در سال 1388 شرکت توزیع دارویی پوراپخش به عنوان یک شرکت خصوصی و به عنوان پخش اختصاصی هلدینگ پوراطب تاسیس و فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. هلدینگ پوراطب نیز به عنوان شرکت مادر، فعالیت های واردات، تولید و توزیع کلیه داروها و مکمل های دارویی و بهداشتی را در ماموریت خود داشته و از طریق شرکت های زیر در حال فعالیت می باشد.

ماموریت شرکت
ماموریت شرکت پوراپخش تامین و توزیع انواع دارو و مکمل لوازم مصرفی پزشکی،محصولات آرایشی و بهداشتی درمانی و غیر درمانی در سطح داروخانه ها مراکز درمانی و سایر مشتریان مجاز سراسر کشور می باشد که تلاش و اهتمام خود جهت دسترسی آسان، سالم و سریع مشتریان و بیماران به خدمات نوین توزیعی و دارویی را از طریق رعایت کلیه استانداردها و همچنین بکارگیری دانش و فناوری روز دنیا، به کار خواهد گرفت.
چشم انداز شرکت
ما در نظر داریم تا انتهای سال 1400 ضمن کسب بیش از 7/5 درصد سهم از فروش ریالی بازار دارویی ایران، جایگاه چهارمین شرکت برتر صنعت توزیع دارو در ایران را کسب نماییم.