خط مشی کیفیت

بیانیه خط مشی کیفیت شرکت توزیع دارویی پوراپخششرکت توزیع دارویی پوراپخش به عنوان یکی از گسترده ترین شرکتهای توزیعی در ایران است که در زمینه تأمین و توزیع انواع دارو و مکمل، لوازم مصرفی پزشکی و محصولات آرایشی و بهداشتی فعالیت می نماید. این شرکت فعالیت خود را از تیر ماه سال 1388 آغاز نموده و هم اکنون محصولات خود را از طریق شعب تحت نظارت و کنترل خود، به صورت شبکه مویرگی در سراسر کشور توزیع مینماید.

- خلاقیت و نوآوری

- یکپارچگی و هم افزایی

- توانمند سازی و بهبود مستمر

و با تکیه بر دانش فنی و توانایی کارکنان متعهد و متخصص خود، ضمن رعایت الزامات قانونی و اصول فنی و کیفی، و همچنین افزایش رضایت مندی مشتریان، با الگو قرار دادن سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 ، خود را متعهد به تحقق اصول اساسی و جهت گیری های ذیل می داند.

1. جلب رضایت و وفاداری مشتریان و پاسخگویی سریع به نظرات و پیشنهادهای آنان

3. بهره گیری از استانداردهای روز دنیا در زمینه های فنی، تخصصی و کارآمد در جهت بهبود عملکرد مستمر

2. توسعه و ارتقاء سرمایه های انسانی از طریق آموزش و فراهم نمودن محیط کار مناسب و ایجاد بسترهای لازم جهت مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی

3. بهره گیری از استانداردهای روز دنیا در زمینه های فنی، تخصصی و کارآمد در جهت بهبود عملکرد مستمر

4. ارتباط و تعامل سازنده با تأمین کنندگان کالا اعم از داخل و خارج کشور با هدف پوشش حداکثری نیاز مشتریان از طریق بهره مندی از آخرین دستاوردهای علمی روز دنیا

5. ارتقا فرآیندهای موثر بر کیفیت و افزایش بازدهی آنها با بکارگیری استانداردهای ملی و بین المللی

6. رعایت کلیه ملاحظات و الزامات ایمنی و بهداشت شغلی با رویکرد مدیریت و کنترل ریسک ها در تمامی مراحل زنجیرۀ تأمین، انبارش و توزیع محصولات

7. دسترسی به بازارهای جدید و بزرگتر و نیز همکاری و مشارکت با شرکتهای صاحب نام در جهان

8. احترام و التزام عملی به کلیه الزامات زیست محیطی با نگرش کاهش یا حذف هرگونه آلودگی از مبدأ

مدیریت شرکت با اعتقاد کامل و عزمی راسخ از این سیستم پشتیبانی نموده و حداکثر تلاش خود را در فراهم نمودن منابع لازم و اطلاع رسانی مناسب در سطح شرکت به کار خواهد بست. لذا از کلیه کارکنان محترم انتظار دارم با همدلی، هم اندیشی و همکاری، ضمن رعایت الزامات و پایش منظم آنها، در مسیر استقرار دقیق و اثربخش این سیستم، خود را ملزم و متعهد بدانند.