خط مشی کیفیت

بیانیه خط مشی کیفیت شرکت توزیع دارویی پوراپخش


Image

دکتر وحید محلاتی


شرکت توزیع دارویی پوراپخش به عنوان یکی از گسترده ترین شرکتهای توزیعی در ایران است که در زمینه تأمین و توزیع انواع دارو و مکمل، لوازم مصرفی پزشکی و محصولات آرایشی و بهداشتی فعالیت می نماید. این شرکت فعالیت خود را از تیر ماه سال 1388 آغاز نموده و هم اکنون محصولات خود را از طریق شعب تحت نظارت و کنترل خود، به صورت شبکه مویرگی در سراسر کشور توزیع مینماید.

- خلاقیت و نوآوری

- یکپارچگی و هم افزایی

- توانمند سازی و بهبود مستمر

و با تکیه بر دانش فنی و توانایی کارکنان متعهد و متخصص خود، ضمن رعایت الزامات قانونی و اصول فنی و کیفی، و همچنین افزایش رضایت مندی مشتریان، با الگو قرار دادن سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 ، خود را متعهد به تحقق اصول اساسی و جهت گیری های ذیل می داند.

1. جلب رضایت و وفاداری مشتریان و پاسخگویی سریع به نظرات و پیشنهادهای آنان

3. بهره گیری از استانداردهای روز دنیا در زمینه های فنی، تخصصی و کارآمد در جهت بهبود عملکرد مستمر

2. توسعه و ارتقاء سرمایه های انسانی از طریق آموزش و فراهم نمودن محیط کار مناسب و ایجاد بسترهای لازم جهت مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی

3. بهره گیری از استانداردهای روز دنیا در زمینه های فنی، تخصصی و کارآمد در جهت بهبود عملکرد مستمر

4. ارتباط و تعامل سازنده با تأمین کنندگان کالا اعم از داخل و خارج کشور با هدف پوشش حداکثری نیاز مشتریان از طریق بهره مندی از آخرین دستاوردهای علمی روز دنیا

5. ارتقا فرآیندهای موثر بر کیفیت و افزایش بازدهی آنها با بکارگیری استانداردهای ملی و بین المللی

6. رعایت کلیه ملاحظات و الزامات ایمنی و بهداشت شغلی با رویکرد مدیریت و کنترل ریسک ها در تمامی مراحل زنجیرۀ تأمین، انبارش و توزیع محصولات

7. دسترسی به بازارهای جدید و بزرگتر و نیز همکاری و مشارکت با شرکتهای صاحب نام در جهان

8. احترام و التزام عملی به کلیه الزامات زیست محیطی با نگرش کاهش یا حذف هرگونه آلودگی از مبدأ

مدیریت شرکت با اعتقاد کامل و عزمی راسخ از این سیستم پشتیبانی نموده و حداکثر تلاش خود را در فراهم نمودن منابع لازم و اطلاع رسانی مناسب در سطح شرکت به کار خواهد بست. لذا از کلیه کارکنان محترم انتظار دارم با همدلی، هم اندیشی و همکاری، ضمن رعایت الزامات و پایش منظم آنها، در مسیر استقرار دقیق و اثربخش این سیستم، خود را ملزم و متعهد بدانند.