTC) - پارس دارو !! پارس دارو
986089 پماد موضعی فوزیتان 2 درصد 15 گ 1 ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
998028 ویال لودریبین(كلادریبین) 10م.گ/5 م.ل 1ع - نانوالوند !! نانو فناوران داروئی الوند
988009 ویال استیوانت (بواسیزومب) 100 م.گ 4 م.ل 1ع - آریوژن !! آریوژن
929178 قرص سیتاگلیپتین 25 م.گ 30 ع - تهران دارو !! تهران دارو
929179 قرص سیتاگلیپتین 50 میلی گرم 30 ع - تهران دارو !! تهران دارو
980053 سافت ژل ایوینینگ پرایم اویل 1000 م.گ 30 ع (ساپورت نوتریشن) - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
979004 قرص زینك پلاس 10 م.گ (ویتالیا)60 ع - سپنتا طبیبان توانبخش !! سپنتا طبیبان توانبخش
979005 قرص آهن 20 م.گ (ویتالیا)60 ع - سپنتا طبیبان توانبخش !! سپنتا طبیبان توانبخش
805001 كپسول سركه سیب 500 م.گ 60 ع - ایده آرای پیشگام !! ایده آرای پیشگام
805002 كرم كلاسنت 30 گرمی 1ع - ایده آرای پیشگام !! ایده آرای پیشگام
805003 كرم رادیان 100 گرمی 1ع - ایده آرای پیشگام !! ایده آرای پیشگام
932141 قرص ویتامین ب1 ( تیاماكس ) 300 میلی گرم 30ع - تهران شیمی !! تهران شيمي
929180 كپسول ویتامین آ ( تداژل ) 25000 م.گ 60ع - تهران دارو !! تهران دارو
929181 كپسول ویتامین آ ( تداژل ) 50000 م.گ 60ع - تهران دارو !! تهران دارو
806171 پودر ول شكلات 4500 گرمی (فارمامیكس) 1ع - ستارگان نیك !! تچرا دارو
964191 قرص آلدرون (اپلرنون) 25 م.گ 30ع - ابوریحان !! ابوریحان
964192 قرص آلدرون (اپلرنون) 50 م.گ 30ع - ابوریحان !! ابوریحان
996010 قرص سولی فناسین 5 م.گ (وزیكر) 30ع - بهستان تولید !! بهستان تولید
807001 شیر خشك آپتامیل 1(قوطی فلزی) 400 گرمی 1ع-صنایع پودر شیر مشهد !! صنایع پودر شیر مشهد
807002 شیر خشك آپتامیل 2 (قوطی فلزی) 400 گرمی 1ع-صنایع پودر شیر مشهد !! صنایع پودر شیر مشهد
807003 شیر خشك آپتامیل 3 (قوطی فلزی) 400 گرمی 1ع-صنایع پودر شیر مشهد !! صنایع پودر شیر مشهد
807004 شیر خشك آپتاكید (قوطی فلزی) 400 گرمی 1ع-صنایع پودر شیر مشهد !! صنایع پودر شیر مشهد
807005 شیر خشك آپتامیل 1 HA (قوطی فلزی) 400 گرمی 1ع-صنایع پودر شیر مشهد !! صنایع پودر شیر مشهد
807006 شیر خشك آپتامیل HA 2(قوطی فلزی) 400 گرمی 1ع-صنایع پودر شیر مشهد !! صنایع پودر شیر مشهد
807007 شیر خشك آپتامیل Pepti (قوطی فلزی) 400 گرمی 1ع-صنایع پودر شیر مشهد !! صنایع پودر شیر مشهد
807008 شیر خشك آپتامیل Peptijunior (قوطی فلزی) 400 گرمی 1ع-صنایع پودر شیر مشهد !! صنایع پودر شیر مشهد
807009 شیر خشك آپتامیل PDF (قوطی فلزی) 400 گرمی 1ع-صنایع پودر شیر مشهد !! صنایع پودر شیر مشهد
807010 شیر خشك پره آپتامیل (قوطی فلزی) 400 گرمی 1ع-صنایع پودر شیر مشهد !! صنایع پودر شیر مشهد
807011 شیر خشك آپتامیل FMS (قوطی فلزی) 200 گرمی 1ع-صنایع پودر شیر مشهد !! صنایع پودر شیر مشهد
807012 شیر خشك آپتامیل پره مایع (بطری پلاستیكی) 200 گرمی 1ع-صنایع پودر شیر مشهد !! صنایع پودر شیر مشهد
920101 قرص والپروات سدیم ( اپی وال ) 200 م.گ 50ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920102 قرص والپروات سدیم / والپروئیك اسید ( اپی وال ) 500 م.گ 30ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920103 پماد موضعی بتامتازون 1% 15 گ - ایران ناژو !! ايران ناژو
801003 ویال زئومین 100 1ع - خسرو مدیسا طب !! خسرو مدیسا طب
801004 ویال زئومین 50 1ع - خسرو مدیسا طب !! خسرو مدیسا طب
801005 پچ كانتراكتیوبكس 21ع -خسرو مدیساطب !! خسرو مدیسا طب
985044 قرص وراپامیل 40 م.گ 100ع - البرز !! البرز دارو
808001 قرص دیگوكسین 0.25 م.گ 50ع - مهبان فارمد !! مهبان فارمد
808002 قرص بلارا (كلرومادنیون استات/اتینیل استرادیول) 2م.گ/0.03م.گ 21ع - مهبان فارمد !! مهبان فارمد
808003 اسپری نیترومینت (نیتروگیلیسیرین) 400 میكروگرم 1ع - مهبان فارمد !! مهبان فارمد
963293 قرص آ ث آ 100ع - داروپخش ACA (DAROUPAKHSH) TAB داروپخش
924005 قرص آكاربوز 100 میلی گرم 100ع - امین ACARBOSE 100MG TAB امين
932001 قرص آكاربوز (آكارماكس) 100 میلی گرم 100ع - تهران شیمی ACARBOSE 100MG TAB تهران شيمي
924004 قرص آكاربوز 50 میلی گرم 100ع - امین ACARBOSE 50MG TAB امين
932002 قرص آكاربوز (آكارماكس) 50 میلی گرم 100ع - تهران شیمی ACARBOSE 50MG TAB تهران شيمي
954001 قرص آكاربوز 100 م.گ 100ع - آریا ACARBOSE-ARYA® 100MG TAB داروسازي آريا
954002 قرص آكاربوز 50 م.گ 100ع - آریا ACARBOSE-ARYA® 50MG TAB داروسازي آريا
960056 قرص آكاربوز 100 م.گ 100ع - شفا ACARBOSE-SHAFA® 100MG TAB شفا
960057 قرص آكاربوز 50 م.گ 100ع - شفا ACARBOSE-SHAFA® 50MG TAB شفا
950051 كپسول ژلاتینی استامینوفن ( استاژل ) 325 میلی گرم 50ع - دانا ACETAGEL® 325MG CAP(SOFT GEL) دانا
950105 كپسول ژلاتینی استامینوفن (استاژل ) 325 میلی گرم 40ع - دانا ACETAGEL® 325MG CAP(SOFT GEL) دانا
950052 كپسول ژلاتینی استامینوفن ( استاژل ) 500 میلی گرم 50ع - دانا ACETAGEL® 500MG CAP(SOFT GEL) دانا
950060 كپسول ژلاتینی استامینوفن كدئین( استاژل - سی) 300/10میلی گرم 50ع - دانا ACETAGEL-C® 300/20MG SOFT GEL CAP دانا
950106 كپسول ژلاتینی استامینوفن كدئین (استاژل سی) 20-300 میلی گرم 50ع - دانا ACETAGEL-C® 300/20MG SOFT GEL CAP دانا
964035 شیاف استامینوفن 325 میلی گرم 10 ع - ابوریحان ACETAMINOPHEN (ABURAYHAN) 325MG SUPP ابوریحان
963151 قطره خوراكی استامینوفن 100 میلی گرم 15 میلی لیتر 1ع - داروپخش ACETAMINOPHEN (DAROUPAKHSH) 100MG/ML DROP داروپخش
976002 قرص استامینوفن 500 میلی گرم 100ع - سامی ساز ACETAMINOPHEN (SAMISAZ) 500MG TAB سامی ساز
944012 قطره خوراكی استامینوفن 15 میلی لیتر 1ع - تولیدارو ACETAMINOPHEN (TOLIDAROU) DROP توليدارو
944008 شربت استامینوفن 60 میلی لیتر 1ع - تولیدارو ACETAMINOPHEN (TOLIDDAROU) 120MG/5ML 60ML SOL توليدارو
924088 قطره استامینوفن (آمیفن) 15میلی لیتر 1ع - امین ACETAMINOPHEN 100MG/ML DROP امين
924083 شربت استامینوفن 60 میلی لیتر 1ع - امین ACETAMINOPHEN 120MG/5ML 60ML SOL امين
925001 شربت استامینوفن 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین ACETAMINOPHEN 120MG/5ML 60ML SOL راموفارمين
957058 شربت استامینوفن 60 میلی لیتر 1ع - رازك ACETAMINOPHEN 120MG/5ML 60ML SOL رازک
941041 شیاف استامینوفن 125 م.گ 5ع - فارماشیمی ACETAMINOPHEN 125MG PED SUPP فارما شيمي
963160 شیاف استامینوفن كودكان 125 میلی گرم 5ع - داروپخش ACETAMINOPHEN 125MG PED SUPP داروپخش
964034 شیاف استامینوفن كودكان 125 میلی گرم 10 ع - ابوریحان ACETAMINOPHEN 125MG PED SUPP ابوریحان
963292 شیاف استامینوفن بزرگسالان 5ع - داروپخش ACETAMINOPHEN 325MG SUPP داروپخش
915001 قرص استامینوفن 325 میلی گرم 100ع - مداوا ACETAMINOPHEN 325MG TAB مداوا
923001 قرص استامینوفن 325 میلی گرم 100 ع - روزدارو ACETAMINOPHEN 325MG TAB روز دارو
929031 قرص استامینوفن (استامین)325 میلی گرم 100ع -تهران دارو ACETAMINOPHEN 325MG TAB تهران دارو
929163 قرص استامینوفن 325 میلی گرم 30ع -تهران دارو ACETAMINOPHEN 325MG TAB تهران دارو
919001 قرص استامینوفن ( بایولنول ) 500 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی ACETAMINOPHEN 500MG TAB باختر بيوشيمي
923040 قرص استامینوفن(روزافن) 500 میلی گرم 60 ع - روزدارو ACETAMINOPHEN 500MG TAB روز دارو
929001 قرص استامینوفن ( استامین ) 500 م.گ 100ع - تهران دارو ACETAMINOPHEN 500MG TAB تهران دارو
925022 قرص استامینوفن 500 میلی گرم 100ع - راموفارمین ACETAMINOPHEN 500MG TAB راموفارمين
951013 قرص استامینوفن 500 میلی گرم 100ع - جالینوس ACETAMINOPHEN 500MG TAB جالينوس
929164 قرص استامینوفن ( استامین ) 500 م.گ 30ع - تهران دارو ACETAMINOPHEN 500MG TAB تهران دارو
915022 قرص استامینوفن کدئین ( اکسترافن ) 300+10 میلی گرم 100ع - مداوا ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB مداوا
923002 قرص استامینوفن كدئین 10 / 300 میلی گرم 100 ع - روزدارو ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB روز دارو
924001 قرص استامینوفن كدئین 100ع - امین ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB امين
922020 قرص استامینوفن كدئین 10/ 300میلی گرم 100ع- لقمان ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB لقمان
929032 قرص استامینوفن كدئین 300/10 میلی گرم 100ع -تهران دارو ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB تهران دارو
932003 قرص استامینوفن كدئین 300/10 میلی گرم 100ع - تهران شیمی ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB تهران شيمي
963100 قرص استامینوفن كدئین 300/10 میلی گرم 100ع - داروپخش ACETAMINOPHEN CODEINE (DP) (300+10)MG TAB داروپخش
941012 قرص استامینوفن كدئین 10-300 م.گ 100ع - فارماشیمی ACETAMINOPHEN CODEINE (PHARMACHEMI) (300+10)MG TAB فارما شيمي
945033 قرص استامینوفین كدئین 300/10 میلی گرم 100ع - پورسینا ACETAMINOPHEN CODEINE (PORSINA) 300/10MG TAB داروسازي پورسينا
923108 قرص استامینوفن كدئین 300/20 میلی گرم 100ع - روز دارو ACETAMINOPHEN CODEINE (RUZDAROU) 300/20MG TAB روز دارو
976019 قرص استامینوفن كدئین 300/10 میلی گرم 100ع - سامی ساز ACETAMINOPHEN CODEINE (SAMISAZ) 300/10MG TAB سامی ساز
929158 قرص استامینوفن كدئین 300/20میلی گرم 100ع- تهران دارو ACETAMINOPHEN CODEINE (TEHRANDAROU) (300+20)MG TAB تهران دارو
942003 قرص استامینوفن كدئین 300/10 میلی گرم 100ع - حكیم ACETAMINOPHEN CODEINE-HAKIM® (300+20)MG TAB حکيم
942138 قرص استامینوفن كدئین 300/20 میلی گرم 100ع - حكیم ACETAMINOPHEN CODEINE-HAKIM® (300+20)MG TAB حکيم
951014 قرص استامینوفن كدئین استریپ 300 / 10 میلی گرم 100ع - جالینوس ACETAMINOPHEN CODEINE-JALINOUS® 300/10MG TAB جالينوس
951015 قرص استامینوفن كدئین بلیستر 300 / 10 میلی گرم 100ع - جالینوس ACETAMINOPHEN CODEINE-JALINOUS® 300/10MG TAB جالينوس
960001 قرص استامینوفن كدئین 10+300 م.گ 100ع - شفا ACETAMINOPHEN CODEINE-SHAFA® (300+10)MG TAB شفا
977014 قرص استامینوفن 325 میلی گرم 100ع - كیمیدارو ACETAMINOPHEN(KIMIDAROU)325MG TAB کیمیدارو
924129 قرص استامینوفن كافئین 500/65 میلی گرم 100ع - امین ACETAMINOPHEN/CAFEINE (AMIN) 500/65MG TAB امين
951078 قرص استامینوفن كافئین 500/65 میلی گرم 30ع - جالینوس ACETAMINOPHEN/CAFFEINE (JALINOUS) 500/65MG TAB جالينوس
922061 كپسول لومینوفن 555میلی گرم 20ع- لقمان ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN 325/30/200MG CAP لقمان
923084 كپسول كافی پین 30 ع - روزدارو ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN 325/40/200MG CAP روز دارو
931093 كپسول استامینوفن+ایبوپروفن+كافئین( مگافن ) 200+40+325 میلی گرم 20ع - كیش مدیفارم ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN 325/40/200MG CAP کيش مديفارم
960017 قرص سرماخوردگی بزرگسالان قوی (قرص گریپین 3) 30ع - شفا ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN-SHAFA® CAP شفا
960055 كپسول استامینوفن،كافئین،ایبوپروفن(شفافن) 30ع - شفا ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN-SHAFA® CAP شفا
960004 قرص استامینوفن كافئین 500 م.گ 30ع - شفا ACETAMINOPHEN/CAFFEINE-SHAFA® 500/65MG TAB شفا
954003 قرص استامینوفن 325 م.گ 100ع - آریا ACETAMINOPHEN-ARYA® 325MG TAB داروسازي آريا
954004 قرص استامینوفن 500 م.گ 100ع - آریا ACETAMINOPHEN-ARYA® 500MG TAB داروسازي آريا
942072 قطره خوراكی استامینوفن 15 میلی لیتر 1ع - حكیم ACETAMINOPHEN-HAKIM® 100MG/ML DROP حکيم
942117 قطره استامینوفن توت فرنگی 15 میلی لیتر 1ع- حكیم ACETAMINOPHEN-HAKIM® 100MG/ML DROP حکيم
942075 سوسپانسیون استامینوفن 120 میلی لیتر 1ع - حكیم ACETAMINOPHEN-HAKIM® 120MG/5ML SUSP حکيم
942001 قرص استامینوفن 325 میلی گرم 100ع - حكیم ACETAMINOPHEN-HAKIM® 325MG TAB حکيم
942002 قرص استامینوفن 500 میلی گرم 50ع - حكیم ACETAMINOPHEN-HAKIM® 500MG TAB حکيم
951011 قرص استامینوفن استریپ 325 میلی گرم 100ع - جالینوس ACETAMINOPHEN-JALINOUS® 325MG TAB جالينوس
951012 قرص استامینوفن بلیستر 325 میلی گرم 100ع - جالینوس ACETAMINOPHEN-JALINOUS® 325MG TAB جالينوس
960002 قرص استامینوفن 325 م.گ 100ع - شفا ACETAMINOPHEN-SHAFA® 325MG TAB شفا
960003 قرص استامینوفن 500 م.گ 100ع - شفا ACETAMINOPHEN-SHAFA® 500MG TAB شفا
948002 قرص استازولامید 250 میلی گرم 100ع - ایران دارو ACETAZOLAMIDE (I.D) 250MG TAB ايران دارو
948099 ساشه استیل سیستئین ویتامین ث 10ع - ایران دارو ACETYLCYSTEINE+ASCORBIC ACID (I.D) 600/75MG SACH ايران دارو
963111 قرص آسیکلوویر 200 میلی گرم 30ع - داروپخش ACICLOVIR (DP) 200MG TAB داروپخش
963130 قرص آسیکلوویر 400 میلی گرم 30ع - داروپخش ACICLOVIR (DP) 400MG TAB داروپخش
948087 كرم آسیكلوویر 5% 10 گرم 1ع - ایران دارو ACICLOVIR (IRAN DAROU) 5% CREAM ايران دارو
919006 قرص آسیکلوویر ( بایوسیکلویر ) 200 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی ACICLOVIR 200MG TAB باختر بيوشيمي
923004 قرص آسیكلوویر 200میلی گرم 30 ع - روزدارو ACICLOVIR 200MG TAB روز دارو
924002 قرص آسیكلوویر 200 میلی گرم 30ع - امین ACICLOVIR 200MG TAB امين
937002 قرص آسیكلوویر 200 م.گ 30ع - آوه سینا ACICLOVIR 200MG TAB آوه سينا
922094 قرص آسیكلوویر 200 م .گ 30ع- لقمان ACICLOVIR 200MG TAB لقمان
919007 قرص آسیکلوویر ( بایوسیکلویر ) 400 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی ACICLOVIR 400MG TAB باختر بيوشيمي
923005 قرص آسیكلوویر 400 میلی گرم 30 ع - روزدارو ACICLOVIR 400MG TAB روز دارو
924003 قرص آسیكلوویر 400 میلی گرم 20ع - امین ACICLOVIR 400MG TAB امين
929022 قرص آسیكلوویر 400 میلی گرم 30ع - تهران دارو ACICLOVIR 400MG TAB تهران دارو
937003 قرص آسیكلوویر 400 م.گ 30ع - آوه سینا ACICLOVIR 400MG TAB آوه سينا
922095 قرص آسیكلوویر 400 م .گ 60ع- لقمان ACICLOVIR 400MG TAB لقمان
920044 كرم موضعی آسیكلوویر 5درصد 10 گرمی 1ع - ایران ناژو ACICLOVIR 5% 10G CREAM ايران ناژو
923006 قرص آسیكلوویر 800 میلیگرم 28 ع - روزدارو ACICLOVIR 800MG TAB روز دارو
924006 قرص آسیكلوویر 800 میلی گرم 30ع - امین ACICLOVIR 800MG TAB امين
922096 قرص آسیكلوویر 800 م .گ 40ع- لقمان ACICLOVIR 800MG TAB لقمان
929023 قرص آسیكلوویر 800 میلی گرم 20ع - تهران دارو ACICLOVIR 800MG TAB تهران دارو
964110 كرم آداپالن(آكنالن) 0.1% 1 ع - ابوریحان ACNALEN® 0.1% 30G CREAM ابوریحان
964109 ژل آداپالن (آكنالن)0.1 % 1 ع - ابوریحان ACNALEN® 0.1% 30G TOP GEL ابوریحان
971064 ژل آداپالن ( آدالن ) 1ع - رها ADALEN® 0.1% TOP GEL رها
963157 ژل آداپالن 0.1% 30 گرم 1ع - داروپخش ADAPALENE (DP) 0.1% 30G GEL داروپخش
957064 ژل آداپالن 0/1درصد، 30 گرمی 1ع - رازك ADAPALENE (RAZAK) 0.1% 30G TOP GEL رازک
944016 ژل موضعی آداپالن 0.1درصد 30 گرمی 1ع - تولیدارو ADAPALENE (TOLIDDAROU) 0.1% GEL توليدارو
920048 ژل موضعی آداپالن 0.1 درصد 30 گرمی 1ع - ایران ناژو ADAPALENE 0.1% 30G GEL ايران ناژو
912058 پماد تریامسینولون(آدكورتیل) 10گرمی 1ع - سپاکو دارو Adcortyl سپاکو دارو
919008 قرص آدوفوویر دیپیووکسیل ( بایوفوویر ) 10 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی ADEFOVIR DIPIVOXIL 10MG TAB باختر بيوشيمي
924119 قطره آ + د + آهن + زینك (آدیتن پلاس مینرال) 15 سی سی 1ع - امین ADITEN PLUS MINERAL® 15 ML ORAL DROP امين
964108 قرص والسارتان (آدوان ) 160 میلی گرم 30 ع - ابوریحان ADOVAN® 160MG TAB ابوریحان
964106 قر ص والسارتان (آدوان ) 40 میلی گرم 100 ع - ابوریحان ADOVAN® 40MG TAB ابوریحان
964107 قرص والسارتان (آدوان ) 80 میلی گرم 100 ع - ابوریحان ADOVAN® 80MG TAB ابوریحان
929067 قرص سرما خوردگی فلوگریفن ( روز، شب ) 60ع - تهران دارو ADULT COLD تهران دارو
929069 قرص سرما خوردگی فورت گریفن ( روز، شب ) 100ع - تهران دارو ADULT COLD تهران دارو
929073 قرص سرماخوردگی(كاف گریفن) (روز، شب)60ع - تهران دارو ADULT COLD تهران دارو
963093 قرص سرماخوردگی بزرگسالان 100ع - داروپخش ADULT COLD (DAROUPAKHSH) TAB داروپخش
941009 قرص سرماخوردگی بزرگسالان فارما 100ع - فارماشیمی ADULT COLD (PHARMACHEMI) TAB فارما شيمي
919067 قرص سرماخوردگی ( بایو كلد روز و شب ) 60ع - باختربیوشیمی ADULT COLD PREPARATION 5&7 (325) TAB باختر بيوشيمي
919068 قرص سرماخوردگی ( بایو كلد فورت ) 60ع- باختربیوشیمی ADULT COLD PREPARATION 5&7 (500) TAB باختر بيوشيمي
923083 قرص سرماخوردگی (كلدپلكس) 30 ع - روزدارو ADULT COLD PREPARATION-1 TAB روز دارو
920017 قرص سرماخوردگی (ناژو كلد) 30ع - ایران ناژو ADULT COLD PREPARATION-4 TAB ايران ناژو
924007 قرص سوپراكلد دی 30ع - امین ADULT COLD PREPARATION-4 TAB امين
924106 قرص سوپراكلد دی 100ع - امین ADULT COLD PREPARATION-4 TAB امين
924008 قرص سوپراكلد 100ع - امین ADULT COLD PREPARATIONS-1 TAB امين
922019 قرص كلد استاپ 555میلی گرم 30ع- لقمان ADULT COLD PREPARATIONS-1 TAB لقمان
923050 قرص سرماخوردگی بزرگسالان 100 ع - روزدارو ADULT COLD TAB روز دارو
924009 قرص ادولت كلد 100ع - امین ADULT COLD TAB امين
929085 قرص سرماخوردگی بزرگسالان ( گریفن )100ع - تهران دارو ADULT COLD TAB تهران دارو
925069 قرص سرماخوردگی ( كلدیرام ) 100ع - راموفارمین ADULT COLD TAB راموفارمين
928024 ویال مروپنم 1000 م.گ 1ع - آفاشیمی AFAPENEM®1G VIAL آفاشيمي
928023 ویال مروپنم 500 م.گ 1ع - آفاشیمی AFAPENEM®500MG VIAL آفاشيمي
928019 ویال سفتریاكسون 500 م.گ 1ع - آفاشیمی AFAXON® 500MG VIAL آفاشيمي
928020 ویال سفتریاكسون 1000 م.گ 1ع - آفاشیمی AFAXON®1G VIAL آفاشيمي
928026 ویال سفتازیدیم 1000 م.گ 1ع - آفاشیمی AFAZID®1G VIAL آفاشيمي
928027 ویال سفتازیدیم 2000 م.گ 1ع - آفاشیمی AFAZID®2G VIAL آفاشيمي
928025 ویال سفتازیدیم 500 م.گ 1ع - آفاشیمی AFAZID®500MG VIAL آفاشيمي
928030 ویال سفازولین 1000م.گ 1ع - آفاشیمی AFAZOL® 1G VIAL آفاشيمي
928028 ویال سفازولین 250 م.گ 1ع - آفاشیمی AFAZOL®250MG VIAL آفاشيمي
928029 ویال سفازولین 500 م.گ 1ع - آفاشیمی AFAZOL®500MG VIAL آفاشيمي
928032 ویال سفتی زوكسیم 1000 م.گ 1ع - آفاشیمی AFAZOX®1G VIAL آفاشيمي
928031 ویال سفتی زوكسیم 500 م.گ 1ع - آفاشیمی AFAZOX®500MG VIAL آفاشيمي
965001 ویال آلبومین انسانی(یخچالی)20%50م.ل1ع - پالایش و پژوهش خون ALBIOMIN 20%,50 ml پالایش و پژوهش خون
915002 قرص آلندرونیت ( استومد ) 10 میلی گرم 40ع - مداوا ALENDRONATE SODIUM 10MG TAB مداوا
915006 قرص آلندرونیت ( استومد ) 70 میلی گرم 4ع - مداوا ALENDRONATE SODIUM 70MG TAB مداوا
924173 قرص آلندرونیك اسید/كوله كلسی فرول (فوزامین دی) 70م.گ/140میكروگرم 4ع - امین ALENDRONIC ACID/COLECALCIFEROL (AMIN) 70MG/5600IU TAB امين
950050 كپسول ژلاتینی ستیریزین (آلراید) 10 میلی گرم 20ع - دانا ALERAGEL® 10MG SOFT GEL CAP دانا
915043 قرص لوراتادین ( آلرمین ) 10 میلی گرم 30ع - مداوا ALERMIN® 10MG TAB مداوا
964117 آمپول آلفنتانیل (آلفیجكت) 5 م.گ/10 م.ل5 ع - ابوریحان ALFIJECT® 5MG/10ML AMP ابوریحان
977159 قرص آلگوكم 300 میلی گرم 50ع - كیمیدارو ALGOCHEM® 300 MG TABLET کیمیدارو
960029 قرص آلگوویت 300 م.گ 100ع - شفا ALGOVIT® 1000MG TAB شفا
912048 قرص آلكران 2 میلیگرم 25ع - سپاکو دارو Alkeran 2mg سپاکو دارو
976026 قرص فكسوفنادین (آلگزافن) 120 میلی گرم 30ع - سامی ساز ALLEXAFEN® 120MG TAB سامی ساز
976027 قرص فكسوفنادین (آلگزافن) 180 میلی گرم 30ع - سامی ساز ALLEXAFEN® 180MG TAB سامی ساز
976024 قرص میزوپروسنول (میزوگلندین) 200 میلی گرم 30ع - سامی ساز ALLEXAFEN® 60MG TAB سامی ساز
976025 قرص فكسوفنادین (آلگزافن) 60 میلی گرم 30ع - سامی ساز ALLEXAFEN® 60MG TAB سامی ساز
942004 قرص آلوپورینول (آلوكیم) 100 میلی گرم 100ع - حکیم ALLOKIM® 100MG TAB حکيم
942005 قرص آلوپورینول (آلوكیم) 300 میلی گرم 100ع - حکیم ALLOKIM® 300MG TAB حکيم
977010 قرص آلوپورینول 100 میلی گرم 100ع - كیمیدارو ALLOPURINOL (CHEMIDAROU) 100MG TAB کیمیدارو
946062 قرص آلوپورینول 300 م.گ 100ع - پارس دارو ALLOPURINOL (PARS DAROU) 300MG TAB پارس دارو
925020 قرص آلوپورینول 300 میلی گرم 100ع - راموفارمین ALLOPURINOL 300MG TAB راموفارمين
951009 قرص آلوپورینول 100 میلی گرم 100ع - جالینوس ALLOPURINOL-JALINOUS® 100MG TAB جالينوس
946019 كرم آسیكلوویر (آلوویر) 5درصد 1ع - پارس دارو ALOVIR® 5% 10G CREAM پارس دارو
977039 قرص دنپزیل ( آلپزیل ) 10 میلی گرم 30ع - كیمیدارو ALPEZIL® 10MG TAB کیمیدارو
977038 قرص دنپزیل ( آلپزیل ) 5 میلی گرم 30ع - كیمیدارو ALPEZIL® 5MG TAB کیمیدارو
977006 قرص آلپرازولام 0.5 میلی گرم 100ع - كیمیدارو ALPRAZOLAM (CHIMIDAROU) 0.5MG TAB کیمیدارو
977007 قرص آلپرازولام 1 میلی گرم 100ع - كیمیدارو ALPRAZOLAM (CHIMIDAROU) 1MG TAB کیمیدارو
957096 قرص آلپرازولام 0.5 میلی گرم 30ع - رازك ALPRAZOLAM (RAZAK) 0.5MG TAB رازک
957097 قرص آلپرازولام 1 میلی گرم 30ع - رازك ALPRAZOLAM (RAZAK) 1MG TAB رازک
957098 قرص آلپرازولام 1 میلی گرم 40ع - رازك ALPRAZOLAM (RAZAK) 1MG TAB رازک
923020 قرص آلپرازولام 0.5 میلی گرم 100 ع - روزدارو ALPRAZOLAM 0.5MG TAB روز دارو
929024 قرص آلپرازولام 0.5 میلی گرم 100ع - تهران دارو ALPRAZOLAM 0.5MG TAB تهران دارو
945017 قرص الپرازولام 0.5. میلی گرم 30ع - پورسینا ALPRAZOLAM 0.5MG TAB داروسازي پورسينا
929025 قرص آلپرازولام 1 میلی گرم 100ع - تهران دارو ALPRAZOLAM 1MG TAB تهران دارو
945016 قرص الپرازولام 1 میلی گرم 30ع - پورسینا ALPRAZOLAM 1MG TAB داروسازي پورسينا
942006 قرص آلپرازولام (آلپروكیم) 0.5 میلی گرم 30ع - حکیم ALPROKIM® 0.5MG TAB حکيم
942007 قرص آلپرازولام (آلپروكیم) 1 میلی گرم 30ع - حکیم ALPROKIM® 1MG TAB حکيم
957087 قرص آلومینیوم ژل 300 میلی گرم 100ع - رازك ALUMINIUM HYDROXIDE 300 TAB رازک
922077 شربت آلومینیوم هیدروكساید 240میلی گرم 1ع- لقمان ALUMINIUM HYDROXIDE 320/5ML SUSP لقمان
922093 سوسپانسیون آلومینیوم هیدروكساید 240 میلی گرم / 5 میلی لیتر 1ع- لقمان ALUMINIUM HYDROXIDE 320/5ML SUSP لقمان
945084 سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس 1ع - پورسینا ALUMINIUM MGS (POURSINA) SUSP داروسازي پورسينا
944033 قرص آلومینیوم ام جی اس 100ع - تولیدارو ALUMINIUM MGS (TOLIDDAROU) TAB توليدارو
922076 سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس 240میلی گرم 1ع- لقمان ALUMINIUM MGS SUSP لقمان
942029 قرص دنپزیل (آلزاكیم) 5 میلی گرم 30ع - حکیم ALZAKIM® 5MG TAB حکيم
964114 قرص گالانتامین(آلزامین)12 میلی گرم 30 ع - ابوریحان ALZAMIN® 12MG TAB ابوریحان
964116 قرص گالانتامین(آلزامین) 4 میلی گرم 30 - ابوریحان ALZAMIN® 4MG TAB ابوریحان
964115 قرص گالانتامین(آلزامین) 8 میلی گرم 30 ع - ابوریحان ALZAMIN® 8MG TAB ابوریحان
939007 قرص ممانتین ( آلزیكسا ) 10میلی گرم 50ع - تسنیم ALZIXA® 10MG TAB تسنيم
939006 قرص ممانتین ( آلزیكسا ) 5میلی گرم 50ع - تسنیم ALZIXA® 5MG TAB تسنيم
924068 كپسول آمانتادین( آمورل) 100ع - امین AMANTADINE HCL 100MG CAP امين
942133 كپسول آمانتادین 100 میلی گرم 30ع - حکیم AMANTADINE-HAKIM® 100MG CAP حکيم
963254 آمپول آمیكاسین 100 میلی گرم 2 میلی لیتر 10ع - داروپخش AMIKACIN (DP) 100MG/2ML AMP داروپخش
963101 آمپول آمیكاسین 500 میلی گرم 2 میلی لیتر 10ع - داروپخش AMIKACIN (DP) 500MG/2ML AMP داروپخش
929050 قرص آملوراید هیدروكلروتیازید ( تداراید ) 100ع - تهران دارو AMILORIDE-H 5+50MG TAB تهران دارو
924122 قطره كیدی كولیك (دایمتیكون + شوید + رازیانه) 1ع - امین AMIN- KIDI COLIC® SUSPENSION 30 ML امين
963003 آمپول آمینوفیلین 250 میلی گرم 10 میلی لیتر 5ع - داروپخش AMINOPHYLLINE (DP) 250MG/10ML AMP داروپخش
924010 قرص آمیودارون 100ع - امین AMIODARONE HCL 200MG TAB امين
963096 قرص آمی تریپتیلین 10 میلی گرم 100ع - داروپخش AMITRIPTYLINE (D.P) 10MG TAB داروپخش
946042 قرص آمی تریپتیلین 10 م.گ 100ع - پارس دارو AMITRIPTYLINE 10MG TAB پارس دارو
948005 قرص آمی تریپتیلین 10 میلی گرم 100ع - ایران دارو AMITRIPTYLINE 10MG TAB ايران دارو
946043 قرص آمی تریپتیلین 25 م.گ 100ع - پارس دارو AMITRIPTYLINE 25MG TAB پارس دارو
948006 قرص آمی تریپتیلین 25 میلی گرم 100ع - ایران دارو AMITRIPTYLINE 25MG TAB ايران دارو
963002 قرص آمی تریپتیلین 25 میلی گرم 100ع - داروپخش AMITRIPTYLINE 25MG TAB داروپخش
948007 قرص آمی تریپتیلین 50 میلی گرم 100ع - ایران دارو AMITRIPTYLINE 50MG TAB ايران دارو
945052 قرص آمی تریپتیلین 10 میلی گرم 100ع - پورسینا AMITRIPTYLINE-PS® 10MG TAB داروسازي پورسينا
945051 قرص آمی تریپتیلین 25 میلی گرم 100ع - پورسینا AMITRIPTYLINE-PS® 25MG TAB داروسازي پورسينا
924045 دراژه ب كمپلكس (نوترو-بی) 100ع - امین AMI-VITAMIN B COMPLEX® TAB امين
977011 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 30ع - كیمیدارو AMLODIPINE (CHEMIDAROU) 5MG TAB کیمیدارو
963183 قرص آملودیپین ( آموپین ) 5 میلی گرم 30ع - داروپخش AMLODIPINE (DP) 5MG TAB داروپخش
963229 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 100ع - داروپخش AMLODIPINE (DP) 5MG TAB داروپخش
948036 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 30ع - ایران دارو AMLODIPINE (IRANDAROU) 5MG TAB ايران دارو
945030 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 30ع - پورسینا AMLODIPINE (PURSINA) 5MG TAB داروسازي پورسينا
971009 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 30ع - رها AMLODIPINE (RAHA) 5MG TAB رها
957038 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 30ع - رازك AMLODIPINE (RAZAK) 5MG TAB رازک
957039 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 100ع - رازك AMLODIPINE (RAZAK) 5MG TAB رازک
929026 قرص آملودیپین ( آملوتد ) 10 میلی گرم 100ع - تهران دارو AMLODIPINE 10MG TAB تهران دارو
932092 قرص آملودیپین 10 میلی گرم 100 ع - تهران شیمی AMLODIPINE 10MG TAB تهران شيمي
915003 قرص آملودیپین ( مداوسک ) 5 میلی گرم 40ع - مداوا AMLODIPINE 5MG TAB مداوا
923019 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 100 ع - روزدارو AMLODIPINE 5MG TAB روز دارو
924020 قرص آملودیپین 100ع - امین AMLODIPINE 5MG TAB امين
929027 قرص آملودیپین ( آملوتد ) 5 میلی گرم 100ع - تهران دارو AMLODIPINE 5MG TAB تهران دارو
932004 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 100ع - تهران شیمی AMLODIPINE 5MG TAB تهران شيمي
977012 قرص آملودیپین آتورواستاتین ( تنسولیپ ) 5.20 میلی گرم 30ع - كیمیدارو AMLODIPINE/ATORVASTATIN (CHEMIDAROU) 5/20MG TAB کیمیدارو
963188 قرص آملودیپین آتورواستاتین 5میلی گرم 20 میلی گرم 30ع - داروپخش AMLODIPINE/ATORVASTATIN (DP) 5/20MG TAB داروپخش
945100 قرص آملودپین / آتورواستاتین 5/10 میلی گرم 30ع - پورسینا AMLODIPINE/ATORVASTATIN (PURSINA) 5/20MG TAB داروسازي پورسينا
945101 قرص آملودپین / آتورواستاتین 5/20 میلی گرم 30ع - پورسینا AMLODIPINE/ATORVASTATIN (PURSINA) 5/20MG TAB داروسازي پورسينا
919058 قرص آتورواستاتین آملودیپین ( بایوتور پلاس ) 10.5 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی AMLODIPINE/ATORVASTATIN 5/10MG TAB باختر بيوشيمي
932005 قرص آملودیپین/ آتورواستاتین 5/10 میلی گرم 30ع - تهران شیمی AMLODIPINE/ATORVASTATIN 5/10MG TAB تهران شيمي
929028 قرص آملودیپین/ آتورواستاتین10 میلی گرم 50ع - تهران دارو AMLODIPINE/ATORVASTATIN 5/10MG TAB تهران دارو
919059 قرص آتورواستاتین آملودیپین ( بایوتور پلاس ) 20.5 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی AMLODIPINE/ATORVASTATIN 5/20MG TAB باختر بيوشيمي
929029 قرص آملودیپین/ آتورواستاتین 20 میلی گرم 50ع - تهران دارو AMLODIPINE/ATORVASTATIN 5/20MG TAB تهران دارو
932006 قرص آملودیپین/ آتورواستاتین 5/20 میلی گرم 30ع - تهران شیمی AMLODIPINE/ATORVASTATIN 5/20MG TAB تهران شيمي
954006 قرص آملودیپین 5 م.گ 100ع - آریا AMLODIPINE-ARYA® 5MG TAB داروسازي آريا
944044 قرص آملودپین (آملوتیدی) 5 میلی گرم 100ع - تولیدارو AMLOTIDI® 5MG TAB توليدارو
950080 سوسپانسیون آموكسی سیلین (آموراكس) 125 میلی گرم 1ع - دانا AMORAX® 125MG/5ML 100ML POW SUSP دانا
950088 سوسپانسیون آموكسی سیلین (آموراكس ) 200میلی گرم 1ع - دانا AMORAX® 200MG/5ML POWDER FOR SUSP دانا
950070 كپسول آموكسی سیلین (آموراكس ) 250 میلی گرم 100ع - دانا AMORAX® 250MG CAP دانا
950079 سوسپانسیون آموكسی سیلین (آموراكس) 250 میلی گرم /5میلی لیتر 1ع - دانا AMORAX® 250MG/5ML POW SUSP دانا
950089 سوسپانسیون آموكسی سیلین (آموراكس ) 400میلی گرم 1ع - دانا AMORAX® 400MG/5ML POWDER FOR SUSP دانا
950069 كپسول آموكسی سیلین (آموراكس) 500 میلی گرم 100ع - دانا AMORAX® 500MG CAP دانا
957113 قرص آملودیپین / آتورواستاتین (آموستاتین) 5 / 20 میلی گرم 30ع- رازك AMOSTATINE® (5+20)MG TAB رازک
944018 كپسول آموكسی سیلین 500 میلی گرم 100ع - تولیدارو AMOXICILLIN (TOLID DAROU) 500MG CAP توليدارو
914002 سوسپانسیون آموكسی سیلین 125 میلیگرمی -كوثر AMOXICILLIN 125MG/5ML 100ML POW SUSP کوثر
928009 سوسپانسیون آموكسی سیلین 125 م.گ 1ع - آفاشیمی AMOXICILLIN 125MG/5ML 100ML POW SUSP آفاشيمي
922092 سوسپانسیون آموكسی سیلین 125 میلی گرم / 5 میلی لیتر 1ع- لقمان AMOXICILLIN 125MG/5ML 100ML POW SUSP لقمان
914010 كپسول آموكسی سیلین 250 میلیگرمی -كوثر AMOXICILLIN 250MG CAP کوثر
922051 كپسول آموكسی سیلین 250میلی گرم 100ع- لقمان AMOXICILLIN 250MG CAP لقمان
928005 كپسول آموكسی سیلین 250م.گ 100ع- آفاشیمی AMOXICILLIN 250MG CAP آفاشيمي
914012 سوسپانسیون آموكسی سیلین 250 میلیگرمی -كوثر AMOXICILLIN 250MG/5ML 100ML POW SUSP کوثر
928010 سوسپانسیون آموكسی سیلین 250 م.گ 1ع - آفاشیمی AMOXICILLIN 250MG/5ML 100ML POW SUSP آفاشيمي
922089 سوسپانسیون آموكسی سیلین 250 میلی گرم / 5 میلی لیتر 1ع- لقمان AMOXICILLIN 250MG/5ML 100ML POW SUSP لقمان
914011 كپسول آموكسی سیلین 500 میلیگرمی -كوثر AMOXICILLIN 500MG CAP کوثر
922052 كپسول آموكسی سیلین 500میلی گرم 100ع- لقمان AMOXICILLIN 500MG CAP لقمان
928006 كپسول آفا موکس (آموكسي سيلين )500 م.گ 100ع - آفاشيمي AMOXICILLIN 500MG CAP آفاشيمي
928040 كپسول آمپی سیلین 500 م.گ 100 ع - آفا شیمی AMPICILLIN (AFA CHEMIE) 500MG CAP آفاشيمي
914013 كپسول آمپی سیلین 500میلیگرمی -كوثر AMPICILLIN 500MG CAP کوثر
950002 ویـــال آمپی سیلین (آمپی ویل) 500 میلی گرم 1ع - دانا AMPICILLIN SODIUM 500MG VIAL دانا
950086 سوسپانسیون آمپی سیلین(آمپیرال) 250میلی گرم 1ع - دانا AMPIRAL® 250MG/5ML POWDER FOR SUSP دانا
950071 كپسول آمپی سیلین ( آمپیرال ) 500 میلی گرم 100ع - دانا AMPIRAL® 500MG CAP دانا
950004 ویـــال آمپی سیلین /سولباكتام (آمپی سول) 1.5 گرم 1ع - دانا AMPISUL® 1G/0.5G VIAL دانا
950005 ویـــال آمپی سیلین /سولباكتام (آمپی سول) 3 گرم 1ع - دانا AMPISUL® 2G/1G VIAL دانا
950001 ویـــال آمپی سیلین (آمپی ویل) 1 گرم 1ع - دانا AMPIVIL® 1G VIAL دانا
950003 ویـــال آمپی سیلین (آمپی ویل) 250 میلی گرم 1ع - دانا AMPIVIL® 250MG VIAL دانا
924042 دراژه انار(آنتی اكسیدانت) 60ع - امین ANAR-AMIN® TAB امين
964134 آمپول سیس آتراكوریوم(آنسیس) 20 م.گ/10م.ل 5 ع - ابوریحان ANECIS® 2MG/ML 10ML AMP ابوریحان
964057 آمپول آتروكوریم بسیلات(آنكور)(یخچالی)25م.گ/2.5م.ل5ع-ابوریحان ANECUR® 25MG/2.5ML AMP ابوریحان
964058 آمپول آتروكوریم بسیلات(آنكور)(یخچالی)50م.گ 5م.ل 5ع - ابوریحان ANECUR® 50MG/5ML AMP ابوریحان
921001 قرص آنتوم بلیستر 100 ع- ایران داروك ANETHUM® TAB ايران داروک
932111 قرص آملودیپین 2.5 میلی گرم 100ع - تهران شیمی ANGIOVASC® 2.5MG TAB تهران شيمي
964041 پماد آنتی هموروئید 15 گرمی 1 ع - ابوریحان ANTIHEMORRHOID (ABURAYHAN) OINT ابوریحان
964036 شیاف آنتی هموروئید 10 ع - ابوریحان ANTIHEMORRHOID SUPP ابوریحان
920070 پماد آنتی هموروئید 15 گرمی 1 ع - ایران ناژو ANTIHEMORRHOID-NAJO® 15G RECTAL OINT ايران ناژو
945011 قرص آنتی هیستامین 100ع - پورسینا ANTIHISTAMINE DECONGESTANT (PURSINA) TAB داروسازي پورسينا
957095 قرص آنتي هيستامين دكونژستان 100ع - رازك ANTIHISTAMINE DECONGESTANT TAB رازک
951010 قرص آنتی هیستامین دكونژستانت 100ع - جالینوس ANTIHISTAMINE DECONGESTANT-JALINOUS® TAB جالينوس
912043 قرص فلكائینید (آپوكارد) 100میلیگرم60ع- سپاکو دارو APOCARD سپاکو دارو
932130 كپسول آپرپیتانت 125/80/80میلی گرم 3ع -تهران شیمی APREPITANT (TEHRAN CHEMIE) 125/80/80MG CAP تهران شيمي
929156 كپسول آپرپیتانت ( اپریتد ) 125/80/80میلی گرم 3ع -تهران دارو APRITED® 125/80/80MG CAP تهران دارو
912063 آمپول هیدرالازین( آپرسولین)25‌میلیگرم 5ع -سپاکو دارو APROSOLINE سپاکو دارو
966007 كپسول آكوا پلاس 100 ع - گسترش بازرگانی داروپخش AQUA PLUS (NATURES GIFTS) PEARL گسترش بازرگانی داروپخش
944082 قطره استریل چشمی سولفاستامید (آكوادرین) 10درصد 1ع - تولیدارو AQUA-DRIN® 10% 10ML OPH DROP توليدارو
944081 قطره استریل چشمی سولفاستامید (آكوادرین) 20درصد 1ع - تولیدارو AQUA-DRIN® 20% 10ML OPH DROP توليدارو
911002 شربت آكواماین ( وایتابیوتیك ) 250 میلی لیتر 1ع - آرمان فارمد دارو AQUAMARINE <VITABIOTICS> 250ML SYRUP آرمان فارمد دارو
911005 كپسول آكوامارین ( وایتابیوتیك ) 60ع - آرمان فارمد دارو AQUAMARINE <VITABIOTICS> SOFT GEL CAP آرمان فارمد دارو
964052 آمپول دگزامتازون (آكوازون) 8 م.گ 2 م.ل 100 ع - ابوریحان AQUASON® 8MG/2ML AMP ابوریحان
929121 قرص آریپیپرازول (آری پی فای ) 10 میلی گرم 30ع - تهران دارو ARIPIFY® 10MG TAB تهران دارو
929122 قرص آریپیپرازول (آری پی فای ) 15 میلی گرم 30ع - تهران دارو ARIPIFY® 15MG TAB تهران دارو
924135 قرص آریپیپرازول 10 میلی گرم 100ع - امین ARIPIPRAZOLE (AMIN) 10MG TAB امين
924136 قرص آریپیپرازول 15 میلی گرم 100ع - امین ARIPIPRAZOLE (AMIN) 15MG TAB امين
924134 قرص آریپیپرازول 5 میلی گرم 100ع - امین ARIPIPRAZOLE (AMIN) 5MG TAB امين
919037 قرص آریپیپرازول ( بایوپیپرازول ) 10 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی ARIPIPRAZOLE 10MG TAB باختر بيوشيمي
919038 قرص آریپیپرازول ( بایوپیپرازول ) 15 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی ARIPIPRAZOLE 15MG TAB باختر بيوشيمي
919036 قرص آریپیپرازول ( بایوپیپرازول ) 5 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی ARIPIPRAZOLE 5MG TAB باختر بيوشيمي
967001 ویال پكلی تاكسل(آریتاكسل) 300 م.گ/50 م.ل 1 ع - بهان دارو فایز ARITAXEL® 300MG/50ML VIAL بهان دارو فایز
924028 قرص آرتروهرب 30ع - امین ARTHROHERB® TAB امين
954007 كپسول آریا فن 20ع - آریا ARYAFEN® CAP داروسازي آريا
963165 قرص آ اس آ 325 میلی گرم 100ع - داروپخش ASA (DP) 325MG TAB داروپخش
949034 قرص آ.اس.آ 80 میلی گرم 100ع - فرآورده های تزریقی ASA (IPP) 80MG EC TAB فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
935025 قرص آسپیرین 100 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق ASA (SAJAD DAROU) 100MG CHEWABLE TAB سجاد داروي شرق
976003 کارديوسپرين 80 ( آ-اس-آ 80م.گ) 100ع- سامي ساز ASA (SAMISAZ) 80MG EC TAB سامی ساز
929160 قرص آ.اس.آ 80 میلی گرم 40ع - تهران دارو ASA (TEHRANDAROU) 80MG EC TAB تهران دارو
946039 قرص جویدنی آ اس آ 100 م.گ 100ع - پارس دارو ASA 100MG CHEWABLE TAB پارس دارو
963166 قرص آ اس آ 100 میلی گرم 100ع - داروپخش ASA 100MG CHEWABLE TAB داروپخش
946078 قرص جویدنی آ اس آ 100 م.گ 30ع - پارس دارو ASA 100MG CHEWABLE TAB پارس دارو
946040 قرص آ اس آ 325 م.گ 100ع - پارس دارو ASA 325MG TAB پارس دارو
922016 قرص آ.اس.آ 80میلی گرم 100ع- لقمان ASA 80MG EC TAB لقمان
924040 دراژه آ. اس. آ (آسپیرین ) 80 میلی گرم 100ع - امین ASA 80MG EC TAB امين
929007 قرص آ.اس.آ 80 میلی گرم 100ع - تهران دارو ASA 80MG EC TAB تهران دارو
946041 قرص آ اس آ 80 م.گ ای سی 100ع - پارس دارو ASA 80MG EC TAB پارس دارو
946077 قرص آ اس آ 80 م.گ ای سی 60ع - پارس دارو ASA 80MG EC TAB پارس دارو
963113 قرص آ اس آ كدئینه 100ع - داروپخش ASA CODEINE (DAROUPAKHSH) TAB داروپخش
942008 قرص آسپیرین (آ.اس.آ ) 80 میلی گرم 100ع - حکیم ASA-HAKIM® 80MG EC TAB حکيم
951002 قرص آ . اس . آ 100 میلی گرم 100ع - جالینوس ASA-JALINOUS® 100MG TAB جالينوس
951003 قرص آ . اس . آ 325 میلی گرم 100ع - جالینوس ASA-JALINOUS® 325 MG TAB جالينوس
951001 قرص آ.اس. آ 80 میلی گرم 100ع - جالینوس ASA-JALINOUS® 80MG EC TAB جالينوس
960021 قرص آسپرین 80 م.گ 100ع - شفا ASA-SHAFA® 80MG EC TAB شفا
921021 قرص آسكورفیت30 ع - ایران داروك ASCORPHYT 100® CHEWABLE TABLET ايران داروک
939008 قرص مونته لوكاست (آسمورال ) 10 میلی گرم 30ع- تسنیم ASMORAL® 10MG TAB تسنيم
939020 قرص جویدنی مونته لوكاست ( آسمورال ) 5 میلی گرم 30ع - تسنیم ASMORAL® 5MG CHEWABLE TAB تسنيم
919070 قرص آسپارتام ( بایوسویت ) 18 میلی گرم 100ع - باختربیوشیمی ASPARTAM 18MG TAB باختر بيوشيمي
942009 قرص آتنولول (آتنوكیم) 100 میلی گرم 100ع - حکیم ATENOKIM® 100MG TAB حکيم
942131 قرص آتنولول (آنتوكیم) 50 میلی گرم 100ع - حکیم ATENOKIM® 50MG TAB حکيم
963098 قرص آتنولول 100 میلی گرم 100ع - داروپخش ATENOLOL (DP) 100MG TAB داروپخش
963001 قرص آتنولول 50 میلی گرم 100ع - داروپخش ATENOLOL (DP) 50MG TAB داروپخش
941013 قرص آتنولول 100 م.گ 100ع - فارماشیمی ATENOLOL (PHARMACHEMI) 100MG TAB فارما شيمي
945034 قرص اتنولول 100 میلی گرم 100ع - پورسینا ATENOLOL (PURSINA) 100MG TAB داروسازي پورسينا
945035 قرص اتنولول 50 میلی گرم 100ع - پورسینا ATENOLOL (PURSINA) 50MG TAB داروسازي پورسينا
971019 قرص آتنولول 100 میلی گرم 100ع - رها ATENOLOL (RAHA) 100MG TAB رها
971018 قرص آتنولول 50 میلی گرم 100ع - رها ATENOLOL (RAHA) 50MG TAB رها
976008 قرص آتنولول 100 میلی گرم 100ع - سامی ساز ATENOLOL (SAMISAZ) 100MG TAB سامی ساز
976007 قرص آتنولول 50 میلی گرم 100ع - سامی ساز ATENOLOL (SAMISAZ) 50MG TAB سامی ساز
916020 قرص آتنولول 50 میلی گرم 100ع - ساپونین ATENOLOL (SAPONIN) 50MG TAB ساپونين ايران
944003 قرص آتنولول 100 میلی گرم 100ع - تولیدارو ATENOLOL (TOLID DAROU) 100MG TAB توليدارو
923003 قرص آتنولول 100 میلی گرم 100 ع - روزدارو ATENOLOL 100MG TAB روز دارو
929020 قرص آتنولول 100 میلی گرم 100ع - تهران دارو ATENOLOL 100MG TAB تهران دارو
935003 قرص آتنولول 100 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق ATENOLOL 100MG TAB سجاد داروي شرق
929021 قرص آتنولول 50 میلی گرم 100ع - تهران دارو ATENOLOL 50MG TAB تهران دارو
935002 قرص آتنولول 50 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق ATENOLOL 50MG TAB سجاد داروي شرق
951006 قرص آتنولول 100 میلی گرم 100ع - جالینوس ATENOLOL-JALINOUS® 100MG TAB جالينوس
951005 قرص آتنولول 50 میلی گرم 100ع - جالینوس ATENOLOL-JALINOUS® 50MG TAB جالينوس
960052 قرص آتنولول 100 م.گ 100ع - شفا ATENOLOL-SHAFA® 100MG TAB شفا
960051 قرص آتنولول 50 م.گ 100ع - شفا ATENOLOL-SHAFA® 50MG TAB شفا
919094 كپسول آتوموكستین ( آتوبایوكس ) 10 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی ATOBIOX® 10MG CAP باختر بيوشيمي
919095 كپسول آتوموكستین ( آتوبایوكس ) 18 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی ATOBIOX® 18MG CAP باختر بيوشيمي
919096 كپسول آتوموكستین ( آتوبایوكس ) 25 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی ATOBIOX® 25MG CAP باختر بيوشيمي
919097 كپسول آتوموكستین ( آتوبایوكس ) 40 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی ATOBIOX® 40MG CAP باختر بيوشيمي
919098 كپسول آتوموكستین ( آتوبایوكس ) 60 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی ATOBIOX® 60MG CAP باختر بيوشيمي
942010 قرص آتورواستاتین (آتوكیم) 10 میلی گرم 30ع - حكیم ATOKIM® 10MG TAB حکيم
942011 قرص آتورواستاتین (آتوكیم) 20 میلی گرم 30ع - حكیم ATOKIM® 20MG TAB حکيم
942012 قرص آتورواستاتین 40 میلی گرم 30ع - حكیم ATOKIM® 40MG TAB حکيم
963247 قرص آتورواستاتین 10 میلی گرم 100ع - داروپخش ATORVASTATIN (DP) 10MG TAB داروپخش
963174 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 100ع - داروپخش ATORVASTATIN (DP) 20MG TAB داروپخش
963185 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 30ع - داروپخش ATORVASTATIN (DP) 20MG TAB داروپخش
963175 قرص آتورواستاتین 40 میلی گرم 100ع - داروپخش ATORVASTATIN (DP) 40MG TAB داروپخش
963186 قرص آتورواستاتین 40 میلی گرم 30ع - داروپخش ATORVASTATIN (DP) 40MG TAB داروپخش
951007 قرص آتورواستاتین 10 میلی گرم 100ع - جالینوس ATORVASTATIN (JALINOUS) 10MG TAB جالينوس
951008 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 100ع - جالینوس ATORVASTATIN (JALINOUS) 20MG TAB جالينوس
945028 قرص آتورواستاتین 10 میلی گرم 30ع - پورسینا ATORVASTATIN (PURSINA) 10MG TAB داروسازي پورسينا
971020 قرص آتورواستاتین 10 میلی گرم 100ع - رها ATORVASTATIN (RAHA) 10MG TAB رها
971021 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 100ع - رها ATORVASTATIN (RAHA) 20MG TAB رها
957054 قرص آتورواستاتین (رازو آتورواستاتین) 10میلی گرم 30ع - رازك ATORVASTATIN (RAZAK) 10MG TAB رازک
957055 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 30ع - رازك ATORVASTATIN (RAZAK) 20MG TAB رازک
976010 قرص آتورواستاتین 10 میلی گرم 30ع - سامی ساز ATORVASTATIN (SAMISAZ) 10MG TAB سامی ساز
976011 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 30ع - سامی ساز ATORVASTATIN (SAMISAZ) 20MG TAB سامی ساز
919056 قرص آتورواستاتین ( بایوتور ) 10 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی ATORVASTATIN 10MG TAB باختر بيوشيمي
923014 قرص آتورواستاتین 10 میلی گرم 30 ع- روزدارو ATORVASTATIN 10MG TAB روز دارو
932007 قرص آتورواستاتین ( آتوسترول ) 10 میلی گرم 30ع - تهران شیمی ATORVASTATIN 10MG TAB تهران شيمي
919057 قرص آتورواستاتین ( بایوتور ) 20 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی ATORVASTATIN 20MG TAB باختر بيوشيمي
923015 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 30 ع- روزدارو ATORVASTATIN 20MG TAB روز دارو
922029 قرص آتورواستاتین 20میلی گرم 30ع- لقمان ATORVASTATIN 20MG TAB لقمان
932008 قرص آتورواستاتین ( آتوسترول ) 20 میلی گرم 30ع - تهران شیمی ATORVASTATIN 20MG TAB تهران شيمي
945029 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 30ع - پورسینا ATORVASTATIN 20MG TAB داروسازي پورسينا
924054 دراژه آتورواستاتین 20 میلی گرم 30ع - امین ATORVASTATIN 20MG TAB امين
923016 قرص آتورواستاتین 40 میلی گرم 30 ع - روزدارو ATORVASTATIN 40MG TAB روز دارو
932009 قرص آتورواستاتین ( آتوسترول ) 40 میلی گرم 30ع - تهران شیمی ATORVASTATIN 40MG TAB تهران شيمي
945099 قرص آتورواستاتین 40 میلی گرم 30ع - پورسینا ATORVASTATIN 40MG TAB داروسازي پورسينا
954008 قرص آتورواستاتین 10 م.گ 30ع - آریا ATORVASTATIN-ARYA® 10MG TAB داروسازي آريا
954009 قرص آتورواستاتین 20 م.گ 30ع - آریا ATORVASTATIN-ARYA® 20MG TAB داروسازي آريا
954010 قرص آتورواستاتین 40 م.گ 30ع - آریا ATORVASTATIN-ARYA® 40MG TAB داروسازي آريا
963167 آمپول آتراكوریوم(یخچالی)25م.گ 2.5م.ل 5ع - داروپخش ATRACURIUM (DAROU PAKHSH) 25MG/2.5ML AMP داروپخش
963168 آمپول آتراكوریوم(یخچالی)50م.گ 5م.ل 5ع - داروپخش ATRACURIUM (DAROU PAKHSH) 50MG/5ML AMP داروپخش
963063 آمپول آتروپین 0.5% 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش ATROPINE SULFATE (DP) 0.5MG/1ML AMP داروپخش
950053 كپسول ژلاتینی ویتامین آ (آویژل)25000 واحد 100ع - دانا A-VIGEL® 25000IU PEARL دانا
950054 كپسول ژلاتینی ویتامین آ (آویژل)50000واحد 100ع - دانا A-VIGEL® 50000IU PEARL دانا
944031 قرص آ.ث.آ (اكسار) 100ع - تولیدارو AXAR® TAB توليدارو
967004 ویال اگزالیپلاتین(آگزیوپلاتین) 100 م.گ 1 ع - بهان دارو فایز AXIOPLATIN® 100MG/50ML VIAL بهان دارو فایز
967003 ویال اگزالیپلاتین(آگزیوپلاتین) 50 م.گ 1 ع - بهان دارو فایز AXIOPLATIN® 50MG/30ML VIAL بهان دارو فایز
925061 قرص آزاتیوپرین ( آزارام ) 25 میلی گرم 100ع - راموفارمین AZATHIOPRINE 25MG TAB راموفارمين
925019 قرص آزاتیوپرین ( آزارام ) 50 میلی گرم 100ع - راموفارمین AZATHIOPRINE 50MG TAB راموفارمين
932105 قرص آزیترومایسین ( آزیروسین ) 500 میلی گرم 6ع - تهران شیمی AZIROCIN® 500MG TAB تهران شيمي
977133 كپسول آزیترومایسین 250 میلی گرم 6ع - كیمیدارو AZITHROMYCIN (CHEMIE DAROU) 250MG CAP کیمیدارو
944070 سوسپانسیون آزیترومایسین 200 میلی گرم/ 5 میلی لیتر 30 میلی لیتر 1ع - تولیدارو AZITHROMYCIN (T.D) 200MG/5ML 30ML SUSP توليدارو
944001 كپسول آزیترومایسین 250 میلی گرم 6ع - تولیدارو AZITHROMYCIN (TOLID DAROU) 250MG CAP توليدارو
932067 سوسپانسیون آزیترومایسین ( آزیروسین ) 100 میلی گرم 1ع - تهران شیمی AZITHROMYCIN 100MG/5ML 30 ML SUSP تهران شيمي
922038 سوسپانسیون آزیترومایسین 200میلی گرم 1ع- لقمان AZITHROMYCIN 200MG/5ML 30ML SUSP لقمان
932068 سوسپانسیون آزیترومایسین ( آزیروسین ) 200 میلی گرم 1ع - تهران شیمی AZITHROMYCIN 200MG/5ML 30ML SUSP تهران شيمي
922048 كپسول آزیترومایسین 250میلی گرم 6ع- لقمان AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG CAP لقمان
935017 كپسول آزیترومایسین 250 میلی گرم 6ع - سجاد داروی شرق AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG CAP سجاد داروي شرق
932053 كپسول آزیترومایسین ( آزیروسین ) 250 میلی گرم 6ع - تهران شیمی AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG CAP تهران شيمي
923017 قرص آزیترومایسین 250 میلی گرم 6 ع - روزدارو AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG TAB روز دارو
932010 قرص آزیترومایسین ( آزیروسین ) 250 میلی گرم 6ع - تهران شیمی AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG TAB تهران شيمي
922002 قرص آزیترومایسین 500میلی گرم 6ع- لقمان AZITHROMYCIN DIHYDRATE 500MG TAB لقمان
923018 قرص آزیترومایسین 500 میلی گرم 6 ع - روزدارو AZITHROMYCIN DIHYDRATE 500MG TAB روز دارو
932011 قرص آزیترومایسین ( آزیروسین ) 500 میلی گرم 3ع - تهران شیمی AZITHROMYCIN DIHYDRATE 500MG TAB تهران شيمي
977005 قرص آزیترومایسین 500 میلی گرم 6ع - كیمیدارو AZITHROMYCIN()CHEMIDAROU)500MG TAB کیمیدارو
977004 قرص آزیترومایسین 250 میلی گرم 6ع - كیمیدارو AZITHROMYCIN(CHEMIDAROU) 250MG TAB کیمیدارو
954011 كپسول آزیترومایسین 250 م.گ 6ع - آریا AZITHROMYCIN-ARYA® 250MG CAP داروسازي آريا
960020 كپسول آزیترومایسین 250 م.گ 6ع - شفا AZITHROMYCIN-SHAFA® 250MG CAP شفا
939021 قرص آزیترومایسین ( آزپین ) 250 میلی گرم 6ع - تسنیم AZPIN® 250MG TAB تسنيم
939027 قرص آزیترومایسین ( آزپین ) 500 میلی گرم 3ع - تسنیم AZPIN® 500MG TAB تسنيم
924143 شربت بیبی کلد (استامینوفن+دیفن هیدرامین+فتیل افرین) 60 میلی لیتر 1ع - امین BABY COLD® SYRUP امين
977020 قرص باكلوفن 10 میلی گرم 100ع - كیمیدارو BACLOFEN 10MG TAB کیمیدارو
977021 قرص باكلوفن 25 میلی گرم 100ع - كیمیدارو BACLOFEN 25MG TAB کیمیدارو
963317 سوسپانسیون باریم سولفات 240 گرم / 240 میلی لیتر - داروپخش BAREX® 240G/240ML SUSP داروپخش
941036 پودر باریم سولفات 150 گرمی 15ع - فارماشیمی BARIUM SULFATE 135G SACHET فارما شيمي
963228 پودر باریوم سولفات ( بارکس) 135 گرم 1ع - داروپخش BARIUM SULFATE 135G SACHET داروپخش
971072 اسپري بيني بكلومتازون ( بكلام ) 0.05%20 ميلي ليتر 1ع - رها BEKLAM® 50MCG/DOSE NASAL SPRAY رها
950029 ویـــال پنی سیلین ال آ 1200000 (بنزاپن) 1ع - دانا BENZA-PEN® 1200000IU VIAL دانا
948090 ژل دهانی بنزوكائین 1ع - ایران دارو BENZOCAINE (IRAN DARU)7.5% BUCCAL GEL ايران دارو
924022 قرص بتاهیستین 100ع - امین BETAHISTINE 2HCL 8MG TAB امين
964040 پماد بتامتازون 0.1% 15 گرمی 1 ع - ابوریحان BETAMETHASONE (ABURAIHAN) 1% 15G OINT ابوریحان
964055 آمپول بتامتازون 4میلی گرم در 1 میلی لیتر 10 ع - ابوریحان BETAMETHASONE (ABURAIHAN) 4MG/1ML AMP ابوریحان
963078 كرم بتامتازون 15 گرم 1ع - داروپخش BETAMETHASONE (DP) 0.1% 15G CREAM داروپخش
963010 پماد بتامتازون 15 گرم 1ع - داروپخش BETAMETHASONE (DP) 0.1% 15G OINT داروپخش
922124 پماد بتامتازون 0.1% 15 گرمی 1ع- لقمان BETAMETHASONE (LOGHMAN) 0.1% 15G OINT لقمان
946020 كرم بتامتازون 0.1% 1ع - پارس دارو BETAMETHASONE (PARSDAROU) 0.1% 15G CREAM پارس دارو
946030 پماد بتامتازون 0.1% 15 گرمی 1ع - پارس دارو BETAMETHASONE (PARSDAROU) 0.1% 15G OINT پارس دارو
971097 آمپول بتامتازون 1 میلی لیتر 10ع - رها BETAMETHASONE (RAHA) 4MG/1ML AMP رها
971098 آمپول بتامتازون 1 میلی لیتر 100ع - رها BETAMETHASONE (RAHA) 4MG/1ML AMP رها
964157 كرم بتامتازون جلدی 15 گ 1 ع - ابوریحان BETAMETHASONE 0.1% 15G CREAM ابوریحان
920050 پماد چشمی بتامتازون 0.1درصد 3 گرمی 1ع - ایران ناژو BETAMETHASONE 0.1% 3G OPH OINT ايران ناژو
963009 قطره چشمی بتامتازون 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش BETAMETHASONE 0.1% 5ML OPH DROP داروپخش
920009 لوسیون بتامتازون 0.1درصد 20 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو BETAMETHASONE 0.1% LOTION ايران ناژو
946029 محلول موضعی بتامتازون 0.1% 20 م.ل 1ع - پارس دارو BETAMETHASONE 0.1% LOTION پارس دارو
963077 لوسیون بتامتازون 20 میلی لیتر 1ع - داروپخش BETAMETHASONE 0.1% LOTION داروپخش
964020 قرص بتامتازون 0.5 میلی گرم 100 ع - ابوریحان BETAMETHASONE 0.5MG TAB ابوریحان
963021 آمپول بتامتازون 1 میلی لیتر 100ع - داروپخش BETAMETHASONE 4MG/1ML AMP داروپخش
963012 آمپول بتامتازون ال آ 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش BETAMETHASONE LA 1ML AMP داروپخش
917031 پماد موضعی بتامتازون 1% 15 گرمی 1ع - گیلارانكو BETAMETHASONE-GILARANCO® 0.1% 15G OINT گيلارانکو
942084 كرم بتامتازون 0.1درصد 15 گرمی 1ع - حکیم BETAMETHASONE-HAKIM® 0.1% 15G CREAM حکيم
942082 پماد بتامتازون 0.1درصد 15 گرمی 1ع - حکیم BETAMETHASONE-HAKIM® 0.1% 15G OINT حکيم
920046 كرم موضعی بتامتازون 0.1درصد 15 گرمی 1ع - ایران ناژو BETAMETHASONE-NAJO® 0.1% 15G CREAM ايران ناژو
966013 قرص بتر فرو 100 ع - گسترش بازرگانی داروپخش BETTER FERRO (BEST FORMULATION) TAB گسترش بازرگانی داروپخش
919003 قرص ترامادول ( بایومادول ) 100 میلی گرم 60ع - باختر بیوشیمی BIOMADOL® 100MG TAB باختر بيوشيمي
919093 قرص ریزاتریپتان ( بایومیگریل ) 10 میلی گرم 10ع - باختربیوشیمی BIOMIGRIL® 10MG TAB باختر بيوشيمي
919092 قرص ریزاتریپتان ( بایومیگریل ) 5 میلی گرم 10ع - باختربیوشیمی BIOMIGRIL® 5MG TAB باختر بيوشيمي
919111 قرص رزوواستاتین ( بایورز ) 10 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی BIOROZ® 10MG TAB باختر بيوشيمي
919112 قرص رزوواستاتین ( بایورز ) 20 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی BIOROZ® 20MG TAB باختر بيوشيمي
919110 قرص مزالازین ( بایوساگل ) 800 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی BIOSACOL® 800MG TAB باختر بيوشيمي
919091 قرص پراسوگرل ( بایوسوگرل ) 10 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی BIOSUGREL® 10MG TAB باختر بيوشيمي
919090 قرص پراسوگرل ( بایوسوگرل ) 5 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی BIOSUGREL® 5MG TAB باختر بيوشيمي
948046 قرص بیوتین 5 میلی گرم 100ع - ایران دارو BIOTIN (IRAN DAROU) 5MG TAB ايران دارو
919122 قرص نویراپین ( بایوویراپین ) 200 م.گ 30ع - باختربیوشیمی BIOVIRAPINE® 200MG TAB باختر بيوشيمي
932012 قرص بی پریدین ( نیموسكار ) 2 میلی گرم 100ع - تهران شیمی BIPERIDEN HCL 2MG TAB تهران شيمي
942112 قرص بی پریدین 2 میلی گرم 100ع - حکیم BIPERIDEN-HAKIM® 2MG TAB حکيم
944088 شیاف بیزاكودیل بالغین 10 میلی گرم 10ع - تولیدارو BISACODYL (TOLID DAROU) 10MG SUPP توليدارو
944087 شیاف بیزاكودیل اطفال 5 میلی گرم 10ع - تولیدارو BISACODYL (TOLID DAROU) 5MG SUPP توليدارو
944004 دراژه بیزاكودیل 5 میلی گرم 100ع - تولیدارو BISACODYL (TOLIDDAROU) 5MG TAB توليدارو
977022 قرص بیسموت ساب سیترات 120 میلی گرم 40ع - كیمیدارو BISMUTH SUBCITRATE 120MG TAB کیمیدارو
954012 قرص بیسموت ساب سیترات 40ع - آریا BISMUTH SUBCITRATE-ARYA® 120MG TAB داروسازي آريا
960008 قرص بیسموت ساب سیترات 120 م.گ 40ع - شفا BISMUTH SUBCITRATE-SHAFA® 120MG TAB شفا
964152 قرص مژسترول (برندوكر)20 م.گ 30 ع - ابوریحان BRENDOCARE® 20MG TAB ابوریحان
964153 قرص مژسترول (برندوكر)40 م.گ 100 ع - ابوریحان BRENDOCARE® 40MG TAB ابوریحان
963152 قطره چشمی بریمونیدین تارتارات 0.2% 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش BRIMONIDINE (DP) 0.2% OPH DROP داروپخش
919088 قطره چشمی بریمونیدین 2 درصد 1ع - باختر بیوشیمی BRIMONIDINE 2% باختر بيوشيمي
963054 الگزیر برم هگزین 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش BROMHEXINE (DP) 4MG/5ML 60ML ELIXIR داروپخش
925002 شربت برم هگزین 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین BROMHEXINE HCL 4MG/5ML 60ML ELIXIR راموفارمين
915018 قرص برم هگزین ( مدالیت ) 8 میلی گرم 100ع - مداوا BROMHEXINE HCL 8MG TAB مداوا
944010 شربت برونكوتیدی 120 میلی لیتر 1ع - تولیدارو BRONCHO TD® 120ML SYRUP توليدارو
945087 شربت برونكوسین 1ع - پورسینا BRONCHOSIN® SYRUP داروسازي پورسينا
945070 قرص بولدولاكس 30ع - پورسینا BULDOLAX® TAB داروسازي پورسينا
931055 قرص بوپرنورفین 0.4 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم BUPRENORPHINE (KISH MEDIPHARM) 0.4MG SL TAB کيش مديفارم
931056 قرص بوپرنورفین 2 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم BUPRENORPHINE (KISH MEDIPHARM) 2MG SL TAB کيش مديفارم
931057 قرص بوپرنورفین 8 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم BUPRENORPHINE (KISH MEDIPHARM) 8MG SL TAB کيش مديفارم
935019 قرص بوپرنورفین 2 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق BUPRENORPHINE (SAJAD DAROU) 2MG SL TAB سجاد داروي شرق
919108 قرص بوپروپیون ( بوپروبایوكس ) 100 میلی گرم 60ع - باختر بیوشیمی BUPROBIOX® 100MG TAB باختر بيوشيمي
919107 قرص بوپروپیون ( بوپروبایوكس ) 75 میلی گرم 60ع - باختر بیوشیمی BUPROBIOX® 75MG TAB باختر بيوشيمي
971116 قرص بو پروپيون 150 م.گ 100 ع - رها BUPROPION (RAHA) 150MG EXTENDED RELEASE TAB رها
944013 پماد سوختگی كادبرن 30 گرمی 1ع - تولیدارو BURN OINTMENT (TOLIDARU) 30G OINT توليدارو
948033 قرص بوسپیرون ( بوسپانكس ) 5 میلی گرم 100ع - ایران دارو BUSPANEX® 5MG TAB ايران دارو
922001 قرص بوسپیرون 10 میلی گرم 100ع- لقمان BUSPIRONE 10MG TAB لقمان
929044 قرص بوسپیرون ( بوسپیراكس ) 10 میلی گرم 50ع - تهران دارو BUSPIRONE 10MG TAB تهران دارو
929043 قرص بوسپیرون ( بوسپیراكس ) 5 میلی گرم 100ع - تهران دارو BUSPIRONE 5MG TAB تهران دارو
964097 قرص كابرگولین(كابولین)0/5 میلی گرم 8 ع - ابوریحان CABOLIN® 0.5MG TAB ابوریحان
964098 قرص كابرگولین(كابولین) 1 میلی گرم 20 ع - ابوریحان CABOLIN® 1MG TAB ابوریحان
929075 قرص كلسیم دی فورت ( كلسی دكس ) 50ع - تهران دارو CAD-D تهران دارو
977110 آمپول كافئین سیترات 30 میلی گرم/3 میلی لیتر 5ع - كیمیدارو CAFFEINE (AS CITRATE) (CEMIDAROU) 30MG/3ML AMP کیمیدارو
944106 كرم كالامین 8درصد 30 گرمی 1ع - تولیدارو CALAMINE (TOLIDDAROU) 8% 30G TOP CREAM توليدارو
931006 كرم موضعی كالامین 8 درصد 1ع - كیش مدیفارم CALAMINE 8% 30G CREAM کيش مديفارم
920049 كرم موضعی كالامین 8درصد 30 گرمی 1ع - ایران ناژو CALAMINE 8% 30G CREAM ايران ناژو
932078 كرم كالامین ( كالامكس ) 8 درصد 1ع - تهران شیمی CALAMINE 8% 30G CREAM تهران شيمي
944015 پماد كالاندولا (كالاندوتیدی) 15 گرمی 1ع - تولیدارو CALANDO T.D.® OINT توليدارو
980008 شربت كلسیكر 200 م.ل 1 ع - دارو درمان سپهر CALCICARE 200ML LIQUID دارو درمان سپهر
924164 قرص جویدنی كلسی فام-ام.جی 30ع - امین CALCIFAM-MG® CHEWABLE TAB امين
942013 قرص جوشان كلسیم 10ع - حكیم CALCIKIM+D® EFF TAB 20 حکيم
932095 قرص كلسیم كربنات ( كلسیماكس ) 500 میلی گرم ( بلیستر ) 100ع - تهران شیمی CALCIMAX® 500MG TAB تهران شيمي
963227 پماد کلسی پوتریول 50گرم 1ع - داروپخش CALCIPOTRIOL (DAROUPAKHSH) 50MCG/G 30 G OINT داروپخش
944107 قرص كلسیم - د (كلسیرادون) 50ع - تولیدارو CALCIRADON® TAB توليدارو
950109 كپسول نرم كلسی تریول 0.25 میكروگرم 90ع - دانا CALCITRIOL (DANA) 0.25MCG SOFT GEL CAP دانا
910301 قرص جوشان كلسیم ( ویتافیز ) 20ع - پوراطب CALCIUM <VITA FIZZ> 500MG EFF TAB پوراطب
925042 قرص كلسیم كربنات 500 میلی گرم 50ع - راموفارمین CALCIUM 500MG TAB راموفارمين
932013 قرص كلسیم كربنات ( كلسیماكس ) 500میلی گرم قوطی 50ع - تهران شیمی CALCIUM CARBONATE 500MG TAB تهران شيمي
951074 قرص كلسیم سیترات + ویتامین د 100ع - جالینوس CALCIUM CITRATE+VITAMIN D - TAB 100 جالينوس
910817 قرص جوشان كلسیم د ( سوپراویت ) 20ع - پوراطب CALCIUM D <KENDY> EFF TAB پوراطب
942014 قرص جوشان كلسیم د 20ع - حكیم CALCIUM D3-HAKIM® 500MG/200IU EFFERVESCENT TABLET حکيم
910816 کپسول دوکسیوم 30ع - پوراطب CALCIUM DOBESILATE 500MG CAP پوراطب
910703 قرص كلسیم منیزیم ( نیچرزپلاس ) 90ع - پوراطب CALCIUM MAGNESIUM <NATURE PLUS>TAB پوراطب
918007 قرص كلسیم-منیزیم -زینك (وبر نچرالز) 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا CALCIUM MAGNESIUM VITAMIN D <WEBBER NATURALS>TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
910108 قرص كلسیم منیزیم زینك ( نیچرمید ) 100ع - پوراطب CALCIUM MAGNESIUM ZINC <NATUREMADE> TAB پوراطب
910015 قرص كلسیم منیزیم زینك د ( سنتری ) 90ع - پوراطب CALCIUM MAGNESIUM ZINC D <21CENTURYHEALTHCARE>TAB پوراطب
925015 شربت كلسیم ( كلسی رام ) 240 میلی لیتر 1ع - راموفارمین CALCIUM SYRUP راموفارمين
910115 قرص كلسیم د ( نیچرمید ) 500 میلی گرم 90ع - پوراطب CALCIUM WITH VIT D (NATUREMADE) TAB 90 پوراطب
910001 قرص كلسیم د ( سنتری ) 500 میلی گرم 90ع- پوراطب CALCIUM-D <21ST CENTURY HEALTH CARE> TAB پوراطب
910512 قرص كلتركس ( هلث برست ) 100ع - پوراطب CALCIUM-D <HEALTH BURST> TAB پوراطب
910105 قرص كلسیم د ( نیچرمید ) 500 میلی گرم 130ع - پوراطب CALCIUM-D <NATUREMADE> TAB پوراطب
918010 قرص كلسیم د (وبرنچرالز) 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا CALCIUM-D <WEBBER NATURALS> TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
915023 قرص كلسیم د 500 میلی گرم 50ع - مداوا CALCIUM-D TAB مداوا
916014 قرص كلسیم د 50ع - ساپونین CALCIUM-D TAB ساپونين ايران
925041 قرص كلسیم د ( كلسی رام د ) 50ع - راموفارمین CALCIUM-D TAB راموفارمين
916016 قرص كلسیم د ( قوطی ) 100ع - ساپونین CALCIUM-D TAB ساپونين ايران
929074 قرص كلسیم د ( كلسی دكس ) 50ع - تهران دارو CALCIUM-D TAB تهران دارو
932042 قرص كلسیم +د ( ساپ دی كال ) 50ع - تهران شیمی CALCIUM-D TAB تهران شيمي
963115 قرص كلسیم د 50ع - داروپخش CALCIUM-D TAB داروپخش
963258 قرص كلسیم د فورت 100ع - داروپخش CALCIUM-D.FORT (DP) 500MG TAB داروپخش
931007 پماد موضعی كالاندولا 1ع- كیش مدیفارم CALENDULA TOP OINT کيش مديفارم
945097 قطره كامیلاسین 1ع - پورسینا CAMILASIN® DROP داروسازي پورسينا
946025 كرم موضعی كلوتریمازول 1% 15 گرم 1ع - پارس دارو CANAZOLE® 1% 15G TOP CREAM پارس دارو
946028 محلول موضعی كلوتریمازول (كانازول) 1% 20 م.ل 1ع - پارس دارو CANAZOLE® 1% 20ML SOLUTION پارس دارو
946026 كرم واژینال كلوتریمازول 1% 50 گرم(با اپلیكاتور) 1ع - پارس دارو CANAZOLE® 1% 50G VAG CREAM پارس دارو
946002 قرص واژینال كلوتریمازول 100 م.گ 6ع - پارس دارو CANAZOLE® 100MG VAG TAB پارس دارو
946024 كرم واژینال كلوتریمازول (كانازول) 2 % 1ع - پارس دارو CANAZOLE® 2% 20G VAG CREAM پارس دارو
946059 قرص واژینال كلوتریمازول (كانازول) 500م.گ 1ع - پارس دارو CANAZOLE® 500MG VAG TAB پارس دارو
912046 كپسول مگزیلتین 100میلیگرم 100ع - سپاکو دارو Cap Mexiletine 100mg سپاکو دارو
931008 كرم موضعی كاپسایسین 0.025 درصد 1ع - كیش مدیفارم CAPSAICIN 0.025% CREAM کيش مديفارم
931009 كرم موضعی كاپسایسین 0.075 درصد1 ع - كیش مدیفارم CAPSAICIN 0.075% CREAM کيش مديفارم
920057 كرم موضعی كاپسایسین 0.75درصد 60 گرمی 1ع - ایران ناژو CAPSAICIN 0.075% CREAM ايران ناژو
948014 قرص كاپتوپریل 25 میلی گرم 100ع - ایران دارو CAPTOPRIL (IRANDAROU) 25MG TAB ايران دارو
948019 قرص كاپتوپریل 50 میلی گرم 100ع - ایران دارو CAPTOPRIL (IRANDAROU) 50MG TAB ايران دارو
923061 قرص كاپتوپریل 25 میلی گرم 100 ع - روزدارو CAPTOPRIL 25MG TAB روز دارو
929076 قرص كاپتوپریل 25 میلی گرم 100ع - تهران دارو CAPTOPRIL 25MG TAB تهران دارو
963131 قرص کاپتوپریل 25 میلی گرم 100ع - داروپخش CAPTOPRIL 25MG TAB داروپخش
923060 قرص كاپتوپریل 50 میلی گرم 100 ع - روزدارو CAPTOPRIL 50MG TAB روز دارو
929077 قرص كاپتوپریل 50 میلی گرم 100ع - تهران دارو CAPTOPRIL 50MG TAB تهران دارو
963132 قرص کاپتوپریل 50 میلی گرم 100ع - داروپخش CAPTOPRIL 50MG TAB داروپخش
960025 قرص شفا كاپتوپریل 25 م.گ 100ع - شفا CAPTOPRIL-SHAFA® 25MG TAB شفا
960024 قرص كاپتوپریل 50 م.گ 100ع - شفا CAPTOPRIL-SHAFA® 50MG TAB شفا
921042 شربت كاراوی میكسچر كتابی 140 سی سی 1 ع - ایران داروك CARAWAY MIXTURE® 140ML SYRUP ايران داروک
921011 شربت كاراوی میكسچر120سی سی 1 ع - ایران داروك CARAWAY MIXTURE® ORAL SOLUTION ايران داروک
946058 قرص كاربامازپین 200 م.گ 100ع - پارس دارو CARBAMAZEPINE (PARSDAROU) 200MG TAB پارس دارو
922013 قرص كاربامازپین 200میلی گرم 100ع- لقمان CARBAMAZEPINE 200MG TAB لقمان
925039 قرص كاربامازپین ( كاربارام ) 200 میلی گرم 100ع - راموفارمین CARBAMAZEPINE 200MG TAB راموفارمين
923062 قرص كاربامازپین 200 میلی گرم 100 ع - روزدارو CARBAMAZEPINE 200MG TAB روز دارو
951040 قرص كاربامازپین 200 میلی گرم 100ع - جالینوس CARBAMAZEPINE-JALINOUS® 200MG TAB جالينوس
942016 قرص كارودیلول (كاردیول) 12.5 میلی گرم 30ع - حکیم CARDIOL® 12.5MG TAB حکيم
942015 قرص كارودیلول (كاردیول) 6.25 میلی گرم 30ع - حکیم CARDIOL® 6.25MG TAB حکيم
964006 قرص لوزارتان (كاردیوسان ) 25 م.گ 100 ع - ابوریحان CARDIOSAN® 25MG TAB ابوریحان
964101 قرص لوزارتان(كاردیوسان) 50میلی گرم 100 ع - ابوریحان CARDIOSAN® 50MG TAB ابوریحان
921102 كپسول كاردوبست(هلث برست) 30 ع - پوراطب ایران داروك CARDOBEST® CAP 30_PP ايران داروک
945092 قطره كارمینت 1ع - پورسینا CARMINT® ORAL DROP داروسازي پورسينا
945061 قرص كارنیتین 250 میلی گرم 100ع - پورسینا CARNITINE (PURSINA) 250MG TAB داروسازي پورسينا
915049 كپسول گلوكزامین سولفات ( كارتیجوینت ) 500 میلی گرم 30ع - مداوا CARTIJOINT® 500MG CAP مداوا
915050 كپسول گلوكزامین سولفات ( كارتیجوینت ) 750 میلی گرم 10ع - مداوا CARTIJOINT® 750MG SACHET مداوا
977069 قرص كارودیلول 12.5 میلی گرم 100ع - كیمیدارو CARVEDILOL (CHEMIE DAROU) 12.5MG TAB کیمیدارو
977070 قرص كارودیلول 25 میلی گرم 100ع - كیمیدارو CARVEDILOL (CHEMIE DAROU) 25MG TAB کیمیدارو
977068 قرص كارودیلول 6.25 میلی گرم 100ع - كیمیدارو CARVEDILOL (CHEMIE DAROU) 6.25MG TAB کیمیدارو
963125 قرص کارودیلول 12.5 میلی گرم 30ع - داروپخش CARVEDILOL (DP) 12.5MG TAB داروپخش
963133 قرص كارودیلول 6.25 میلی گرم 30ع - داروپخش CARVEDILOL (DP) 6.25MG TAB داروپخش
945043 قرص كارودیلول 12.5 میلی گرم 30ع - پورسینا CARVEDILOL (PURSINA) 12.5MG TAB داروسازي پورسينا
945044 قرص كارودیلول 25 میلی گرم 30ع - پورسینا CARVEDILOL (PURSINA) 25MG TAB داروسازي پورسينا
945045 قرص كارودیلول 6.25 میلی گرم 30ع - پورسینا CARVEDILOL (PURSINA) 6.25MG TAB داروسازي پورسينا
957043 قرص کارودیلول (كاردول ) 12/5 میلی گرم 30ع - رازك CARVEDILOL (RAZAK) 12.5MG TAB رازک
957044 قرص کارودیلول (كاردول ) 25 میلی گرم 30ع - رازك CARVEDILOL (RAZAK) 25MG TAB رازک
957042 قرص کارودیلول ( كاردول ) 6.25 میلی گرم 30ع - رازك CARVEDILOL (RAZAK) 6.25MG TAB رازک
931059 قرص كارودیلول 12.5 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم CARVEDILOL 12.5MG TAB کيش مديفارم
929070 قرص كارودیلول 12.5 میلی گرم 30ع - تهران دارو CARVEDILOL 12.5MG TAB تهران دارو
931060 قرص كارودیلول 25 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم CARVEDILOL 25MG TAB کيش مديفارم
929071 قرص كارودیلول 25 میلی گرم 30ع - تهران دارو CARVEDILOL 25MG TAB تهران دارو
931058 قرص كارودیلول 6.25 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم CARVEDILOL 6.25MG TAB کيش مديفارم
929072 قرص كارودیلول 6.25 میلی گرم 30ع - تهران دارو CARVEDILOL 6.25MG TAB تهران دارو
951039 قرص كارودیلول 12/5 میلی گرم 100ع - جالینوس CARVEDILOL-JALINOUS® 12.5MG TAB جالينوس
951038 قرص كارودیلول 6/25 میلی گرم 100ع- جالینوس CARVEDILOL-JALINOUS® 6.25MG TAB جالينوس
915039 قرص كارودیلول ( كارویمد ) 25 میلی گرم 30ع - مداوا CARVIMOD® 25MG TAB مداوا
915038 قرص كارودیلول ( كارویمد ) 6.25 میلی گرم 30ع - مداوا CARVIMOD® 6.25MG TAB مداوا
946011 كپسول سفالكسین 250 م.گ 100ع - پارس دارو CEFALEXIN (PARSDAROU) 250MG CAP پارس دارو
946012 كپسول سفالكسین 500 م.گ 100ع - پارس دارو CEFALEXIN (PARSDAROU) 500MG CAP پارس دارو
928013 سوسپانسیون سفالكسین 125م.گ 1ع - آفاشیمی CEFALEXIN 125MG/5ML 100ML POW FOR SUSP آفاشيمي
922036 سوسپانسیون سفالكسین 125میلی گرم 1ع- لقمان CEFALEXIN 125MG/5ML 100ML POW FOR SUSP لقمان
946037 سوسپانسیون سفالكسین 125 میلی گرم 1ع - پارس دارو CEFALEXIN 125MG/5ML 100ML POW FOR SUSP پارس دارو
928007 كپسول سفالكسین 250 م.گ 100ع - آفاشیمی CEFALEXIN 250MG CAP آفاشيمي
922047 كپسول سفالكسین 250میلی گرم 120ع- لقمان CEFALEXIN 250MG CAP لقمان
928014 سوسپانسیون سفالكسین 250 م.گ 1ع - آفاشیمی CEFALEXIN 250MG/5ML 100ML POW FOR SUSP آفاشيمي
922037 سوسپانسیون سفالكسین 250میلی گرم 1ع- لقمان CEFALEXIN 250MG/5ML 100ML POW FOR SUSP لقمان
946038 سوسپانیون سفالكسین 250 میلی گرم 1ع - پارس دارو CEFALEXIN 250MG/5ML 100ML POW FOR SUSP پارس دارو
914004 كپسول سفالكسین 500میلیگرم - كوثر CEFALEXIN 500MG CAP کوثر
922078 كپسول سفالكسین 500میلی گرم 120ع- لقمان CEFALEXIN 500MG CAP لقمان
928008 كپسول سفالكسین 500 م.گ 100ع - آفاشیمی CEFALEXIN 500MG CAP آفاشيمي
950087 سوسپانسیون سفالكسین (سفال -ایكس ) 125میلی گرم 1ع - دانا CEFAL-X® 125MG/5ML 100ML SUSP دانا
950085 سوسپانسیون سفالكسین (سفال - ایكس)250میلی گرم 1ع - دانا CEFAL-X® 250MG/5ML SUSP دانا
950074 كپسول سفالكسین (سفال- ایكس) 500 میلی گرم 100ع - دانا CEFAL-X® 500MG CAP دانا
950107 كپسول سفالكسین (سفال- ایكس) 500 میلی گرم 60ع - دانا CEFAL-X® 500MG CAP دانا
922063 ویال سدیم سفازولین 1 گرم 10ع- لقمان CEFAZOLIN 1 GR VIAL لقمان
950006 ویـــال سفازولین 1 گرم 1ع - دانا CEFAZOLIN 1 GR VIAL دانا
950007 ویـــال سفازولین 250 میلی گرم 1ع - دانا CEFAZOLIN 250MG VIAL دانا
922062 ویال سدیم سفازولین 500میلی گرم 10ع- لقمان CEFAZOLIN 500MG VIAL لقمان
950008 ویـــال سفازولین 500 میلی گرم 1ع - دانا CEFAZOLIN 500MG VIAL دانا
928038 ویال سفپیم 1 گرم 1ع - آفاشیمی CEFEPIME (AFA CHEMIE) 1G VIAL آفاشيمي
928039 ویال سفپیم 2 گرم 1ع - آفاشیمی CEFEPIME (AFA CHEMIE) 2G VIAL آفاشيمي
928037 ویال سفپیم 500 م.گ 1ع - آفاشیمی CEFEPIME (AFA CHEMIE) 500MG VIAL آفاشيمي
922070 ویال سفیپیم 1 گرم 10ع- لقمان CEFEPIME HYDROCHLORIDE 1 G VIAL لقمان
922071 ویال سفیپیم 2 گرم 10ع- لقمان CEFEPIME HYDROCHLORIDE 2 G VIAL لقمان
922069 ویال سفیپیم 500میلی گرم 10ع- لقمان CEFEPIME HYDROCHLORIDE 500MG VIAL لقمان
946054 قرص سفكسیم 200 م.گ 20ع - پارس دارو CEFIXIME (PARS DAROU) 200MG TAB پارس دارو
946035 سوسپانسیون سفكسیم 100میلی گرم/ 100 م.ل 1ع - پارس دارو CEFIXIME (PARSDAROU) 100MG/5ML 100ML FOR SUSP پارس دارو
946036 سوسپانسیون سفكسیم 100میلی گرم / 50 م.ل 1ع - پارس دارو CEFIXIME (PARSDAROU) 100MG/5ML 50ML FOR SUSP پارس دارو
946055 قرص سفكسیم 400 م.گ 10ع - پارس دارو CEFIXIME (PARSDAROU) 400MG TAB پارس دارو
923105 سوسپانسیون سفکسیم 100 م.گ/ 5 م.ل 1 ع - روزدارو CEFIXIME (RUZDAROU) 100MG/5ML 100ML FOR SUSP روز دارو
928033 کپسول سفکسیم 200 م.گ 100ع - آفاشیمی CEFIXIME (TEHRANCHEMIE) 200MG TAB آفاشيمي
928034 کپسول سفکسیم 400 م.گ 100ع - آفاشیمی CEFIXIME (TEHRANCHEMIE) 400MG TAB آفاشيمي
928012 سوسپانسيون آفاکسيم ( سفكسيم) 100 م.گ/100 م.ل 1ع - آفاشيمي CEFIXIME 100MG/5ML 100ML FOR SUSP آفاشيمي
922039 سوسپانسیون سفكسیم 100میلی گرم/ 100 میلی لیتر 1ع- لقمان CEFIXIME 100MG/5ML 100ML FOR SUSP لقمان
928011 سوسپانسیون سفكسیم 100م.گ/50 م.ل 1ع - آفاشیمی CEFIXIME 100MG/5ML 50ML FOR SUSP آفاشيمي
922040 سوسپانسیون سفكسیم 100میلی گرم/ 50میلی لیتر 1ع- لقمان CEFIXIME 100MG/5ML 50ML FOR SUSP لقمان
914006 قرص سفكسیم 200 میلیگرمی -كوثر CEFIXIME 200MG TAB کوثر
922007 قرص سفكسیم 200میلی گرم 10ع- لقمان CEFIXIME 200MG TAB لقمان
928001 قرص سفكسیم 200 م.گ 20ع - آفاشیمی CEFIXIME 200MG TAB آفاشيمي
914015 قرص سفكسیم 400میلیگرم-كوثر CEFIXIME 400MG TAB کوثر
922008 قرص سفكسیم 400میلی گرم 10ع- لقمان CEFIXIME 400MG TAB لقمان
928002 قرص سفكسیم 400 م.گ 20ع - آفاشیمی CEFIXIME 400MG TAB آفاشيمي
928036 ویال سفوتاكسیم 1 گرم 1ع - آفاشیمی CEFOTAXIME (AFA CHEMIE) 1G VIAL آفاشيمي
928035 ویال سفوتاكسیم 500 م.گ 1ع - آفاشیمی CEFOTAXIME (AFA CHEMIE) 500MG VIAL آفاشيمي
950017 ویـــال سفوتاكسیم 500 میلی گرم 1ع - دانا CEFOTAXIME 500MG VIAL دانا
922065 ویال سفتازیدیم 1 گرم 10ع- لقمان CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 1G VIAL لقمان
922066 ویال سفتازیدیم 2 گرم 10ع- لقمان CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 2G VIAL لقمان
922064 ویال سفتازیدیم 500میلی گرم 10ع- لقمان CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 500MG VIAL لقمان
950012 ویـــال سفتی زوكسیم 1 گرم 1ع - دانا CEFTIZOXIME (DANA) 1G VIAL دانا
950013 ویـــال سفتی زوكسیم 500 میلی گرم 1ع - دانا CEFTIZOXIME SODIUM 500MG VIAL دانا
922068 ویال سفتریاكسون 1 گرم 10ع- لقمان CEFTRIAXONE 1 GR VIAL لقمان
950009 ویـــال سفتریاكسون (سفتریانا) 1 گرم 1ع - دانا CEFTRIAXONE 1 GR VIAL دانا
950011 ویـــال سفتریاكسون (سفتریانا) 250 میلیگرم 1ع - دانا CEFTRIAXONE 250MG VIAL دانا
922067 ویال سفتریاكسون 500میلی گرم 10ع- لقمان CEFTRIAXONE 500MG VIAL لقمان
950010 ویـــال سفتریاكسون (سفتریانا) 500 میلیگرم 1ع - دانا CEFTRIAXONE 500MG VIAL دانا
922075 ویال سفوركسیم 750میلی گرم 10ع- لقمان CEFUROXIME SODIUM 750MG VIAL لقمان
924111 كپسول سلكوكسیب 200 میلی گرم 100ع - امین CELEBRIN® 200MG CAP امين
946013 كپسول سلكوكسیب 100 م.گ 60ع - پارس دارو CELECOXIB (PARS DAROU) 100MG CAP پارس دارو
957027 كپسول سلكوكسیب 100 میلی گرم 100ع - رازك CELECOXIB (RAZAK) 100MG CAP رازک
957103 كپسول سلكوكسیب 100 میلی گرم 30ع - رازك CELECOXIB (RAZAK) 100MG CAP رازک
957072 كپسول سلكوكسیب 200 میلی لیتر 30ع - رازك CELECOXIB (RAZAK) 200MG CAP رازک
957073 كپسول سلكوكسیب 200 میلی گرم 100ع - رازك CELECOXIB (RAZAK) 200MG CAP رازک
919004 کپسول سلکوکسیب ( سلبایوکس ) 100 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی CELECOXIB 100MG CAP باختر بيوشيمي
915030 کپسول سلکوکسیب ( مدکسیب ) 100 میلی گرم 60ع - مداوا CELECOXIB 100MG CAP مداوا
924070 كپسول سلكوكسیب(سلبرین) 100 میلی گرم 100ع - امین CELECOXIB 100MG CAP امين
923056 كپسول سلكوكسیب 100 میلی گرم 100 ع - روزدارو CELECOXIB 100MG CAP روز دارو
929105 كپسول سلكوكسیب ( سبكس ) 100 میلی گرم 80ع - تهران دارو CELECOXIB 100MG CAP تهران دارو
935005 كپسول سلكوكسیب 100 میلی گرم 60ع - سجاد داروی شرق CELECOXIB 100MG CAP سجاد داروي شرق
932054 كپسول سلكوكسیب 100 میلی گرم 60ع - تهران شیمی CELECOXIB 100MG CAP تهران شيمي
977147 كپسول سلكوكسیب 100 میلی گرم 60ع - كیمیدارو CELECOXIB 100MG CAP کیمیدارو
929106 كپسول سلكوكسیب ( سبكس ) 200 میلی گرم 30ع - تهران دارو CELECOXIB 200MG CAP تهران دارو
935006 كپسول سلكوكسیب 200 میلی گرم 60ع - سجاد داروی شرق CELECOXIB 200MG CAP سجاد داروي شرق
954013 كپسول سلكوكسیب 100 م.گ 30ع - آریا CELECOXIB-ARYA® 100MG CAP داروسازي آريا
954064 كپسول سلكوكسیب 100 م.گ 60ع - آریا CELECOXIB-ARYA® 100MG CAP داروسازي آريا
942059 كپسول سلكوكسیب 100 میلی گرم 60ع - حكیم CELECOXIB-HAKIM® 100MG CAP حکيم
960069 كپسول سلكوكسیب 100 م.گ 60ع - شفا CELECOXIB-SHAFA® 100MG CAP شفا
960070 كپسول سلكوكسیب 200 م.گ 60ع - شفا CELECOXIB-SHAFA® 200MG CAP شفا
963219 كپسول سلكوكسیب 100 میلی گرم 60ع - داروپخش CELEXIB® 100MG CAP داروپخش
963256 كپسول سلكوكسیب ( سلكسیب ) 200 میلی گرم 60ع - داروپخش CELEXIB® 200MG CAP داروپخش
950022 ویـــال سفیپیم (سپیماكس) 1000 میلی گرم 1ع - دانا CEPIMAX® 1G VIAL دانا
950024 ویـــال سفیپیم (سپیماكس) 2000 میلی گرم 1ع - دانا CEPIMAX® 2G VIAL دانا
950023 ویـــال سفیپیم (سپیماكس) 500 میلی گرم 1ع - دانا CEPIMAX® 500MG VIAL دانا
964105 قرص نیمودیپین (سروتاپ) 30 میلی گرم 30 ع - ابوریحان CEROTOP® 30MG TAB ابوریحان
971025 قرص پیوسته رهش ستیریزین سودوافدرین ( ستادین ) 30ع - رها CETADIN® 5/120 MG TAB رها
971026 قرص پیوسته رهش ستیریزین سودوافدرین ( ستادین ) 100ع - رها CETADIN® 5/120 MG TAB رها
977054 قرص ستیریزین 10 میلی گرم 30ع - كیمیدارو CETIRIZINE (CHEMIE DAROU) 10MG TAB کیمیدارو
977055 قرص ستیریزین 10 میلی گرم 100ع - كیمیدارو CETIRIZINE (CHEMIE DAROU) 10MG TAB کیمیدارو
963250 قرص ستیریزین 10 میلی گرم 100ع - داروپخش CETIRIZINE (DP) 10MG TAB داروپخش
963141 شربت ستیریزین 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش CETIRIZINE (DP) 5MG/5ML 60ML SYRUP داروپخش
945063 قرص ستیریزین 10 میلی گرم 30ع - پورسینا CETIRIZINE (PURSINA) 10MG TAB داروسازي پورسينا
945062 قرص ستیریزین 5 میلی گرم 30ع - پورسینا CETIRIZINE (PURSINA) 5MG TAB داروسازي پورسينا
957051 قرص ستیریزین 5 میلی گرم 30ع - رازك CETIRIZINE (RAZAK) 5MG TAB رازک
957107 شربت ستیریزین 60 میلی لیتر 1ع - رازك CETIRIZINE (RAZAK) 5MG/5ML 60ML SYRUP رازک
944058 قرص ستیریزین 10 میلی گرم 100ع - تولیدارو CETIRIZINE (T.D) 10MG TAB توليدارو
920016 قرص ستیریزین 10 میلی گرم 30ع - ایران ناژو CETIRIZINE 2HCl 10MG TAB ايران ناژو
925036 قرص سیتریزین 10 میلی گرم 100ع - راموفارمین CETIRIZINE 2HCl 10MG TAB راموفارمين
929003 قرص ستیریزین ( آلرآف ) 10 میلی گرم 30ع - تهران دارو CETIRIZINE 2HCl 10MG TAB تهران دارو
957003 قرص ستیریزین 10 میلی گرم 100ع - رازك CETIRIZINE 2HCl 10MG TAB رازک
957050 قرص ستیریزین 10 میلی گرم 30ع - رازك CETIRIZINE 2HCl 10MG TAB رازک
925035 قرص سیتریزین 5 میلی گرم 100ع - راموفارمین CETIRIZINE 2HCl 5MG TAB راموفارمين
924076 شربت ستیریزین 60میلی لیتر 1ع - امین CETIRIZINE 2HCL 5MG/5ML 60ML SYRUP امين
925012 شربت ستیریزین 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین CETIRIZINE 2HCL 5MG/5ML 60ML SYRUP راموفارمين
954014 قرص ستیریزین 10 م.گ 100ع - آریا CETIRIZINE-ARYA® 10MG TAB داروسازي آريا
954036 قرص لووستیریزین 5 م.گ 100ع - آریا CETIZOX® 5MG TAB داروسازي آريا
942017 قرص ستیریزین (ستریكیم) 10 میلی گرم 30ع - حکیم CETRIKIM® 10MG TAB حکيم
942096 شربت ستیریزین (ستریكیم) 60 میلی لیتری 1ع - حكیم CETRIKIM® 5MG/5ML 60ML SYRUP حکيم
977089 قرص متفورمین 1000 میلی گرم 30ع - كیمیدارو CHEMFORMIN® 1000MG TAB کیمیدارو
977088 قرص متفورمین 500 میلی گرم 100ع - كیمیدارو CHEMFORMIN® 500MG TAB کیمیدارو
977151 كپسول پیوسته رهش دیكلوفناك سدیم ( كیمی فناك ) 100 میلی گرم 30ع - كیمیدارو CHEMIFENAC® 100MG EXTENDED RELEASE CAP کیمیدارو
977114 آمپول دیكلوفناك سدیم (كیمی فناك) 75 میلی گرم/3 میلی لیتر 5ع - كیمیدارو CHEMIFENAC® 75MG/3ML AMP کیمیدارو
932101 كپسول دیكلوفناك 100 میلی گرم 30ع - تهران شیمی CHEMOFENAC® 100MG EXTENDED RELEASE CAP تهران شيمي
932119 آمپول کموپروزین 50 میلی گرم /میلی لیتر 5ع - تهران شیمی CHEMOPROZIN® 50MG/2ML AMP تهران شيمي
963310 قرص سرماخوردگی كودكان ( چیلدرن كلد ) 100ع - داروپخش CHILDREN COLD (DAROUPAKHSH) TAB داروپخش
941010 قرص سرماخوردگی اطفال 100ع - فارماشیمی CHILDREN COLD (PHARMACHEMIE) TAB فارما شيمي
929086 قرص سرماخوردگی كودكان ( گریفن ) 100ع - تهران دارو CHILDREN COLD TAB تهران دارو
925044 قرص كلرودیازپوكساید 10 میلی گرم 100ع - راموفارمین CHLORDIAZEPOXIDE 10MG TAB راموفارمين
925043 قرص كلرودیازپوكساید 5 میلی گرم 100ع - راموفارمین CHLORDIAZEPOXIDE 5MG TAB راموفارمين
942019 قرص كلرودیازپوكساید 10 میلی گرم 100ع - حکیم CHLORDIAZEPOXIDE-HAKIM® 10MG TAB حکيم
942018 قرص كلرودیازپوكساید 5 میلی گرم 100ع - حکیم CHLORDIAZEPOXIDE-HAKIM® 5MG TAB حکيم
920003 دهان شویه كلرهگزیدین 0.2 درصد 250 میلی لیتری 1ع - ایران ناژو CHLORHEXIDINE 0.2% 250ML MOUTHWASH ايران ناژو
946001 قرص كلروكین 100ع - پارس دارو CHLOROQUINE (PARSDAROU) 150MG TAB پارس دارو
971094 آمپول كلرفنیرآمین مالئات 1 میلی لیتر 10ع - رها CHLORPHENIRAMINE (RAHA) 10MG/1ML AMP رها
963032 آمپول كلرفنیرامین 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش CHLORPHENIRAMINE MALEATE 10MG/1ML AMP داروپخش
948078 شربت كلرفنیرآمین 1ع - ایران دارو CHLORPHENIRAMINE MALEATE 2MG/5ML 60ML SYRUP ايران دارو
945025 قرص كلرفنیرامین مالئات 4 میلی گرم 100ع - پورسینا CHLORPHENIRAMINE MALEATE 4MG TAB داروسازي پورسينا
948023 قرص كلرفنیرآمین 4 میلی گرم 100ع - ایران دارو CHLORPHENIRAMINE MALEATE 4MG TAB ايران دارو
963031 قرص کلرفنیرامین 4 میلی گرم 100ع - داروپخش CHLORPHENIRAMINE MALEATE 4MG TAB داروپخش
932033 قرص كلرپرومازین ( نورمازین ) 100 میلی گرم 100ع - تهران شیمی CHLORPROMAZINE HCL 100MG TAB تهران شيمي
932034 قرص كلرپرومازین ( نورمازین ) 25 میلی گرم 100ع - تهران شیمی CHLORPROMAZINE HCL 25MG TAB تهران شيمي
932063 آمپول كلرپرومازین ( نورمازین ) 50 میلی گرم /میلی لیتر 10ع - تهران شیمی CHLORPROMAZINE HCL 50MG/2ML AMP تهران شيمي
945002 پودر كلستیرامین 10ع - پورسینا CHOLESTIRAMIN (PURSINA) 4G SACHET داروسازي پورسينا
915027 ساشه کلستیرامین 4 گرم 10ع - مداوا CHOLESTYRAMINE 4GR SACHET مداوا
963066 آمپول كوریونیك گنادوتروفینHCG(یخچالی)5000 واحد5ع -داروپخش CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) (D.P) 5000U VIAL داروپخش
963169 آمپول كوریونیك گنادوتروفینHCG(یخچالی)500 واحد 5ع - داروپخش CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) (D.P) 500U VIAL داروپخش
963091 آمپول كوریونیك گنادوتروفینHCG(یخچالی)1500واحد 5ع - داروپخش CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) 1500 U VIAL داروپخش
910006 قرص كرومیوم ( سنتری ) 200 میكرو گرم 100ع - پوراطب CHROMIUM PICOLINATE <21ST CENTURY HEALTHCARE> TAB پوراطب
928021 ویـــال ایمیپنم / سیلاستاتین250/250 میلی گرم 1ع - آفاشیمی CILAPENEM®(250+250)MG VIAL آفاشيمي
928022 ویـــال ایمیپنم / سیلاستاتین500/500 میلی گرم 1ع - آفاشیمی Cilapenem®(500+500)MG VIAL آفاشيمي
950032 ویـــال ایمیپنم +سیلاستاتین(سیلاویل ) 250 میلی گرم 1ع - دانا CILAVIL® (250+250)MG VIAL دانا
950033 ویـــال ایمیپنم + سیلاستاتین (سیلاویل) 500 میلی گرم 1ع - دانا CILAVIL® (500+500)MG VIAL دانا
950034 ویـــال ایمیپنم + سیلاستاتین (سیلاویل )750 میلی گرم 1ع - دانا CILAVIL® (750+750)MG VIAL دانا
977053 قرص سایمتیدین 200 میلی گرم 100ع - كیمیدارو CIMETIDINE (CD) 200MG TAB کیمیدارو
948011 قرص سایمتیدین 200 میلی گرم 100ع - ایران دارو CIMETIDINE (IRANDAROU) 200MG TAB ايران دارو
977106 آمپول سایمتیدین 200 میلی گرم/2 میلی لیتر 10ع - كیمیدارو CIMETIDINIE (CHIMIDAROU) 200MG/2ML AMP کیمیدارو
944128 قرص سیناكلست 30 میلی گرم 30ع - تولیدارو CINACALCET (TOLID DAROU) 30MG TAB توليدارو
973002 ویال بوسرلین(سینا فكت) (یخچالی) 5.5م.گ/5.5 م.ل 1 ع - سیناژن CINNAFACT® 5.5MG/5ML VIAL سیناژن
973001 آمپول فولیتروپین (سینال اف) (یخچالی)75واحد 1 ع - سیناژن CINNAL-F® 75IU VIAL سیناژن
924023 قرص سينازين (سيناريزين) 25 ميلي گرم 100ع – امين CINNARIZINE 25MG TAB امين
924024 قرص سیناریزین 75 میلی گرم 100ع - امین CINNARIZINE 75MG TAB امين
963184 قرص سیپروفلوکساسین 250 میلی گرم 30ع - داروپخش CIPROFLOXACIN (DP) 250MG TAB داروپخش
963114 قرص سیپرو فلوکساسین 500 میلی گرم 20ع - داروپخش CIPROFLOXACIN (DP) 500MG TAB داروپخش
957034 قرص سیپروفلوكساسین 250 میلی گرم 20ع - رازك CIPROFLOXACIN (RAZAK) 250MG TAB رازک
923054 قرص سیپروفلوكساسین 250 میلی گرم 20 ع - روزدارو CIPROFLOXACIN HCL 250MG TAB روز دارو
929062 قرص سیپروفلوكساسین ( تدافارم )250 میلی گرم 20ع - تهران دارو CIPROFLOXACIN HCL 250MG TAB تهران دارو
924057 قرص سیپروفلوكساسین(سیپروفكت) 500 م.گ 20ع - امین CIPROFLOXACIN HCL 500MG TAB امين
923055 قرص سیپروفلوكساسین 500میلی گرم 20 ع - روزدارو CIPROFLOXACIN HCL 500MG TAB روز دارو
929063 قرص سیپروفلوكساسین ( سیپروتد) 500 میلی گرم 20ع - تهران دارو CIPROFLOXACIN HCL 500MG TAB تهران دارو
957035 قرص سیپروفلوكساسین 500 میلی گرم 20ع - رازك CIPROFLOXACIN HCL 500MG TAB رازک
954015 قرص سیپروفلوكساسین 250 م.گ 20ع - آریا CIPROFLOXACIN-ARYA® 250MG TAB داروسازي آريا
954016 قرص سیپروفلوكساسین 500 م.گ 20ع - آریا CIPROFLOXACIN-ARYA® 500MG TAB داروسازي آريا
942020 قرص سیپروفلوكساسین 250 میلی گرم 20ع - حکیم CIPROKIM® 250MG TAB حکيم
942021 قرص سیپروفلوكساسین 500 میلی گرم 20ع - حکیم CIPROKIM® 500MG TAB حکيم
942106 قرص سیپروفلوكساسین (سیپروكیم) 500 میلی گرم 20ع - حکیم CIPROKIM® 500MG TAB حکيم
944024 قرص سیپروفلوكساسین (سیپروكینول) 250 میلی گرم 20ع - تولیدارو CIPROQUINOL® 250MG TAB توليدارو
944006 قرص سیپروفلوكساسین (سیپروكینول) 500 میلی گرم 20ع -تولیدارو CIPROQUINOL® 500MG TAB توليدارو
972002 ویال سیپروفلوكساسین (سیپروكس) 200م گ / 20م ل 1ع - روناك دارو CIPROX® 200MG/20ML VIAL روناک دارو
977058 قرص سیتالوپرام 20 میلی گرم 30ع - كیمیدارو CITALOPRAM (CHEMIE DAROU) 20MG TAB کیمیدارو
977059 قرص سیتالوپرام 40 میلی گرم 30ع - كیمیدارو CITALOPRAM (CHEMIE DAROU) 40MG TAB کیمیدارو
977125 قطره سیتالوپرام 40 میلی گرم/میلی لیتر 1ع - كیمیدارو CITALOPRAM (CHIMIDAROU) 40MG/ML ORAL DROP کیمیدارو
963116 قرص سیتالوپرام 20 میلی گرم 20ع - داروپخش CITALOPRAM (DP) 20MG FC TAB داروپخش
963308 قرص سیتالوپرام 40 میلی گرم 20ع - داروپخش CITALOPRAM (DP) 40MG FC TAB داروپخش
948031 قرص سیتالوپرام 20 میلی گرم 30ع - ایران دارو CITALOPRAM (IRANDAROU) 20MG TAB ايران دارو
948032 قرص سیتالوپرام 40 میلی گرم 30ع - ایران دارو CITALOPRAM (IRANDAROU) 40MG TAB ايران دارو
941014 قرص سیتالوپرام 20 م.گ 100ع - فارماشیمی CITALOPRAM (PHARMA) 20MG TAB فارما شيمي
941015 قرص سیتالوپرام 40 م.گ 100ع - فارماشیمی CITALOPRAM (PHARMA) 40MG TAB فارما شيمي
945040 قرص سیتالوپرام 20 میلی گرم 30ع - پورسینا CITALOPRAM (PURSINA) 20MG TAB داروسازي پورسينا
945041 قرص سیتالوپرام 40 میلی گرم 30ع - پورسینا CITALOPRAM (PURSINA) 40MG TAB داروسازي پورسينا
919043 قرص سیتالوپرام ( بایوكسال ) 20 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی CITALOPRAM HBR 20MG FC TAB باختر بيوشيمي
924056 دراژه سیتالوپرام 20 میلی گرم 30ع - امین CITALOPRAM HBR 20MG FC TAB امين
925037 قرص سیتالوپرام ( سیتالورامین ) 20 میلی گرم 20ع - راموفارمین CITALOPRAM HBR 20MG FC TAB راموفارمين
929004 قرص سیتالوپرام ( سیتالوتد ) 20 میلی گرم 20ع - تهران دارو CITALOPRAM HBR 20MG FC TAB تهران دارو
919044 قرص سیتالوپرام ( بایوكسال ) 40 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی CITALOPRAM HBR 40MG FC TAB باختر بيوشيمي
924055 دراژه سیتالوپرام 40 میلی گرم 30ع - امین CITALOPRAM HBR 40MG FC TAB امين
925038 قرص سیتالوپرام ( سیتالورامین ) 40 میلی گرم 30ع - راموفارمین CITALOPRAM HBR 40MG FC TAB راموفارمين
929005 قرص سیتالوپرام ( سیتالوتد ) 40 میلی گرم 20ع - تهران دارو CITALOPRAM HBR 40MG FC TAB تهران دارو
929157 قرص سیتالوپرام(سیتالوتد) 40 م.گ 30ع- تهران دارو CITALOPRAM HBR 40MG FC TAB تهران دارو
954017 قرص سیتالوپرام 20 م.گ 30ع - آریا CITALOPRAM-ARYA® 20MG TAB داروسازي آريا
954018 قرص سیتالوپرام 40 م.گ 30ع - آریا CITALOPRAM-ARYA® 40MG TAB داروسازي آريا
925082 قرص سیتالوپرام ( سیتالورامین ) 20 میلی گرم 30ع - راموفارمین CITALORAMIN® 20 MG TAB راموفارمين
929154 قرص سیتالوپرام ( سیتالوتد ) 20 میلی گرم 30ع - تهران دارو CITALOTED® 20MG TAB تهران دارو
918033 كپسول تونالین CLA( وبرنچرالز) 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا CLA (WN PHARMACEUTICALS) 1000MG SOFTGEL کارآوران طب آسيا-کاطا
950082 سوسپانسیون كو آموكسی كلاو (كلاموكس)156میلی گرم 1ع - دانا CLAMOX® 156 (125/31) POW SUSP دانا
950077 قرص كو آموكسی كلاو (كلاموكس) 625 میلی گرم 20ع - دانا CLAMOX® 250/125MG TAB دانا
950081 سوسپانسیون كو آموكسی كلاو (كلاموكس)312میلی گرم 1ع - دانا CLAMOX® 312 SUSP دانا
950078 قرص كو آموكسی كلاو (كلاموكس) 375 میلی گرم 20ع - دانا CLAMOX® 500/125MG TAB دانا
932118 سوسپانسیون كلاریترومایسین ( كلاریسین ) 250 میلی گرم 1ع - تهران شیمی CLARICIN® 250MG/5ML SUSP تهران شيمي
977071 قرص كلاریترومایسین 250 میلی گرم 20ع - كیمیدارو CLARITHROMYCIN (CHEMIDAROU) 250MG TAB کیمیدارو
977072 قرص كلاریترومایسین 500 میلی گرم 28ع - كیمیدارو CLARITHROMYCIN (CHEMIDAROU) 500MG TAB کیمیدارو
944056 قرص كلاریترومایسین 500 میلی گرم 20ع - تولیدارو CLARITHROMYCIN (T.D) 500MG TAB توليدارو
977129 سوسپانسون كلاریترومایسین 125 میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر 1ع - كیمیدارو CLARITHROMYCIN 125MG/5ML 100ML SUSP کیمیدارو
922079 سوسپانسیون كلاریترومایسین 125میلی گرم/5میلی لیتر 1ع- لقمان CLARITHROMYCIN 125MG/5ML SUSP لقمان
932069 سوسپانسیون كلاریترومایسین ( كلاریسین ) 125 میلی گرم 1ع - تهران شیمی CLARITHROMYCIN 125MG/5ML SUSP تهران شيمي
923063 قرص كلاریترومایسین 250 میلی گرم 20 ع - روزدارو CLARITHROMYCIN 250MG TAB روز دارو
932014 قرص كلاریترومایسین ( كلاریسین ) 250 میلی گرم 20ع- تهران شیمی CLARITHROMYCIN 250MG TAB تهران شيمي
922003 قرص كلاریترومایسین 500میلی گرم 14ع- لقمان CLARITHROMYCIN 500MG TAB لقمان
923064 قرص كلاریترومایسین 500 میلی گرم 20 ع - روزدارو CLARITHROMYCIN 500MG TAB روز دارو
932015 قرص كلاریترومایسین ( كلاریسین ) 500 میلی گرم 20ع - تهران شیمی CLARITHROMYCIN 500MG TAB تهران شيمي
954019 قرص كلاریترومایسین 250 م.گ 20ع - آریا CLARITHROMYCIN-ARYA® 250MG TAB داروسازي آريا
928018 سوسپانسیون كو آموكسی كلاو (كلاویماكس) 457 م.گ 1ع - آفاشیمی CLAVIMAX ® 457 آفاشيمي
924011 قرص كلماستین 100ع - امین CLEMASTINE 1MG TAB امين
924030 دراژه كلیدینیوم سی 100ع - امین CLIDINIUM C TAB امين
964071 آمپول كلیندامایسین 300 م.گ/2 م.ل 5 ع - ابوریحان CLINDAMYCIN (ABURAYHAN) 300MG/2ML AMP ابوریحان
964135 آمپول كلیندامایسین 600-4 م.ل 5 ع - ابوریحان CLINDAMYCIN (ABURAYHAN) 600MG/4ML AMP ابوریحان
977111 آمپول كلیندامایسین 300 ملی گرم/2 میلی لیتر 5ع - كیمیدارو CLINDAMYCIN (CHEMIDAROU) 300MG/2ML AMP کیمیدارو
977112 آمپول كلیندامایسین 600 ملی گرم/4 میلی لیتر 5ع - كیمیدارو CLINDAMYCIN (CHEMIDAROU) 600MG/4ML AMP کیمیدارو
963241 محلول كلیندامایسین 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش CLINDAMYCIN (DP) 1% 60ML SOL داروپخش
963170 آمپول كلیندامایسین 150 میلی گرم 10ع - داروپخش CLINDAMYCIN (DP) 300MG/2ML AMP داروپخش
948086 ژل كلیندامایسین 1ع - ایران دارو CLINDAMYCIN (IRAN DAROU) 1% 15G GEL ايران دارو
941046 كرم واژینال كلیندامایسین 2% 40 گرمی 1ع - فارماشیمی CLINDAMYCIN (PHARMA) 2% 40G VAG CREAM فارما شيمي
971065 كرم كلیندامایسین 1ع - رها CLINDAMYCIN (RAHA) 2% VAG CREAM رها
971118 كرم واژینال كلیندامایسین 2درصد 40 گرمی 1ع - رها CLINDAMYCIN (RAHA) 2% VAG CREAM رها
944148 شیاف واژینال كلیندامایسین 100 میلی گرم 3ع - تولیدارو CLINDAMYCIN (TOLID DATOU) 100MG VAGINAL SUPP توليدارو
931085 كپسول كلیندامایسین 300 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم CLINDAMYCIN 300MG CAP کيش مديفارم
931084 كپسول كلیندامایسین 150 میلی گرم30ع - كیش مدیفارم CLINDAMYCIN HCL 150MG CAP کيش مديفارم
931003 ژل موضعی كلیندامایسین+ترتینوئین ( آكنومیس ) 0.25 + 1.2 درصد 1ع - كیش مدیفارم CLINDAMYCIN PHOSPHATE / TERTINOIN 1.2/0.025% GEL کيش مديفارم
931010 ژل موضعی كلیندامایسین 1 درصد 1ع - كیش مدیفارم CLINDAMYCIN PHOSPHATE 1% 15G GEL کيش مديفارم
920008 محلول كلیندامایسین 1درصد 60 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو CLINDAMYCIN PHOSPHATE 1% 60ML TOP SOLUTION ايران ناژو
931034 محلول كلیندامایسین 1 درصد 1ع - كیش مدیفارم CLINDAMYCIN PHOSPHATE 1% 60ML TOP SOLUTION کيش مديفارم
931011 كرم واژینال كلیندامایسین 2 درصد 1ع - كیش مدیفارم CLINDAMYCIN PHOSPHATE 2% 40G VAG CREAM کيش مديفارم
920054 كرم واژینال كلیندامایسین 2درصد 40 گرمی 1ع - ایران ناژو CLINDAMYCIN PHOSPHATE 2% 40G VAG CREAM ايران ناژو
932056 آمپول كلیندامایسین 300 م.گ 5ع- تهران شیمی CLINDAMYCIN PHOSPHATE 300MG/2ML AMP تهران شيمي
942086 ژل كلیندامایسین 1درصد 15 گرمی 1ع - حکیم CLINDAMYCIN-HAKIM® 1% 15G GEL حکيم
957063 ژل كلینداپلاس 30 گرمی 1ع - رازك CLINDAPLUS® 1.2/0.025% 30G GEL رازک
948104 كرم كلوبتازول 0/05 % 1ع - ایران دارو CLOBETASOL (IRAN DARU) 0.05% CREAM ايران دارو
948091 پماد كلوبتازول 0/5% 1ع - ایران دارو CLOBETASOL (IRANDARU) 0.05% OINT ايران دارو
931012 كرم موضعی كلوبتازول 0.05 درصد 1ع - كیش مدیفارم CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G CREAM کيش مديفارم
932079 كرم كلوبتازول ( كلوكورت ) 0.05 درصد 1ع - تهران شیمی CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G CREAM تهران شيمي
963035 كرم كلوبتازول 15 گرم 1ع - داروپخش CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G CREAM داروپخش
931013 پماد موضعی كلوبتازول 0.05 درصد 1ع- كیش مدیفارم CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G OINT کيش مديفارم
920047 كرم موضعی كلوبتازول 0.05 درصد 15 گرمی 1ع - ایران ناژو CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G OINT ايران ناژو
932080 پماد كلوبتازول 0.05 درصد 1ع - تهران شیمی CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G OINT تهران شيمي
963034 پماد كلوبتازول 15 گرم 1ع - داروپخش CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G OINT داروپخش
963055 لوسیون کلوبتازول 0.05% 25 میلی لیتر 1ع - داروپخش CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% LOTION داروپخش
917026 كرم موضعی كلوبتازول 0/05 درصد 15 گرمی 1ع - گیلارانكو CLOBETASOL-GILARANCO® 0.05% 15G CREAM گيلارانکو
917024 پماد موضعی كلوبتازول 0.05 درصد 15 گرمی 1ع - گیلارانكو CLOBETASOL-GILARANCO® 0.05% 15G OINT گيلارانکو
920067 پماد موضعی كلوبتازول 0.05 درصد 15 گرمی 1ع - ایران ناژو CLOBETASOL-NAJO® 0.05% 15G OINT ايران ناژو
924031 دراژه كلومیپرامین 10 میلی گرم 100ع - امین CLOMIPRAMINE HCL 10MG TAB امين
924032 دراژه كلومیپرامین 25 میلی گرم 100ع - امین CLOMIPRAMINE HCL 25MG TAB امين
924051 دراژه كلومیپرامین(آبنیل) 50 میلی گرم 100ع - امین CLOMIPRAMINE HCL 50MG TAB امين
924052 دراژه كلومیپرامین(آبنیل) 75 میلی گرم 100ع - امین CLOMIPRAMINE HCL 75MG TAB امين
929010 قرص كلونازپام 1 میلی گرم 100ع - تهران دارو CLONAZEPAM 1MG TAB تهران دارو
929011 قرص كلونازپام 2 میلی گرم 100ع - تهران دارو CLONAZEPAM 2MG TAB تهران دارو
922025 قرص كلونازپام 2میلی گرم 100ع- لقمان CLONAZEPAM 2MG TAB لقمان
954020 قرص كلونازپام 1 م.گ 100ع - آریا CLONAZEPAM-ARYA® 1MG TAB داروسازي آريا
954021 قرص كلونازپام 2 م.گ 100ع - آریا CLONAZEPAM-ARYA® 2MG TAB داروسازي آريا
935011 قرص كلوپیدوگرل 75 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق CLOPIDOGREL 75MG TAB سجاد داروي شرق
929078 قرص كلوپیدوگرل (تویکس ) 75 میلی گرم 30ع - تهران دارو CLOPIDOGREL 75MG TAB تهران دارو
954022 قرص كلوپیدوگرل 75 م.گ 30ع - آریا CLOPIDOGREL-ARYA® 75MG TAB داروسازي آريا
942023 قرص كلوپیدوگرل 75 میلی گرم 30ع - حكیم CLOPIDOGREL-HAKIM® 75MG TAB حکيم
960075 قرص كلوپیدوگرل 75 م.گ 30ع - شفا CLOPIDOGREL-SHAFA® 75MG TAB شفا
964044 آمپول هپارین سدیم (كلوتین) 5000 واحد 1 میلی لیتر10 ع - ابوریحان CLOTIN® 5000IU/1ML AMP ابوریحان
920032 شامپو ضد شوره كلوتریمازول (كلیمبازول) 150 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو CLOTRIMAZOLE ايران ناژو
941044 كرم واژینال كلوتریمازول 1% 50 گرمی 1ع - فارماشیمی CLOTRIMAZOLE (PHARMA) 1% 50G VAG CREAM فارما شيمي
971056 كرم واژینال كلوتریمازول 1% 50 گرم با اپلیكاتور 1ع - رها CLOTRIMAZOLE (RAHA) 1% VAG 50G CREAM رها
920034 كرم موضعی كلوتریمازول 1درصد 15 گرمی 1ع - ایران ناژو CLOTRIMAZOLE 1% 15G TOP CREAM ايران ناژو
931014 كرم موضعی كلوتریمازول 1 درصد 1ع - كیش مدیفارم CLOTRIMAZOLE 1% 15G TOP CREAM کيش مديفارم
932081 كرم كلوتریمازول ( كلومازول ) 1 درصد 1ع - تهران شیمی CLOTRIMAZOLE 1% 15G TOP CREAM تهران شيمي
920005 محلول كلوتریمازول 1درصد 20 میلی لیتری 1ع - ایران ناژو CLOTRIMAZOLE 1% 20ML TOP SOLUTION ايران ناژو
931035 محلول موضعی كلوتریمازول 1 درصد 1ع - كیش مدیفارم CLOTRIMAZOLE 1% 20ML TOP SOLUTION کيش مديفارم
920035 كرم واژينال کلوژين( كلوتريمازول) 1درصد 50 گرمي 1ع - ايران ناژو CLOTRIMAZOLE 1% 50G VAG CREAM ايران ناژو
931015 كرم واژینال كلوتریمازول 1درصد 1ع - كیش مدیفارم CLOTRIMAZOLE 1% 50G VAG CREAM کيش مديفارم
932082 كرم واژینال كلوتریمازول ( كلومازول ) 1 درصد 1ع - تهران شیمی CLOTRIMAZOLE 1% 50G VAG CREAM تهران شيمي
931016 كرم واژینال كلوتریمازول 2 درصد 1ع - كیش مدیفارم CLOTRIMAZOLE 2% 20G VAG CREAM کيش مديفارم
920036 كرم واژینال كلوتریمازول (كلوژین) 2درصد 50 گرمی 1ع - ایران ناژو CLOTRIMAZOLE 2% 50G VAG CREAM ايران ناژو
920010 لوسیون كلوتریمازول 1درصد + بتا متازون (كلوتریزون) 1ع - ایران ناژو CLOTRIMAZOLE/BETAMETHASONE 30ML LOTION ايران ناژو
941047 كرم موضعی كلوتریمازول 1% 15 گرمی 1ع - فارماشیمی CLOTRIMAZOLE-PHARMA® 1% 15G TOP CREAM فارما شيمي
920069 كرم موضعی كلوتیمازول/بتامتازون (كلوتریزون) 30 گرمی 1ع - ایران ناژو CLOTRISON® 1/0.05% 30G TOP CREAM ايران ناژو
950014 ویـــال كلوگزاسیلین 250 میلی گرم 1ع - دانا CLOXACILLIN SODIUM 250MG VIAL دانا
914014 كپسول كلوگزاسیلین500میلیگرم-كوثر CLOXACILLIN SODIUM 500MG CAP کوثر
950015 ویـــال كلوگزاسیلین 500 میلی گرم 1ع - دانا CLOXACILLIN SODIUM 500MG VIAL دانا
942024 قرص كلوبازام (كلوزام) 10 میلی گرم 30ع - حکیم CLOZAM® 10MG TAB حکيم
963306 قرص كلوزاپین 100 میلی گرم 100ع - داروپخش CLOZAPINE (DP) 100MG TAB داروپخش
963305 قرص كلوزاپین 25 میلی گرم 100ع - داروپخش CLOZAPINE (DP) 25MG TAB داروپخش
932016 قرص كلوزاپین(كلوزاپكس) 100 م.گ 100ع- تهران شیمی CLOZAPINE 100MG TAB تهران شيمي
932017 قرص كلوزاپین ( كلوزاپكس ) 25 میلی گرم 100ع - تهران شیمی CLOZAPINE 25MG TAB تهران شيمي
928017 سوسپانسیون كو آموكسی كلاو (كلاویماكس) 228 م.گ 1ع - آفاشیمی CO AMOXICLAV (AFA CHEMIE) 228MG/5ML POWDER FOR SUSP آفاشيمي
910501 كپسول كوكیوتن ( هلث برست ) 100 میلی گرم 30ع - پوراطب CO ENZYME Q10 <HELTH BURST> 100MG CAP پوراطب
910502 كپسول كوكیوتن ( هلث برست ) 30 میلی گرم 30ع - پوراطب CO ENZYME Q10 <HELTH BURST> 30MG CAP پوراطب
911016 كپسول كوآنزیم كیوتن (لانواویتا) 30 ع - آرمان فارمد دارو CO ENZYME Q10 <LA NOVA VITA> 60MG CAP آرمان فارمد دارو
911035 كپسول كوكیوتن ( ناترول) 50 م.گ 60 ع - آرمان فارمد دارو CO ENZYME Q10 <NATROL> 50MG CAP آرمان فارمد دارو
910702 كپسول كوكیوتن ( نیچرزپلاس ) 100 میلی گرم 30ع - پوراطب CO ENZYME Q10 <NATURES PLUS> 100MG CAP پوراطب
910701 كپسول كوكیوتن ( نیچرزپلاس ) 30 میلی گرم 30ع - پوراطب CO ENZYME Q10 <NATURES PLUS> 30MG CAP پوراطب
918018 پرل كوآنزیم كیوتن ( وبرنچرالز) 100میلیگرم 30 ع - كاروان طب آسیا-كاطا CO ENZYME Q10 <WEBBER NATURALS> 100MG PEARL کارآوران طب آسيا-کاطا
918017 كپسول كوانزیم كیوتن (وبرنچرالز)30میلیگرم 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا CO ENZYME Q10 <WEBBER NATURALS> 30MG CAP کارآوران طب آسيا-کاطا
977113 آمپول كوتریماكسازول 400/80 میلی گرم/5 میلی لیتر 10ع - كیمیدارو CO TRIMOXAZOLE (CD) 400/80 MG/5ML AMP کیمیدارو
977075 قرص كوتریموكسازول 800/160 میلی گرم 20ع - كیمیدارو CO TRIMOXAZOLE (CD) 800/160 MG TAB کیمیدارو
977073 قرص كوتریموكسازول اطفال 100/20 میلی گرم 100ع - كیمیدارو CO TRIMOXAZOLE (CHEMIEDAROU) 100/20MG TAB کیمیدارو
977074 قرص كوتریموكسازول بزرگسال 400/80 میلی گرم 100ع - كیمیدارو CO TRIMOXAZOLE (CHIMIEDAROU) 400/80MG TAB کیمیدارو
963094 قرص کوتریموکسازول 400/80 میلی گرم 100ع - داروپخش CO TRIMOXAZOLE (D.P) 400/80 MG TAB داروپخش
923058 قرص كوتریموكسازول اطفال 100 ع - روزدارو CO TRIMOXAZOLE 100/20MG TAB روز دارو
929079 قرص كوتریماكسازول اطفال ( كوتریكسول ) 100/20 میلی گرم 100ع - تهران دارو CO TRIMOXAZOLE 100/20MG TAB تهران دارو
932070 سوسپانسیون كوتریموكسازول ( كوتریكسول ) 1ع - تهران شیمی CO TRIMOXAZOLE 200/40 MG/5ML 100ML SUSP تهران شيمي
924012 قرص كوتریموكسازول 100ع - امین CO TRIMOXAZOLE 400/80 MG TAB امين
923057 قرص كوتریموكسازول بزرگسال 100 ع - روزدارو CO TRIMOXAZOLE 400/80 MG TAB روز دارو
929080 قرص كوتریماكسازول بزرگسال ( كوتریكسول ) 400/80 میلی گرم 100ع - تهران دارو CO TRIMOXAZOLE 400/80 MG TAB تهران دارو
929081 قرص كوتریماكسازول فورت ( كوتریكسول ) 800/160 میلی گرم 50ع- تهران دارو CO TRIMOXAZOLE 800/160 MG TAB تهران دارو
917009 شامپو كل تار(درمین) 1درصد 150میلی لیتر 1ع- گیلارانكو COAL TAR 1% 150ML SHAMPOO گيلارانکو
920025 شامپو كلتار 1درصد 150 میلی لیتر 1ع -ایران ناژو COAL TAR 1% 150ML SHAMPOO ايران ناژو
917001 صابون كل تار 2درصد100 گرمی 1ع - گیلارانكو COAL TAR 2% SOAP گيلارانکو
922117 سوسپانسیون كوآموكسی كلاو400/57 میلی گرم 1ع- لقمان CO-AMOXICLAV (LOGHMAN) 457 (400/57)/5ML POW SUSP لقمان
914003 سوسپانسیون كو آموكسی كلاو 156 میلیگرمی -كوثر CO-AMOXICLAV 156 (125/31) POW SUSP کوثر
928015 سوسپانسیون كوآموكسی كلاو 156 م.گ 1ع - آفاشیمی CO-AMOXICLAV 156 (125/31) POW SUSP آفاشيمي
922042 سوسپانسیون كوآموكسی كلاو 156میلی گرم 1ع- لقمان CO-AMOXICLAV 156 (125/31) POW SUSP لقمان
914001 سوسپانسیون كو-آموكسی كلاو(كلاویسیلین) 228 میلیگرمی -كوثر CO-AMOXICLAV 228 (200/28.5)/5ML POW SUSP کوثر
914005 سوسپانسیون كو آموكسی كلاو 312 میلیگرمی - كوثر CO-AMOXICLAV 312 (250/62.5) POW SUSP کوثر
928016 سوسپانسیون كوآموكسی كلاو 312 م.گ 1ع - آفاشیمی CO-AMOXICLAV 312 (250/62.5) POW SUSP آفاشيمي
922043 سوسپانسیون كوآموكسی كلاو 312 میلی گرم 1ع- لقمان CO-AMOXICLAV 312 (250/62.5) POW SUSP لقمان
914007 قرص كو آموكسی كلاو 375 میلیگرمی -كوثر CO-AMOXICLAV 375 (250/125) TAB کوثر
928003 قرص كوآموكسی كلاو 375م.گ 20ع- آفاشیمی CO-AMOXICLAV 375 (250/125) TAB آفاشيمي
922034 قرص كوآموكسی كلاو 375میلی گرم 20ع- لقمان CO-AMOXICLAV 375 (250/125) TAB لقمان
914016 سوسپانسیون (كو-آموكسی كلاو)كلاویسیلین457میلیگرم-كوثر CO-AMOXICLAV 457 (400/57)/5ML POW SUSP کوثر
914008 قرص كو آموكسی كلاو 625 میلیگرمی -كوثر CO-AMOXICLAV 625 (500/125) TAB کوثر
928004 قرص كوآموكسی كلاو 625م.گ 20ع - آفاشیمی CO-AMOXICLAV 625 (500/125) TAB آفاشيمي
922035 قرص كوآموكسی كلاو 625میلی گرم 20ع- لقمان CO-AMOXICLAV 625 (500/125) TAB لقمان
919123 قرص زیدوودین/لامیوودین ( كوبایوویر ) 300/150 م.گ 30ع - باختر بیوشیمی CO-BIOVIR® 300/150MG TAB باختر بيوشيمي
954005 قرص استامینوفن كدئین(كدامول) 10-300 م.گ 100ع - آریا CODAMOL® 300/20MG TAB داروسازي آريا
954066 قرص استامینوفن كدئین (كدامول) 20-300 م.گ 100ع - آریا CODAMOL® 300/20MG TAB داروسازي آريا
924127 كپسول كفول (فروس سولفات/اسید فولیك) 30ع - امین COFOL® CAP امين
915031 قرص کلشی سین ( مداسین ) 1 میلی گرم 100ع - مداوا COLCHICINE 1MG TAB مداوا
957013 قرص سرماخوردگي (كلداستاپ ) 20ع - رازك COLD STOP RAZAK® TAB رازک
950101 كپسول نرم ژلاتینی كلد ژل فورت(روز و شب) 16ع - دانا COLD-GEL FORT DAY & NIGHT® SOFT GEL CAP دانا
950056 كپسول ژلاتینی سرماخوردگی بزرگسالان (كلد ژل ) 50ع - دانا COLD-GEL® CAP(SOFT GEL) دانا
957110 قرص کلدیفن 20ع - رازک COLDIFEN® TAB رازک
935022 كپسول مبورین رتارد ( كولیبسان ) 200 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق COLIBSAN® 200MG ER CAP سجاد داروي شرق
977130 قطره خوراكی سایمتیكون اسانس شوید اسانس رازیانه ( كولیك پد ) 1ع - كیمیدارو COLIC PED® DROP 30 ML کیمیدارو
980002 قطره كولیكز 30 م.ل 1 ع - دارو درمان سپهر COLICEZ® 30 ML ORAL DROP دارو درمان سپهر
964070 قرص آملودیپین/ آتورواستاتین 20/5 م .گ 30 ع - ابوریحان COLIPTEN® 5/20MG TAB ابوریحان
976020 قرص مبورین (كولوفین) 135 میلی گرم 100ع - سامی ساز COLOFINE® 135MG TAB سامی ساز
976048 كپسول مبورین (كولوفین) 200 میلی گرم 30ع - سامی ساز COLOFINE® 200MG EXTENDED RELEASE CAP سامی ساز
971031 قرص مبورین ( کولومب ) 135 میلی گرم 30ع - رها COLOMEB® 135MG TAB رها
971032 قرص مبورین ( کولومب ) 135 میلی گرم 100ع - رها COLOMEB® 135MG TAB رها
971051 كپسول پیوسته رهش مبورین ( کولومب ) 200 میلی گرم 50ع - رها COLOMEB® 200MG ER CAP رها
918029 كپسول پروبیوتیك (وبر نچرالز) 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا COMPLETE PROBIOTIC (NATURAL FACTORS OF NUTRITIONAL PRODUCTS LTD) CAP کارآوران طب آسيا-کاطا
964008 قرص استروژن كونژوگه (استرومارین) 0.625 میلی گرم 100 ع - ابوریحان CONJUGATED ESTROGENS 0.625MG TAB ابوریحان
964087 قرص استروژن كانژوگه (استرومارین)1.25 میلی گرم 100 ع - ابوریحان CONJUGATED ESTROGENS 1.25MG TAB ابوریحان
964010 قرص كنتراسپتیو اچ دی (اوسپت-اچ دی) 210 ع _ ابوریحان CONTRACEPTIVE HD X21 TAB ابوریحان
964131 قرص كنتراسپتیو اچ دی (اوسپت-اچ دی) 21 ع - ابوریحان CONTRACEPTIVE HD X21 TAB ابوریحان
964009 قرص كنتراسپتیو ال دی(اوسپت-ال دی) 210 ع- ابوریحان CONTRACEPTIVE LD X21 TAB ابوریحان
964096 قرص كنتراسپتیو تری فازیك (تری فاربه) 210 ع - ابوریحان CONTRACEPTIVE LD X21 TAB ابوریحان
964165 قرص كنتراسپتیوال دی (اوسپت ال-دی) 21ع - ابوریحان CONTRACEPTIVE LD X21 TAB ابوریحان
964091 قرص توپیرامات(كانوكس) 100میلی گرم 60 ع - ابوریحان CONVEX® 100MG TAB ابوریحان
964089 قرص توپیرامات(كانوكس) 25میلی گرم 60 ع - ابوریحان CONVEX® 25MG TAB ابوریحان
964090 قرص توپیرامات(كانوكس) 50میلی گرم 60 ع - ابوریحان CONVEX® 50MG TAB ابوریحان
912124 آمپول آمیودارون هیدروكلراید (كوردارون) 150 م.گ/2م.ل 6 ع- سپاكودارو cordarone / Amiodarone 150mg/3ml سپاکو دارو
912181 آمپول كوتریموكسازول ( كوتریم ) 400/80 م .گ/ 5 م.ل 5 ع - سپاكو دارو Cotrim-ratiopharm 400/80 MG/5ML Amp سپاکو دارو
944063 شربت اكسپكتورانت (كوفكس) 60 میلی لیتر 1ع - تولیدارو COUFEX® 60ML SYRUP توليدارو
921019 قرص كراتاگوس 30 ع - ایران داروك CRATAEGUS (IRAN DAROUK) TAB ايران داروک
921012 قطره كراتاگوس 30 سی سی 1 ع - ایران داروك CRATAGUS® DROP ايران داروک
945096 قطره كراتاسین 1ع - پورسینا CRATASIN® DROP 30 ML داروسازي پورسينا
963030 قطره چشمی كرومولین سدیم 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش CROMOLYN SODIUM 2% 5ML OPH DROP داروپخش
964163 كپسول كوركومین 250م.گ 60 ع - ابوریحان CURCUMIN-ABURAIHAN® 250MG CAP ابوریحان
964164 كپسول كوركومین 500 م.گ 60 ع - ابوریحان CURCUMIN-ABURAIHAN® 500MG CAP ابوریحان
957004 قرص استامینوفن/ كافئین (كات پین) 20ع - رازك CUTPAIN RAZAK® 500/65MG TAB رازک
944073 آمپول دی سیكلومین (سیكلومین)20 میلی گرم/2 میلی لیتر 10ع - تولیدارو CYCLOMIN® 20MG/2ML AMP توليدارو
931107 كپسول دلوكستین ( سیمبالتین ) 20 میلی گرم 28ع - كیش مدیفارم CYMBALTIN® 20MG CAP کيش مديفارم
931108 كپسول دلوكستین ( سیمبالتین ) 30 میلی گرم 28ع - كیش مدیفارم CYMBALTIN® 30MG CAP کيش مديفارم
931109 كپسول دلوكستین ( سیمبالتین ) 60 میلی گرم 28ع - كیش مدیفارم CYMBALTIN® 60MG CAP کيش مديفارم
945071 قرص ساینار 30ع - پورسینا CYNAR® TAB داروسازي پورسينا
924013 قرص سیپروهپتادین 100ع - امین CYPROHEPTADINE HCL 4MG TAB امين
929009 قرص سیپروهپتادین 100ع - تهران دارو CYPROHEPTADINE HCL 4MG TAB تهران دارو
963027 قرص سيپروهپتادين (سيپراکتين) 4 م.گ CYPROHEPTADINE HCL 4MG TAB داروپخش
951036 قرص سیپروهپتادین 4میلی گرم 100ع - جالینوس CYPROHEPTADINE-JALINOUS® 4MG TAB جالينوس
964015 قرص سیپروترون استات 50 میلی گرم 50 ع - ابوریحان CYPROTERONE ACETATE 50MG TAB ابوریحان
964014 قرص سیپروترون كمپاند 21 ع - ابوریحان CYPROTERONE COMPOUND TAB ابوریحان
919109 قرص والگانسایكلوویر ( سایتوبایوویر ) 450 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی CYTOBIOVIR® 450MG TAB باختر بيوشيمي
963075 قرص مایکوفنولات ( سایتوسپت ) 500 میلی گرم 50ع - داروپخش CYTOCEPT® 500MG TAB داروپخش
948073 كپسول دابیگاتران 110 میلی گرم 30ع - ایران دارو DABIGATRAN (IRAN DARU) 110MG CAP ايران دارو
948075 كپسول دابیگاتران 150 میلی گرم 30ع - ایران دارو DABIGATRAN (IRAN DARU) 150MG CAP ايران دارو
948072 كپسول دابیگاتران 75 میلی گرم 30ع - ایران دارو DABIGATRAN (IRAN DARU) 75MG CAP ايران دارو
912022 ویال داكاربازین 100میلی‌گرمی 10ع - سپاکو دارو DACARBAZINE سپاکو دارو
964150 قرص كلرمادینون استات (دالیا)2 م.گ 21 ع - ابوریحان DAHLIA® 2/0.03MG TAB ابوریحان
966016 قرص دیلی پلاس 100 ع - گسترش بازرگانی داروپخش DAILY PLUS® TAB گسترش بازرگانی داروپخش
919124 كپسول داكلاتاسویر ( داكلی بایوكس ) 30م.گ 30ع - باختربیوشیمی DAKLIBIOX® 30MG TAB باختر بيوشيمي
919125 كپسول داكلاتاسویر ( داكلی بایوكس ) 60م.گ 30ع - باختربیوشیمی DAKLIBIOX® 60MG TAB باختر بيوشيمي
946023 كرم واژینال كلیندامایسین (دالاواگ) 2% 1ع - پارس دارو DALAVAG® 2% 40G VAG CREAM پارس دارو
932117 کپسول داتیسین 300 میلی گرم 30ع - تهران شیمی DATICIN® 300MG CAP تهران شيمي
964045 آمپول ناندرولون دكانوات (دكابولكس)25 م.گ 1 م.ل 10 ع - ابوریحان DECABOLEX® 25MG/1ML AMP ابوریحان
971069 اسپری بینی نفازولین ( دکوفزول ) 0.05% 15 میلی لیتر 1ع - رها DECOFZOL® 0.05% NASAL SPRAY رها
971067 اسپری بینی فنیل افرین ( دکوفن ) 0.25% 15 میلی لیتر 1ع - رها DECOPHEN® 0.25% 15ML NASAL SPRAY رها
971068 اسپری بینی فنیل افرین ( دکوفن ) 0.5% 15 میلی لیتر 1ع - رها DECOPHEN® 0.5% 15ML NASAL SPRAY رها
971071 اسپری بینی سدیم کلراید ( دكوسالین ) 0.65% 20 میلی لیتر 1ع -رها DECOSALIN® 0.65% 20ML NASAL SPRAY رها
977155 كپسول استامینوفن / كافئین / ایبوپروفن ( دلتافن ) 325 / 40 / 200 میلی گرم 30ع - كیمیدارو DELTAFEN® CAP کیمیدارو
963252 كارتریج دنتانست 3% - 1.8 میلی لیتر 50ع - داروپخش DENTANEST® 1.8ML CARTRIDGE داروپخش
976032 قرص ونلافكسین (دپركسین) 37.5 میلی گرم 30ع - سامی ساز DEPRAXIN® 37.5MG TAB سامی ساز
976033 قرص ونلافكسین (دپركسین) 75 میلی گرم 30ع - سامی ساز DEPRAXIN® 75MG TAB سامی ساز
944113 كپسول دلوكستین (دپرسول) 20 میلی گرم 30ع - تولیدارو DEPRESOL® 20MG CAP توليدارو
944114 كپسول دلوكستین(دپرسول) 30 میلی گرم 30ع - تولیدارو DEPRESOL® 30MG CAP توليدارو
944115 كپسول دلوكستین (دپرسول) 60 میلی گرم 30ع - تولیدارو DEPRESOL® 60MG CAP توليدارو
910203 ژل تزریقی درماویسك ایز ( بوهوس ) 10 میلی گرم/ میلی لیتر 1.6 میلی لیتر 1ع - پوراطب Dermavisc ease 10mg/ml 1.6ml پوراطب
910206 ژل تزریقی درماویسك اسموس ( بوهوس ) 6 میلی گرم/ میلی لیتر 1 میلی لیتر 1ع - پوراطب Dermavisc Smooth 6mg/ml 1.0ml پوراطب
910202 ژل تزریقی درماویسك اسموس ( بوهوس ) 6 میلی گرم/ میلی لیتر 1.6 میلی لیتر 1ع - پوراطب Dermavisc smooth 6mg/ml 1.6ml پوراطب
917021 شامپو كل تار(درمین) 1درصد 150میلیگرم تیوپی 1ع- گیلارانكو DERMIN® 1% SHAMPOO گيلارانکو
917004 صابون بچه درمین 100 گرمی 1ع - گیلارانكو DERMIN® 100G SOAP گيلارانکو
917013 صابون روغن بادام درمین - گیلارانكو DERMIN® 100G SOAP گيلارانکو
917015 ژل ضدعفونی كننده دست درمین بدون نیاز به آب 60 میلی لیتر 1ع -گیلارانكو DERMIN® 60G GEL گيلارانکو
917023 ژل برطرف كننده ترك پا درمین (حاوی گلیسرین و اوره) 60 گرمی 1ع - گیلارانكو DERMIN® 60G GEL گيلارانکو
971061 كرم دكسپانتنول ( درموپان ) 30 گرم 1ع (otc)- رها DERMOPAN® 5% CREAM رها
972007 ویال دفروكسامین (دسفوناك) 500 م گ 1ع - روناك دارو DESFONAK® 500MG VIAL روناک دارو
946053 قرص دزیپرامین 25 م.گ 100ع - پارس دارو DESIPRAMINE (PARS DAROU) 25MG TAB پارس دارو
971077 اسپری بینی دسموپرسین استات(دسمورین)(یخچالی) 1ع - رها DESMORIN® 10MCG/DOSE 5ML NASAL SPRAY رها
964018 قرص دگزامتازون 0.5 میلی گرم100 ع - ابوریحان DEXAMETHASONE (ABURAYHAN) 0.5MG TAB ابوریحان
971092 آمپول دگزامتازون 2 میلی لیتر 100ع - رها DEXAMETHASONE (RAHA) 8MG/2ML AMP رها
971111 آمپول دگزامتازون 10ع - رها DEXAMETHASONE (RAHA) 8MG/2ML AMP رها
963024 قطره چشمی دگزامتازون 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش DEXAMETHASONE 0.1% OPH DROP داروپخش
932091 آمپول دگزامتازون 10 ع - تهران شیمی DEXAMETHASONE 8MG/2ML AMP تهران شيمي
963023 آمپول دگزامتازون 2 میلی لیتر 100ع - داروپخش DEXAMETHASONE 8MG/2ML AMP داروپخش
963315 آمپول دگزامتازون 2 میلی لیتر 10ع - داروپخش DEXAMETHASONE 8MG/2ML AMP داروپخش
932083 كرم دكسپانتنول ( دپانتكس ) 5 درصد 1ع - تهران شیمی DEXPANTHENOL 5% 30G CREAM تهران شيمي
924109 قرص سرماخوردگی روز (دكستاكلد) 100ع - امین DEXTACOLD® TAB امين
924110 قرص سرماخوردگی شب (دكستاكلد سی) 100ع - امین DEXTACOLD-C® TAB امين
944080 قطره خوراكی دكسترومتورفان ( دكستوفان) 15 میلی لیتر 1ع - تولیدارو DEXTOPHAN® 60MG/15ML ORAL DROP توليدارو
971081 شربت دكسترومتورفان 1ع - رها DEXTROMETHORPHAN (RAHA) 15MG/5ML 60ML SYRUP رها
944009 شربت دكسترومتورفان 60 میلی لیتر 1ع - تولیدارو DEXTROMETHORPHAN (TOLIDDAROU) 15MG/5ML 60ML SYRUP توليدارو
945009 قرص دكسترو متورفان 30ع - پورسینا DEXTROMETHORPHAN HBR 15 TAB داروسازي پورسينا
925008 شربت دكسترومتورفان ( دكسترورامین ) 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین DEXTROMETHORPHAN HBR 15MG/5ML 60ML SYRUP راموفارمين
924093 شربت دكسترومتورفان پی 60 سی سی 1ع - امین DEXTROMETHORPHAN P (AMIN) 60ML SYRUP امين
945077 شربت دكسترومتورفان 1ع - پورسینا DEXTROMETHORPHAN P (POURSINA) 60ML SYRUP داروسازي پورسينا
945078 شربت دكسترومتورفان پی 1ع - پورسینا DEXTROMETHORPHAN P (POURSINA) 60ML SYRUP داروسازي پورسينا
925009 شربت دكسترومتورفان پی ( دكسترورامین پی ) 1ع - راموفارمین DEXTROMETHORPHAN P 60ML SYRUP راموفارمين
949001 سرم قندی 10% 250 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE (IPP) 10% 250ML INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949004 سرم قندی 5% 250 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE (IPP) 5% 250ML INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949002 سرم قندی 10% 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE 10% (IPP) 0.5L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949003 سرم قندی 10% 1000 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE 10% (IPP) 1L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
963189 سرم دكستروز 5% نیم لیتری 1ع - داروپخش DEXTROSE 5% (DP) 0.5L INF P-BOTTLE داروپخش
963190 سرم دکستروز 5% یک لیتری 1ع - داروپخش DEXTROSE 5% (DP) 1L INF P-BOTTLE داروپخش
949006 سرم قندی 5% 1000 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE 5% (IPP) 1L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949005 سرم قندی 5% 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE 5% 0.5L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
963196 سرم دکستروز 3.33% سدیم کلراید 0.3% یک لیتری 1ع - داروپخش DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% (DP) 1L INF P-BOT داروپخش
949010 سرم 1/3 و 2/3 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% (IPP) 0.5L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949011 سرم 1/3 و 2/3 1000 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% (IPP) 1L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
963195 سرم دکستروز 3.33% سدیم کلراید 0.3% نیم لیتری 1ع - داروپخش DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 0.5L INF P-BOTTLE داروپخش
963194 سرم دکستروز 5% سدیم کلراید 0.9% یک لیتری 1ع - داروپخش DEXTROSE NACL 5% 0.9% (DP) 1L INF P-BOTTLE داروپخش
949008 سرم قندی نمكی 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE NACL 5% 0.9% (IPP) 0.5L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949007 سرم قندی نمكی 250 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE NACL 5% 0.9% (IPP) 250ML INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
963193 سرم دکستروز 5% سدیم کلراید 0.9% نیم لیتری 1ع - داروپخش DEXTROSE NACL 5% 0.9% 0.5L INF P-BOTTLE داروپخش
949009 سرم قندی نمكی 1000 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE NACL 5% 0.9% 1L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
950059 كپسول ژلاتینی دیفن هیدرامین (دی -اچ ژل) 25 میلی گرم 100ع - دانا DH-GEL® 25MG SOFT GEL CAP دانا
939002 قرص پیوگلیتازون ( دیاكات ) 15میلی گرم 30ع - تسنیم DIA-CUT® 15MG TAB تسنيم
921032 كرم دیاپ كر 1 ع - ایران داروك DIAP-CARE® CREAM ايران داروک
977103 آمپول دیازپام 10 میلی گرم/2 میلی لیتر 100ع - كیمیدارو DIAZEPAM (CHEMIDAROU) 10MG/2ML AMP کیمیدارو
977104 آمپول دیازپام 10 میلی گرم/2 میلی لیتر 10ع - كیمیدارو DIAZEPAM (CHEMIDAROU) 10MG/2ML AMP کیمیدارو
977035 قرص دیازپام 2 میلی گرم 100ع - كیمیدارو DIAZEPAM (CHEMIDAROU) 2MG TAB کیمیدارو
922004 قرص دیازپام 10میلی گرم100ع- لقمان DIAZEPAM 10MG TAB لقمان
977037 قرص دیازپام 10 میلی گرم 100ع - كیمیدارو DIAZEPAM 10MG TAB کیمیدارو
922005 قرص دیازپام 2میلی گرم 100ع- لقمان DIAZEPAM 2MG TAB لقمان
922006 قرص دیازپام 5میلی گرم 100ع- لقمان DIAZEPAM 5MG TAB لقمان
977036 قرص دیازپام 5 میلی گرم 100ع - كیمیدارو DIAZEPAM 5MG TAB کیمیدارو
963079 ژل دیكلوفناك ( دیكلن ) 60 گرم 1ع - داروپخش DICLEN® 60G GEL داروپخش
963270 آمپول دیكلوفناك ( دیكلن ) 3 میلی لیتر 10ع - داروپخش DICLEN® 75MG/3ML AMP داروپخش
964026 شیاف دیكلوفناك سدیم 50 میلی گرم 10 ع - ابوریحان DICLOFENAC (ABURAIHAN) 50MG SUPP ابوریحان
924142 كپسول دیكلوفناك سدیم 100 میلی گرم 100ع - امین DICLOFENAC (AMIN) 100MG EXTENDED RELEASE CAP امين
963140 شیاف دیكلوفناك سدیم 100 میلی گرم 5ع - داروپخش DICLOFENAC (DP) 100MG SUPP داروپخش
963081 شیاف دیكلوفناك سدیم 50 میلی گرم 5ع - داروپخش DICLOFENAC (DP) 50MG SUPP داروپخش
957105 ژل دیكلوفناك 60 گرمی 1ع - رازك DICLOFENAC (RAZAK) 1% 60G GEL رازک
944090 شیاف دیكلوفناك سدیم 100 میلی گرم 10ع - تولیدارو DICLOFENAC (T.D) 100MG SUPP توليدارو
944110 شیاف دیكلوفناك سدیم 50 میلی گرم 10ع - تولیدارو DICLOFENAC (TOLID DAROU) 50MG SUPP توليدارو
950111 كپسول ژلاتینی دیكلوفناك پتاسیم 25 م.گ 90ع - دانا DICLOFENAC POTASSIUM (DANA) 25MG SOFT GEL CAP دانا
924097 قرص دیكلوفناك پتاسیم 50 میلی گرم 100ع - امین DICLOFENAC POTASSIUM 50MG EC TAB امين
919005 قطره استریل دیکلوفناک سدیم ( بایوفناک ) 0.1 درصد 1ع - باختر بیوشیمی DICLOFENAC SODIUM 0.1% OPH DROP باختر بيوشيمي
931017 ژل موضعی دیكلوفناك 1 درصد 1ع - كیش مدیفارم DICLOFENAC SODIUM 1% TOP GEL کيش مديفارم
920055 ژل موضعی دیكلوفناك 1درصد 60 گرمی 1ع - ایران ناژو DICLOFENAC SODIUM 1% TOP GEL ايران ناژو
925062 كپسول پیوسته رهش دیكلوفناك سدیم 100 میلی گرم 50ع - راموفارمین DICLOFENAC SODIUM 100MG EC TAB راموفارمين
941040 شیاف دیكلوفناك 100 م.گ 5ع - فارماشیمی DICLOFENAC SODIUM 100MG SUPP فارما شيمي
964027 شیاف دیكلوفناك سدیم 100 میلی گرم 10 ع - ابوریحان DICLOFENAC SODIUM 100MG SUPP ابوریحان
925030 قرص دیكلوفناك ( دیكلورامین ) 25 میلی گرم 100ع - راموفارمین DICLOFENAC SODIUM 25MG EC TAB راموفارمين
923038 قرص دیكلوفناك سدیم 25 میلی گرم 100 ع- روزدارو DICLOFENAC SODIUM 25MG EC TAB روز دارو
932019 قرص دیكلوفناك 50 میلی گرم 100ع - تهران شیمی DICLOFENAC SODIUM 50MG EC TAB تهران شيمي
963022 آمپول دیكلوفناك ( دیكلن ) 75 میلی گرم 3 میلی لیتر 5ع - داروپخش DICLOFENAC SODIUM 75MG/3ML AMP داروپخش
915011 کپسول دیکلوفناک ( مدافناک ) 100 میلی گرم 30ع - مداوا DICLOFENAC SODIUM SR 100MG CAP مداوا
929103 كپسول دیكلوفناك سدیم ( دیكوتارد ) 100میلی گرم 30ع - تهران دارو DICLOFENAC SODIUM SR 100MG CAP تهران دارو
942092 شیاف دیكلوفناك سدیم 100 میلی گرم 5ع- حكیم DICLOFENAC-HAKIM® 100MG SUPP حکيم
942091 شیاف دیكلوفناك سدیم 50 میلی گرم 5ع - حكیم DICLOFENAC-HAKIM® 50MG SUPP حکيم
951085 كپسول دیكلوفناك سدیم 100 میلی گرم 30ع - جالینوس DICLOFENAC-JALINOUS® 100MG EXTENDED RELEASE CAP جالينوس
951028 قرص دیكلوفناك 25 میلی گرم 100ع - جالینوس DICLOFENAC-JALINOUS® 25MG TAB جالينوس
951029 قرص دیكلوفناك 50 میلی گرم 100ع - جالینوس DICLOFENAC-JALINOUS® 50MG TAB جالينوس
920063 قرص دیكلوفناك 100 میلی گرم 30ع - ایران ناژو DICLOFENAC-NAJO® 100MG ER TAB ايران ناژو
964051 آمپول دیكلوفناك سدیم (دیكلوژین) 75 م.گ 3 م.ل 5 ع- ابوریحان DICLOGIN® 75MG/3ML AMP ابوریحان
942087 ژل دیكلوفناك سدیم (دیكلوكیم) 1درصد 60 گرمی 1ع - حكیم DICLOKIM® 1% 60G GEL حکيم
942028 قرص دیكلوفناك سدیم (دیكلوكیم) 100 میلی گرم 30ع - حكیم DICLOKIM® 100MG SR TAB حکيم
942025 قرص دیكلوفناك سدیم (دیكلوكیم) 25 میلی گرم 100ع - حكیم DICLOKIM® 25MG EC TAB حکيم
942026 قرص دیكلوفناك سدیم (دیكلوكیم) 50 میلی گرم 100ع - حكیم DICLOKIM® 50MG EC TAB حکيم
924117 شربت دی سیكلومین 60 سی سی 1ع - امین DICYCLOMINE (AMIN) 10MG/5ML ORAL SOLUTION امين
944035 قرص دیسیكلومین 10 میلی گرم 100ع - تولیدارو DICYCLOMINE (TOLID DAROU) 10MG TAB توليدارو
944062 شربت دی سیكلومین 60 میلی لیتر 1ع - تولیدارو DICYCLOMINE (TOLIDDAROU) 10MG/5ML ELIXIR توليدارو
912182 قرص آنتی سیانوزید (دیفرارل)100 م.گ 60 ع - سپاكو دارو DIFRAREL® 100MG TAB سپاکو دارو
977034 قرص دایجستیو 100ع - كیمیدارو DIGESTIVE (CHEMIDAROU) EC TAB کیمیدارو
932035 قرص روکشدار دایجستیو ( اونانزیم ) 100میلی گرم 100ع - تهران شیمی DIGESTIVE EC TAB تهران شيمي
945008 قرص روكشدار دایجستیو 100ع - پورسینا DIGESTIVE EC TAB داروسازي پورسينا
912037 آمپول دیگوكسین 0.5 میلی‌گرمی 5ع- سپاکو دارو DIGOXIN سپاکو دارو
912051 آمپول لانیكور دیگوكسین 0.25میلیگرم 5ع - سپاکو دارو DIGOXIN سپاکو دارو
971030 قرص دیلتیازم 60 میلی گرم 100ع - رها DILTIAZEM (RAHA) 60MG TAB رها
924033 دراژه دیلتیازم 60 میلی گرم 100ع - امین DILTIAZEM HCL 60MG TAB امين
963084 قرص دیلتیازم 60 میلی گرم 100ع - داروپخش DILTIAZEM HCL 60MG TAB داروپخش
954023 قرص دیلتیازم 60 م.گ 100ع - آریا DILTIAZEM-ARYA® 60MG TAB داروسازي آريا
954024 قرص دیلتیازم 120 م.گ 30ع - آریا DILTIAZEM-ARYA® SR 120MG TAB داروسازي آريا
954067 قرص دیلتیازم 120 م.گ 100ع - آریا DILTIAZEM-ARYA® SR 120MG TAB داروسازي آريا
929057 قرص دیمن هیدرینات ( تراولین ) 100ع - تهران دارو DIMENHYDRINATE 50MG TAB تهران دارو
929166 قرص دیمن هیدرینات ( تراولین ) 30ع - تهران دارو DIMENHYDRINATE 50MG TAB تهران دارو
951027 قرص دیمن هیدرینات 50 میلی گرم 100ع - جالینوس DIMENHYDRINATE-JALINOUS® 50MG TAB جالينوس
924123 قطره دایمتیكون فعال شده (سایمتیكن) 30 سی سی 1ع - امین DIMETHICONE (ACTIVATED) (AMIN) 40MG/ML ORAL DROP امين
977131 قطره دایمتیكون 1ع - كیمیدارو DIMETHICONE (ACTIVATED) (CHEMIE DAROU) 40MG/ML ORAL DROP کیمیدارو
929152 كپسول دایمتیكون 125 میلی گرم 60ع - تهران دارو DIMETHICONE (ACTIVATED) (TEHRANDAROU) 125MG SOFT GEL CAP تهران دارو
929167 كپسول دایمتیكون 125 میلی گرم 30ع - تهران دارو DIMETHICONE (ACTIVATED) (TEHRANDAROU) 125MG SOFT GEL CAP تهران دارو
929153 كپسول دایمتیكون 180 میلی گرم 60ع - تهران دارو DIMETHICONE (ACTIVATED) (TEHRANDAROU) 180MG SOFT GEL CAP تهران دارو
929168 كپسول دایمتیكون 180 میلی گرم 30ع - تهران دارو DIMETHICONE (ACTIVATED) (TEHRANDAROU) 180MG SOFT GEL CAP تهران دارو
948034 قرص دایمیتیكون 40 میلی گرم 100ع - ایران دارو DIMETHICONE (IRAN DAROU) 40MG TAB ايران دارو
929008 قرص دایمتیكون 40 میلی گرم 100ع - تهران دارو DIMETHICONE 40MG TAB تهران دارو
951024 قرص دایمتیكون 40 میلی گرم 100ع - جالینوس DIMETHICONE-JALINOUS® 40MG TAB جالينوس
944011 قطره خوراكی دایمتیكون (دایمتین) 30 میلی لیتر 1ع - تولیدارو DIMETIN® ORAL DROP توليدارو
944086 قطره خوراكی دایمتیكون + زیره (دایمتیكس)30 میلی لیتر 1ع - تولیدارو DIMETIX® (TOLIDDARU) ORALDROPSUSPENSION 15 ML توليدارو
963142 شربت دیفن هیدرامین 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش DIPHENHYDRAMINE (DP) 60ML SYRUP داروپخش
971093 آمپول دیفن هیدرامین 1 میلی لیتر 10ع(OTC) - رها DIPHENHYDRAMINE (RAHA) 50MG/1ML AMP رها
944150 شربت دیفن هیدرامین 60 میلی لیتر 1ع - تولیدارو DIPHENHYDRAMINE (TOLID DAROU) 60ML ORAL SOLUTION توليدارو
963073 شربت دیفن هیدرامین كامپاند 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش DIPHENHYDRAMINE COMPOUND (DP) 60ML SYRUP داروپخش
945081 شربت دیفن هیدرامین كمپاند 1ع - پورسینا DIPHENHYDRAMINE COMPOUND (PURSINA) 60ML SYRUP داروسازي پورسينا
971080 شربت ديفن هيدرامين كامپاند 1ع (otc) - رها DIPHENHYDRAMINE COMPOUND (RAHA) 60ML SYRUP رها
944151 شربت دیفن هیدرامین كمپاند 60 میلی لیتر 1ع - تولیدارو DIPHENHYDRAMINE COMPOUND (TOLID DAROU) 60ML SYRUP توليدارو
924078 شربت دیفن هیدرامین كمپاند 60 میلی لیتر 1ع - امین DIPHENHYDRAMINE COMPOUND 60ML SYRUP امين
925011 شربت دیفن هیدرامین كامپاند 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین DIPHENHYDRAMINE COMPOUND 60ML SYRUP راموفارمين
932071 شربت دیفن هیدرامین كامپاند 1ع - تهران شیمی DIPHENHYDRAMINE COMPOUND 60ML SYRUP تهران شيمي
924085 شربت دیفن هیدرامین 60 میلی لیتر 1ع - امین DIPHENHYDRAMINE HCL 12.5MG/5ML 60ML ELIXIR امين
925010 شربت دیفن هیدرامین ساده 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین DIPHENHYDRAMINE HCL 12.5MG/5ML 60ML ELIXIR راموفارمين
945082 الگزیر دیفن هیدرامین 1ع - پورسینا DIPHENHYDRAMINE HCL 12.5MG/5ML 60ML ELIXIR داروسازي پورسينا
942128 الگزیر دیفن هیدرامین 60 میلی لیتر 1ع - حکیم DIPHENHYDRAMINE-HAKIM® 12.5MG/5ML 60ML ELIXIR حکيم
963235 قرص دیفنوكسیلات 2.5 میلی گرم 100ع - داروپخش DIPHENOXYLATE (D.P) 2.5MG TAB داروپخش
941011 قرص دیفنوكسیلات 2.5 م.گ 100ع - فارماشیمی DIPHENOXYLATE (PHARMACHEMIE) 2.5MG TAB فارما شيمي
924014 قرص دیفنوكسیلات 100ع - امین DIPHENOXYLATE 2.5MG TAB امين
932020 قرص دیفنوكسیلات 100ع - تهران شیمی DIPHENOXYLATE 2.5MG TAB تهران شيمي
942027 قرص دیفنوكسیلات (دیفنوكیم) 2.5 میلی گرم 100ع - حکیم DIPHNOKIM® 2.5MG TAB حکيم
963135 كپسول استامینوفن كافئین ایبوپروفن ( دی پی فن ) 30ع - داروپخش DIPIFEN® CAP داروپخش
963119 ویال انسولین مخلوط(دی پی سولین70/30)(یخچالی)10م.ل1ع-داروپخش DIPISULIN® 70/30 VIAL داروپخش
963105 ویال انسولینNPH(دی پی سولین ان)(یخچالی)10 م.ل1ع -داروپخش DIPISULIN-N® 1000IU/10ML VIAL داروپخش
963118 ویال انسولین ساده(دی پی سولین آر)(یخچالی)10 م.ل1ع -داروپخش DIPISULIN-R® 1000IU/10ML VIAL داروپخش
963187 قرص کلوپیدگرول ( دی پیکس ) 75میلی گرم 30ع - داروپخش DIPIX® 75MG TAB داروپخش
971060 كرم كلوتریمازول بتامتازون دی پروپیونات ( دیپروكل ) 1ع - رها DIPROCOL® (1/0.05)% CREAM رها
944037 قرص دیپریدامول 25 میلی گرم 100ع - تولیدارو DIPYRIDAMOLE (TOLIDDAROU) 25MG TAB توليدارو
944038 قرص دیپریدامول 75 میلی گرم 100ع - تولیدارو DIPYRIDAMOLE (TOLIDDAROU) 75MG TAB توليدارو
964069 قرص دیوالپروئكس سدیم 250 م.گ 60 ع - ابوریحان DIVALDIN® 250MG TAB ابوریحان
964144 قرص دیوالپروئكس سدیم(دیوالدین) 500م.گ 30 ع - ابوریحان DIVALDIN® 500MG TAB ابوریحان
924112 قرص والپروات سدیم (دی والپروئكس) 250 میلی گرم 100ع - امین DIVALPROEX (AMIN) 250MG TAB امين
924115 قرص والپروات سدیم (دی والپروئكس) 500 میلی گرم 50ع - امین DIVALPROEX (AMIN) 500MG TAB امين
963266 قرص دی والپروئكس سدیم 500 میلی گرم 90ع - داروپخش DIVALPROEX (D.P) 500MG TAB داروپخش
923101 قرص دی والپروئكس 250 م.گ 50 ع- روزدارو DIVALPROEX (RUZ DAROU) 250MG TAB روز دارو
923093 قرص دی والپروئكس سدیم 500 م.گ 50 ع - روز دارو DIVALPROEX (RUZ DAROU) 500MG TAB روز دارو
919033 قرص دی والپروئکس سدیم ( دی والبایوكس ) 125 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی DIVALPROEX (VALPROATE SEMISODIUM) 125MG TAB باختر بيوشيمي
919034 قرص دی والپروئکس سدیم ( دی والبایوكس ) 250 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی DIVALPROEX (VALPROATE SEMISODIUM) 250MG TAB باختر بيوشيمي
919035 قرص دی والپروئکس سدیم ( دی والبایوكس ) 500 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی DIVALPROEX (VALPROATE SEMISODIUM) 500MG TAB باختر بيوشيمي
932123 قرص والپروات سمی سدیم (دیواپوكس) 250 میلی گرم 30ع - تهران شیمی DIVAPOX® 250MG TAB تهران شيمي
932124 قرص دی والپروئكس (دیواپوكس) 500 میلی گرم 30ع - تهران شیمی DIVAPOX® 500MG TAB تهران شيمي
964016 قرص دمپریدون مالئات (دومپریدون) 10 م.گ 30 ع - ابوریحان DOMPERIDONE (ABU) 10MG TAB ابوریحان
951026 قرص دمپریدون 10 میلی گرم 30ع - جالینوس DOMPERIDONE (JALINOUS) 10MG TAB جالينوس
957021 قرص دومپریدون 10 میلی گرم 30ع - رازك DOMPERIDONE (RAZAK) 10MG TAB رازک
957022 قرص دومپریدون 10 میلی گرم 100ع - رازك DOMPERIDONE (RAZAK) 10MG TAB رازک
919074 قرص دومپریدون ( دامپركس ) 10 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی DOMPERIDONE MALEATE 10MG TAB باختر بيوشيمي
923091 قرص دومپریدون 10 میلی گرم 100 ع - روزدارو DOMPERIDONE MALEATE 10MG TAB روز دارو
942110 قرص دمپریدون 10 میلی گرم 30ع - حكیم DOMPERIDONE-HAKIM® 10MG TAB حکيم
925076 قرص دنپزیل 10 میلی گرم 100ع - راموفارمین DONEPEZIL (RAMIN) 10MG TAB راموفارمين
925075 قرص دنپزیل 5 میلی گرم 100ع - راموفارمین DONEPEZIL (RAMIN) 5MG TAB راموفارمين
957020 قرص دنپنزیل (آری سپتین) 10 میلی گرم 100ع- رازك DONEPEZIL (RAZAK) 10MG TAB رازک
957019 قرص دنپنزیل (آری سپتین) 5 میلی گرم 100ع - رازك DONEPEZIL (RAZAK) 5MG TAB رازک
922031 قرص دنپزیل 10میلی گرم 28ع- لقمان DONEPEZIL 10MG TAB لقمان
929061 قرص دنپزیل 10 میلی گرم 30ع - تهران دارو DONEPEZIL 10MG TAB تهران دارو
922030 قرص دنپزیل 5میلی گرم 28ع- لقمان DONEPEZIL 5MG TAB لقمان
976013 قرص دونپزیل (دونپت) 10 میلی گرم 30ع - سامی ساز DONEPT® 10MG TAB سامی ساز
976012 قرص دونپزیل (دونپت) 5 میلی گرم 30ع - سامی ساز DONEPT® 5MG TAB سامی ساز
963153 قطره چشمی دورزولامید 2% 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش DORZOLAMIDE (DP) 2% OPH DROP داروپخش
919052 قطره چشمی دورزولامید ( بایوسوپت ) 2 درصد 1ع - باختربیوشیمی DORZOLAMIDE HCL 2% OPH DROP باختر بيوشيمي
919053 قطره چشمی دورزولامید تیمولول ( كو بایوسوپت ) 1ع - باختربیوشیمی DORZOLAMIDE+TIMOLOL 2%/0.5% OPH DROP باختر بيوشيمي
957079 كپسول دوكسپین 10 میلی گرم 30ع - رازك DOXEPIN (RAZAK) 10MG CAP رازک
957080 كپسول دوكسپین 25 میلی گرم 30ع - رازك DOXEPIN (RAZAK) 25MG CAP رازک
925074 كپسول دوكسپین 10 میلی گرم 30ع - راموفارمین DOXEPIN HCL 10MG CAP راموفارمين
925057 كپسول دوكسپین 25 میلی گرم 30ع - راموفارمین DOXEPIN HCL 25MG CAP راموفارمين
963136 كپسول دوكسیپن (داكسپین) 10 میلی گرم 100ع - داروپخش DOXIPEN® 10MG CAP داروپخش
963158 کپسول دوکسیپن 10 میلی گرم 60ع - داروپخش DOXIPEN® 10MG CAP داروپخش
963137 كپسول دوكسپین (داكسپین)25 میلی گرم 100ع - داروپخش DOXIPEN® 25MG CAP داروپخش
963318 كپسول داكسپین 25 میلی گرم 60ع - داروپخش DOXIPEN® 25MG CAP داروپخش
948052 كپسول داكسی سایكلین 100 میلی گرم 100ع - ایران دارو DOXYCYCLINE (IRANDAROU) 100MG CAP ايران دارو
957023 كپسول داكسی سایكلین 100 میلی گرم 100ع - رازك DOXYCYCLINE (RAZAK) 100MG CAP رازک
942060 كپسول داكسی سایكلین (داكسی كیم) 100 میلی گرم 100ع - حکیم DOXYKIM® 100MG CAP حکيم
942130 كپسول دولوكستین 20 میلی گرم 30ع - حكیم DOXYKIM® 100MG CAP حکيم
921007 قرص د-رگلیس بلیستر 100 ع - ایران داروك D-REGLIS® TAB-BLISTER ايران داروک
980013 قطره دیترول 30 م.ل 1 ع - دارو درمان سپهر D-TROL® 30 ML ORAL DROP دارو درمان سپهر
971001 قرص كوتریموكسازول ( دوكوتری ) 800/160 میلی گرم 30ع - رها DUCOTRI® 800/160 MG TAB رها
924130 کپسول دلوکستین 20 میلی گرم 100ع - امین DULOXETINE (AMIN) 20MG CAP امين
924131 كپسول دلوكستین 30 میلی گرم 100ع - امین DULOXETINE (AMIN) 30MG CAP امين
924132 كپسول دلوكستین 60 میلی گرم 100ع - امین DULOXETINE (AMIN) 60MG CAP امين
963218 كپسول دولوكستین 30 میلی گرم 30ع - داروپخش DULOXETINE (DAROUPAKHSH) 30MG CAP داروپخش
951079 كپسول دلوكستین 20 میلی گرم 30ع - جالینوس DULOXETINE (JALINOUS) 20MG CAP جالينوس
951080 كپسول دلوكستین 30 میلی گرم 30ع - جالینوس DULOXETINE (JALINOUS) 30MG CAP جالينوس
951081 كپسول دلوكستین 60 میلی گرم 30ع - جالینوس DULOXETINE (JALINOUS) 60MG CAP جالينوس
922109 كپسول دولوكستین 20 میلی گرم 60ع- لقمان DULOXETINE (LOGHMAN) 20MG CAP لقمان
922110 كپسول دولوكستین 30 میلی گرم 100ع- لقمان DULOXETINE (LOGHMAN) 30MG CAP لقمان
922126 كپسول دولوكستین60 میلی گرم 100ع- لقمان DULOXETINE (LOGHMAN) 60MG CAP لقمان
925070 كپسول دولكستین 30 میلی گرم 30ع - راموفارمین DULOXETINE 30MG CAP راموفارمين
925071 كپسول دولكستین 60 میلی گرم 30ع - راموفارمین DULOXETINE 60MG CAP راموفارمين
950055 كپسول ژلاتینی ویتامین D3 (دی ویژل) 50000 100ع - دانا D-VIGEL® 50000IU CAP دانا
912101 قرص دیدروژسترون( دوفاستون) 10 م.گ 84 ع - سپاكو دارو DYDROGESTERONE 10MG TAB سپاکو دارو
921025 قرص روكشدار ایزی فلو30 ع - ایران داروك EASY FLOW® F.C. TAB ايران داروک
969002 قطره آلرژی چشمی Ectoin Allergy 2% - پارس كورش طب Ectoin Allergy 2% 0.5ML EYES DROP پارس کورش طب
969001 اسپری بینی Ectoin Rhinitis - پارس كورش طب ECTOIN RHINITIS NASAL SPRAY پارس کورش طب
919017 قرص افاویرنز ( افابایوویر ) 600 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی EFAVIRENZ 600 MG باختر بيوشيمي
930002 قرص ایزن پلاس (آهن+اسیدفولیك+ویتامین های گروه ب+ث) 60ع - ویتالیا EISEN PLUS <VITALIA> TAB اسپيد شاهد
942085 كرم هیدروكینون 4درصد 30 گرمی 1ع - حكیم ELDOKIM® 4% 30G CREAM حکيم
945059 قرص انالاپریل 10 میلی گرم 100ع - پورسینا ENALAPRIL (PURSINA) 10MG TAB داروسازي پورسينا
945060 قرص انالاپریل 20 میلی گرم 100ع - پورسینا ENALAPRIL (PURSINA) 20MG TAB داروسازي پورسينا
945058 قرص انالاپریل 5 میلی گرم 100ع - پورسینا ENALAPRIL (PURSINA) 5MG TAB داروسازي پورسينا
957102 قرص انالاپریل مالئات 20 میلی گرم 100ع - رازك ENALAPRIL (RAZAK) 20MG TAB رازک
929037 قرص انالاپریل 10 میلی گرم 100ع - تهران دارو ENALAPRIL MALEATE 10MG TAB تهران دارو
923022 قرص انالاپریل 20 میلی گرم100 ع - روزدارو ENALAPRIL MALEATE 20MG TAB روز دارو
929038 قرص انالاپریل 20 میلی گرم 100ع - تهران دارو ENALAPRIL MALEATE 20MG TAB تهران دارو
923023 قرص انالاپریل 5 میلی گرم100 ع - روزدارو ENALAPRIL MALEATE 5MG TAB روز دارو
929036 قرص انالاپریل 5 میلی گرم 100ع - تهران دارو ENALAPRIL MALEATE 5MG TAB تهران دارو
957101 قرص انالاپریل مالئات 5 میلی گرم 100ع - رازك ENALAPRIL MALEATE 5MG TAB رازک
964136 قرص اگزامستان(آنارزین) 25 م.گ 30 ع - ابوریحان ENAROZIN® 25MG TAB ابوریحان
963271 آمپول انوكساپارین سدیم 10000 5ع - داروپخش ENOXAPARIN SODIUM (D.P) 100MG/ML (10000U) 1ML AMP داروپخش
963104 آمپول انوکساپارین سدیم 60 میلی گرم 0.6 میلی لیتر 5ع - داروپخش ENOXAPARIN SODIUM (D.P) 100MG/ML (6000U) 0.6ML AMP داروپخش
976030 قرص لوتیراستام (اپی استام) 250 میلی گرم 100ع - سامی ساز EPICETAM® 250MG TAB سامی ساز
976031 قرص لوتیراستام (اپی استام) 500 میلی گرم 100ع - سامی ساز EPICETAM® 500MG TAB سامی ساز
963161 آمپول اپی نفرین 0.01% 10 میلی لیتر 5ع - داروپخش EPINEPHRINE (DP) 0.01% 10ML AMP داروپخش
963065 آمپول اپی نفرین 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش EPINEPHRINE (DP) 1MG/1ML AMP داروپخش
921024 قرص روكشدار اپی یون 30 ع - ایران داروك EPIONE® EC TAB ايران داروک
963004 قرص ارگوتامین سی 100ع - داروپخش ERGOTAMINE C (DAROUPAKHSH) 1/100MG TAB داروپخش
977128 سوسپانسیون اریترومایسین 200 میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر 1ع - كیمیدارو ERYTHROCHEM® 200MG/5ML 100ML FOR SUSP کیمیدارو
977013 قرص اریترومایسین 400 میلی گرم 100ع - كیمیدارو ERYTHROCHEM® 400MG TAB کیمیدارو
948108 پماد چشمی اریترومایسین 0.5% 1ع - ایران دارو ERYTHROMYCIN (OSVEH) 0.5% 3G OPH OINT ايران دارو
920051 پماد چشمی اریترومایسین 0.5درصد 3 گرمی 1ع - ایران ناژو ERYTHROMYCIN 0.5% 3G OPH OINT ايران ناژو
920004 محلول اریترومایسین 2درصد 60 میلی گرم 1ع - ایران ناژو ERYTHROMYCIN 2% 60ML TOP SOL ايران ناژو
931036 محلول موضعی اریترومایسین 2 درصد 1ع - كیش مدیفارم ERYTHROMYCIN 2% 60ML TOP SOL کيش مديفارم
931018 ژل موضعی اریترومایسین 2 درصد 1ع - كیش مدیفارم ERYTHROMYCIN 2% TOP GEL کيش مديفارم
931019 ژل موضعی اریترومایسین 4 درصد 1ع - كیش مدیفارم ERYTHROMYCIN 4% TOP GEL کيش مديفارم
931037 محلول موضعی اریترومایسین 4 درصد 1ع - كیش مدیفارم ERYTHROMYCIN 4% TOP SOL کيش مديفارم
922009 قرص اریترومایسین 200میلی گرم 120ع- لقمان ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG TAB لقمان
923024 قرص اریترومایسین 200 میلی گرم 100 ع - روزدارو ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG TAB روز دارو
932021 قرص اریترومایسین 200 میلی گرم 100ع - تهران شیمی ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG TAB تهران شيمي
922041 سوسپانسیون اریترومایسین 200میلی گرم 1ع- لقمان ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG/5ML 100ML SUSP لقمان
932072 سوسپانسیون اریترومایسین ( اریتروماكس ) 200 میلی گرم 1ع - تهران شیمی ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG/5ML 100ML SUSP تهران شيمي
922010 قرص اریترومایسین 400میلی گرم 120ع- لقمان ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 400MG TAB لقمان
923025 قرص اریترومایسین 400 میلی گرم 100 ع- روزدارو ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 400MG TAB روز دارو
932022 قرص اریترومایسین (اریترماكس)400 میلی گرم 100ع - تهران شیمی ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 400MG TAB تهران شيمي
942079 محلول موضعی اریترومایسین 2درصد 60 میلی لیتری 1عدد - حکیم ERYTHROMYCIN-HAKIM® 2% 60ML SOL حکيم
942088 ژل اریترومایسین 2درصد 30 گرمی 1ع - حکیم ERYTHROMYCIN-HAKIM® 2% GEL حکيم
942089 ژل اریترومایسین 4درصد 30 گرمی 1ع - حکیم ERYTHROMYCIN-HAKIM® 4% 30G GEL حکيم
942080 محلول موضعی اریترومایسین 4درصد 60 میلی لیتر 1ع - حکیم ERYTHROMYCIN-HAKIM® 4% 60ML SOL حکيم
920062 محلول اریترومایسین 4درصد 60 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو ERYTHROMYCIN-NAJO® 4% 60ML SOL ايران ناژو
963217 كپسول اس امپرازول 40 میلی گرم 30ع - داروپخش ESOMEPRAZOLE (DAROUPAKHSH) 40MG CAP داروپخش
948068 كپسول اس امپرازول 40 میلی گرم 30ع - ایران دارو ESOMEPRAZOLE (IRAN DAROU) 40MG CAP ايران دارو
922114 کپسول اس امپرازول 20 میلی گرم 28ع- لقمان ESOMEPRAZOLE (LOGHMAN) 20MG CAP لقمان
922115 كپسول اس امپرازول 40 میلی گرم 14ع- لقمان ESOMEPRAZOLE (LOGHMAN) 40MG CAP لقمان
923092 كپسول اس امپرازول 20 م.گ 14 ع- روزدارو ESOMEPRAZOLE (RUZDAROU) 20MG CAP روز دارو
944119 كپسول اس امپرازول 20 میلی گرم 14ع - تولیدارو ESOMEPRAZOLE (TOLID DAROU) 20MG CAP توليدارو
944118 كپسول اس امپرازول 40 میلی گرم 14ع - تولیدارو ESOMEPRAZOLE (TOLID DAROU) 40MG CAP توليدارو
931099 كپسول اس امپرازرول ( نكسیفارم ) 20 میلی گرم 14ع - كیش مدیفارم ESOMEPRAZOLE 20MG CAP کيش مديفارم
925064 كپسول اس امپرازول 20 میلی گرم 14ع - راموفارمین ESOMEPRAZOLE 20MG CAP راموفارمين
924128 کپسول اس امپرازول 20 میلی گرم 14ع - امین ESOMEPRAZOLE 20MG CAP امين
923087 كپسول اس امپرازول 40 میلی گرم 14 ع - روزدارو ESOMEPRAZOLE 40MG CAP روز دارو
925065 كپسول اس امپرازول 40 میلی گرم 14ع - راموفارمین ESOMEPRAZOLE 40MG CAP راموفارمين
942061 كپسول اس امپرازول 40 میلی گرم 14ع - حکیم ESOMEPRAZOLE-HAKIM® 20MG CAP حکيم
912061 قطره سایمتیكون(اسپومیسان) 30میلیگرم1ع - سپاکو دارو Espumisan سپاکو دارو
964086 قرص استرادیول والرات1م.گ 100 ع - ابوریحان ESTRADIOL VALERATE (ABURAYHAN) 1MG TAB ابوریحان
964085 قرص استرادیول والرات2 میلی گرم 100 ع - ابوریحان ESTRADIOL VALERATE (ABURAYHAN) 2MG TAB ابوریحان
964075 آمپول استرادیول والرات (استراوال) 10 م.گ/1م.ل 10 ع - ابوریحان ESTRAVAL® 10MG/1ML AMP ابوریحان
964111 كرم واژینال استروژن كونژوگه (استرومارین)0.625 میلی گرم 1 ع - ابوریحان ESTROMARIN® 0.625MG VAG CREAM ابوریحان
948001 قرص اتامبوتول 400 میلی گرم 100ع - ایران دارو ETHAMBUTOL HCL 400MG TAB ايران دارو
964083 قرص اتینیل استرادیول0/05میلی گرم 100 ع - ابوریحان ETHINYLESTRADIOL (ABURAYHAN) 0.05MG TAB ابوریحان
964084 قرص اتینیل استرادیول0/5میلی گرم 100 ع - ابوریحان ETHINYLESTRADIOL 0.5MG TAB ابوریحان
921002 محلول بخور اكالیپتوس60 سی سی1 ع - ایران داروك EUCALYPTUS® INHALER ايران داروک
929144 كپسول اكالیپتوس 1500 میلی گرم 5ع - تهران دارو EUCALYPTUS-TEDAGEL® 1.5G SOFTGEL (FOR INH) تهران دارو
911106 ویال هورمون رشد (یوتروپین) (یخچالی) 4 واحد(ال جی)1ع -آرمان فارمد دارو EUTROPIN® 4IU VIAL آرمان فارمد دارو
918020 كپسول ژلاتینی ایونینگ پریم رز اویل 500 م.گ (روغن گل مغربی) ( وبرنچرالز) 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا EVENING PRIMROSE OIL <WEBBER NATURALS> 500MG PEARL کارآوران طب آسيا-کاطا
950038 كپسول ژلاتینی ویتامین ای (ای ویژل) 200 میلی گرم 90ع - دانا E-VIGEL® 200IU PEARL دانا
950039 كپسول ژلاتینی ویتامین ای (ای ویژل) 400 میلی گرم 60ع - دانا E-VIGEL® 400IU PEARL دانا
950040 كپسول ژلاتینی ویتامین ای (ای ویژل) 600 میلی گرم 50ع - دانا E-VIGEL® 600MG PEARL دانا
942070 كپسول ریواستیگمین (اگزاکیم)3 میلی گرم 30ع - حکیم EXEKIM® 3MG CAP حکيم
942069 كپسول ریواستیگمین (اگزكیم) 1.5 میلی گرم 30ع - حکیم EXELON HGC 1.5MG CAP - BULK BLISTER حکيم
945076 شربت اكسپكتورانت 1ع - پورسینا EXPECTORANT (PURSINA) 60ML SYRUP داروسازي پورسينا
957108 شربت اكسپكتورانت 60 میلی لیتر 1ع - رازك EXPECTORANT (RAZAK) 60ML SYRUP رازک
924079 شربت اكسپكتورانت 60میلی لیتر 1ع - امین EXPECTORANT 60ML SYRUP امين
925005 شربت اكسپكتورانت ( پكتورامین ) 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین EXPECTORANT 60ML SYRUP راموفارمين
963005 شربت اكسپكتورانت كدئین 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش EXPECTORANT CODEINE (DP) 60ML SYRUP داروپخش
925006 شربت اكسپكتورانت كدئین ( پكتورامین سی ) 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین EXPECTORANT CODEINE 60ML SYRUP راموفارمين
963224 شربت اكسپكتورانت 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش EXPECTORANT-PAKDAROU® 60ML SYRUP داروپخش
971104 قطره چشمی اشك مصنوعی(آیاوت) 1ع - رها EYEAWET® 10ML OPH DROP رها
963307 قرص ازتیمایب 10 میلی گرم 30ع - داروپخش EZETIMIBE (DP) 10MG TAB داروپخش
946063 قرص ازتیمایب 10 م.گ 20ع - پارس دارو EZETIMIBE (PARSDAROU) 10MG TAB پارس دارو
919061 قرص ازتیمایب ( زتروبایول ) 10 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی EZETIMIBE 10MG TAB باختر بيوشيمي
929030 قرص ازتیمایب 10 میلی گرم 30ع - تهران دارو EZETIMIBE 10MG TAB تهران دارو
931065 قرص ازتیمایب 10 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم EZETIMIBE 10MG TAB کيش مديفارم
942118 قرص ازتیمایب 10 میلی گرم 30ع - حكیم EZETIMIBE 10MG TAB حکيم
954025 قرص ازتیمایب 10 م.گ 100ع - آریا EZETIMIBE-ARYA® 10MG TAB داروسازي آريا
951022 قرص ازتیمایب 10 میلی گرم 100ع - جالینوس EZETIMIBE-JALINOUS® 10MG TAB جالينوس
919118 قرص فامپریدین ( فامبایوكس) 10 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی FAMBIOX® 10MG EXTENDED RELEASE TAB باختر بيوشيمي
977061 قرص فاموتیدین 40 میلی گرم 30ع - كیمیدارو FAMOTIDINE (CHEMIDAROU) 40MG TAB کیمیدارو
977060 قرص فاموتیدین 20 میلی گرم 30ع - كیمیدارو FAMOTIDINE (CHEMIEDAROU) 20MG TAB کیمیدارو
935021 قرص فاموتیدین 40 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق FAMOTIDINE (SAJAD DAROU) 40MG TAB سجاد داروي شرق
945014 قرص فاموتیدین 20 میلی گرم 30ع - پورسینا FAMOTIDINE 20MG TAB داروسازي پورسينا
929065 قرص فاموتیدین ( فاموتد ) 20 م.گ 100ع - تهران دارو FAMOTIDINE 20MG TAB تهران دارو
960006 قرص فاموتیدین 20 م.گ 30ع - شفا FAMOTIDINE 20MG TAB شفا
945015 قرص فاموتیدین 40 میلی گرم 30ع - پورسینا FAMOTIDINE 40MG TAB داروسازي پورسينا
929064 قرص فاموتیدین ( فاموتد ) 40 م.گ 100ع - تهران دارو FAMOTIDINE 40MG TAB تهران دارو
960007 فاموتیدین 40 م.گ 30ع - شفا FAMOTIDINE-SHAFA® 40MG TAB شفا
925084 کپسول ارلیستات 60 میلی گرم 50ع - راموفارمین FAT-STOP EXIR® 60MG CAP راموفارمين
910403 قرص جوشان آهن ویتامین ( سوپراویت ) 20ع - پوراطب FE VITAMIN <KENDY> EFF TAB پوراطب
944136 قرص فبوكسوستات 40 میلی گرم 30ع - تولیدارو FEBUXOSTAT (TOLID DAROU) 40MG TAB توليدارو
944137 قرص فبوكسوستات 80 میلی گرم 30ع - تولیدارو FEBUXOSTAT (TOLID DAROU) 80MG TAB توليدارو
929109 كپسول ففوركس پلاس 30ع - تهران دارو FEFOREX PLUS تهران دارو
929108 كپسول ففوركس30ع - تهران دارو FEFOREX® CAP 2*15 تهران دارو
971073 اسپری بینی فلوتیكازون ( فلازون ) 0.05%20 میلی لیتر 1ع - رها FELAZON® 50MCG/DOSE 200DOSE NASAL SPRAY رها
966008 كپسول ژلاتینی فمی كامفورت 60 ع - گسترش بازرگانی داروپخش FEMICOMFORT® SOFT GEL گسترش بازرگانی داروپخش
964068 آمپول هیدروكسی پروژسترون كاپروات(فمولایف) 250 میلی گرم 10 ع -ابوریحان FEMOLIFE® 250MG/ML AMP ابوریحان
919082 كپسول فنوفیبرات ( فنوبایوكس ) 100 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی FENOFIBRATE 100MG CAP باختر بيوشيمي
919083 كپسول فنوفیبرات ( فنوبایوكس ) 200 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی FENOFIBRATE 200MG CAP باختر بيوشيمي
942119 كپسول فنوفیبرات 200 میلی گرم 30ع - حكیم FENOFIBRATE 200MG CAP حکيم
922055 كپسول فرفوزیمان 24ع- لقمان FERFOZIMAN® CAP لقمان
963159 قطره خوراكی فروس سولفات ( فریرون ) 1ع - داروپخش FERIRON® ORAL DROP داروپخش
924157 قرص فروس فومارات(آمی فر-اف) 100ع - امین FERROUS FUMARATE 60MG F.C. TAB 100 امين
924086 قطره فروس سولفات 15 میلی لیتر 1ع - امین FERROUS SULFATE 125MG(25MG FE)/ML ORAL DROP امين
963028 قرص فروس سولفات ( فریرون ) 100ع - داروپخش FERROUS SULFATE EQ TO 50MG FE++ TAB داروپخش
923044 قرص فروس سولفات 50 میلی گرم 100 ع - روزدارو FERROUS SULFATE TAB روز دارو
924074 كپسول كوفول 150 میلی گرم 30ع - امین FERROUS SULFATE+FPLIC ACID امين
964028 شیاف پروژسترون 200 میلی گرم 10 ع - ابوریحان FERTIGEST® 200MG SUPP ابوریحان
964078 آمپول پروژسترون (فرتیژست) 25میلی گرم/میلی لیتر10 ع - ابوریحان FERTIGEST® 25MG AMP ابوریحان
964029 شیاف پروژسترون(فرتیژست) 400 میلی گرم10 ع - ابوریحان FERTIGEST® 400MG SUPP ابوریحان
964013 قرص فکسوفنادین 60 میلی گرم 100 ع - ابوریحان FEXOFENADINE (ABURAIHAN) 60MG TAB ابوریحان
977066 قرص فكسوفنادین 120 میلی گرم 100ع - كیمیدارو FEXOFENADINE (CHEMIE DAROU) 120MG TAB کیمیدارو
977067 قرص فكسوفنادین 180 میلی گرم 100ع - كیمیدارو FEXOFENADINE (CHEMIE DAROU) 180MG TAB کیمیدارو
977065 قرص فكسوفنادین 60 میلی گرم 100ع - كیمیدارو FEXOFENADINE (CHEMIE DAROU) 60MG TAB کیمیدارو
963240 قرص فكسوفنادین 120 میلی گرم 30ع - داروپخش FEXOFENADINE (DAROUPAKHSH) 120MG TAB داروپخش
932112 قرص فكسوفنادین 120 میلی گرم 30ع - تهران شیمی FEXOFENADINE (T.C) 120MG TAB تهران شيمي
932113 قرص فكسوفنادین 180 میلی گرم 30ع - تهران شیمی FEXOFENADINE (T.C) 180MG TAB تهران شيمي
939018 قرص فكسوفنادین ( فل تسم تی ) 120میلی گرم 30ع - تسنیم FEXOFENADINE (TASNIM) 120MG TAB تسنيم
939017 قرص فكسوفنادین ( فل تسم تی ) 60 میلی گرم 30ع - تسنیم FEXOFENADINE (TASNIM) 60MG TAB تسنيم
929019 قرص فكسوفنادین( فکسوتد ) 120 میلی گرم 100ع - تهران دارو FEXOFENADINE 120MG TAB تهران دارو
931067 قرص فكسوفنادین ( فكسامین ) 120 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم FEXOFENADINE 120MG TAB کيش مديفارم
931066 قرص فكسوفنادین 60 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم FEXOFENADINE 60MG TAB کيش مديفارم
932023 قرص فكسوفنادین 60 میلی گرم 30ع - تهران شیمی FEXOFENADINE 60MG TAB تهران شيمي
942120 قرص فكسوفنادین 60 میلی گرم 100ع - حکیم FEXOFENADINE 60MG TAB حکيم
960065 قرص فكسوفنادین 120 م.گ 50ع - شفا FEXOFENADINE-SHAFA® 120MG TAB شفا
960066 قرص فكسوفنادین 180 م.گ 50ع - شفا FEXOFENADINE-SHAFA® 180MG TAB شفا
929151 قرص فكسوفنادین ( فكسوتد ) 180 میلی گرم 100ع - تهران دارو FEXOTED® 180MG TAB تهران دارو
929148 قرص فكسوفنادین 60 میلی گرم 100ع - تهران دارو FEXOTED® 60MG TAB تهران دارو
910123 پودر فایبر كلیر ( نیچرمید ) 388 گرم 1ع - پوراطب FIBER CLEAR® 13.7OZ POWDER پوراطب
921034 شربت فیكولاكس 1 ع - ایران داروك FICOLAX® SYRUP ايران داروک
957067 شربت فیژان 120 میلی لیتر 1ع - رازك FIJAN® 120ML SYRUP رازک
964017 كپسول فینگولیمود 0.5 م.گ 28 ع - ابوریحان FINGOLIMOD (ABURAIHAN) 0.5MG CAP ابوریحان
964011 قرص فیناستراید (فیناید ) 1 م.گ 30 ع - ابوریحان FINIDE® 1MG TAB ابوریحان
964012 قرص فیناستراید (فیناید ) 5 م.گ 30 ع - ابوریحان FINIDE® 5MG TAB ابوریحان
910008 كپسول ژلاتینی امگا 3 ( سنتری ) 1000 میلی گرم 60ع - پوراطب FISH OIL OMEGA 3 <BOSCOGEN> PEARL پوراطب
950091 كپسول نرم سایمیتیكون(فلاتوژل) 125 میلی گرم 100ع - دانا FLATUGEL® 125MG SOFT GEL CAP دانا
950092 كپسول نرم سایمیتیكون (فلاتوژل) 180 میلی گرم 100ع - دانا FLATUGEL® 180MG SOFT GEL CAP دانا
977149 كپسول فلوكونازول 100 میلی گرم 10ع - كیمیدارو FLUCONAZOLE (CHEMIDAROU) 100MG CAP کیمیدارو
977150 كپسول فلوكونازول 150 میلی گرم 4ع - كیمیدارو FLUCONAZOLE (CHEMIDAROU) 150MG CAP کیمیدارو
977148 كپسول فلوكونازول 50 میلی گرم 10ع - كیمیدارو FLUCONAZOLE (CHEMIDAROU) 50MG CAP کیمیدارو
922119 كپسول فلوكونازول 100 میلی گرم 10ع- لقمان FLUCONAZOLE (LOGHMAN) 100MG CAP لقمان
922118 كپسول فلوكونازول150 میلی گرم 10ع- لقمان FLUCONAZOLE (LOGHMAN) 150MG CAP لقمان
922123 كپسول فلوكونازول 50 میلی گرم 10ع- لقمان FLUCONAZOLE (LOGHMAN) 50MG CAP لقمان
946018 كپسول فلوكونازول 150 م.گ 4ع - پارس دارو FLUCONAZOLE (PARSDAROU) 150 MG CAP پارس دارو
946017 كپسول فلوكونازول 50 م.گ 10ع - پارس دارو FLUCONAZOLE (PARSDAROU) 50 MG CAP پارس دارو
924064 كپسول فلوكونازول 100 میلی گرم 100ع - امین FLUCONAZOLE 100MG CAP امين
923049 كپسول فلوكونازول 100 میلی گرم 10 ع - روزدارو FLUCONAZOLE 100MG CAP روز دارو
946016 كپسول فلوكونازول 100 م.گ 10ع - پارس دارو FLUCONAZOLE 100MG CAP پارس دارو
924065 كپسول فلوكونازول 150 میلی گرم 30ع - امین FLUCONAZOLE 150MG CAP امين
924062 كپسول فلوكونازول 200 میلی گرم 2ع - امین FLUCONAZOLE 200MG CAP امين
922059 كپسول فلوكونازول 200میلی گرم 7ع- لقمان FLUCONAZOLE 200MG CAP لقمان
924063 كپسول فلوكونازول 50 میلی گرم 100ع - امین FLUCONAZOLE 50MG CAP امين
964039 پماد فلوسینولون 0.025% 15 گرمی1 ع - ابوریحان FLUOCINOLONE (ABURAIHAN) 0.025% 15G OINT ابوریحان
963144 کرم فلوئوسینولون 1ع - داروپخش FLUOCINOLONE (D.P) 0.025% 15G CREAM داروپخش
963203 پماد فلوئوسینولون 1ع - داروپخش FLUOCINOLONE (DP) 0.025% 15G OINT داروپخش
948107 كرم فلوئوسینولون 1ع - ایران دارو FLUOCINOLONE (IRANDARU) 0.025% CREAM ايران دارو
948106 پماد فلوئوسینولون 1ع - ایران دارو FLUOCINOLONE (IRANDARU) 0.025% TOP OINT ايران دارو
932085 كرم فلوئوسینولون 0.025 درصد 1ع - تهران شیمی FLUOCINOLONE ACETONIDE 0.025% 15G CREAM تهران شيمي
964042 کرم فلوسینولون 0.025% 15 گرمی 1 ع - ابوریحان FLUOCINOLONE ACETONIDE 0.025% 15G CREAM ابوریحان
932084 پماد فلوئوسینولون 0.025 درصد 1ع - تهران شیمی FLUOCINOLONE ACETONIDE 0.025% 15G OINT تهران شيمي
929016 كپسول فلوكستین 10 میلی گرم 100ع - تهران دارو FLUOXETINE HCL 10MG CAP تهران دارو
935009 كپسول فلوكستین 10 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق FLUOXETINE HCL 10MG CAP سجاد داروي شرق
929017 كپسول فلوكستین 20 میلی گرم 100ع - تهران دارو FLUOXETINE HCL 20MG CAP تهران دارو
935010 كپسول فلوكستین 20 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق FLUOXETINE HCL 20MG CAP سجاد داروي شرق
946015 كپسول فلوكستین 20 م.گ 100ع - پارس دارو FLUOXETINE HCL 20MG CAP پارس دارو
954026 كپسول فلوكستین 10 م.گ 100ع - آریا FLUOXETINE-ARYA® 10MG CAP داروسازي آريا
954027 كپسول فلوكستین 20 م.گ 100ع - آریا FLUOXETINE-ARYA® 20MG CAP داروسازي آريا
951037 كپسول فلوكستین 20 میلی گرم 100ع - جالینوس FLUOXETINE-JALINOUS® 20MG CAP جالينوس
977062 قرص فلوفنازین 1 میلی گرم 100ع - كیمیدارو FLUPHENAZINE 2HCL 1MG TAB کیمیدارو
977063 قرص فلوفنازین 2.5 میلی گرم 100ع - كیمیدارو FLUPHENAZINE 2HCL 2.5MG TAB کیمیدارو
977107 آمپول فلوفنازین دكانوات 25 میلی گرم/1 میلی لیتر 5ع - كیمیدارو FLUPHENAZINE DECANOATE 25MG/1ML AMP کیمیدارو
946014 كپسول فلورازپام 15 م.گ 100ع - پارس دارو FLURAZEPAM 15MG CAP پارس دارو
951084 قرص فلووكسامین مالئات 100 میلی گرم 30ع - جالینوس FLUVOXAMINE (JALINOUS) 100MG TAB جالينوس
951083 قرص فلووكسامین مالئات 50 میلی گرم 30ع - جالینوس FLUVOXAMINE (JALINOUS) 50MG TAB جالينوس
919048 قرص فلووكسامین ( بایووكسامین ) 100 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی FLUVOXAMINE MALEATE 100MG TAB باختر بيوشيمي
919047 قرص فلووكسامین ( بایووكسامین ) 50 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی FLUVOXAMINE MALEATE 50MG TAB باختر بيوشيمي
929097 قرص فلوكسامین ( وُكسام ) 50 میلی گرم 30ع - تهران دارو FLUVOXAMINE MALEATE 50MG TAB تهران دارو
948047 قرص فولیك اسید 5 میلی گرم 100ع - ایران دارو FOLIC ACID (IRAN DAROU) 5MG TAB ايران دارو
910135 قرص اسید فولیك ( نیچرمید ) 100ع - پوراطب FOLIC ACID (NATUREMADE) TAB 100 پوراطب
910112 قرص اسید فولیك ( نیچرمید ) 400 میكروگرم 250ع - پوراطب FOLIC ACID <NATUREMADE> TAB پوراطب
918016 قرص اسیدفولیك (وبرنچرالز) 90 ع -كاروان طب آسیا-كاطا FOLIC ACID <WEBBER NATURALS> 1MG TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
923045 قرص فولیك اسید 1 میلی گرم 100 ع - روزدارو FOLIC ACID 1MG TAB روز دارو
951016 قرص اسید فولیك 1 میلی گرم 100ع - جالینوس FOLIC ACID 1MG TAB جالينوس
923046 قرص فولیك اسید 5 میلی گرم 100 ع - روزدارو FOLIC ACID 5MG TAB روز دارو
951017 قرص اسید فولیك 5 میلی گرم 100ع - جالینوس FOLIC ACID-JALINOUS® 5MG TAB جالينوس
951025 قرص اسید فولیك (دیلی فولیك) 0.4 میلی گرم 60ع - جالینوس FOLIC ACID-JALINOUS® 5MG TAB جالينوس
939024 كپسول فروس +فولیك اسید ( فولی دی ) 30ع -تسنیم FOLIDAY® CAP 3*10 تسنيم
957060 كپسول فولایرون / زینك 30ع - رازك FOLIRON+ZINC® CAP رازک
957059 كپسول فولایرون 30ع - رازك FOLIRON® (RAZAK) CAP رازک
910815 كپسول استنشاقی فورمترول بلوایر 12 میكروگرم 60 عددی - پوراطب FORMETROL BLUAIR® 12MCG INHALATION POWDER پوراطب
929068 قرص فورازولیدون ( فورابن ) 100ع - تهران دارو FURAZOLIDONE 100MG TAB تهران دارو
945085 سوسپانسیون فورازولیدون 1ع - پورسینا FURAZOLIDONE 50MG/15ML SUSP داروسازي پورسينا
964076 آمپول فورزماید 40 م.گ/4 م.ل 10 ع - ابوریحان FUROSEMIDE (ABURAIHAN) 40MG AMP ابوریحان
964050 آمپول فوروزماید 20 میلی گرم 2 میلی لیتر 100 ع - ابوریحان FUROSEMIDE (ALBORZDAROU) 20MG/2ML AMP ابوریحان
977109 آمپول فوروزماید 20 میلی گرم/2 میلی لیتر 100ع - كیمیدارو FUROSEMIDE (CHEMIEDAROU) 20MG/2ML AMP کیمیدارو
977064 قرص فوروزماید 40 میلی گرم 100ع - كیمیدارو FUROSEMIDE (CHEMIEDAROU) 40MG TAB کیمیدارو
912099 قرص فوروزماید 28 ع - سپاكو دارو FUROSEMIDE 40MG TAB سپاکو دارو
942062 كپسول گاباپنتین (گاباكیم) 100 میلی گرم 30ع - حکیم GABAKIM® 100MG CAP حکيم
942063 كپسول گاباپنتین (گاباكیم) 300 میلی گرم 30ع - حکیم GABAKIM® 300MG CAP حکيم
963287 كپسول گاباپنتین 100 میلی گرم 100ع - داروپخش GABAPENTIN (DP) 100MG CAP داروپخش
963288 كپسول گاباپنتین 300 میلی گرم 100ع - داروپخش GABAPENTIN (DP) 300MG CAP داروپخش
963108 کپسول گاباپنتین 400 میلی گرم 100ع - داروپخش GABAPENTIN (DP) 400MG CAP داروپخش
971045 كپسول گاباپنتین ( سیرنتین ) 100 میلی گرم 100ع - رها GABAPENTIN (RAHA) 100MG CAP رها
919021 كپسول گاباپنتین ( بایوپنتین ) 100 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی GABAPENTIN 100MG CAP باختر بيوشيمي
924071 كپسول گاباپنتین 100 میلی گرم 100ع - امین GABAPENTIN 100MG CAP امين
925060 كپسول گاباپنتین 100 میلی گرم 100ع - راموفارمین GABAPENTIN 100MG CAP راموفارمين
919022 كپسول گاباپنتین ( بایوپنتین ) 300 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی GABAPENTIN 300MG CAP باختر بيوشيمي
920020 كپسول گاباپنتین (گابالیت) 300 میلی گرم 100ع - ایران ناژو GABAPENTIN 300MG CAP ايران ناژو
924072 كپسول گاباپنتین 300 میلی گرم 100ع - امین GABAPENTIN 300MG CAP امين
929110 كپسول گاباپنتین ( نوپینتین ) 300میلی گرم 30ع - تهران دارو GABAPENTIN 300MG CAP تهران دارو
919023 كپسول گاباپنتین ( بایوپنتین ) 400 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی GABAPENTIN 400MG CAP باختر بيوشيمي
954065 كپسول گاباپنتین 100 م.گ 100ع - آریا GABAPENTIN-ARYA® 100MG CAP داروسازي آريا
954028 كپسول گاباپنتین 300 م.گ 100ع - آریا GABAPENTIN-ARYA® 300MG CAP داروسازي آريا
951045 كپسول گاباپنتین 100 میلی گرم 100ع - جالینوس GABAPENTIN-JALINOUS® 100MG CAP جالينوس
951046 كپسول گاباپنتین 300 میلی گرم 100ع - جالینوس GABAPENTIN-JALINOUS® 300MG CAP جالينوس
957090 كپسول گاباپنتین 100 میلی گرم 100ع - رازك GABAPENTIN-RAZAK® 100MG CAP رازک
957091 كپسول گاباپنتین 300 میلی گرم 100ع - رازك GABAPENTIN-RAZAK® 300MG CAP رازک
957092 كپسول گاباپنتین 400 میلی گرم 100ع - رازك GABAPENTIN-RAZAK® 400MG CAP رازک
960072 كپسول گاباپنتین 100 م.گ 100ع - شفا GABAPENTIN-SHAFA® 100MG CAP شفا
960073 كپسول گاباپنتین 300 م.گ 100ع - شفا GABAPENTIN-SHAFA® 300MG CAP شفا
960074 كپسول گاباپنتین 400 م.گ 100ع - شفا GABAPENTIN-SHAFA® 400MG CAP شفا
976045 گپسول پرگابالین (گاباپرل) 100 میلی گرم 100ع - سامی ساز GABAPREL® 100MG CAP سامی ساز
976050 كپسول پرگابالین (گاباپرل) 100 میلی گرم 30ع - سامی ساز GABAPREL® 100MG CAP سامی ساز
976046 كپسول پرگابالین (گاباپرل) 150 میلی گرم 100ع - سامی ساز GABAPREL® 150MG CAP سامی ساز
976051 كپسول پرگابالین (گاباپرل) 150 میلی گرم 30ع - سامی ساز GABAPREL® 150MG CAP سامی ساز
976047 كپسول پرگابالین (گاباپرل) 300 میلی گرم 100ع - سامی ساز GABAPREL® 300MG CAP سامی ساز
976052 كپسول پرگابالین (گاباپرل) 300 میلی گرم 30ع - سامی ساز GABAPREL® 300MG CAP سامی ساز
976044 كپسول پرگابالین (گاباپرل) 75 میلی گرم 100ع - سامی ساز GABAPREL® 75MG CAP سامی ساز
976049 كپسول پرگابالین (گاباپرل) 75 میلی گرم 30ع - سامی ساز GABAPREL® 75MG CAP سامی ساز
948102 كپسول گاباپنتین ( گاباتین ) 100 میلی گرم 100ع- ایران دارو GABATIN® 100MG CAP ايران دارو
948056 كپسول گاباپنتین ( گاباتین ) 100 میلی گرم 30ع- ایران دارو GABATIN® 100MG CAP ايران دارو
948103 كپسول گاباپنتین ( گاباتین ) 300 میلی گرم 100ع - ایران دارو GABATIN® 300MG CAP ايران دارو
948057 كپسول گاباپنتین ( گاباتین ) 300 میلی گرم 30ع- ایران دارو GABATIN® 300MG CAP ايران دارو
948058 كپسول گاباپنتین ( گاباتین ) 400 میلی گرم 30ع- ایران دارو GABATIN® 400MG CAP ايران دارو
963264 ویال گادوپنتات دی میگلومین 20میلی لیتر 24ع - داروپخش GADOPENTETATE DIMEGLUMINE (D.P) 469MG/ML 20ML VIAL داروپخش
963313 قرص گالانتامین 12 میلی گرم 60ع - داروپخش GALANTAMINE (DP) 12MG TAB داروپخش
963312 قرص گالانتامین 4 میلی گرم 60ع - داروپخش GALANTAMINE (DP) 4MG TAB داروپخش
963134 قرص گالانتامین 8 میلی گرم 100ع - داروپخش GALANTAMINE (DP) 8MG TAB داروپخش
945064 قرص گالانتامین 8 میلی گرم 30ع - پورسینا GALANTAMINE (PURSINA) 8MG TAB داروسازي پورسينا
931075 قرص گالانتامین ( رمیفارم ) 12 میلی گرم 10ع - كیش مدیفارم GALANTAMINE 12MG TAB کيش مديفارم
929082 قرص گالانتامین 12 میلی گرم 30ع - تهران دارو GALANTAMINE 12MG TAB تهران دارو
931073 قرص گالانتامین ( رمیفارم ) 4 میلی گرم 10ع - كیش مدیفارم GALANTAMINE 4MG TAB کيش مديفارم
929083 قرص گالانتامین 4 میلی گرم 30ع - تهران دارو GALANTAMINE 4MG TAB تهران دارو
931074 قرص گالانتامین ( رمیفارم ) 8 میلی گرم 10ع - كیش مدیفارم GALANTAMINE 8MG TAB کيش مديفارم
929084 قرص گالانتامین 8 میلی گرم 30ع - تهران دارو GALANTAMINE 8MG TAB تهران دارو
924046 دراژه گارلت 100ع- امین GARLET® X100 TAB امين
910131 قرص گارلیك ( نیچرمید ) 1250 میلی گرم 100ع - پوراطب GARLIC ODORLESS <NATURE MADE> TAB پوراطب
918026 كپسول گارلیك بدون بو (وبرنچرالز)5 میلیگرم 100 ع - كاروان طب آسیا-كاطا GARLIC ODORLESS <WEBBER NATURAL> 5MG SOFTGEL CAP کارآوران طب آسيا-کاطا
944069 سوسپانسیون آلومینیوم ام.جی.اس (گسترال) 240 میلی لیتر 1ع - تولیدارو GASTRAL® SUSP توليدارو
944064 شربت گایافنزین (گایول) 60 میلی لیتر 1ع - تولیدارو GAYOL® 60ML SYRUP توليدارو
964073 كپسول پرگابالین (ژینكس) 100 م.گ 30 ع - ابوریحان GEANEX® 75MG CAP ابوریحان
950043 كپسول ژلاتینی روغن كرچك (ژلاكس) 1000 میلی گرم 50ع - دانا GELAX® 1000MG SOFT GEL CAP دانا
950064 كپسول ژلاتینی دكسترومتورفان (ژلوكاف) 90ع - دانا GELOCOUGH® 15MG SOFT GEL CAP دانا
950095 كپسول نرم ژلاتینی استامینوفن كافئین ایبوپروفن (ژلوفن كمپاند )325+40+200میلی گرم 30ع - دانا GELOFEN COMPOUND® SOFT GEL CAP دانا
950041 كپسول ژلاتینی ایبوپروفن (ژلوفن) 200 میلی گرم 60ع - دانا GELOFEN® 200MG SOFT GEL CAP دانا
950042 كپسول ژلاتینی ایبوپروفن (ژلوفن) 400 میلی گرم 50ع - دانا GELOFEN® 400MG PEARL دانا
950065 كپسول ژلاتینی سرماخوردگی بزرگسالان (ژلوفن سینوس) 40ع - دانا GELOFEN-SINUS® SOFT GEL CAP دانا
950067 كپسول ژلاتینی متوكلوپرامید (ژلوپرامید) 75ع - دانا GELOPRAMID® 10MG SOFT GEL CAP دانا
950049 كپسول ژلاتینی رانیتیدین (ژلوتید) 50 میلی گرم 90ع - دانا GELOTID® 150MG SOFT CAP دانا
950099 کپسول ژلاتینی رانیتیدین (ژلوتید) 150 میلی گرم 90ع - دانا GELOTID® 150MG SOFT CAP دانا
910843 ویال جم سیتابین ( آزودوس ) 1000 میلی گرم 1ع - پوراطب GEMCITABINE-AZEVEDOS® 1G POWDER FOR INJ پوراطب
910842 ویال جم سیتابین ( آزودوس ) 200 میلی گرم 1ع - پوراطب GEMCITABINE-AZEVEDOS® 200MG POWDER FOR INJ پوراطب
946010 كپسول جم فیبروزیل 300 م.گ 100ع - پارس دارو GEMFIBROZIL (PARSDAROU) 300MG CAP پارس دارو
946065 قرص جم فیبروزیل 450 م.گ 100ع - پارس دارو GEMFIBROZIL (PARSDAROU) 450MG TAB پارس دارو
944019 كپسول جم فیبروزیل 300 میلی گرم 100ع - تولیدارو GEMFIBROZIL (TOLIDDAROU) 300MG CAP توليدارو
924061 كپسول جم فیبروزیل 300 میلی گرم 100ع - امین GEMFIBROZIL 300MG CAP امين
923034 كپسول جم فیبروزیل 300 میلی گرم 100 ع- روزدارو GEMFIBROZIL 300MG CAP روز دارو
942064 كپسول جم فیبروزیل 300 میلی گرم 100ع - حکیم GEMFIBROZIL-HAKIM® 300MG CAP حکيم
944121 قرص جمی فلوكساسین 320 میلی گرم 5ع - تولیدارو GEMIFLOXACIN (TOLID DAROU) 320MG TAB توليدارو
957037 قرص جمی فلوكساسین ( جموكس )320 میلی گرم 5ع - رازك GEMOX® 320MG TAB رازک
963274 آمپول جنتامایسین 40 میلی گرم 1 میلی لیتر 100ع - داروپخش GEMYCIN® 40MG AMP داروپخش
963273 آمپول جنتامایسین 20 میلی گرم 2 میلی لیتر 100ع - داروپخش GENTAMICIN (DP) 20MG/2ML AMP داروپخش
963253 آمپول جنتامایسین 80 میلی گرم 2 میلی لیتر 100ع - داروپخش GENTAMICIN (DP) 80MG/2ML AMP داروپخش
963019 قطره چشمی جنتامایسین 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش GENTAMICIN 3MG/ML OPH DROP داروپخش
944040 قرص جینكوتیدی 40 میلی گرم 100ع - تولیدارو GINKGO TD® 4MG TAB توليدارو
971117 شربت جینكوویتون 200سی سی 1ع - رها GINKGOVITON® 200ml SYRUP رها
971082 شربت جینكوویتون 120میلی لیتر 1ع - رها GINKGOVITON® SYRUP رها
944127 شربت جینكوتیدی 120 میلی لیتر 1ع - تولیدارو GINKO TD® 120 ML SYRUP توليدارو
977076 قرص گلی بن گلامید 5 میلی گرم 100ع - كیمیدارو GLIBENCLAMIDE (CHEMIDAROU) 5MG TAB کیمیدارو
976009 قرص گلی بن كلامید 100ع - سامی ساز GLIBENCLAMIDE (SAMISAZ) 5MG TAB سامی ساز
920038 قرص گلی بن گلامید 5 میلی گرم 100ع - ایران ناژو GLIBENCLAMIDE 5MG TAB ايران ناژو
932024 قرص گلی بنكلامید ( گلیبوتكس ) 5 میلی گرم 100ع - تهران شیمی GLIBENCLAMIDE 5MG TAB تهران شيمي
945019 قرص گلی بنگلامید 100ع - پورسینا GLIBENCLAMIDE 5MG TAB داروسازي پورسينا
942030 قرص گلی بنگلامید 5 میلی گرم 100ع - حكیم GLIBENCLAMIDE-HAKIM® 5MG TAB حکيم
945037 قرص گلی كلازید 100ع - پورسینا GLICLAZIDE 80MG TAB داروسازي پورسينا
929087 قرص گلی كلازید 80 میلی گرم 100ع - تهران دارو GLICLAZIDE 80MG TAB تهران دارو
977077 قرص گلی كلازید 80 میلی گرم 60ع - كیمیدارو GLICLAZIDE 80MG TAB کیمیدارو
954029 قرص گلی كلازید 80 م.گ 100ع - آریا GLICLAZIDE-ARYA® 80MG TAB داروسازي آريا
942031 قرص گلوكزامین كندروتین 30ع - حكیم GLOCUSAMINE CHONDROITIN- TAB3*10 حکيم
921103 كپسول گلوكوجاست(هلث برست) 30 ع - پوراطب ایران داروك GLUCOJUST® CAP 30_PP ايران داروک
957125 قرص گلوكزامین ( گلوكزارین) 500 میلی گرم 100ع - رازك GLUCORAZIN® 500MG TAB رازک
910510 كپسول گلوكزامد ( هلث برست ) 500 میلی گرم 60ع - پوراطب GLUCOSAMINE <HEALTH BURST> 500MG CAP پوراطب
910511 كپسول گلوكزامد ( هلث برست ) 750 میلی گرم 30ع - پوراطب GLUCOSAMINE <HEALTH BURST> 750MG CAP پوراطب
910133 قرص گلوكزامین ( نیچرمید ) 500 میلی گرم 60ع - پوراطب GLUCOSAMINE <NATURE MADE> 500MG CAP پوراطب
918001 كپسول گلوكزامین سولفات ( وبر نچرالز)500میلیگرم 90 ع - كاروان طب آسیا-كاطا GLUCOSAMINE <WEBBER NATURALS> 500MG CAP کارآوران طب آسيا-کاطا
918008 كپسول گلوكزامین سولفات (وبرنچرالز) 750میلیگرم 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا GLUCOSAMINE <WEBBER NATURALS> 750MG CAP کارآوران طب آسيا-کاطا
923065 كپسول گلوكزامین 750 میلی گرم 60 ع - روزدارو GLUCOSAMINE 750MG CAP روز دارو
918002 كپسول گلوكزآمین كندروتین ( وبر نچرالز)900 میلیگرم 90 ع كاروان طب آسیا-كاطا GLUCOSAMINE CHONDROITIN <WEBBER NATURALS> TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
910503 كپسول جوینتركس ( استئولكس ) ( هلث برست) 30ع - پوراطب GLUCOSAMINE CHONDROITIN MSM <JOINTREX> CAP پوراطب
918009 قرص گلوكزامین ام اس ام (وبرنچرالز)1300میلیگرم 50 ع - كاروان طب آسیا-كاطا GLUCOSAMINE CHONDROITIN MSM <WEBBER NATURALS> TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
910012 كپسول گلوكزامین كندرئیتین ( سنتری ) 60ع- پوراطب GLUCOSAMINE CHONDROITIN OS <21ST CENTURY> CAP پوراطب
910011 قرص گلوكزامین كندرئیتین پلاس(آرتریفلكس) ( سنتری ) 60ع - پوراطب GLUCOSAMINE CHONDROITIN PLUS <21ST CENTURY>TAB پوراطب
910013 كپسول گلوكزامین رلیف ( سنتری ) 500 میلی گرم 60ع - پوراطب GLUCOSAMINE RELEIF <21ST CENTURY> TAB پوراطب
954030 قرص گلوكزامین 500 م.گ 60ع - آریا GLUCOSAMINE-ARYA® 500MG TAB داروسازي آريا
932121 قرص متفورمین +گلی بنكلامید 500 / 2.5 میلی گرم 100ع - تهران شیمی GLYCOMIN® 500/2.5MG TAB تهران شيمي
932120 قرص متفورمین +گلی بنكلامید 500 / 5 میلی گرم 100ع - تهران شیمی GLYCOMIN® 500/5MG TAB تهران شيمي
939022 قرص رپاگلیناید ( گلیرز ) 1 میلی گرم 50ع - تسنیم GLYROZE® 1MG TAB تسنيم
939023 قرص رپاگلیناید ( گلیرز ) 2 میلی گرم 50ع - تسنیم GLYROZE® 2MG TAB تسنيم
963265 آمپول گرانیسترون 1 میلی گرم 1 میلی لیتر 5ع - داروپخش GRANISETRON (D.P) 1MG/ML 1ML AMP داروپخش
963120 آمپول گرانیسترون 3 میلی گرم 3 میلی لیتر 5ع - داروپخش GRANISETRON (D.P) 3MG/3ML AMP داروپخش
963314 آمپول گرانیسترون 3 میلی لیتر 10ع - داروپخش GRANISETRON (D.P) 3MG/3ML AMP داروپخش
932059 آمپول گرانی سترون 5ع - تهران شیمی GRANISETRON 1MG/1ML AMP تهران شيمي
964099 قرص گرانیسترون (گراتریل) 1میلی گرم 30 ع - ابوریحان GRATRIL® 1MG TAB ابوریحان
964081 آمپول گرانیسترون (گراتریل) 1م.گ/1م.ل 10 ع - ابوریحان GRATRIL® 1MG/1ML AMP ابوریحان
964082 آمپول گرانیسترون(گراتریل)3م.گ/3م.ل 5 ع - ابوریحان GRATRIL® 3MG/ML 3ML AMP ابوریحان
924121 قرص گرین برن ( كنترل كننده وزن) 30ع - امین GREEN BURN® TAB 30 امين
975002 قرص قهوه سبز (گرین كافی بی اس كی) 60ع - بنیان سلامت كسری GREEN COFFEE BSK® 400 MG TAB 60 بنیان سلامت کسری
921033 قرص گرین مینس 30 ع - ایران داروك GREEN MINCE® TAB ايران داروک
951004 قرص آدولت كلد 100ع - جالینوس GRIP STOP® TAB جالينوس
980001 شربت گریپ میكسچر 145 م.ل 1 ع - دارو درمان سپهر GRIPE MIXTURE (NURSE HARVEYS) 145ML ORAL SOLUTION دارو درمان سپهر
929165 قرص سرماخوردگی بزرگسالان ( گریفن )30ع - تهران دارو GRIPHEN® ADULT TAB تهران دارو
963087 قرص گریزوفولوین 125 میلی گرم 100ع - داروپخش GRISEOFULVIN 125MG TAB داروپخش
924082 شربت گایافنزین 60 میلی لیتر 1ع - امین GUAIFENESIN 100MG/5ML 60ML SYRUP امين
925016 شربت گایافنزین 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین GUAIFENESIN 100MG/5ML 60ML SYRUP راموفارمين
932073 شربت گایافنزین 1ع - تهران شیمی GUAIFENESIN 100MG/5ML 60ML SYRUP تهران شيمي
912089 قرص میدودرین(گوترون) 5 میلیگرم 50 ع - سپاکو دارو Gutron 5 mg سپاکو دارو
911094 قرص هیر فولیك من (وایتابیوتیك) 60 ع - آرمان فارمد دارو HAIRFOLLIC MAN® TAB 60 آرمان فارمد دارو
911095 قرص هیر فولیك وومن ( وایتابیوتیك) 60 ع - آرمان فارمد دارو HAIRFOLLIC WOMAN® TAB 60 آرمان فارمد دارو
924066 كپسول هماتینیك 100ع - امین HEMATINIC CAP امين
957041 كپسول هماتینیك 100ع - رازك HEMATINIC CAP رازک
912029 آمپول هپارین 2500واحدی 10ع - سپاکو دارو HEPARIN سپاکو دارو
912038 آمپول هپارین 2500واحدی 5ع- سپاکو دارو HEPARIN سپاکو دارو
963124 آمپول هپارین 10000 واحد 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش HEPARIN (DAROUPAKHSH) 10000U/1ML AMP داروپخش
963089 آمپول هپارین 5000 واحد 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش HEPARIN (DAROUPAKHSH) 5000U/1ML AMP داروپخش
977122 آمپول هپارین 5000 واحد 10ع - كیمیدارو HEPARIN SODIUM (CHEMIE DAROU) 5000U/1ML AMP کیمیدارو
921020 قرص روكشدارو هراكلس 30 ع - ایران داروك HERACLES® F.C. TAB ايران داروک
950062 كپسول ژلاتینی آنتی هیستامین دكونژستانت(هیستاژل ) 60ع - دانا HISTAGEL® SOFT GEL CAP دانا
924120 شربت هانی توس (آویشن + عسل) 1ع - امین HONEY TUSS- AMIN® SYRUP 120 ML امين
912024 آمپول هیدرالازین(هیدروپرس)20میلی‌گرمی5ع - سپاکو دارو HYDRALAZINE سپاکو دارو
912068 قرص هیدروكلروتیازید50میلیگرم100ع - سپاکو دارو Hydrochlorothiazide سپاکو دارو
924118 قرص هیدروكلروتیازید 50 میلی گرم 100ع - امین HYDROCHLOROTHIAZIDE (AMIN) 50MG TAB امين
948048 قرص هیدروكلروتیازید 50 میلی گرم 100ع - ایران دارو HYDROCHLOROTHIAZIDE (IRANDAROU) 50MG TAB ايران دارو
963088 قرص هیدروكلرتیازید 100ع - داروپخش HYDROCHLOROTHIAZIDE 50MG TAB داروپخش
919084 قرص هیدروكلروتیازید لوزارتان ( بایولوزاكس اچ ) 50+12.5 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی HYDROCHLOROTHIAZIDE/LOSARTAN 12.5/50MG TAB باختر بيوشيمي
963033 آمپول تری كورتال 2 میلی لیتر 5ع - داروپخش HYDROCORTAL® 100MG AMP داروپخش
963269 آمپول هیدروكورتیزون ( هیدروكورتال ) 100 میلی گرم 5ع -داروپخش HYDROCORTAL® 100MG AMP داروپخش
963272 آمپول هیدروكورتیزون (هیدروكورتال)100 میلی گرم 2 میلی لیتر 10ع - داروپخش HYDROCORTAL® 100MG AMP داروپخش
964037 پماد هیدروکورتیزون استات 1% 15 گرمی 1 ع - ابوریحان HYDROCORTISONE (ABURAIHAN) 1% 15G OINT ابوریحان
963053 پماد هیدروکورتیزون 1% 15 گرم 1ع - داروپخش HYDROCORTISONE (DP) 1% 15G OINT داروپخش
948088 پماد هیدروكورتیزون جلدی 1% 15 گرم 1ع - ایران دارو HYDROCORTISONE (IRAN DAROU) 1% 15G TOPICAL OINT ايران دارو
948089 كرم هیدروكورتیزون جلدی 1% 15 گرم 1ع - ایران دارو HYDROCORTISONE (IRAN DAROU) 1% CREAM ايران دارو
944094 كرم هیدروكورتیزون 1درصد 15 گرمی 1ع - تولیدارو HYDROCORTISONE (TOLID DAROU) 1% 15G CREAM توليدارو
966003 ویال هیدروكورتیزون بیوكودكس 100 م.گ 1IV/IMع - گسترش بازرگانی داروپخش HYDROCORTISONE-BIOCODEX® 100MG/2ML VIAL گسترش بازرگانی داروپخش
920068 پماد موضعی هیدروكورتیزون 1درصد 15 گرمی 1ع - ایران ناژو HYDROCORTISONE-NAJO® 1% 15G OINT ايران ناژو
946027 كرم هیدروكینون 4% 1ع - پارس دارو HYDROQUINONE (PARS DAROU) 4% CREAM پارس دارو
924044 دراژه هیدروكسی كلروكین 200 میلی گرم 100ع - امین HYDROXYCHLOROQUINE 200MG TAB امين
923080 قرص هیدروكسی كلروكین 200 میلی گرم 100 ع - روزدارو HYDROXYCHLOROQUINE 200MG TAB روز دارو
929015 قرص هيدروكسي كلروكين سولفات ( روماتورست ) 200 ميلي گرم 100ع - تهران دارو HYDROXYCHLOROQUINE 200MG TAB تهران دارو
915035 قرص هیدروكسی كلروكین ( مداكوئینیل ) 200 میلی گرم 100ع - مداوا HYDROXYCHLOROQUINE 200MG TAB مداوا
929175 قرص هيدروكسي كلروكين سولفات ( روماتورست ) 200 ميلي گرم 100ع جديد - تهران دارو HYDROXYCHLOROQUINE 200MG TAB تهران دارو
963044 قرص هیدروكسی زین 10 میلی گرم 100ع - داروپخش HYDROXYZINE (DP) 10MG TAB داروپخش
963045 قرص هیدروكسی زین 25 میلی گرم 100ع - داروپخش HYDROXYZINE (DP) 25MG TAB داروپخش
945021 قرص هیدروكسی زین 25 میلی گرم 100ع - پورسینا HYDROXYZINE (PURSINA) 25MG TAB داروسازي پورسينا
945083 شربت هیدروكسی زین 1ع - پورسینا HYDROXYZINE (PURSINA) SYRUP داروسازي پورسينا
929052 قرص هیدروكسی زین ( تدازین ) 10میلی گرم 100ع - تهران دارو HYDROXYZINE HCL 10MG TAB تهران دارو
945020 قرص هیدروكسی زین 10 میلی گرم 100ع - پورسینا HYDROXYZINE HCL 10MG TAB داروسازي پورسينا
932074 شربت هیدروكسی زین 1ع - تهران شیمی HYDROXYZINE HCL 10MG/5ML SYRUP تهران شيمي
963046 شربت هیدروكسی زین 120 میلی لیتر 1ع - داروپخش HYDROXYZINE HCL 10MG/5ML SYRUP داروپخش
929051 قرص هیدروكسی زین ( تدازین ) 25میلی گرم 100ع - تهران دارو HYDROXYZINE HCL 25MG TAB تهران دارو
977086 قرص لوزارتان هیدروكلروتیازید 12.5/50 میلی گرم 30ع - كیمیدارو HYDROZAAR® 50/12.5MG TAB کیمیدارو
919121 ژل داخل مفصلی هیالورونات سدیم ( هایورث ) 1 درصد 1ع - باختر بیوشیمی HYORTH GEL باختر بيوشيمي
951054 قرص هیوسین 10 میلی گرم 100ع - جالینوس HYOSCINE-JALINOUS® 10MG TAB جالينوس
977123 آمپول هیوسین ان بوتیل بروماید 20 میلی گرم 1 میلی لیتر 10ع - كیمیدارو HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE (CHEMIE DAROU) 20MG/ML AMP کیمیدارو
971023 قرص هیوسین 10 میلی گرم 100ع - رها HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE (RAHA) 10MG TAB رها
971096 آمپول هیوسین ان بوتیل بروماید 1 10ع - رها HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE (RAHA) 20MG/ML AMP رها
957024 قرص هیوسین ان بوتیل بروماید 10 میلی گرم 100ع - رازك HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE (RAZAK) 10MG TAB رازک
944036 دراژه هیوسین ان بوتیل بروماید 10 میلی گرم 100ع - تولیدارو HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE (TOLIDDAROU) 10MG TAB توليدارو
944075 آمپول هیوسین ان بوتیل بروماید (دیسپاسمین) 20میلی گرم/ میلی لیتر 100ع - تولیدارو HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE (TOLIDDAROU) 20MG/1ML AMP توليدارو
944108 آمپول هیوسین ان بوتیل بروماید (دیسپاسمین) 20 میلی گرم/ میلی لیتر 10ع - تولیدارو HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE (TOLIDDAROU) 20MG/1ML AMP توليدارو
925051 قرص هیوسین ان بوتیل برماید 10 میلی گرم 100ع - راموفارمین HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 10MG TAB راموفارمين
932025 قرص هیوسین ( هیوتكس ) 10 میلی گرم 100ع - تهران شیمی HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 10MG TAB تهران شيمي
932060 آمپول هیوسین ( هیوتكس ) 20 میلی گرم /میلی لیتر 10ع - تهران شیمی HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 20MG/1ML AMP تهران شيمي
945090 قطره هایپیران 1ع - پورسینا HYPIRAN® ORAL DROP داروسازي پورسينا
919119 قرص ایبوپروفن لایزین ( ایبایوفن ال ) 200 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی IBIOFEN-L® 200MG TAB باختر بيوشيمي
919120 قرص ایبوپروفن لایزین ( ایبایوفن ال ) 400 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی IBIOFEN-L® 400MG TAB باختر بيوشيمي
942076 سوسپانسیون خوراكی ایبوپروفن پرتقالی (ایبوكیم) 120 میلی لیتر 1ع - حكیم IBUKIM® 100MG/5ML SUSP حکيم
942077 سوسپانسیون خوراكی ایبوپروفن آلبالو (ایبوكیم) 120 میلی لیتر 1ع - حكیم IBUKIM® 100MG/5ML SUSP حکيم
942078 سوسپانسیون خوراكی ایبوپروفن توت فرنگی (ایبوكیم) 120 میلی لیتر 1ع - حكیم IBUKIM® 100MG/5ML SUSP حکيم
942032 قرص ایبوبروفن (ایبوكیم) 200 میلی گرم 100ع - حكیم IBUKIM® 200MG TAB حکيم
942033 قرص ایبوبروفن (ایبوكیم) 400 میلی گرم 100ع - حكیم IBUKIM® 400MG TAB حکيم
977098 آمپول ایبوپروفن 10 میلی گرم/2 میلی لیتر 5ع - كیمیدارو IBUPROFEN (CHEMIDAROU) 10MG/2ML AMP کیمیدارو
963238 قرص ایبوپروفن 400 میلی گرم 100ع - داروپخش IBUPROFEN (DP) 400MG TAB داروپخش
949036 قرص ایبوپروفن 400 میلی گرم 100ع - فرآورده های تزریقی IBUPROFEN (IPP) 400MG TAB فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
971029 قرص ایبوبروفن 400 میلی گرم 100ع - رها IBUPROFEN (RAHA) 400MG TAB رها
971063 ژل ايبوپروفن 1ع (otc)- رها IBUPROFEN (RAHA) 5% TOP GEL رها
916021 قرص اببوپروفن 400 میلی گرم 100ع - ساپونین IBUPROFEN (SAPONIN) 400MG TAB ساپونين ايران
932075 سوسپانسیون ایبوپروفن (ایبوپین)100 میلی گرم 1ع - تهران شیمی IBUPROFEN 100MG/5ML SUSP تهران شيمي
929118 كپسول ایبوپروفن ( تدافن ) 200 میلی گرم 50ع - تهران دارو IBUPROFEN 200MG PEARL تهران دارو
922017 قرص ایبوپروفن 200میلی گرم 100ع- لقمان IBUPROFEN 200MG TAB لقمان
923009 قرص ایبوپروفن 200 میلی گرم 100 ع - روزدارو IBUPROFEN 200MG TAB روز دارو
929039 قرص ایبوپروفن 200 میلی گرم 100ع - تهران دارو IBUPROFEN 200MG TAB تهران دارو
929101 كپسول ژلاتینی ایبوپروفن ( تدافن ) 400 میلی گرم 50ع - تهران دارو IBUPROFEN 400MG PEARL تهران دارو
920015 قرص ایبوپروفن 400 میلی گرم 100ع - ایران ناژو IBUPROFEN 400MG TAB ايران ناژو
922018 قرص ایبوپروفن 400میلی گرم 100ع- لقمان IBUPROFEN 400MG TAB لقمان
924058 دراژه ایبوپروفن(بروپین) 400 میلی گرم 100ع - امین IBUPROFEN 400MG TAB امين
923010 قرص ایبوپروفن 400 میلی گرم 100 ع- روزدارو IBUPROFEN 400MG TAB روز دارو
929040 قرص ایبوپروفن 400 میلی گرم 100ع - تهران دارو IBUPROFEN 400MG TAB تهران دارو
932026 قرص ایبوپروفن 400 میلی گرم 100ع - تهران شیمی IBUPROFEN 400MG TAB تهران شيمي
931020 ژل موضعی ایبوپروفن ( رابوفن ) 5 درصد 1ع - كیش مدیفارم IBUPROFEN 5% TOP GEL کيش مديفارم
954031 قرص ایبوپروفن 200 م.گ 100ع - آریا IBUPROFEN-ARYA® 200MG TAB داروسازي آريا
954032 قرص ایبوپروفن 400 م.گ 100ع - آریا IBUPROFEN-ARYA® 400MG TAB داروسازي آريا
951020 قرص ایبوبروفن 400 میلی گرم 100ع - جالینوس IBUPROFEN-JALINOUS® 400MG TAB جالينوس
960048 قرص ایبوبروفن 200م.گ 100ع - شفا IBUPROFEN-SHAFA® 200MG TAB شفا
960047 قرص ایبوبروفن 400 م.گ 100ع - شفا IBUPROFEN-SHAFA® 400MG TAB شفا
911027 ICE POWER HOT/COLD Pack ICE POWER HOT/COLD Pack آرمان فارمد دارو
911020 ICE POWER Plus Cold Gel 100 ml ICE POWER PLUS® 100ML GEL آرمان فارمد دارو
911021 ICE POWER Plus Cold Gel 200ml ICE POWER PLUS® 200ML GEL آرمان فارمد دارو
911023 ICE POWER Cold Gel 150ml ICE POWER® 150ML COLD GEL آرمان فارمد دارو
911024 ICE POWER Cold Gel 400ml ICE POWER® 400ML COLD GEL آرمان فارمد دارو
911022 ICE POWER Cold Gel 75ml ICE POWER® 75ML COLD GEL آرمان فارمد دارو
911100 ICE POWER COLD GEL 75ML ROLL ICE POWER® 75ML COLD GEL آرمان فارمد دارو
911026 ICE POWER Hot Gel 75ml ICE POWER® 75ML HOT WARM GEL آرمان فارمد دارو
911093 ICE POWER SPORT SPRAY 125 ML ICEPOWER® 125ML SPRAY آرمان فارمد دارو
921022 قرص روكشدار آی دی ویت 30 ع - ایران داروك ID-VIT® TAB ايران داروک
922102 ویال ایمی پنم سیلاستاتین 250 میلی گرم 10ع- لقمان IMIPENEM/CILASTATIN (LOGHMAN) (250+250)MG VIAL لقمان
922074 ویال ایمی پنم سیلاستاتین 500میلی گرم 10ع- لقمان IMIPENEM+CILASTATIN(500+500)MG VIAL لقمان
946046 قرص ایمی پرامین 10 م.گ 100ع - پارس دارو IMIPRAMINE (PARSDAROU) 10MG TAB پارس دارو
946047 قرص ایمی پرامین 25 م.گ 100ع - پارس دارو IMIPRAMINE (PARSDAROU) 25MG TAB پارس دارو
924034 دراژه ایمی پرامین 10 میلی گرم 100ع - امین IMIPRAMINE HCL 10MG TAB امين
924035 دراژه ایمی پرامین 25 میلی گرم 100ع - امین IMIPRAMINE HCL 25MG TAB امين
942065 كپسول ایندومتاسین (ایندوكیم) 25 میلی گرم 100ع - حكیم INDOKIM® 25MG CAP حکيم
954033 قرص ایندومتاسین 75 م.گ 30ع - آریا INDOMET® 75MG EXTENDED RELEASE TAB داروسازي آريا
954062 قرص ایندومتاسین (ایندومت ) 75 م.گ 30ع - آریا INDOMET® 75MG EXTENDED RELEASE TAB داروسازي آريا
964032 شیاف ایندومتاسین 50 میلی گرم 10 ع - ابوریحان INDOMETHACIN (ABURAIHAN) 50MG SUPP ابوریحان
963006 شیاف ایندومتاسین 50 میلی گرم 5ع - داروپخش INDOMETHACIN (DAROUPAKHSH) 50MG SUPP داروپخش
963008 شیاف ایندومتاسین 100 میلی گرم 5ع - داروپخش INDOMETHACIN (DP) 100MG SUPP داروپخش
964033 شیاف ایندومتاسین 100 میلی گرم 10 ع - ابوریحان INDOMETHACIN 100MG SUPP ابوریحان
922054 كپسول ایندومتاسین 25میلی گرم 100ع- لقمان INDOMETHACIN 25MG CAP لقمان
963007 كپسول ایندومتاسین 25 میلی گرم 100ع - داروپخش INDOMETHACIN 25MG CAP داروپخش
942094 شیاف ایندومتاسین 100 میلی گرم 5ع - حكیم INDOMETHACIN-HAKIM® 100MG SUPP حکيم
942093 شیاف ایندومتاسین 50 میلی گرم 5ع - حكیم INDOMETHACIN-HAKIM® 50MG SUPP حکيم
951019 كپسول ایندومتاسین 25 میلی گرم 100ع - جالینوس INDOMETHACIN-JALINOUS® 25MG CAP جالينوس
944089 شیاف ایندومتاسین (ایندوساپ) 100 میلی گرم 10ع - تولیدارو INDOSUPP® 100MG SUPP توليدارو
944120 شیاف ایندومتاسین (ایندوساپ) 50میلی گرم 10ع - تولیدارو INDOSUPP® 50MG SUPP توليدارو
912018 ویال ملفالان (آلكران) تزریقی 50 میلیگرم 1 ع - سپاکو دارو Inj Alkeran 50mg سپاکو دارو
965002 ویال IVIG(یخچالی)5گرم/100م.ل 1ع - پالایش و پژوهش خون INTRATECT® 5G 100ML VIAL پالایش و پژوهش خون
963210 ویال آیودیكسانول 270 میلی گرم 20 میلی لیتر 24ع - داروپخش IODIXANOL (DAROUPAKHSH) 270MG I/ML 20ML VIAL داروپخش
963263 ویال آیودیكسانول 270 میلی گرم 50 میلی لیتر 10ع- داروپخش IODIXANOL (DAROUPAKHSH) 270MG I/ML 50ML VIAL داروپخش
963212 ویال آیودیكسانول 320 میلی گرم 20 میلی لیتر 24ع - داروپخش IODIXANOL (DAROUPAKHSH) 320MG I/ML 20ML VIAL داروپخش
963211 ویال آیودیكسانول 320 میلی گرم 50 میلی لیتر 10ع - داروپخش IODIXANOL (DAROUPAKHSH) 320MG I/ML 50ML VIAL داروپخش
945012 قرص یدوكینول 100ع - پورسینا IODOQUINOL (DI-IODOHYDROXYQUINOLINE) 210MG TAB داروسازي پورسينا
951055 قرص یدوكینول 210 میلی گرم 100ع - جالینوس IODOQUINOL-JALINOUS® 210MG TAB جالينوس
963209 ویال ایوپامیدول 300 میلی گرم 20 میلی لیتر 24ع - داروپخش IOPAMIDOL (D.P) 300MG I/ML 20ML VIAL داروپخش
963216 ویال ایوپامیدول 300 میلی گرم 50 میلی لیتر 10ع - داروپخش IOPAMIDOL (D.P) 300MG I/ML 50ML VIAL داروپخش
963278 ویال آیوپامیدول 370 میلی گرم 20 میلی لیتر 24ع - داروپخش IOPAMIDOL (D.P) 370MG I/ML 20ML VIAL داروپخش
963215 ویال ایوپامیدول 370 میلی گرم 50 میلی لیتر 10ع - داروپخش IOPAMIDOL (D.P) 370MG I/ML 50ML VIAL داروپخش
963204 آمپول آیوپك 240 میلی گرم 10 میلی لیتر 5ع - داروپخش IOPAQUE® 240MG I/ML 10ML AMP داروپخش
963103 آمپول آیوپك 240 میلی گرم 20 میلی لیتر 5ع - داروپخش IOPAQUE® 240MG I/ML 20ML VIAL داروپخش
963208 ویال آیوپك 240 میلی گرم 20 میلی لیتر 24ع - داروپخش IOPAQUE® 240MG I/ML 20ML VIAL داروپخش
963213 ویال آیوپك 240 میلی گرم 50 میلی لیتر 10ع - داروپخش IOPAQUE® 240MG I/ML 50ML VIAL داروپخش
963205 آمپول آیوپک 300 میلی گرم 10 میلی لیتر 5ع - داروپخش IOPAQUE® 300MG I/ML 10ML AMP داروپخش
963206 آمپول آیوپک 300 میلی گرم 20 میلی لیتر 5ع - داروپخش IOPAQUE® 300MG I/ML 20ML AMP داروپخش
963207 ویال آیوپک 300 میلی گرم 20 میلی لیتر 24ع - داروپخش IOPAQUE® 300MG I/ML 20ML VIAL داروپخش
963214 ویال آیوپك 300 میلی گرم 50 میلی لیتر 10ع - داروپخش IOPAQUE® 300MG I/ML 50ML VIAL داروپخش
948027 قرص ترامادول ( ایرامادول ) 100 میلی گرم 100ع - ایران دارو IRAMADOL® 100MG TAB ايران دارو
948026 قرص ترامادول ( ایرامادول ) 50 میلی گرم 100ع - ایران دارو IRAMADOL® 50MG TAB ايران دارو
948030 قرص ترامادول 50 میلی گرم 100ع - ایران دارو IRAMADOL® 50MG TAB ايران دارو
977138 كپسول ایر فوزینك 30ع - كیمیدارو IRFOZINC® CAPSULE 30 کیمیدارو
967002 ویال ایرینوتكان 300 م.گ/15 م.ل 1 ع - بهان دارو فایز IRINOTECAN-ARIES® 300MG/15ML SOLUTION FOR INJECTION بهان دارو فایز
910845 ویال ایرینوتكان ( آزودوس ) 100 میلی گرم 1ع - پوراطب IRINOTECAN-AZEVEDOS® 100MG/5ML SOLUTION FOR INJECTION پوراطب
910844 ویال ایرینوتكان ( آزودوس ) 40 میلی گرم 1ع - پوراطب IRINOTECAN-AZEVEDOS® 40MG/2ML SOLUTION FOR INJECTION پوراطب
910014 قرص آهن ( سنتری ) 27 میلی گرم 110ع - پوراطب IRON <21ST CENTURY HEALTH CARE> 27MG TAB پوراطب
963298 آمپول آیرون سوكروز 20 میلی گرم میلی لیتر 5 میلی لیتر 10ع - داروپخش IRON SUCROSE (DAROUPAKHSH) 20MG FE++/ML 5ML AMP داروپخش
923047 كپسول فروفول 30 ع - روزدارو IRON+FOLIC ACID CAP روز دارو
923048 قرص فولیكوفر 100 ع - روزدارو IRON+FOLIC ACID TAB روز دارو
980004 قطره آیرویت 30 م.ل 1 ع - دارو درمان سپهر IROVIT 30ML DROP دارو درمان سپهر
980009 كپسول آیرویت 30 ع - دارو درمان سپهر IROVIT CAPSULE 30 دارو درمان سپهر
954035 قرص ایزوسورباید ( ایزوكور ) 40 م.گ 30ع - آریا ISOCOR® 40MG TAB داروسازي آريا
963233 قرص ایزونیازید 100 میلی گرم 100ع - داروپخش ISONIAZID (DP) 100MG TAB داروپخش
963234 قرص ایزونیازید 300 میلی گرم 100ع - داروپخش ISONIAZID (DP) 300MG TAB داروپخش
944026 قرص ایزوسورباید (ایزورباید) 10 میلی گرم 100ع - تولیدارو ISORBIDE® 10MG TAB توليدارو
954034 قرص ایزوسورباید 10 م.گ 100ع - آریا ISOSORBIDE-ARYA® 10MG TAB داروسازي آريا
910409 قرص جوشان ایزو اسپورت ( سوپراویت ) 20ع - پوراطب ISOSPORT <KENDY> EFF TAB پوراطب
971066 ژل ایزوترتینوئین ( ایزوتن ) 0.05% 30 گرم 1ع - رها ISOTEN® 0.05% TOP GEL رها
977157 كپسول ایزوترتینوئین ( ردوكار ) 30ع - كیمیدارو ISOTRETINOIN (CHEMIDAROU) 20MG CAP کیمیدارو
944046 قرص ایزوكسوپرین (ایزوپرین) 10 میلی گرم 100ع - تولیدارو ISUPRINE® 10MG TAB توليدارو
923008 كپسول ایتراكونازول 100 میلی گرم 10 ع- روزدارو ITRACONAZOLE 100MG CAP روز دارو
929100 كپسول ایتراكونازول 100 میلی گرم 20ع - تهران دارو ITRACONAZOLE 100MG CAP تهران دارو
929155 كپسول ایتراكونازول ( ایترانكس ) 100 میلی گرم 10ع - تهران دارو ITRANEX® 100MG CAP تهران دارو
911104 ویال IVF-C(ال جی)(یخچالی)5000واحد 3ع - آرمان فارمد دارو IVF-C® 5000IU VIAL آرمان فارمد دارو
911105 ویالIVF - M (ال جی)(یخچالی) 1ع -آرمان فارمد دارو IVF-M® 75IU VIAL آرمان فارمد دارو
924151 شربت ایوی توس 1ع - امین IVY TUSS® 120ML SYRUP امين
951071 قرص تادالافیل (جیالیكسو) 20 میلی گرم 4ع - جالینوس JIALIXO® 20MG TAB جالينوس
980015 قرص جوینت لوب 30 ع - دارو درمان سپهر JOINT LUBE TAB 30 دارو درمان سپهر
921036 كرم جوینت ایز 1 ع - ایران داروك JOINT-EASE® CREAM ايران داروک
966023 كپسول جاست فور هیر100ع - گسترش بازرگانی داروپخش JUST FOR HAIR® SOFTGEL گسترش بازرگانی داروپخش
957062 پماد كامودرما 15 گرمی 1ع - رازك KAMODERMA® OINTMENT رازک
912069 پودر كی اگزالات 455میلیگرم1ع - سپاکو دارو Kayexalate سپاکو دارو
963150 لوسیون كتوكونازول 2% 20 میلی لیتر 1ع - داروپخش KETOCONAZOLE (D.P) 2% LOTION داروپخش
963145 کرم کتوکونازول 2% 30 گرم 1ع - داروپخش KETOCONAZOLE (DP) 2% 30G CREAM داروپخش
916010 شامپو کتوکونازول 2 درصد 100 میلی لیتر 1ع - ساپونین KETOCONAZOLE 2% 100ML SHAMPOO ساپونين ايران
920022 شامپو كتوكونازول 2درصد 100 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو KETOCONAZOLE 2% 100ML SHAMPOO ايران ناژو
960028 شامپو کتوکونازول 2% 100 م.گ 1ع - شفا KETOCONAZOLE 2% 100ML SHAMPOO شفا
931021 كرم موضعی كتوكونازول 2 درصد 1ع - كیش مدیفارم KETOCONAZOLE 2% 30G CREAM کيش مديفارم
920074 كرم كتوكونازول 2درصد 30 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو KETOCONAZOLE 2% 30G CREAM ايران ناژو
923059 قرص كتوكونازول 200 میلی گرم 30 ع - روزدارو KETOCONAZOLE 200MG TAB روز دارو
920073 لوسیون كتوكونازول 2درصد 30 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو KETOOLE 2% LOTIONCONAZ ايران ناژو
964094 قرص كتورولاك ترومتامین10میلی گرم 30 ع - ابوریحان KETOROLAC (ABURAYHAN) 10MG TAB ابوریحان
964079 آمپول كتورولاك ترومتامین 30 میلی گرم/1 میلی لیتر 5 ع (بیمارستانی) - ابوریحان KETOROLAC (ABURAYHAN) 30MG/ML INJ ابوریحان
924167 قرص كتورولاك 10 میلی گرم 100ع - امین KETOROLAC (AMIN) 10MG TAB امين
935014 قرص كتورولاك ( ترادولاك ) 30ع - سجاد داروی شرق KETOROLAC 10MG TAB سجاد داروي شرق
924145 قطره كتوتیفن 30 میلی لیتر شیشه 1ع - امین KETOTIFEN (AMIN) 1MG/ML 30ML ORAL DROP امين
963154 قطره چشمی کتوتیفن 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش KETOTIFEN (D.P) 0.025% 5ML OPHT DROP داروپخش
945046 قرص كتوتیفن 1 میلی گرم 30ع - پورسینا KETOTIFEN (PURSINA) 1MG TAB داروسازي پورسينا
971004 قرص كتوتیفن 1 میلی گرم 100ع - رها KETOTIFEN (RAHA)1MG TAB رها
919069 قطره كتوتیفن ( كتوبایوفن ) 0.25 میلی گرم 1ع - باختربیوشیمی KETOTIFEN 0.25MG/ML 5ML OPHT DROP باختر بيوشيمي
924092 قطره كتوتیفن 15 سی سی شیشه 1ع - امین KETOTIFEN 1MG/ML ORAL DROP امين
925040 قرص كتوتیفن ( كترام ) 1 میلی گرم 100ع - راموفارمین KETOTIFEN FUMARATE 1MG TAB راموفارمين
924021 قرص كتوتیفن 100ع - امین KETOTIFEN FUMARATE 1MG TAB امين
922026 قرص كتوتیفن 1میلی گرم 100ع- لقمان KETOTIFEN FUMARATE 1MG TAB لقمان
946060 قرص كتوتیفن 100ع - پارس دارو KETOTIFEN FUMARATE 1MG TAB پارس دارو
924084 شربت كتوتیفن (آمیتن ) 60 میلی لیتر 1ع - امین KETOTIFEN FUMARATE 1MG/5ML 100ML SYRUP امين
925014 شربت كتوتیفن ( كترام ) 120 میلی لیتر 1ع - راموفارمین KETOTIFEN FUMARATE 1MG/5ML 100ML SYRUP راموفارمين
945080 شربت كتوتیفن 120 میلی لیتر 1ع - پورسینا KETOTIFEN FUMARATE 1MG/5ML 120ML SYRUP داروسازي پورسينا
942097 شربت كتوتیفن 120 میلی لیتری 1ع - حكیم KETOTIFEN-HAKIM® 1MG/5ML 120ML SYRUP حکيم
925083 شربت كتوتیفن ( كترام ) 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین KETRAM® 1MG/5ML 120ML SYRUP راموفارمين
971105 قطره كتورولاك ( كتروفال ) 1ع - رها KETROFAL® 0.5% OPH DROP رها
971095 آمپول كتورولاك ( كتروفال ) 10ع(بيمارستاني)-رها KETROFAL® 30MG/ML AMP رها
980012 قطره كیدز پلاس 30 م.ل 1 ع - دارو درمان سپهر KIDS PLUS®30 ML DROP دارو درمان سپهر
924148 قرص ال كارنتین (امین كارنتین) 250 میلی گرم 100ع - امین L CARNITINE-AMIN® 250MG TAB امين
911032 قرص كلسیم كربنات + د (لانواویتا) 600میلیگرم 100 ع - آرمان فارمد دارو LA NOVA VITA CALCIUM CARBONATE & VITAMIN D® TAB 100 آرمان فارمد دارو
911015 قرص كلسیم سیترات + د (لانواویتا)100ع - آرمان فارمد دارو LA NOVA VITA CALCIUM CITRATE WITH D®TAB 100 آرمان فارمد دارو
957012 شربت لاكتولوز 240 میلی لیتر 1ع - رازك LACTULOSE (RAZAK) 10G/15ML 240ML SYRUP رازک
944065 شربت لاكتولوز 240 میلی لیتر 1ع - تولیدارو LACTULOSE (TOLIDDAROU) 10G/15ML 240ML SYRUP توليدارو
925017 شربت لاكتولوز 240 میلی لیتر 1ع - راموفارمین LACTULOSE 10G/15ML 240ML SYRUP راموفارمين
919009 قرص لامیوودین ( بایوودین ) 100 میلی گرم 60ع - باختر بیوشیمی LAMIVUDINE 100MG TAB باختر بيوشيمي
919010 قرص لامیوودین ( بایوودین ) 150 میلی گرم 60ع - باختر بیوشیمی LAMIVUDINE 150MG TAB باختر بيوشيمي
977080 قرص لاموتریژین 100 میلی گرم 60ع - كیمیدارو LAMOTRIGINE (CHEMIDAROU) 100MG TAB کیمیدارو
977078 قرص لاموتریژین 25 میلی گرم 60ع - كیمیدارو LAMOTRIGINE (CHEMIDAROU) 25MG TAB کیمیدارو
977079 قرص لاموتریژین 50 میلی گرم 60ع - كیمیدارو LAMOTRIGINE (CHEMIDAROU) 50MG TAB کیمیدارو
919020 قرص لاموتریژین ( لاموبیوژین ) 100 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی LAMOTRIGINE 100MG TAB باختر بيوشيمي
923069 قرص لاموتریژین 100 میلی گرم 100 ع - روزدارو LAMOTRIGINE 100MG TAB روز دارو
919018 قرص لاموتریژین ( لاموبیوژین ) 25 میلی گرم 100ع - باختربیوشیمی LAMOTRIGINE 25MG TAB باختر بيوشيمي
923067 قرص لاموتریژین 25 میلی گرم 100 ع - روزدارو LAMOTRIGINE 25MG TAB روز دارو
923068 قرص لاموتریژین 50 میلی گرم 100 ع - روزدارو LAMOTRIGINE 25MG TAB روز دارو
919019 قرص لاموتریژین ( لاموبیوژین ) 50 میلی گرم 100ع - باختربیوشیمی LAMOTRIGINE 50MG TAB باختر بيوشيمي
929139 كپسول لانسوپرازول ( لنسوزول ) 15میلی گرم 28ع - تهران دارو Lansoperazole-Tedapharm 15mg تهران دارو
924113 كپسول لنسوپرازول 15 میلی گرم 14ع - امین LANSOPRAZOLE (AMIN) 15MG CAP امين
977152 كپسول لنسوپرازول 15 میلی گرم 14ع - كیمیدارو LANSOPRAZOLE (CHEMIDAROU) 15MG CAP کیمیدارو
977153 كپسول لنسوپرازول 30 میلی گرم 14ع - كیمیدارو LANSOPRAZOLE (CHEMIDAROU) 30MG CAP کیمیدارو
951091 كپسول لنسوپرازول 15 میلی گرم 14ع - جالینوس LANSOPRAZOLE (JALINOUS) 15MG CAP جالينوس
951092 كپسول لنسوپرازول 30 میلی گرم 14ع - جالینوس LANSOPRAZOLE (JALINOUS) 30MG CAP جالينوس
944022 كپسول لانسوپرازول 15 میلی گرم 14ع - تولیدارو LANSOPRAZOLE (TOLIDDAROU) 15MG CAP توليدارو
944002 كپسول لانسوپرازول 30 میلی گرم 14ع - تولیدارو LANSOPRAZOLE (TOLIDDAROU) 30MG CAP توليدارو
931095 كپسول لانسوپرازول ( لانزوفارم ) 15 میلی گرم 14ع - كیش مدیفارم LANSOPRAZOLE 15MG CAP کيش مديفارم
925066 كپسول لانسوپرازول 15 میلی گرم 14ع - راموفارمین LANSOPRAZOLE 15MG CAP راموفارمين
922084 كپسول لانسوپرازول 15 میلی گرم 28ع- لقمان LANSOPRAZOLE 15MG CAP لقمان
935015 كپسول لنسوپرازول ( لنسوسد ) 15 میلی گرم 20ع - سجاد داروی شرق LANSOPRAZOLE 15MG CAP سجاد داروي شرق
931096 كپسول لانسوپرازول ( لانزوفارم ) 30 میلی گرم 14ع - كیش مدیفارم LANSOPRAZOLE 30MG CAP کيش مديفارم
925067 كپسول لانسوپرازول 30 میلی گرم 14ع - راموفارمین LANSOPRAZOLE 30MG CAP راموفارمين
922085 كپسول لانسوپرازول 30 میلی گرم 28ع- لقمان LANSOPRAZOLE 30MG CAP لقمان
935016 كپسول لنسوپرازول ( لنسوسد ) 30 میلی گرم 20ع - سجاد داروی شرق LANSOPRAZOLE 30MG CAP سجاد داروي شرق
920059 كپسول لانسوپرازول 30 م.گ 14ع - ایران ناژو LANSOPRAZOLE 30MG CAP ايران ناژو
929140 كپسول لانسوپرازول ( لنسوزول ) 30میلی گرم 28ع - تهران دارو Lansoprazole-Tedapharm30(lansozol) تهران دارو
976042 كپسول لنسوپرازول (لنسوپركس) 15 میلی گرم 30ع - سامی ساز LANSOPREX® 15MG CAP سامی ساز
976043 كپسول لنسوپرازول (لنسوپركس) 30 میلی گرم 30ع - سامی ساز LANSOPREX® 30MG CAP سامی ساز
951095 قرص آل آرژنین 1000 میلی گرم 100ع - جالینوس L-ARGININE - 1000 MG TAB 100 جالينوس
964129 قرص ال آرژنین 1000 م.گ 100ع- ابوریحان L-ARGININE (ABURAIHAN) 1000MG TAB ابوریحان
964128 قرص ال آرژنین 500 م.گ90 ع - ابوریحان L-ARGININE (ABURAIHAN) 500MG TAB ابوریحان
910978 قرص ال آرژنین 1000 (سنتری) 60 ع - پوراطب L-ARGININE-21 CENTURY- 1000 MG TAB 60 پوراطب
963155 قطره چشمی لاتانو پروست(یخچالی)50 میكرو/2.5م.ل1ع -داروپخش LATANOPROST (DP) 50MCG/ML OPH DROP داروپخش
919054 قطره چشمی لاتانوپروست(زالابایوست)(یخچالی)0.005% 1ع - باختربیوشیمی LATANOPROST 50MCG/ML OPH DROP باختر بيوشيمي
964031 شیاف بیزاكودیل(لاكسادیل ) 10 میلی گرم10 ع - ابوریحان LAXADYL® 10MG SUPP ابوریحان
964030 شیاف بیزاكودیل (لاكسادیل )5 میلی گرم 10 ع - ابوریحان LAXADYL® 5MG SUPP ابوریحان
964024 شیاف گلیسیرین اطفال (لاکساتور)1 گرم 10 ع - ابوریحان LAXATOR® 1G SUPP ابوریحان
964025 شیاف گلیسیرین(لاکساتور) 2 گرم 10 ع - ابوریحان LAXATOR® 2G SUPP ابوریحان
944068 سوسپانسیون منیزیم هیدروكساید (لاكس مل) 8درصد 240 میلی لیتر 1ع - تولیدارو LAX-MEL® 8% 240ML SUSP توليدارو
944152 سوسپانسیون منیزیم هیدروكساید (لاكس مل) 8درصد 240 میلی لیتر 1ع OTC - تولیدارو LAX-MEL® 8% 240ML SUSP توليدارو
944057 قرص ال-كارنیتین 250 میلی گرم 50ع - تولیدارو L-CARNITINE (TOLIDDAROU) 250MG TAB توليدارو
944145 قرص ال كارنیتین 250میلی گرم 100ع - تولیدارو L-CARNITINE (TOLIDDAROU) 250MG TAB توليدارو
919126 قرص لدیپسوویر/سوفوسبوویر ( لدی بایوكس ) 90/400 م.گ 30ع - باختر بیوشیمی LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR (BAKHTAR BIOCHEMIE) 90/400MG TAB باختر بيوشيمي
964007 قرص لتروزول (لتراكس ) 2.5 م.گ 30 ع - ابوریحان LETRAX® 2.5MG TAB ابوریحان
912016 قرص كلرامبوسیل (لئوكران 2میلی‌گرمی) 50ع- سپاکو دارو LEUKERAN سپاکو دارو
912013 قرص كلرامبوسیل (لئوكران 2 میلی گرمی) (یخچالی)25ع - سپاكو دارو Leukeran 2mg سپاکو دارو
923066 قرص لوامیزول 50 میلی گرم 100 ع - روزدارو LEVAMISOLE 50MG TAB روز دارو
945013 قرص لوامیزول 100ع - پورسینا LEVAMISOLE 50MG TAB داروسازي پورسينا
945079 شربت لوامیزول 1ع - پورسینا LEVAMISOLE 50MG TAB داروسازي پورسينا
964151 قرص لوتیراستام 250 م.گ 60 ع - ابوریحان LEVETIRACETAM (ABURAYHAN) 250MG TAB ابوریحان
924165 قرص لوتیراستام 250 میلی گرم 100ع - امین LEVETIRACETAM (AMIN) 250MG TAB امين
948016 قرص لووتیراستام 250 میلی گرم 30ع - ایران دارو LEVETIRACETAM (IRAN DAROU) 250MG TAB ايران دارو
948017 قرص لووتیراستام 500 میلی گرم 30ع - ایران دارو LEVETIRACETAM (IRAN DAROU) 500MG TAB ايران دارو
925077 قرص لوتیراستام 250 میلی گرم 50ع - راموفارمین LEVETIRACETAM (RAMIN) 250MG TAB راموفارمين
925078 قرص لوتیراستام 500 میلی گرم 50ع - راموفارمین LEVETIRACETAM (RAMIN) 500MG TAB راموفارمين
919026 قرص لوتیراستام ( بایولپرا ) 250 میلی گرم 30 ع - باختربیوشیمی LEVETIRACETAM 250MG TAB باختر بيوشيمي
919027 قرص لوتیراستام ( بایولپرا ) 500 میلی گرم 30 ع - باختربیوشیمی LEVETIRACETAM 500MG TAB باختر بيوشيمي
919081 قرص لوتیراستام ( بایولپرا ) 750 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی LEVETIRACETAM 750MG TAB باختر بيوشيمي
932125 قرص لوتیراستام ( لویستام) 250 میلی گرم 30 ع - تهران شیمی LEVICETAM® 250MG TAB تهران شيمي
932126 قرص لوتیراستام ( لویستام) 500 میلی گرم 30 ع - تهران شیمی LEVICETAM® 500MG TAB تهران شيمي
948015 قرص لووستیریزین 5 میلی گرم 30ع - ایران دارو LEVOCETIRIZINE (IRANDAROU) 5MG TAB ايران دارو
925079 قرص لووسیتریزین 5 میلی گرم 100ع - راموفارمین LEVOCETIRIZINE (RAMIN) 5MG TAB راموفارمين
957005 قرص لوو ستیریزین 5 میلی گرم 30ع - رازك LEVOCETIRIZINE (RAZAK) 5MG TAB رازک
929094 قرص لووستیریزین (لوسیزین)5 میلی گرم 30ع - تهران دارو LEVOCETIRIZINE 5MG TAB تهران دارو
925025 قرص لو دوپا سی ( ال دورام سی ) 100ع - راموفارمین LEVODOPA-C 110MG TAB راموفارمين
971005 قرص لودوپاسی فورت 250 میلی گرم 100ع - رها LEVODOPA-C FORTE (RAHA) 250/25MG TAB رها
925026 قرص لو دوپا سی فورت( ال دورام ) 100ع - راموفارمین LEVODOPA-C FORTE 250 TAB راموفارمين
951050 قرص لودوپا سی فورت 25+250 میلی گرم 100ع- جالینوس LEVODOPA-C FORTE-JALINOUS® 250/25 TAB جالينوس
951048 قرص لودوپا سی 10+100 میلی گرم 100ع - جالینوس LEVODOPA-C-JALINOUS® 100/10MG TAB جالينوس
951049 قرص لودوپا سی 25+100 میلی گرم 100ع - جالینوس LEVODOPA-C-JALINOUS® 100/25 MG TAB جالينوس
922101 قرص لووفلوكساسین 500 میلی گرم 10ع- لقمان LEVOFLOXACIN (LOGHMAN) 500MG TAB لقمان
923103 قرص لووفلوكساسین 250 م.گ 10 ع - روزدارو LEVOFLOXACIN (RUZDAROU) 250MG TAB روز دارو
923104 قرص لووفلوكساسین 500 م.گ 10 ع - روزدارو LEVOFLOXACIN (RUZDAROU) 500MG TAB روز دارو
929162 قرص لووفلوكساسین 500 میلی گرم 7ع- تهران دارو LEVOFLOXACIN (TEHRAN DAROU) 500MG TAB تهران دارو
964077 قرص لووتیروكسین سدیم (لووتین)0/1 میلی گرم 100 ع - ابوریحان LEVOTHYROXINE SODIUM 0.1MG TAB ابوریحان
948003 قرص استامینوفن كافئین ( لگزانول ) 65/500 میلی گرم 30ع - ایران دارو LEXANOL® 500/65MG TAB ايران دارو
921026 قرص روكشدار لیبیدوكس 30 ع - ایران داروك LIBIDOX® F.C. TAB ايران داروک
942022 قرص كلیدینیوم سی (لیبراكیم) 100ع - حكیم LIBRAKIM® TAB حکيم
964170 كرم لیكادین پی(لیدوكائین 2.5%+پریلوكائین2.5%) 30 گرمی 1 ع - ابوریحان LICADINE-P® 30G TOP CREAM ابوریحان
964048 آمپول دیكلوفناك سدیم (دیكلوژن) 75 م.گ 10 ع - ابوریحان LIDOCAINE (ABURAYHAN) 2% 5ML AMP ابوریحان
964049 آمپول لیدوكائین 2% 5 میلی لیتر 5 ع - ابوریحان LIDOCAINE (ABURAYHAN) 2% 5ML AMP ابوریحان
963121 آمپول لیدوكائین 2% 5 میلی لیتر 5ع - داروپخش LIDOCAINE (D.P) 2% 5ML AMP داروپخش
963319 آمپول لیدوكائین 2 درصد 5 میلی لیتر 10ع - داروپخش LIDOCAINE (D.P) 2% 5ML AMP داروپخش
948093 اسپری لیدوكائین 10% 100 میلی لیتر 1ع - ایران دارو LIDOCAINE (IRANDAROU) 10% 100ML SPRAY ايران دارو
948094 اسپری لیدوكائین 10% 50 میلی لیتر 1ع - ایران دارو LIDOCAINE (IRANDAROU) 10% 50ML SPRAY ايران دارو
966024 آمپول لیدوكائین 5% با دكستروز 7.5% -25 ع (داخل نخاعی)- گسترش بازرگانی داروپخش LIDOCAINE 5%+DEXTROSE 7.5% (ORION) 2ML AMP گسترش بازرگانی داروپخش
964038 پماد لیدوكائین اچ 5% 15 گرمی 1 ع - ابوریحان LIDOCAINE H 5% 15GR OINT ابوریحان
932086 كرم لیدوكائین پی ( زایلا پی ) 1ع - تهران شیمی LIDOCAINE P 15G CREAM تهران شيمي
917006 لوسیون لیندان 1درصد60میلی لیتر 1ع - گیلارانكو LINDANE (GAMMA BENZENE HEXACHLORIDE) 1% LOTION گيلارانکو
917005 شامپو لیندان1درصد60میلی لیتر 1ع- گیلارانكو LINDANE (GAMMA BENZENE HEXACHLORIDE) 1% SHAMPOO گيلارانکو
917019 شامپو لیندان 1% همراه با شانه دندانه ریز یك عددی - گیلارانكو LINDANE (GAMMA BENZENE HEXACHLORIDE) 1% SHAMPOO گيلارانکو
939029 قرص لووفلوكساسین (لینوكین)250 م.گ 12 ع - تسنیم LINOQIN® 250MG TAB تسنيم
939030 قرص لووفلوكساسین (لینوكین)500 م.گ 6 ع - تسنیم LINOQIN® 500MG TAB تسنيم
915013 قرص آتورواستاتین ( لیپیمد ) 10 میلی گرم 24ع - مداوا LIPIMOD® 10MG TAB مداوا
915054 قرص آتور واستاتین ( لیپیمد ) 10 میلی گرم 100ع - مداوا LIPIMOD® 10MG TAB مداوا
915014 قرص آتورواستاتین ( لیپیمد ) 20 میلی گرم 24ع - مداوا LIPIMOD® 20MG TAB مداوا
915053 قرص آتور واستاتین ( لیپیمد ) 20 میلی گرم 100ع - مداوا LIPIMOD® 20MG TAB مداوا
915047 قرص آتورواستاتین ( لیپیمد ) 40 میلی گرم 24ع - مداوا LIPIMOD® 40MG TAB مداوا
915052 قرص آتورواستاتین ( لیپیمد ) 40 میلی گرم 100ع - مداوا LIPIMOD® 40MG TAB مداوا
977001 قرص آتورواستاتین 10 میلی گرم 30ع - كیمیدارو LIPOCHEM® 10MG TAB کیمیدارو
977002 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 30ع - كیمیدارو LIPOCHEM® 20MG TAB کیمیدارو
977003 قرص آتورواستاتین 40 میلی گرم 30ع - كیمیدارو LIPOCHEM® 40MG TAB کیمیدارو
960015 قرص آتورواستاتین ( لیپوفیكس ) 10 م.گ 30ع - شفا LIPOFIX® 10MG TAB شفا
960014 قرص آتورواستاتین ( لیپوفیكس ) 20 م.گ 30ع - شفا LIPOFIX® 20MG TAB شفا
960016 قرص آتورواستاتین ( لیپوفیكس ) 40 م.گ 30ع - شفا LIPOFIX® 40MG TAB شفا
944111 كپسول فنوفیبرات (لیپوسولوین) 100 میلی گرم 30ع - تولیدارو LIPOSOLVIN® 100MG CAP توليدارو
944112 كپسول فنوفیبرات (لیپوسولوین) 200 میلی گرم 30ع - تولیدارو LIPOSOLVIN® 200MG CAP توليدارو
910846 ویال متیل پردنیزولون سدیم سوكسینات ( لیزامتیل ) 500 میلی گرم 1ع - پوراطب LISAMETHYLE® 500MG VIAL پوراطب
957047 قرص لیزینوپریل (لیزینوراز) 5 میلی گرم 4ع - رازك LISINOPRIL (RAZAK) 5MG TAB رازک
929090 قرص لیزینوپریل 10 میلی گرم 100ع - تهران دارو LISINOPRIL 10MG TAB تهران دارو
929091 قرص لیزینوپریل 20 میلی گرم 100ع - تهران دارو LISINOPRIL 20MG TAB تهران دارو
925048 قرص لیزینوپریل 100ع - راموفارمین LISINOPRIL 5MG TAB راموفارمين
929092 قرص لیزینوپریل 5 میلی گرم 100ع - تهران دارو LISINOPRIL 5MG TAB تهران دارو
945055 قرص لیزینوپریل ( لیزیركس ) 10 میلی گرم 30ع - پورسینا LISIREX® 10MG TAB داروسازي پورسينا
945056 قرص لیزینوپریل ( لیزیركس ) 20 میلی گرم 30ع - پورسینا LISIREX® 20MG TAB داروسازي پورسينا
945054 قرص لیزینوپریل ( لیزیركس ) 5 میلی گرم 30ع - پورسینا LISIREX® 5MG TAB داروسازي پورسينا
912085 شربت پریمیدون( لیسكانتین )250 میلی لیتر 1 ع- سپاكو دارو LISKANTIN® 125MG/5ML 250ML SYRUP سپاکو دارو
964063 قرص لیزینوپیل (لیزونكس) 20 م.گ 100 ع - ابوریحان LISONEX® 20MG TAB ابوریحان
925046 قرص لیتیوم كربنات ( لیتیرام ) 300 میلی گرم 100ع - راموفارمین LITHIUM CARBONATE 300MG TAB راموفارمين
929093 قرص لیتیم كربنات ( لیتمون ) 300 میلی گرم 100ع - تهران دارو LITHIUM CARBONATE 300MG TAB تهران دارو
925047 قرص آهسته رهش لیتیوم كربنات ( لیتیرام ) 400 میلی گرم 100ع - راموفارمین LITHIUM CARBONATE SR 400MG TAB راموفارمين
924107 قرص سیلی مارین + ب كمپلكس (لیورهرب پلاس ب) 30ع - امین LIVERHERB PLUS B® SCORED F.C. TAB 30 امين
924029 قرص سیلی مارین (لیورهرب) 140 میلی گرم 100ع - امین LIVERHERB® 140MG TAB امين
911028 قرص لیوریل ( وایتابیوتیك ) 60ع - آرمان فارمد دارو LIVERIL <VITABIOTIC> TAB آرمان فارمد دارو
911031 قرص لیوریل ( وایتابیوتیك ) 30ع - آرمان فارمد دارو LIVERIL <VITABIOTIC> TAB آرمان فارمد دارو
921040 قرص لیوروفیت 60 ع - ایران داروك LIVEROFIT® TAB 60 ايران داروک
922116 قرص لوزارتان / هیدروکلروتیازید (لوکرازید) 12.5/50 میلی گرم 30ع- لقمان LOCRAZIDE® 50/12.5MG TAB لقمان
925086 قرص دیكلوفناك پتاسیم ( لوفناك ) 50 میلی گرم 100ع - راموفارمین LOFENAC® 50MG TAB راموفارمين
929170 قرص لوپرامید ( لومیدكس ) 40ع - تهران دارو LOMIDEX® 2MG TAB تهران دارو
924174 قرص آمي لوپرا ( لوپراميد) 30ع – امين LOPERAMIDE (AMIN) 2MG TAB امين
924018 قرص لوپرامید 100ع - امین LOPERAMIDE 2MG TAB امين
929111 كپسول لوپرامید ( لومیدكس ) 30ع - تهران دارو LOPERAMIDE 2MG TAB تهران دارو
929089 قرص لوپرامید ( لومیدكس ) 100ع - تهران دارو LOPERAMIDE 2MG TAB تهران دارو
942034 قرص لوپرامید 2 میلی گرم 100ع - حکیم LOPERAMIDE-HAKIM® 2MG TAB حکيم
948079 شربت لوراتادین ( لورادین ) 1ع - ایران دارو LORADINE® 60ML SYRUP ايران دارو
924133 قرص لوراتادین 10 میلی گرم 100ع - امین LORATADINE (AMIN) 10MG ORODISPERSIBLE TAB امين
950090 كپسول نرم ژلاتینی لوراتادین (لوراتاژل) 10 میلی گرم 90ع - دانا LORATADINE (DANA) 10MG SOFT GEL CAP دانا
963074 شربت لوراتادین 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش LORATADINE (DAROUPAKHSH) 1MG/ML 60ML SYRUP داروپخش
948045 قرص لوراتادین 10 میلی گرم 30ع - ایران دارو LORATADINE (IRAN DARU) 10MG ORODISPERSIBLE TAB ايران دارو
941020 قرص لوراتادین 10 م.گ 100ع - فارماشیمی LORATADINE (PHARMACHEMI) 10MG TAB فارما شيمي
945053 قرص لوراتادین 10 میلی گرم 100ع - پورسینا LORATADINE (PURSINA) 10MG TAB داروسازي پورسينا
971113 قرص لوراتادین 10 میلی گرم 100ع - رها LORATADINE (RAHA) 10MG ORODISPERSIBLE TAB رها
920018 قرص لوراتادین 10 میلی گرم 100ع - ایران ناژو LORATADINE 10MG TAB ايران ناژو
932027 قرص لوراتادین 10میلی گرم 100ع - تهران شیمی LORATADINE 10MG TAB تهران شيمي
963303 قرص لوراتادین 10 میلی گرم 100ع - داروپخش LORATADINE 10MG TAB داروپخش
925018 شربت لوراتادین 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین LORATADINE 1MG/ML 60ML SYRUP راموفارمين
954037 قرص لوراتادین 10 م.گ 100ع - آریا LORATADINE-ARYA® 10MG TAB داروسازي آريا
960009 قرص لوراتادین 10 م.گ 30ع - شفا LORATADINE-SHAFA® 10MG TAB شفا
925045 قرص لوراتادین 10 میلی گرم 100ع - راموفارمین LORATALORATADINE (RAMOPHARMIN) 10MG TABDINE 10MG TAB راموفارمين
942035 قرص لوراتادین 10 میلی گرم 30ع - حکیم LORATEX® 10MG TAB حکيم
942134 قرص لوراتادین (لوراتكس) 10 میلی گرم 100ع - حکیم LORATEX® 10MG TAB حکيم
942098 شربت لوراتادین (لوراتكس) 60 میلی لیتر 1ع - حكیم LORATEX® 1MG/ML 60ML SYRUP حکيم
977115 آمپول لورازپام 2 میلی گرم/میلی لیتر 5ع - كیمیدارو LORAZEPAM (CHEMIDAROU) 2MG/ML AMP کیمیدارو
977116 آمپول لورازپام 4 میلی گرم/میلی لیتر 5ع - كیمیدارو LORAZEPAM (CHEMIDAROU) 4MG/ML AMP کیمیدارو
922021 قرص لورازپام 1میلی گرم 100ع- لقمان LORAZEPAM 1MG TAB لقمان
977081 قرص لورازپام 1 میلی گرم 100ع - كیمیدارو LORAZEPAM 1MG TAB کیمیدارو
922022 قرص لورازپام 2میلی گرم 100ع- لقمان LORAZEPAM 2MG TAB لقمان
977082 قرص لورازپام 2 میلی گرم 100ع - كیمیدارو LORAZEPAM 2MG TAB کیمیدارو
924125 قرص لوزارتان 50 میلی گرم 100ع - امین LOSARTAN (AMIN) 50MG TAB امين
977083 قرص لوزارتان 25 ملی گرم 30ع - كیمیدارو LOSARTAN (CHEMIDAROU) 25MG TAB کیمیدارو
977084 قرص لوزارتان 25 ملی گرم 100ع - كیمیدارو LOSARTAN (CHEMIDAROU) 25MG TAB کیمیدارو
977085 قرص لوزارتان 50 ملی گرم 30ع - كیمیدارو LOSARTAN (CHEMIDAROU) 50MG TAB کیمیدارو
941017 قرص لوزارتان 25 م.گ 100ع - فارماشیمی LOSARTAN (PHARMACHEMIE) 25MG TAB فارما شيمي
941018 قرص لوزارتان 50 م.گ 100ع - فارماشیمی LOSARTAN (PHARMACHEMIE) 50MG TAB فارما شيمي
929012 قرص لوزارتان ( تدافارم ) 25 میلی گرم 100ع - تهران دارو LOSARTAN POTASSIUM 25MG TAB تهران دارو
922028 قرص لوزارتان 25میلی گرم 30ع- لقمان LOSARTAN POTASSIUM 25MG TAB لقمان
957009 قرص لوزارتان (لوزار) 25 میلی گرم 30ع - رازك LOSARTAN POTASSIUM 25MG TAB رازک
957010 قرص لوزارتان (لوزار) 25 میلی گرم 100ع - رازك LOSARTAN POTASSIUM 25MG TAB رازک
929088 قرص لوزارتان 50 میلی گرم 100ع - تهران دارو LOSARTAN POTASSIUM 50MG TAB تهران دارو
915017 قرص لوزارتان ( لوزامد ) 50 میلی گرم 30ع - مداوا LOSARTAN POTASSIUM 50MG TAB مداوا
924104 قرص هیدروكلروتیازید / لوزارتان 12.5 / 50 میلی گرم 30ع - امین LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE (AMIN) 50/12.5MG TAB امين
929142 قرص هیدروكلوتیازید_لوزارتان 12.5/50 میلی گرم 50ع - تهران دارو LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE-TEDAPHARM® 50/12.5MG TAB تهران دارو
960061 قرص لوزارتان 25 م.گ 100ع - شفا LOSARTAN-SHAFA® 25MG TAB شفا
960062 قرص لوزارتان 50 م.گ 100ع - شفا LOSARTAN-SHAFA® 50MG TAB شفا
946072 كرم كلوتریمازول/بتامتازون(1/0.05) درصد 1ع - پارس دارو LOTRIBET® 1/0.05% 15G TOP CREAM پارس دارو
946071 محلول كلوتریمازول/بتامتازون 30 م.ل 1ع - پارس دارو LOTRIBET® 30ML LOTION پارس دارو
977087 قرص لوواستاتین 20 میلی گرم 20ع - كیمیدارو LOVASTATIN (CHEMIDAROU) 20MG TAB کیمیدارو
963262 قرص لوواستاتین 20 میلی گرم 20ع - داروپخش LOVASTATIN (DP) 20MG TAB داروپخش
945018 قرص لوواستاتین 20 میلی گرم 30ع - پورسینا LOVASTATIN (PURSINA) 20MG TAB داروسازي پورسينا
924025 قرص لوواستاتین 20 میلی گرم 30ع - امین LOVASTATIN 20MG TAB امين
932028 قرص لوواستاتین ( لوواسترول ) 20 میلی گرم 100ع - تهران شیمی LOVASTATIN 20MG TAB تهران شيمي
924098 قرص لوواستاتین 20 میلی گرم 100ع - امین LOVASTATIN 20MG TAB امين
954038 قرص لوواستاتین 20 م.گ 30ع - آریا LOVASTATIN-ARYA® 20MG TAB داروسازي آريا
942036 قرص لوواستاتین 20 میلی گرم 30ع - حكیم LOVASTATIN-HAKIM® 20MG TAB حکيم
951047 قرص لوواستاتین 20 میلی گرم 20ع - جالینوس LOVASTATIN-JALINOUS® 20MG TAB جالينوس
915042 قرص لوزارتان ( لوزامد ) 25 میلی گرم 100ع - مداوا LOZAMOD® 25MG TAB مداوا
957011 قرص لوزارتان (لوزار) 50 میلی گرم 30ع - رازك LOZAR® 50MG TAB رازک
963051 قرص لوزارتان ( لوزاتن 25) میلی گرم 100ع - داروپخش LOZATEN® 25 TAB داروپخش
963052 قرص لوزارتان ( لوزاتن ) 50 میلی گرم 100ع - داروپخش LOZATEN® 50MG TAB داروپخش
963090 قرص لوزارتان /هیدروکلروتیازید ( لوزاتن اچ ) 100ع - داروپخش LOZATEN-H® 12.5/50MG TAB داروپخش
963302 قرص لوزارتان/هیدروکلروتیازید ( لوزاتن اچ ) 30ع - داروپخش LOZATEN-H® 12.5/50MG TAB داروپخش
910204 ژل تزریقی لوبراویسك ( بوهوس ) 10 میلی گرم/ میلی لیتر 2 میلی لیتر 1ع - پوراطب LUBRAVISC® 10MG/ML 2ML SYRINGE پوراطب
944093 ژل لوبریكانت 82 گرمی 1ع - تولیدارو LUBRICANT® 82G GEL توليدارو
969004 ژل لوبریكانت بیوگلاید نچرال 1ع - پارس كورش طب LUBRICANT® 82G GEL پارس کورش طب
969005 ژل لوبریكانت بیوگلاید گیلاس 1ع - پارس كورش طب LUBRICANT® 82G GEL پارس کورش طب
969006 ژل لوبریكانت بیوگلاید موز 1ع - پارس كورش طب LUBRICANT® 82G GEL پارس کورش طب
969007 ژل لوبریكانت بیوگلاید قهوه تاخیری 1ع - پارس كورش طب LUBRICANT® 82G GEL پارس کورش طب
910974 قرص لیكوپن ( سنتری ) 30ع - پوراطب LYCOPENE® 25 MG TAB 30 پوراطب
964100 قرص لاینسترنول 0.5میلی گرم 280 ع - ابوریحان LYNESTRENOL (ABURAIHAN) X28 TAB ابوریحان
964160 قرص لاینسترنول 0.5میلی گرم 28 ع - ابوریحان LYNESTRENOL (ABURAIHAN) X28 TAB ابوریحان
944146 قرص روكشدار ایبوبروفن لیزین (لایزوفن) 200 میلی گرم 30ع - تولیدارو LYSOFEN® 200MG TAB توليدارو
944147 قرص روكشدار ایبوبروفن لیزین (لایزوفن) 400 میلی گرم 30ع - تولیدارو LYSOFEN® 400MG TAB توليدارو
912144 قرص لودوپابسرازید ( مادوپار )125 م.گ 30 ع - سپاكو دارو MADOPAR 125 MG TAB سپاکو دارو
912157 قرص لودوپابنسرازید ( مادوپار) 250 م.گ 100ع - سپاكو دارو MADOPAR® 250MG TAB سپاکو دارو
910004 قرص منیزیم ( سنتری ) 250 میلی گرم 110ع - پوراطب MAGNESIUM <21ST CENTURY HEALTH CARE> 250MG TAB پوراطب
910304 قرص جوشان منیزیم ( ویتافیز ) 20ع - پوراطب MAGNESIUM <VITA FIZZ> EFF TAB پوراطب
949012 سرم مانیتول 10% 1ع - فرآورده های تزریقی MANNITOL 10% (IPP) 500ML INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949013 سرم مانیتول 20% 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی MANNITOL 20% 0.5L INF فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
957094 قرص ماپروتیلین 25 میلی گرم 100ع - رازك MAPROTILINE (RAZAK) 25MG TAB رازک
957036 قرص ماپروتیلین 75 میلی گرم 100ع - رازك MAPROTILINE (RAZAK) 75MG TAB رازک
964095 قرص كنتراسپتیوDE(مارولین) 21 ع - ابوریحان MAROLIN® X21 TAB ابوریحان
957065 ژل مارینتول (رزماری) 30 گرمی 1ع - رازك MARYNTHOL® GEL رازک
966022 كپسول ژلاتینی Mother Care - یكصد ع گسترش بازرگانی داروپخش MATHER CARE® SOFT GEL گسترش بازرگانی داروپخش
976028 قرس اس امپرازول (مكسوپرازول) 20 میلی گرم 30ع - سامی ساز MAXOPRAZOL® 20MG TAB سامی ساز
976029 قرس اس امپرازول (مكسوپرازول) 40 میلی گرم 30ع - سامی ساز MAXOPRAZOL® 40MG TAB سامی ساز
915024 قرص مبندازول 100 میلی گرم 120ع - مداوا MEBENDAZOLE 100MG CHEWABLE TAB مداوا
923070 قرص جویدنی مبندازول 100 میلی گرم 120 ع - روزدارو MEBENDAZOLE 100MG CHEWABLE TAB روز دارو
963176 قرص مبورین 135 میلی گرم 100ع - داروپخش MEBEVERINE (DAROUPAKHSH) 135MG TAB داروپخش
949030 کپسول مبورین 200 میلی گرم 30ع - فرآورده های تزریقی MEBEVERINE (I.P.P) 200MG ER CAP فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
923100 كپسول مبورین 200 م.گ 30ER ع - روزدارو MEBEVERINE (RUZDAROU) 200MG EXTENDED RELEASE CAP روز دارو
944023 كپسول مبورین 200 میلی گرم 50ع - تولیدارو MEBEVERINE (TOLIDAROU) 200MG CAP توليدارو
925063 كپسول پیوسته رهش مبورین 200 میلی گرم 30ع - راموفارمین MEBEVERINE 200MG ER CAP راموفارمين
922088 كپسول مبورین 200 میلی گرم 30ع- لقمان MEBEVERINE 200MG ER CAP لقمان
924099 كپسول مبورین (ایریمب) 200 میلی گرم 30ع - امین MEBEVERINE 200MG ER CAP امين
929095 قرص مبورین ( مورین )135میلی گرم 50ع - تهران دارو MEBEVERINE HCL 135MG TAB تهران دارو
929138 كپسول مبورین 200 میلی گرم 30ع - تهران دارو Mebeverin-Tedapharm 200 mg تهران دارو
910802 MEDIFOAM B -X-10*10 -0.5 - biopol MEDIFOAM B -X-10*10 -0.5 - biopol پوراطب
910803 MEDIFOAM B -X-10*20 - 0.5 - biopol MEDIFOAM B -X-10*20 - 0.5 - biopol پوراطب
910805 MEDIFOAM F -10*10-0.2 - biopol MEDIFOAM F -10*10-0.2 - biopol پوراطب
910806 MEDIFOAM F -15*15-0.2 - biopol MEDIFOAM F -15*15-0.2 - biopol پوراطب
910804 MEDIFOAM F-5*5-0.2 - biopol MEDIFOAM F-5*5-0.2 - biopol پوراطب
910808 MEDIFOAM N -X -10*10-0.5 - biopol MEDIFOAM N -X -10*10-0.5 - biopol پوراطب
910807 MEDIFOAM N -X-10*10-0.2 - biopol MEDIFOAM N -X-10*10-0.2 - biopol پوراطب
910809 MEDIFOAM N -X-10*20-0.5 - biopol MEDIFOAM N -X-10*20-0.5 - biopol پوراطب
910810 MEDIFOAM N-X-20*20 -0.5 - biopol MEDIFOAM N-X-20*20 -0.5 - biopol پوراطب
910811 MEDIFOAM S -X - 10*10 -0.5 - biopol MEDIFOAM S -X - 10*10 -0.5 - biopol پوراطب
910813 MEDIFOAM T-X-10*9-0.5 - biopol MEDIFOAM T-X-10*9-0.5 - biopol پوراطب
910812 MEDIFOAM T-X-6.5*6.5 -0.5 - biopol MEDIFOAM T-X-6.5*6.5 -0.5 - biopol پوراطب
972004 ویال متیل پردنیزولون سوسینات (مدرولین) 500 م گ 1ع - روناك دارو MEDROLIN® 500MG VIAL روناک دارو
964022 قرص مدروكسی پروژسترون استات 5 میلی گرم 100 ع - ابوریحان MEDROXYPROGESTERONE (ABURAYHAN) 5MG TAB ابوریحان
977154 كپسول مفنامیك اسید 250 میلی گرم 100ع - كیمیدارو MEFENAMIC ACID (CHIMIDAROU) 250MG CAP کیمیدارو
971047 كپسول مفنامیك اسید 100ع - رها MEFENAMIC ACID (RAHA) 250MG CAP رها
920021 كپسول مفنامیك اسید 250 میلی گرم 100ع - ایران ناژو MEFENAMIC ACID 250MG CAP ايران ناژو
924067 كپسول مفنامیك اسید 100ع - امین MEFENAMIC ACID 250MG CAP امين
925055 كپسول مفنامیك اسید 250 میلی گرم 100ع - راموفارمین MEFENAMIC ACID 250MG CAP راموفارمين
923071 كپسول مفنامیك اسید 250 میلی گرم 100 ع - روزدارو MEFENAMIC ACID 250MG CAP روز دارو
957031 كپسول مفنامیك اسید 250 میلی گرم 100ع - رازك MEFENAMIC ACID 250MG CAP رازک
942105 كپسول مفنامیك اسید 250 میلی گرم 100ع- حكیم MEFENAMIC ACID-HAKIM® 250MG CAP حکيم
931043 لوسیون مومتازون ( مگاكورت ) 0.1 درصد 1ع - كیش مدیفارم MEGACORT® 0.1% 15G CREAM کيش مديفارم
931110 كپسول استامینوفن+ایبوپروفن+كافئین( مگافن ) 200+40+325 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم MEGAFEN® CAP کيش مديفارم
963047 آمپول مگلومین 60% 20 میلی لیتر 5ع - داروپخش MEGLUMINE COMPOUND 60% 20ML AMP داروپخش
963048 آمپول مگلومین 76% 20 میلی لیتر 5ع - داروپخش MEGLUMINE COMPOUND 76% 20ML AMP داروپخش
925085 قرص ملاتونین 3 میلی گرم 30ع - راموفارمین MELATONIN (RAMOPHARMIN) 3MG TAB 100 راموفارمين
918022 قرص ملاتونین ( وبرنچرالز) 3 میلیگرم 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا MELATONIN <WEBBER NATURALS> 3MG TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
910103 قرص ملاتونین ( نیچرمید ) 3 میلی گرم 60ع - پوراطب MELATONIN 3MG TAB پوراطب
977091 قرص ملوكسیكام 15 میلی گرم 30ع - كیمیدارو MELOCOX® 15MG TAB کیمیدارو
977090 قرص ملوكسیكام 7.5 میلی گرم 30ع - كیمیدارو MELOCOX® 7.5MG TAB کیمیدارو
976022 قرص ملوكسیكام (ملوكسیب) 15 میلی گرم 100ع - سامی ساز MELOXIBE® 15MG TAB سامی ساز
976021 قرص ملوكسیكام (ملوكسیب) 7.5 میلی گرم 100ع - سامی ساز MELOXIBE® 7.5MG TAB سامی ساز
964154 قرص ملوكسیكام 15 م.گ 30 ع - ابوریحان MELOXICAM (ABURAIHAN) 15MG TAB ابوریحان
964155 قرص ملوكسیكام 7.5 م.گ 30 ع - ابوریحان MELOXICAM (ABURAIHAN) 7.5MG TAB ابوریحان
948037 قرص ملوكسیكام 15 میلی گرم 30ع - ایران دارو MELOXICAM (IRANDAROU) 15MG TAB ايران دارو
957048 قرص ملوكسیكام 15 میلی گرم 30ع - رازك MELOXICAM (RAZAK) 15MG TAB رازک
957049 قرص ملوكسیكام 15 میلی گرم 100ع - رازك MELOXICAM (RAZAK) 15MG TAB رازک
957017 قرص ملوكسیكام 7.5 میلی گرم 30ع - رازك MELOXICAM (RAZAK) 7.5MG TAB رازک
957018 قرص ملوكسیكام 7.5 میلی گرم 100ع - رازك MELOXICAM (RAZAK) 7.5MG TAB رازک
944052 قرص ملوكسیكام 15 میلی گرم 30ع - تولیدارو MELOXICAM (TOLIDDAROU) 15MG TAB توليدارو
944051 قرص ملوكسیكام 7.5 میلی گرم 30ع - تولیدارو MELOXICAM (TOLIDDAROU) 7.5MG TAB توليدارو
931069 قرص ملوكسیكام ( موبیفارم ) 15 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم MELOXICAM 15MG TAB کيش مديفارم
922081 قرص ملوكسیكام 15 میلی گرم 30ع- لقمان MELOXICAM 15MG TAB لقمان
922080 قرص ملوكسیكام 7.5 میلی گرم 100ع- لقمان MELOXICAM 7.5MG TAB لقمان
931068 قرص ملوكسیكام (موبیفارم) 7.5 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم MELOXICAM 7.5MG TAB کيش مديفارم
951065 قرص ملوكسیكام 15 میلی گرم 30ع - جالینوس MELOXICAM-JALINOUS® 15MG TAB جالينوس
951064 قرص ملوكسیكام 7/5 میلی گرم 30ع - جالینوس MELOXICAM-JALINOUS® 7.5MG TAB جالينوس
923090 قرص ممانتین (مموكسا ) 10 میلی گرم 30 ع - روزدارو MEMANTIN 10MG TAB روز دارو
977093 قرص ممانتین 10 میلی گرم 30ع - كیمیدارو MEMANTIN 10MG TAB کیمیدارو
922083 قرص ممانتین 5 میلی گرم 30ع- لقمان MEMANTIN 5MG TAB لقمان
923089 قرص ممانتین (مموكسا ) 5 میلی گرم 30 ع - روزدارو MEMANTIN 5MG TAB روز دارو
963231 قرص ممانتین هیدروکلراید 10 میلی گرم 10ع - داروپخش MEMANTINE (DP) 10MG TAB داروپخش
963297 قرص ممانتین هیدروكلراید 5 میلی گرم 10ع - داروپخش MEMANTINE (DP) 5MG TAB داروپخش
948018 قرص ممانتین 10 میلی گرم 30ع - ایران دارو MEMANTINE (IRANDAROU) 10MG TAB ايران دارو
944054 قرص روكشدار ممانتین 10 میلی گرم 30ع - تولیدارو MEMANTINE (T.D) 10MG TAB توليدارو
922050 قرص ممانتین 10میلی گرم 30ع- لقمان MEMANTINE 10MG TAB لقمان
922100 قرص ممانتین 20 میلی گرم 30ع- لقمان MEMANTINE 20MG TAB لقمان
922049 قرص ممانتین 5میلی گرم 120ع- لقمان MEMANTINE 5MG TAB لقمان
942113 قرص ممانتین 5 میلی گرم 30ع - حکیم MEMANTINE-HAKIM® 5MG TAB حکيم
960068 قرص ممانتین 10 م.گ 30ع - شفا MEMANTINE-SHAFA® 10MG TAB شفا
960067 قرص ممانتین 5 م.گ 30ع - شفا MEMANTINE-SHAFA® 5MG TAB شفا
921013 قرص مموركس بلیستر 30 ع - ایران داروك MEMOREX ® TAB ايران داروک
977092 قرص ممانتین 5 میلی گرم 30ع - كیمیدارو MEMOTIN® 5MG TAB کیمیدارو
963102 آمپول منوتروپین (HMG) (یخچالی)75واحد 5ع - داروپخش MENOTROPINS (DAROUPAKHSH) AMP داروپخش
945093 قطره منتول 1ع - پورسینا MENTHOL® DROP داروسازي پورسينا
931119 كپسول امپرازول ( مپرازون ) 20 میلی گرم 14ع - كیش مدیفارم MEPRAZON® 20MG CAP کيش مديفارم
963226 پماد مکوئینول 1ع - داروپخش MEQUINOL-T (DAROUPAKHSH) 2/0.01% 60ML SOL داروپخش
948074 كپسول مبورین 200 میلی گرم 30ع - ایران دارو MERELAX® 200MG ER CAP ايران دارو
922073 ویال مروپنم 1 گرم 10ع- لقمان MEROPENEM 1G VIAL لقمان
922072 ویال مروپنم 500میلی گرم 10ع- لقمان MEROPENEM 500MG VIAL لقمان
950035 ویـــال مروپنم (مروكسان ) 1 گرم 1ع - دانا MEROXAN® 1G VIAL دانا
950036 ویـــال مروپنم (مروكسان) 500 میلیگرم 1ع - دانا MEROXAN® 500MG VIAL دانا
977160 قرص مزالازین 250 میلی گرم 100ع - كیمیدارو MESALAZINE (CHEMIDAROU) 250MG TAB کیمیدارو
977161 قرص مزالازین 400 میلی گرم 100ع - كیمیدارو MESALAZINE (CHEMIDAROU) 400MG TAB کیمیدارو
977162 قرص مزالازین 500 میلی گرم 100ع - كیمیدارو MESALAZINE (CHEMIDAROU) 500MG E.C TAB کیمیدارو
977163 قرص مزالازین 800 میلی گرم 100ع - كیمیدارو MESALAZINE (CHEMIDAROU) 800MG TAB کیمیدارو
957122 قرص مزالازین 500 میلی گرم 30ع - رازك MESALAZINE (RAZAK) 500MG TAB-100 رازک
957123 قرص مزالازین 500 میلی گرم 100ع - رازك MESALAZINE (RAZAK) 500MG TAB-100 رازک
919062 قرص مزالازین ( بایوساكول ) 400 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی MESALAZINE 400MG TAB باختر بيوشيمي
944140 شیاف مزالازین 500 میلی گرم 10ع - تولیدارو MESALAZINE(TOLIDDAROU)500MG SUPP توليدارو
954039 قرص مزالازین 500 م.گ 30ع - آریا MESALAZINE-ARYA® 500MG TAB داروسازي آريا
954063 قرص مزالازین 500 م.گ 60ع - آریا MESALAZINE-ARYA® 500MG TAB داروسازي آريا
945007 پودر متاموسیل 7ع - پورسینا METAMUCIL® SACHET داروسازي پورسينا
924108 قرص متفورمین 1000 میلی گرم 30ع - امین METFORMIN (AMIN) 1000MG TAB امين
924144 قرص متفورمین 1000 میلی گرم 40ع - امین METFORMIN (AMIN) 1000MG TAB امين
957120 قرص متفورمین 1000 میلی گرم 100ع - رازك METFORMIN (RAZAK) 1000MG TAB رازک
957121 قرص متفورمین 1000 میلی گرم 30ع - رازك METFORMIN (RAZAK) 1000MG TAB رازک
957030 قرص متفورمین 500 میلی گرم 100ع - رازك METFORMIN (RAZAK) 500MG TAB رازک
976006 قرص متفورمین 500 میلی گرم 100ع - سامی ساز METFORMIN (SAMISAZ) 500MG TAB سامی ساز
916018 قرص متفورمین 500 میلی گرم 100ع - ساپونین METFORMIN (SAPONIN) 500MG TAB ساپونين ايران
919073 قرص متفورمین ( متفوربایوكس ) 1000 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی METFORMIN HCL 1000MG TAB باختر بيوشيمي
920014 قرص متفورمین 500 میلی گرم 100ع - ایران ناژو METFORMIN HCL 500MG TAB ايران ناژو
932029 قرص متفورمین ( متفورتكس ) 500 میلی گرم 100ع - تهران شیمی METFORMIN HCL 500MG TAB تهران شيمي
919079 قرص متفورین گلی بنكلامید ( گلیفورمین ) 500/2.5 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی METFORMIN/GLIBENCLAMIDE 500/2.5MG TAB باختر بيوشيمي
922090 قرص متفورمین / گلی بنكلامید 500 /2.5 میلی گرم 100ع - لقمان METFORMIN/GLIBENCLAMIDE 500/2.5MG TAB لقمان
919080 قرص متفورین گلی بنكلامید ( گلیفورمین ) 500/5 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی METFORMIN/GLIBENCLAMIDE 500/5MG TAB باختر بيوشيمي
922091 قرص متفورمین / گلی بنكلامید 500/ 5 میلی گرم 100ع - لقمان METFORMIN/GLIBENCLAMIDE 500/5MG TAB لقمان
919089 قرص پیوگلیتازون متفورمین ( پیگلوفورمین ) 500/15 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی METFORMIN/PIOGLITAZONE 500/15MG TAB باختر بيوشيمي
954040 قرص متفورمین 500 م.گ 100ع - آریا METFORMIN-ARYA® 500MG TAB داروسازي آريا
960010 قرص متفورمین 500 م.گ 100ع - شفا METFORMIN-SHAFA® 500MG TAB شفا
932104 قرص متفورمین ( متفورتكس ) 1000میلی گرم 30ع - تهران شیمی METFORTEX® 1000MG TAB تهران شيمي
963163 شربت متادون 25 میلی گرم 250 میلی لیتر 1ع - داروپخش METHADONE (DAROUPAKHSH) 25MG/5ML 250ML SYRUP داروپخش
922023 قرص متی مازول 5میلی گرم 100ع- لقمان METHIMAZOLE 5MG TAB لقمان
963037 قرص متوكاربامول 100ع - داروپخش METHOCARBAMOL (DP) 500MG TAB داروپخش
957014 قرص متوكاربامول 500 میلی گرم 100ع - رازك METHOCARBAMOL (RAZAK) 500MG TAB رازک
963036 آمپول متوكاربامول 10 میلی لیتر 5ع - داروپخش METHOCARBAMOL 1000MG/10ML AMP داروپخش
924015 قرص متوكاربامول 100ع - امین METHOCARBAMOL 500MG TAB امين
929018 قرص متوكاربامول ( رُباكسول ) 500میلی گرم 100ع -تهران دارو METHOCARBAMOL 500MG TAB تهران دارو
963038 پماد متیل سالیسیلات 30 گرم 1ع - داروپخش METHYL SALICYLATE 30% 30G OINT داروپخش
963097 قرص متیل دوپا 250 میلی گرم 100ع - داروپخش METHYLDOPA (DAROU PAKHSH) 250MG TAB داروپخش
963267 آمپول متیل پردنیزولون استات 40 میلی گرم 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش METHYLPREDNISOLONE ACETATE (D.P) 40MG/1ML AMP داروپخش
971090 آمپول متیل پردنیزولون 1 میلی لیتر 10ع - رها METHYLPREDNISOLONE ACETATE (RAHA) 40MG/1ML AMP رها
964047 آمپول متیل پردنیزولون استات 40 میلی گرم 1 میلی لیتر1 ع - ابوریحان METHYLPREDNISOLONE ACETATE 40MG/1ML AMP ابوریحان
977117 آمپول متوكلوپرامید 10 میلی گرم/2 میلی لیتر 10ع - كیمیدارو METOCLOPRAMIDE (CHEMIDAROU) 10MG/2ML AMP کیمیدارو
963057 آمپول متوكلوپرامید 10 میلی گرم 2 میلی لیتر 10ع - داروپخش METOCLOPRAMIDE (DAROUPAKHSH) 10MG/2ML AMP داروپخش
963257 قطره خوراكی متوكلوپرامید 15 میلی لیتر 1ع - داروپخش METOCLOPRAMIDE (DP) 4MG/ML 15ML ORAL DROP داروپخش
924016 قرص متوكلوپرامید 100ع - امین METOCLOPRAMIDE 10MG TAB امين
932057 آمپول متوكلوپرامید ( دمتیك ) 10 میلی گرم /میلی لیتر 100ع - تهران شیمی METOCLOPRAMIDE 10MG/2ML AMP تهران شيمي
924091 قطره متوكلوپرامید 15 میلی لیتر 1ع - امین METOCLOPRAMIDE 4MG/ML 15ML ORAL DROP امين
942037 قرص متوكلوپرامید 10 میلی گرم 100ع - حکیم METOCLOPRAMIDE-HAKIM® 10MG TAB حکيم
942073 قطره خوراكی متوكلوپرامید 15 میلی لیتر 1ع - حکیم METOCLOPRAMIDE-HAKIM® 4MG/ML 15ML ORAL DROP حکيم
924116 قرص متوپرولول تارتارات 50 میلی گرم 100ع - امین METOPROLOL (AMIN) 50MG TAB امين
946061 قرص متوپرولول 50 م.گ 100ع - پارس دارو METOPROLOL (PARSDAROU) 50MG TAB پارس دارو
946005 قرص متوپرولول 50 م.گ 30ع - پارس دارو METOPROLOL (PARSDAROU) 50MG TAB پارس دارو
945036 قرص متوپرولول 50 میلی گرم 100ع - پورسینا METOPROLOL (PURSINA) 50 TAB داروسازي پورسينا
923107 قرص متوپرولول 50 م.گ 30 ع - روزدارو METOPROLOL (ROUZ DAROU) 50MG TAB روز دارو
944060 قرص متوپرولول 50 میلی گرم 30ع - تولیدارو METOPROLOL (TOLIDDAROU) 50MG TAB توليدارو
924168 دراژه متوپرولول سوكسینات 47/5 میلی گرم 100ع - امین METOPROLOL ER (AMIN) 47.5MG ER TAB امين
971114 قرص متوپرولول سوكسینات 47/5 میلی گرم 100ع (OTC)- رها METOPROLOL SUCCINATE (RAHA) 47.5MG EXTENDED RELEASE TAB رها
971115 قرص متوپرولول سوكسینات 95 میلی گرم 100ع - رها METOPROLOL SUCCINATE (RAHA) 95MG EXTENDED RELEASE TAB رها
935007 قرص متوپرولول ( متولوپرس ) 50 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق METOPROLOL TARTRATE 50MG TAB سجاد داروي شرق
929116 قرص متوپرولول ( تداپرول ) 50میلی گرم 30ع - تهران دارو METOPROLOL TARTRATE 50MG TAB تهران دارو
942109 قرص متوپرولول 50 میلی گرم 100ع - حکیم METOPROLOL-HAKIM® 50MG TAB حکيم
963164 ژل مترونیدازول 0.75% 30 گرم 1ع - داروپخش METRONIDAZOLE (D.P) 0.75% 30G TOP GEL داروپخش
946034 ژل موضعی مترونیدازول 1ع - پارس دارو METRONIDAZOLE (PARSDAROU) 0.75% 30G GEL پارس دارو
946004 قرص واژینال مترونیدازول 500 م.گ 10ع - پارس دارو METRONIDAZOLE (PARSDAROU) 500MG VAG TAB پارس دارو
931023 ژل واژینال مترونیدازول 0.75 درصد 1ع - كیش مدیفارم METRONIDAZOLE 0.75% VAG GEL کيش مديفارم
932087 ژل واژینال مترونیدازول ( متروماكس ) 0.75 درصد 1ع - تهران شیمی METRONIDAZOLE 0.75% VAG GEL تهران شيمي
931022 ژل موضعی مترونیدازول 0.75 درصد 1ع - كیش مدیفارم METRONIDAZOLE 0.75%TOP GEL کيش مديفارم
924053 دراژه مترونیدازول 100ع - امین METRONIDAZOLE 250MG TAB امين
932030 قرص مترونیدازول ( متروماكس ) 250 میلی گرم 100ع - تهران شیمی METRONIDAZOLE 250MG TAB تهران شيمي
946003 قرص مترونیدازول 250 م.گ 100ع - پارس دارو METRONIDAZOLE 250MG TAB پارس دارو
932076 سوسپانسیون مترونیدازول ( متروماكس ) 125 میلی گرم 1ع - تهران شیمی METRONIDAZOLE BENZOATE 125MG/5ML 120ML SUSP تهران شيمي
946033 ژل واژینال مترونیدازول(مترواژ ) 1 ع - پارس دارو METROVAGE® 0.75% 70G VAG GEL پارس دارو
964080 آمپول كلسی تونین(میانین)(یخچالی)50واحد/م.ل 1ع - ابوریحان MIANIN® 50 IU/ML AMP ابوریحان
910207 قطره اشك مصنوعی ( بوهوس ) 2 میلی گرم/0.4 میلی لیتر 30ع - پوراطب Micro Drops 2mg/ml 0.4 ml پوراطب
910205 قطره اشك مصنوعی ( بوهوس ) 2 میلی گرم/ 0.4 میلی لیتر 15ع - پوراطب Micro Drops 2mg/ml 0.4ml پوراطب
910212 Micro Visc Phaco 25mg/ml 0.85 ml MICROVISC PHACO® 2.5% 0.85ML PREFILLED SYRINGE پوراطب
910213 Micro Visc Plus 14mg/ml 0.85 ml MICROVISC PLUS® 1.4% 0.85ML PREFILLED SYRINGE پوراطب
910208 Micro Visc 10mg/ml 0.55 ml MICROVISC® 1% 0.55ML PREFILLED SYRINGE پوراطب
910209 Micro Visc 10mg/ml 0.85 ml MICROVISC® 1% 0.85ML PREFILLED SYRINGE پوراطب
964046 آمپول میدازولام 5 میلی گرم 1 میلی لیتر10 ع - ابوریحان MIDAZOLAM (ABURAIHAN) 5MG/1ML AMP ابوریحان
977118 آمپول میدازولام 5 میلی گرم/1 میلی لیتر 10ع - كیمیدارو MIDAZOLAM (CD) 5MG/1ML AMP کیمیدارو
963123 آمپول میدازولام 15 میلی گرم 3 میلی لیتر 5ع - داروپخش MIDAZOLAM (DP) 15MG/3ML AMP داروپخش
963275 آمپول میدازولام 15 میلی گرم 10ع - داروپخش MIDAZOLAM (DP) 15MG/3ML AMP داروپخش
963122 آمپول میدازولام 5 میلی گرم 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش MIDAZOLAM (DP) 5MG/1ML AMP داروپخش
932062 آمپول میدازولام ( میداماكس ) 15 میلی گرم /میلی لیتر 5ع - تهران شیمی MIDAZOLAM HCL 15MG/3ML AMP تهران شيمي
932061 آمپول میدازولام ( میداماكس ) 5 میلی گرم /میلی لیتر 5ع - تهران شیمی MIDAZOLAM HCL 5MG/1ML AMP تهران شيمي
939025 قرص جوشان ویتامین ث + عسل مانوكا + رزهیپ + پروپولیس + سالیكسا ( مییل سی ) 20ع - تسنیم MIELE C® EFF TAB 20 تسنيم
942039 قرص سوماتریپتان (میگراكیم) 100 میلی گرم 6ع - حكیم MIGRAKIM® 100MG TAB حکيم
942038 قرص سوماتریپتان (میگراكیم) 50 میلی گرم 4ع - حكیم MIGRAKIM® 50MG TAB حکيم
977050 قرص ریزاتریپتان ( میگریتان ) 10 میلی گرم 4ع - كیمیدارو MIGRITAN® 10MG TAB کیمیدارو
977049 قرص ریزاتریپتان ( میگریتان ) 5 میلی گرم 4ع - كیمیدارو MIGRITAN® 5MG TAB کیمیدارو
920006 محلول ماینوكسیدیل 2درصد 60 میلی لیتری 1ع - ایران ناژو MINOXIDIL 2% 60ML TOP SOL ايران ناژو
931038 محلول موضعی ماینوكسیدیل 2 درصد 1ع - كیش مدیفارم MINOXIDIL 2% 60ML TOP SOL کيش مديفارم
920007 محلول ماینوكسیدیل 5درصد 60 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو MINOXIDIL 5% 60ML TOP SOL ايران ناژو
931039 محلول موضعی ماینوكسیدیل 5 درصد 1ع - كیش مدیفارم MINOXIDIL 5% 60ML TOP SOL کيش مديفارم
942081 محلول موضعی ماینوكسیدیل 5درصد 60 میلی لیتر 1ع - حکیم MINOXIDIL-HAKIM® 5% TOP SOL حکيم
976023 قرص میزوپروسنول (میزوگلندین) 100 میلی گرم 30ع - سامی ساز MISOGLANDIN® 100MCG TAB سامی ساز
964130 قرص میزوپروستول(میزوتك) 100 میكروگرم 100 ع - ابوریحان MISOTEC® 100MCG TAB ابوریحان
954041 قرص مكلوبماید 150 م.گ 30ع - آریا MOCLOBEMIDE-ARYA® 150MG TAB داروسازي آريا
948040 قرص مدافنیل 100 میلی گرم 30ع - ایران دارو MODAFINIL (IRAN DAROU) 100MG TAB ايران دارو
948041 قرص مدافنیل 200 میلی گرم 30ع - ایران دارو MODAFINIL (IRAN DAROU) 200MG TAB ايران دارو
944124 قرص مدافینیل 200 میلی گرم 30ع - تولیدارو MODAFINIL (TOLID DAROU) 200MG TAB توليدارو
944105 قرص مدافینیل 100 میلی گرم 30ع - تولیدارو MODAFINIL (TOLIDDAROU) 100MG TAB توليدارو
915033 قرص سیلدنافیل ( مداگرا ) 50 میلی گرم 4ع - مداوا MODAGRA® 50MG TAB مداوا
915021 قرص ویتامین ث ( مداویت ث ) 250 میلی گرم 90ع - مداوا MODAVIT-C® 250MG TAB مداوا
915020 ساشه ویتامین ث ( مداویت ) 500 میلی گرم 10ع - مداوا MODAVIT-C00ae SACHET مداوا
971076 اسپری بینی كرومولین سدیم ( مولینوز ) 2 % 1ع - رها MOLINOSE® 20MG/ML 20ML NASAL SPRAY رها
946074 كرم مومتازون 0.1 درصد 30 گرمی 1ع - پارس دارو MOMECORT® 0.1% 30G CREAM پارس دارو
946075 پماد مومتازون 1% 30 گرمی 1ع - پارس دارو MOMECORT® 0.1% 30G TOP OINT پارس دارو
946069 محلول مومتازون 0/1 درصد 30 م.ل 1ع - پارس دارو MOMECORT® 0.1% 30ML LOTION پارس دارو
964064 كرم مومتازون(مومكین) 0.1% 30 گرمی 1 ع - ابوریحان MOMEKIN® 0.1% 30G CREAM ابوریحان
964065 پماد مومتازون(مومكین) 0.1% 30 گرمی 1 ع - ابوریحان MOMEKIN® 0.1% 30G OINT ابوریحان
920064 كرم موضعی مومتازون 0.1درصد 30 گرمی 1ع - ایران ناژو MOMETASONE (IRAN NAJO) 0.1% 30G CREAM ايران ناژو
944129 پماد مومتازون 0.1درصد 15 گرمی 1ع - تولیدارو MOMETASONE (TOLID DAROU) 0.1% 15G TOP OINT توليدارو
931024 كرم موضعی مومتازون ( مگاكورت ) 0.1 درصد 1ع - كیش مدیفارم MOMETASONE 0.1% 15G CREAM کيش مديفارم
931025 پماد موضعی مومتازون ( مگاكورت ) 0.1 درصد 1ع - كیش مدیفارم MOMETASONE 0.1% 15G OINT کيش مديفارم
920066 لوسیون موضعی مومتازون 0.1 درصد 30 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو MOMETASONE-NAJO® 0.1% 30ML LOTION ايران ناژو
920065 پماد موضعی مومتازون 0.1درصد 30 گرمی 1ع - ایران ناژو MOMETASONE-NAJO® 0.1% 30G OINT ايران ناژو
921039 قرص مونوپوتكس بلیستر 30 ع - ایران داروك MONOPOTEX® TAB ايران داروک
963245 قرص مونته لوكاست 5 میلی گرم 30ع - داروپخش MONTELUKAST (DP) 5MG CHEWABLE TAB داروپخش
945066 قرص مونته لوكاست 10 میلی گرم 30ع - پورسینا MONTELUKAST (PURSINA) 10MG TAB داروسازي پورسينا
944007 قرص مونته لوكاست 10 میلی گرم 30ع - تولیدارو MONTELUKAST (T.D) 10MG TAB توليدارو
929013 قرص مونته لوكاست ( لوكاستد) 10میلی گرم 30ع - تهران دارو MONTELUKAST SODIUM 10MG TAB تهران دارو
929014 قرص مونته لوكاست (لوكاستد) 5 میلی گرم 30ع - تهران دارو MONTELUKAST SODIUM 5MG CHEWABLE TAB تهران دارو
942125 قرص مونته لوكاست 10میلی گرم 30ع - حكیم MONTELUKAST-HAKIM® 10MG TAB حکيم
942116 قرص جویدنی مونته لوكاست 5 میلی گرم 30ع - حکیم MONTELUKAST-HAKIM® 5MG CHEWABLE TAB حکيم
964067 قرص مونته لوكاست (مونتكس) 10 م.گ 10 ع - ابوریحان MONTEX® 10MG TAB ابوریحان
964066 قرص مونته لوكاست (مونتكس) 5 م.گ 30 ع - ابوریحان MONTEX® 5MG CHEWABLE TAB ابوریحان
912059 قرص دمپریدون(موتیلیوم) 10میلیگرم30ع - سپاکو دارو Motilium سپاکو دارو
912060 قرص دمپریدون(موتیلیوم) 10میلیگرم40ع - سپاکو دارو Motilium سپاکو دارو
963109 قرص موکسی فلوکساسین 400 میلی گرم 10ع - داروپخش MOXIFLOXACIN (DAROUPAKHSH) 400MG TAB داروپخش
945069 قرص موكسی فلوكساسین 400 میلی گرم 15ع -پورسینا MOXIFLOXACIN (PURSINA) 400MG TAB داروسازي پورسينا
966029 پاستیل كلسیم پلاس ویتامین د (مستر تامی) قوطی 60ع-گسترش بازرگانی داروپخش MR.TUMEE CALCIUM PLUS VITAMIN D® GUMMY 60 گسترش بازرگانی داروپخش
966035 پاستیل دی اچ آ امگا-3 (مستر تامی) قوطی 60ع-گسترش بازرگانی داروپخش MR.TUMEE DHA OMEGA-3® GUMMY 60 گسترش بازرگانی داروپخش
966030 پاستیل اكیناسه ویتامین ث و زینك (مستر تامی) قوطی 60ع-گسترش بازرگانی داروپخش MR.TUMEE ECHINACEA PLUS VITAMIN C&ZINC® GUMMY 60 گسترش بازرگانی داروپخش
966028 پاستیل فیبر(مستر تامی) قوطی 60ع-گسترش بازرگانی داروپخش MR.TUMEE FIBER® GUMMY 60 گسترش بازرگانی داروپخش
966033 پاستیل مولتی ویتامین+مینرال فروت سبزیجات+فیبر (مستر تامی) قوطی 60ع-گسترش بازرگانی داروپخش MR.TUMEE MULTIVITAMIN&MINERAL®GUMMY 60 FRUITS,VEGETABLES,FIBER گسترش بازرگانی داروپخش
966034 پاستیل مولتی ویتامین شوگرفری (مستر تامی) قوطی 60ع-گسترش بازرگانی داروپخش MR.TUMEE SUGAR FREE MULTIVITAMIN® GUMMY 60 گسترش بازرگانی داروپخش
966031 پاستیل ویتامین ث (مستر تامی) قوطی 60ع-گسترش بازرگانی داروپخش MR.TUMEE VITAMIN C® GUMMY 60 گسترش بازرگانی داروپخش
966032 پاستیل ویتامین د (مستر تامی) قوطی 60ع-گسترش بازرگانی داروپخش MR.TUMEE VITAMIN D® GUMMY 60 گسترش بازرگانی داروپخش
950103 كپسول نرم گایافنزین (موكوفنزین) 100 میلی گرم 60ع - دانا MUCOFENESIN® 100MG SOFT GEL CAP دانا
950102 كپسول نرم گایافنزین (موكوفنزین) 200 میلی گرم 50ع - دانا MUCOFENESIN® 200MG SOFT GEL CAP دانا
944077 آمپول برم هگزین ( موكولین) 4میلی گرم/ میلی لیتر 10ع - تولیدارو MUCOLIN® 4MG/2ML AMP توليدارو
944066 شریت برم هگزین (موكولین) 60 میلی لیتر 1ع - تولیدارو MUCOLIN® 4MG/5ML 60ML ELIXIR توليدارو
944047 قرص برم هگزین (موكولین) 8 میلی گرم 100ع - تولیدارو MUCOLIN® 8MG TAB توليدارو
944116 قرص استیل سیستئین (موكوسولوین) 200 میلی گرم 100ع - تولیدارو MUCOSOLVIN® 200MG TAB توليدارو
910109 قرص مولتی كامپلیت ( نیچرمید ) 130ع - پوراطب MULTI COMPLETE <NATURE MADE> TAB پوراطب
910114 قرص مولتی كامپلیت ( نیچرمید ) 90ع - پوراطب MULTI COMPLETE <NATURE MADE> TAB پوراطب
910106 قرص مولتی دیلی ( نیچرمید ) 100ع - پوراطب MULTI DAILY <NATURE MADE> TAB پوراطب
910113 قرص مولتی پریناتال ( نیچرمید) 90ع - پوراطب MULTI PRENATAL <NATURE MADE> TAB پوراطب
963071 كپسول مولتی ویتامین مینرال 100ع - داروپخش MULTIVITAMIN & MINERAL- CAP 10*10 داروپخش
918003 قرص مولتی ویتامین پریناتال (وبر نچرالز) 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا MULTIVITAMIN <WEBBER NATURALS> TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
918012 قرص مولتی ویتامین مینرال روزانه ( وبرنچرالز) 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا MULTIVITAMIN <WEBBER NATURALS> TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
910404 فرص جوشان مولتی ویتامین ( سوپراویت ) 20ع - پوراطب MULTIVITAMIN ADULT <KENDY> EFF TAB پوراطب
910305 قرص جوشان مولتی ویتامین ( ویتافیز ) 20ع - پوراطب MULTIVITAMIN ADULT <VITA FIZZ> EFF TAB پوراطب
942074 قطره خوراكی مولتی ویتامین (مولتی كیم) 15 میلی لیتر 1ع - حكیم MULTIVITAMIN DROP حکيم
924156 كپسول مولتی ویتامین مینرال 100ع - امین MULTIVITAMIN MINERAL - CAP 100 امين
910005 قرص مولتی ویتامین ( سنتری ) 130ع- پوراطب MULTIVITAMIN SENTRY<21ST CENTURY HEALTH CARE>TAB پوراطب
924080 شربت مولتی ویتامین 60 میلی لیتر 1ع - امین MULTIVITAMIN SYRUP امين
963143 شربت مولتی ویتامین 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش MULTIVITAMIN SYRUP داروپخش
963072 كپسول مولتی ویتامین تراپوتیك 100ع - داروپخش MULTIVITAMIN THERAPEUTIC (DP) CAP داروپخش
948012 كپسول ویتامین تراپوتیك 100ع - ایران دارو MULTIVITAMIN THERAPEUTIC (IRANDAROU) CAP ايران دارو
929112 كپسول مولتی ویتامین 100 ع - تهران دارو MULTIVITAMIN THERAPEUTIC CAP تهران دارو
944084 قطره خوراكی مولتی ویتامین + آهن (پدیاویت) 15 میلی لیتر 1ع - تولیدارو MULTIVITAMIN+IRON DROP توليدارو
918013 قرص مولتی ویتامین جویدنی اطفال ( وبرنچرالز)100 ع - كاروان طب آسیا-كاطا MULTIVITAMIN+MINERAL FOR KIDS<WEBBER NATURALS>TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
948077 شربت مولتی ویتامین 1ع - ایران دارو MULTIVITAMIN® SYRUP 60 ML ايران دارو
963146 پماد موپیروسین 15 گرم 1ع - داروپخش MUPIROCIN (D.P) 2% 15GR OINT داروپخش
946032 پماد موپیروسین 15 گرمی 1ع - پارس دارو MUPIROCIN (PARS DAROU) 2% 15G OINT پارس دارو
920045 پماد موضعی موپیروسین 2درصد 15 گرمی 1ع - ایران ناژو MUPIROCIN 2% 15G OINT ايران ناژو
931026 پماد موضعی موپیروسین 2 درصد 1ع - كیش مدیفارم MUPIROCIN 2% OINT کيش مديفارم
917028 پماد موضعی موپیروسین 2% 15 گرمی 1ع - گیلارانكو MUPIROCIN-GILARANCO® 2% 15GR OINT گيلارانکو
921014 موسیلیوم ساده ساشه 10گرمی 7 ع - ایران داروك MUSILIUM® SACHET ايران داروک
921015 موسیلیوم پرتقالی ساشه 10گرمی 7 ع - ایران داروك MUSILIUM® SACHET ايران داروک
921016 موسیلیوم توت فرنگی ساشه 10گرمی 7 ع - ایران داروك MUSILIUM® SACHET ايران داروک
921017 موسیلیوم موزی ساشه 10گرمی 7 ع - ایران داروك MUSILIUM® SACHET ايران داروک
921018 موسیلیوم بدون قند 7 ع - ایران داروك MUSILIUM® SACHET ايران داروک
931118 كپسول ایتراكونازول (مایكومیس ) 100 م.گ 10ع - كیش مدیفارم MYCOMISS® 100MG CAP کيش مديفارم
919116 كپسول دی متیل فومارات ( میلوبایوكس ) 120 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی MYELLOBIOX® 120MG CAP باختر بيوشيمي
919117 كپسول دی متیل فومارات ( میلوبایوكس ) 240 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی MYELLOBIOX® 240MG CAP باختر بيوشيمي
960018 قرص نیتروگلیسرین 2.6 م.گ 50ع - شفا MYOCARDIN® 2.6MG ER TAB شفا
960019 قرص نیتروگلیسرین 6.4 م.گ 50ع - شفا MYOCARDIN® 6.4MG ER TAB شفا
963147 پماد میرتوپلكس 5 گرم 1ع - داروپخش MYRTOPLEX® 10% 5GR OINT داروپخش
921037 محلول موضعی میرتوهیل 1 ع - ایران داروك MYRTUHEAL® TOPICAL SOLUTION ايران داروک
924017 قرص نالیدیكسیك اسید 100ع - امین NALIDIXIC ACID 500MG TAB امين
923072 قرص نالیدیكسیك اسید 500 میلی گرم 100 ع - روزدارو NALIDIXIC ACID 500MG TAB روز دارو
929096 قرص نالیدیكسیك اسید ( نالیدكس ) 100ع - تهران دارو NALIDIXIC ACID 500MG TAB تهران دارو
944076 آمپول نالوكسان (نالوكسان تیدی) 0.4 میلی گرم/ میلی لیتر 10ع - تولیدارو NALOXAN-T.D® 0.4MG/1ML AMP توليدارو
948053 كپسول نالتركسون 25 میلی گرم 30ع - ایران دارو NALTREXONE HCL 25MG CAP ايران دارو
948054 كپسول نالتركسون 50 میلی گرم 30ع - ایران دارو NALTREXONE HCL 50MG CAP ايران دارو
963156 قطره بینی نفازولین هیدروکلراید 0.05% 10 میلی لیتر 1ع - داروپخش NAPHAZOLINE (DP) 0.05% 10ML NASAL DROP داروپخش
963070 قطره چشمی نفازولین هیدروکلرراید 0.1% 1ع - داروپخش NAPHAZOLINE (DP) 0.1% 10ML OPH DROP داروپخش
971099 قطره چشمی نفازولین 0.1% 1ع - رها NAPHAZOLINE (RAHA) 0.1% 10ML OPH DROP رها
944083 قطره بینی نفازولین 0.05درصد 1ع - تولیدارو NAPHAZOLINE (TOLIDDAROU) 0.05% 10ML NASAL DROP توليدارو
948029 قرص ناپروكلد 30ع - ایران دارو NAPROCOLD® TAB ايران دارو
964023 شیاف ناپروكسن 500 میلی گرم 10ع- ابوریحان NAPROXEN (ABURAIHAN) 500MG SUPP ابوریحان
977094 قرص ناپروكسن 250 میلی گرم 100ع - كیمیدارو NAPROXEN (CHEMIDAROU) 250MG TAB کیمیدارو
977095 قرص ناپروكسن 500 میلی گرم 100ع - كیمیدارو NAPROXEN (CHEMIDAROU) 500MG TAB کیمیدارو
950061 كپسول ژلاتینی ناپروكسن (پروكساژل) 200 میلی گرم 40ع - دانا NAPROXEN (DANA) 200MG SOFTGEL CAP دانا
948028 قرص ناپروكسن 375 میلی گرم 100ع - ایران دارو NAPROXEN (IRAN DAROU) 375MG TAB ايران دارو
946006 قرص ناپروكسن 250 م.گ 100ع - پارس دارو NAPROXEN (PARSDAROU) 250MG TAB پارس دارو
946007 قرص ناپروكسن ای سی 500 م.گ 100ع - پارس دارو NAPROXEN (PARSDAROU) 500MG EC TAB پارس دارو
957040 قرص ناپروكسن 500 میلی گرم 100ع- رازك NAPROXEN (RAZAK) 500MG TAB رازک
957053 قرص ناپروكسن 500 میلی گرم 20ع - رازك NAPROXEN (RAZAK) 500MG TAB رازک
944125 شیاف ناپروكسن 500 میلی گرم 10ع - تولیدارو NAPROXEN (TOLID DAROU) 500MG SUPP توليدارو
915004 قرص ناپروکسن ( مداکسن ) 250 میلی گرم 100ع - مداوا NAPROXEN 250MG TAB مداوا
925049 قرص ناپروكسن 250 میلی گرم 100ع - راموفارمین NAPROXEN 250MG TAB راموفارمين
923073 قرص ناپروكسن 250 میلی گرم 100 ع - روزدارو NAPROXEN 250MG TAB روز دارو
929048 قرص ناپروكسن ( تداپروكس ) 250 میلی گرم 100ع - تهران دارو NAPROXEN 250MG TAB تهران دارو
932031 قرص ناپروكسن 250 میلی گرم 100ع - تهران شیمی NAPROXEN 250MG TAB تهران شيمي
957052 قرص ناپروكسن 250 میلی گرم 100ع - رازك NAPROXEN 250MG TAB رازک
915012 قرص ناپروکسن ( مداکسن ) 500 میلی گرم 100ع - مداوا NAPROXEN 500MG TAB مداوا
920013 قرص ناپروكسن 500 میلی گرم 100ع - ایران ناژو NAPROXEN 500MG TAB ايران ناژو
923074 قرص ناپروكسن 500 میلی گرم 100 ع - روزدارو NAPROXEN 500MG TAB روز دارو
929049 قرص ناپروكسن ( تداپروكس ) 500 میلی گرم 100ع - تهران دارو NAPROXEN 500MG TAB تهران دارو
932032 قرص ناپروكسن 500 میلی گرم 100ع - تهران شیمی NAPROXEN 500MG TAB تهران شيمي
960012 قرص ناپروكسن 250 م.گ 100ع - شفا NAPROXEN-SHAFA® 250MG TAB شفا
960013 قرص ناپروكسن 500 م.گ 100ع - شفا NAPROXEN-SHAFA® 500MG TAB شفا
976041 قرص مدافینیل (ناركوفنیل) 100 میلی گرم 30ع - سامی ساز NARCOFINIL® 100MG TAB سامی ساز
966021 كپسول ژلاتینی امگا 3-6-9 - 100 ع - گسترش بازرگانی داروپخش NATURAL LIFE OMEGA 3,6&9® 1000MG SOFTGEL گسترش بازرگانی داروپخش
910134 قرص ملاتونین ( نیچرمید ) 3 میلی گرم 80ع - پوراطب NATURE MADE MELATONIN® 3 MG TAB 80 پوراطب
964124 آمپول تروپیسترون 5 م.گ 5 م.ل 5 ع - ابوریحان NAVOTRON® 5MG/5ML AMP ابوریحان
919014 قرص نلفیناویر 250 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی NELFINAVIR MESYLATE 250MG TAB باختر بيوشيمي
964060 قرص رپاگلیناید (نیوبت)0.5 م.گ 100 ع - ابوریحان NEWBET® 0.5MG TAB ابوریحان
964061 قرص رپاگلیناید(نیوبت) 1 م.گ 100 ع - ابوریحان NEWBET® 1MG TAB ابوریحان
931117 كپسول اس امپرازول (نكسیفارم) 40 م.گ 14ع - كیش مدیفارم NEXIPHARM® 40MG CAP کيش مديفارم
964141 كپسول اس امپرازول (نكسیتور) 20 م.گ 15 ع - ابوریحان NEXITOR® 20MG CAP ابوریحان
964142 كپسول اس امپرازول (نكسیتور) 40 م.گ 15 ع - ابوریحان NEXITOR® 40MG CAP ابوریحان
946009 قرص جویدنی نیكلوزاماید 500 م.گ 4ع - پارس دارو NICLOSAMIDE (PARS DAROU) 500MG TAB پارس دارو
944034 قرص نیفیدیپین 10 میلی گرم 50ع - تولیدارو NIFEDIPINE (TOLIDDAROU) 10MG TAB توليدارو
950057 كپسول ژلاتینی نیفدیپین (نیفی ژل) 100ع - دانا NIFI-GEL® 10MG PEARL دانا
912127 آمپول نیمودپین (نیموتوپ) 10 م.گ / 50 م.ل 1 ع- سپاكو دارو NIMOTOP® 10MG/50ML VIAL سپاکو دارو
950063 كپسول ژلاتینی نیتروگلیسیرین (نیتروژل) 50ع - دانا NITROGEL® 0.4MG SL PEARL دانا
939028 كپسول ایزوترتینوئین ( نورم اسكین) 20م گ . 30ع - تسنیم NORMSKIN® 20MG CAP تسنيم
977119 آمپول ویتامین ب1 ب6 ب12 ( نوروبیت ) 5ع (یخچالی) - كیمیدارو NOROBIT® AMP کیمیدارو
963049 قرص نورتریپتیلین 10 میلی گرم 100ع - داروپخش NORTRIPTYLINE (DAROU PAKHSH) 10MG TAB داروپخش
963050 قرص نورتریپتیلین 25 میلی گرم 100ع - داروپخش NORTRIPTYLINE (DAROU PAKHSH) 25MG TAB داروپخش
922014 قرص نورتریپتیلین 10میلی گرم 100ع- لقمان NORTRIPTYLINE HCL 10MG TAB لقمان
923075 قرص نورتریپتیلین 10 میلی گرم 100 ع - روزدارو NORTRIPTYLINE HCL 10MG TAB روز دارو
924036 دراژه نورتریپتیلین 10 میلی گرم 100ع - امین NORTRIPTYLINE HCL 10MG TAB امين
922015 قرص نورتریپتیلین 25میلی گرم 100ع- لقمان NORTRIPTYLINE HCL 25MG TAB لقمان
923076 قرص نورتریپتیلین 25 میلی گرم 100 ع - روزدارو NORTRIPTYLINE HCL 25MG TAB روز دارو
924037 دراژه نورتریپتیلین 25 میلی گرم 100ع - امین NORTRIPTYLINE HCL 25MG TAB امين
966026 قرص نوونورم 2 م.گ 90 ع - گسترش بازرگانی داروپخش NOVONORM 2MG TABLET گسترش بازرگانی داروپخش
944104 قلم ضد احتقان بینی 1ع - تولیدارو NULL توليدارو
964121 ویال بوپیواكائین 25% 10 م.ل 1ع - ابوریحان NUMBOCAINE® 0.25% 10ML VIAL ابوریحان
964120 ویال بوپیواكائین 0.5% 10 م.ل 1 ع - ابوریحان NUMBOCAINE® 0.5% 10ML VIAL ابوریحان
964122 آمپول بوپیواكائین(نامبو كائین) 0.5% 10 م.ل 5 ع - ابوریحان NUMBOCAINE® 0.5% 10ML VIAL ابوریحان
946008 قرص واژینال نیستاتین ( 100 هزار واحد) 14ع - پارس دارو NYSTATIN (PARSDAROU) 100,000 IU VAG TAB پارس دارو
910600 ویال آلبومین انسانی(اوكتافارما)(یخچالی)20% 50م.ل1ع-پوراطب OCTALBIN® (HUMAN) 20% 50ML VIAL پوراطب
910947 ویال اكتاپلكلس (یخچالی)(اكتافارما) IU500 - پوراطب OCTAPLEX® 500IU VIAL پوراطب
964119 آمپول اوكتروتاید 0.05 م.گ/م.ل (یخچالی) 1 ع - ابوریحان OCTREOTIDE (ABURAYHAN) 0.05MG AMP ابوریحان
910977 كپسول اوكو هلث (سنتری) 30 ع - پوراطب OCUHEALTH® CAP 30 پوراطب
942040 قرص افلوكساسین (اوفلوكیم) 200 میلی گرم 20ع - حکیم OFLOKIM® 200MG FC TAB حکيم
942041 قرص افلوكساسین (اوفلوكیم) 300 میلی گرم 20ع - حکیم OFLOKIM® 300MG FC TAB حکيم
944053 قرص افلوكساسین (افلوكینول) 300 میلی گرم 20ع - تولیدارو OFLOQUINOL® 300MG TAB توليدارو
977016 قرص افلوكساسین 200 میلی گرم 20ع - كیمیدارو OFLOXACIN (CD) 200MG FC TAB کیمیدارو
977017 قرص افلوكساسین 300 میلی گرم 20ع - كیمیدارو OFLOXACIN (CD) 300MG FC TAB کیمیدارو
963249 قرص او فلوكساسین 200 میلی گرم 30ع - داروپخش OFLOXACIN (DP) 200MG FC TAB داروپخش
963248 قرص او فلوكساسین 300 میلی گرم 30ع - داروپخش OFLOXACIN (DP) 300MG FC TAB داروپخش
923011 قرص افلوكساسین 200 میلی گرم20 ع - روزدارو OFLOXACIN 200MG FC TAB روز دارو
924094 قرص افلوكساسین 200 میلی گرم 20ع - امین OFLOXACIN 200MG FC TAB امين
923012 قرص افلوكساسین 300 میلی گرم 20 ع - روزدارو OFLOXACIN 300MG FC TAB روز دارو
924095 قرص افلوكساسین 300 میلی گرم 20ع - امین OFLOXACIN 300MG FC TAB امين
929035 قرص افلوكساسین ( افلوزین ) 400 میلی گرم 30ع - تهران دارو OFLOXACIN 400MG FC TAB تهران دارو
977018 قرص الانزاپین 5 میلی گرم 100ع - كیمیدارو OLANZAPINE (CHEMIEDAROU) 5MG TAB کیمیدارو
919041 قرص الانزاپین ( زیپروبایوكس ) 10 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی OLANZAPINE 10MG TAB باختر بيوشيمي
919042 قرص الانزاپین ( زیپروبایوكس ) 15 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی OLANZAPINE 15MG TAB باختر بيوشيمي
929033 قرص الانزاپین 15 میلی گرم 30ع - تهران دارو OLANZAPINE 15MG TAB تهران دارو
919039 قرص الانزاپین ( زیپروبایوكس ) 2.5 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی OLANZAPINE 2.5MG TAB باختر بيوشيمي
929034 قرص الانزاپین 2.5 میلی گرم 100ع - تهران دارو OLANZAPINE 2.5MG TAB تهران دارو
919040 قرص الانزاپین ( زیپروبایوكس ) 5 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی OLANZAPINE 5MG TAB باختر بيوشيمي
923021